Astrologie - způsob poznání lidského ducha

sestavil: Karel Rašín

Nedávno v jednom televizním pořadu se zeptal moderátor zpěvačky jak se cítí, když je tolik let hvězdou. Iveta Bartošová odpověděla něco v tom smyslu, že se v astrologii moc nevyzná, že jí na škole neměli. Což bylo poměrně slušné faux pas před milióny diváků. Stále narážíme na to, že si mnohá veřejnost plete pojmy. Je pravda, že kritika astrologie je většinou slyšet od lidí, kteří astrologii nikdy nestudovali. I velmi vzdělaní astronomové mají chaotické představy, jak asi astrologie funguje.

Co je astrologie a jak funguje?

Astrologie - způsob poznání lidského duchaVysvětlit její funkci, je obtížný úkol. Základní problém mezi těmito obory tkví v naprosto odlišném myšlení. Pokusím se tento rozdíl v krátkosti přiblížit. Nejprve však si povězme, na jakém principu astrologie funguje. Astrologie stojí a padá na principu synchronicity. Jde o nekauzální souvislosti. Věci spolu souvisejí, aniž by měly souvislost. Časová shoda dvou nebo více nesouvisejících událostí, které mají stejný nebo podobný význam nebo smysl. Astrologie vznikla evolucí a velmi dlouhým a pomalým hledáním souvztažností mezi pohybem nebeských objektů a osudem lidských bytostí. Už i C.G.Jung si všiml, že náhoda jako taková neexistuje. Podle něj se v lidské existenci vyskytují události, děje, které se „opakují“. Zákon synchonicity můžeme interpretovat i slovy „jak nahoře, tak dole“. Tělo je hmatatelný model uspořádání vesmíru. Jung tomu říkal „smysluplné náhody“, tedy náhody, které dávají smysl, jinými slovy, to, co se nám přihodí, to jak se chováme, není náhoda.

Je mnoho příkladů překvapujících analogií mezi astrologickou konstelací a psychickou událostí, nebo-li mezi horoskopem a povahovým založením. Do jisté míry existuje dokonce možnost předvídat jaké psychické důsledky budou mít konstelace planet. Astrologie se skládá ze symbolických konfigurací, stejně jako kolektivní nevědomí. Horoskop je naše predispozice, zadání, je to náš „genetický“ scénář, kde je zakódován náš individuální osud. Dane Rudhyar říká, že se člověk sám sobě děje.

Astrologie hledá souvislosti. Například, když je úroda žaludů, znamená to, že bude tuhá zima. Tuhá zima však není důvodem k tomu, že je úroda žaludů, pouze to spolu souvisí – koresponduje. Má to podobný význam.

Astrologové po dlouhá léta vypozorovali určité korespondence (náhody) při jistých konstelacích. Důvod proč je tak nevnímáme je, že astrologie sestavuje jazyk a metodologii, jak na tomto poli komunikovat a dorozumět se. Naučit se tento neznámý jazyk může znamenat velkou potíž a vědecká metoda není jediná, kterou k tomu je možno použít.

Do jaké míry je kritika astrologie oprávněná?

Vladimír Vanýsek z astronomického ústavu UK, jako kritický racionalista oponuje: „Věda hledá zákonitosti, mající pokud možno co nejobecnější platnost, nebo meze jejich platnosti zřetelně vymezuje. Formuluje zobecňující závěry, tedy formuluje teorie vysvětlující pozorované skutečnosti. Vědecké teorie se neustále testují a jsou přijímány jen tak dlouho dokud odolávají stále náročnějším testům. Naproti tomu tradiční astrologie pracuje se soubory pravidel spekulativního charakteru, založených na esoterické analogii a symbolizmu. Je to magické seskupení zaklínadel."

Je astrologie věda?

V pravém slova smyslu nikoliv. Astrologie se vždy považovala za techniku poznání lidského ducha, má přízvuk duchovní nauky. Cílem nauky o horoskopu je státi se sám sebou, nikoli někým jiným. Domnívám se, že astrologie je něčím obdobným jako je umění. K tomu, abyste malovali obrazy jako Goya, je třeba mít vlohy. K tomu, abyste zpívali jako Karel Gott, musíte mít talent, hlasovou predispozici, tedy vlastnost, která je ve vás „ražená.“

Nefunguje to tak, že se jednoho rána probudíte a řeknete si – já budu malovat, a jste malíř. Astrolog, jako malíř, zpěvák atd, by měl mít jisté nadání jinak dělá mazanice, zoufale skřehotá a v astrologii škodí a soustřeďuje se na oblafnutí ostatních.

Co není astrologie

Astrologie není empirická věda, ale jedna z nauk lidského poznání. Není věda přírodní, je to převážně výklad symbolů v psychologii. Těžko bude dnes někdo podezírat psychologii ze šarlatánství přestože, tomu, co psycholog říká, můžete věřit i nemusíte, nedá se to přesně potvrdit, spoléháte jen na jeho výklad. Další utkvělá představa je, že astrologie závisí na souhvězdích, tak jak je vidíme na obloze a dokonce si lidé myslí, že údajný vliv zvířetníku byl vyvozen ze souhvězdích, které mají tvary mytických zvířat.

Avšak tyto názvy jsou zcