Ájurvéda - umění dlouhověkosti

Ájurvéda je považována za nejstarší léčebný systém na světě. Tato původně indická léčebná soustava se zabývá všemi aspekty lidského tělesného, duševního a duchovního zdraví.

Ájurvéda - věda života

Ájurvéda - umění dlouhověkostiÁjurvéda je sanskrtské slovo, které můžeme přeložit jako “věda života”. Ájurvéda je stará zhruba 5000 let. Celou tu dobu je až dodnes předávána v ústní formě z mistrů na žáky. Většina dnes v západním světe známých přírodních léčebných systému má své kořeny právě v ájurvédě.

Ájurvéda klade velký důraz na prevenci a neustálou podporu zdraví za pomoci vyvážené stravy a pozitivního myšlení. Porozumění principům ájurvédy nám umožňuje pochopit přirozené zákony, které pomáhají vytvářet zdravé a vyrovnané tělo, mysl a ducha.

Ájurvéda byla původně součástí staré védské vědy, což je sjednocená duchovní věda, která se snaží podat komplexní vysvětlení všeho ve vesmíru. Védský vědní systém zahrnuje jógu, meditaci, astrologii a ájurvédu, která se zabývá fyzickým tělem. Tento systém byl podle astronomických záznamů ve starých védských textech praktikován už před rokem 4000 př. n. l.

Ájurvéda prošla během své dlouhé historie několika fázemi vývoje. Z Indie se rozšířila postupně do mnoha zemí, směrem na východ až do Indonésie, na západě velmi ovlivnila např. starověkou řeckou medicínu.

8 oborů Ájurvédy

Ájurvéda je rozdělována do následujích osmi oborů:

  1. Kaja čikitsa – léčba těla nebo interní medicína
  2. Salakja tantra – léčba chorob hlavy a krku
  3. Salja tantra – všeobecná chirurgie
  4. Agadha tantra – toxikologie
  5. Bhuta vidja – psychologie, psychiatrie
  6. Kaumára bhrtja – pediatrie – dětské lékařství
  7. Rasajana – farmakologie
  8. Vadžikarana – sexuologie

Tři základní síly v ájurvédě

Ájurvéda zná 3 základní energie, které se nacházejí v lidském těle i ve všech ostatních strukturách. Původní sanskrtské názvy těchto tří principů jsou: váta, pitta a kapha.

Váta - kombinace éteru a vzduchu

Váta je jemná energie spojená s pohybem. Řídí dýchání, mrkání, pohyby svalů a tkání, tlukot srdce a všechny pohyby cytoplazmy a buněčných membrán. V případě rovnovážného stavu, váta podporuje kreativitu a flexibilitu, v opačném případě váta podněcuje strach a úzkost.

Pitta - kombinace ohně a vody

Pitta řídí zažívání, absorbování a asimilaci živin, metabolismus a tělesnou teplotu. V případě rovnovážného stavu podporuje bystré myšlení a inteligenci, v opačném případě posiluje hněv nenávist a žárlivost.

Kapha - kombinace země a vody

Kapha je energie, která dává formu tělesným strukturám – tzn. že tvoří kosti, svaly a šlachy; spojuje všechny buňky dohromady. Je “mazivem” pro klouby, zvlhčuje kůži, udržuje imunitní systém. V rovnovážném stavu kapha vyjadřuje lásku, klid a odpuštění, v případě nerovnováhy připoutanost, lakotu, hrabivost a závist.

Charakteristické rysy jednotlivých tří energií lze najít například zde: http://www.ajurveda.cz/.

Ájurvéda: makrokosmos a mikrokosmos

Ajurvédský způsob života vyžaduje, abychom žili v souladu s kosmickým rytmem. Není možné převzít tento holistický přístup, aniž bychom žili s ohledem na celek, neboť v tomto univerzu je vše vzájemně spjato.

Makrokosmos

Pod pojmem makrokosmos si představíme celý vesmír, vše co si dokážeme představit kolem sebe je součástí vesmíru. Je to dokonalý, perfektně fungující systém, který podléhá těm nejvyšším zákonů. Přirovnat ho můžeme ke kolečkům v hodinách, vše do sebe perfektně zapadá a v celku funguje.

Mikrokosmos

Pod pojmem mikrokosmos si představíme makrokosmos, jen v menším provedení, ale se stejnými zákony, se stejně fungujícím systémem. My jsme mikrokosmos naše tělo je součástí mikrokosmu. V Ajurvédě nerozdělujeme ani nerozlišujeme různé disfunkce a nemoci jako běžná moderní medicína na nemoci psychické, mentální, fyzické apod.

Mikrokosmos chápeme v Ajurvédě jako do sebe zapadající systém fungující v našem těle, který na sebe navzájem navazuje. Protože tělo a naše já bereme a chápeme jako celek, a víme jak tyto rozdělit.

Léčba s využitím Ájurvédy

Ájurvéda a všechny její léčebné metody se snaží především znovu nastolit stav rovnováhy mezi třemi dóšami (váta – pitta – kapha). Nemoc je v ájurvédě chápana jako stav, kdy jsou tři dóši ve stavu nerovnováhy.

Podle ájurvédy zahájení jakékoli léčby bez předcházejícího vyloučení toxinů zodpovědných za nemoc z těla povede pouze k uložení těchto jedovatých látek hlouběji do tělesných tkání. Výsledkem takovéto povrchní léčby může být úleva od symptomů nemoci, avšak základní příčina onemocnění zůstane po takové léčbě nedotčena, problém se pak objeví znovu ve stejné nebo jiné formě.

Ájurvéda se snaží o eliminaci nebo neutralizaci toxinů, a to na fyzické i duševní úrovni. Jedná se o velice jednoduché, ale mimořádně účinné metody jak znovu vytvořit v organismu stav rovnováhy.

Ájurvéda a jóga

Cílem jógy i ájurvédy je integrace na nejvyšší úrovni. V procesu integrace dochází ke zmírnění a odstranění utrpení člověka.

Běžná interpretace tvrdí, že jóga je cestou k osvícení, zatímco ájurvéda vede k dosažení zdraví. To je pravdivé tvrzení potud, pokud cítíme potřebu obě nauky nějak odlišit za popisným účelem pro lineárně uvažující mysl začátečníka v obou disciplínách. Jejich neoddělitelné propojení se ozřejmí v okamžiku, kdy si praktikující plně uvědomí, že není osvícení bez pozitivního zdraví. Stejně tak zdraví nemůže být úplné, je-li oproštěno od své vlastní duchovní podstaty. Snažit se dosáhnout zdraví při ignorování jeho duchovní příčiny je jako snažit se vypěstovat květ bez poupěte.

Při rozlišení specifik obou nauk je účelnější poukázat na to, že jóga je "vymezenější" a zdánlivě "striktnější" z hledisha "vstupních požadavků" na ty, kteří k ní chtějí přistoupit. Ájurvéda je oproti tomu "všezahrnující", neboť a priori předpokládá, že lidi k ní přicházejí často ve stavu vážné fyzické, mentální a duchovní disharmonie, někdy až na dně svých fyzických a psychických sil, zcela v zajetí svých tendencí. Je dobré také připomenout, že v dnešní době obě nauky trpí silnou " materializací" - podobně jako je ájurvéda ztotožňována s léčbou fyzického těla, jóga se příliš často redukuje na pouhé fyzické cvičení.

Mnoho lidí na Západě, kteří praktikují jógu, žije v zajetí různých iluzí, jako např. že jóga je všelékem, nebo že to, co nevyléčila jóga, žádná jiná metoda nevyléčí, popř. setrvávají pod vlivem klišé, že pro jogína se nehodí, aby hovořil o svých potížích. Je to klamné a brání to v dalším pokroku.

Ájurvédská masáž

Do všeobecného povědomí o ajurvédské masáži se sice více zapsaly techniky, jako například olejová masáž, nebo tlakové masáže. Tyto postupy však zdaleka nevystihují podstatu ajurvédské masáže.

Ájurvéda používá několik druhů masáže. Rozlišuje různě druhy masáže dle jejich účelu: léčebný, kondiční a relaxační. K masáži se používají různá mastidla: ghí, sádlo, oleje.

Součástí ajurvédské masáže je celková psychická relaxace a v případě potřeby nevylučuje ájurvéda ani použití silovějších masážních prvků (náprava kloubů, náprava páteře a podobné techniky).

Ájurvéda - umění bytí

Zajímavý dokument o ájurvédě: Ájurvéda - umění bytí


Vloženo: 6.01.2010

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 1
poslední: 1.03.2011 08:00

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Když se vkrádá stále jedna myšlenka, jít po ní zpět až na ty podmínky, které ji vyvolaly. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019
Posedlost duchem
komentářů: 8, poslední: 14.06.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019
Rozbité zrcadlo = 7 let neštěs..
komentářů: 4, poslední: 30.03.2019

Sdílení duchovních prožitků s ..
komentářů: 18, poslední: 13.07.2019
Reiki škodí
komentářů: 56, poslední: 13.07.2019
Cíl člověka a zbytku živých by..
komentářů: 5, poslední: 19.06.2019
Celoživotní problémy
komentářů: 17, poslední: 14.06.2019
Pokračovatel Květoslava Minaří..
komentářů: 114, poslední: 10.06.2019
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 15, poslední: 5.06.2019Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0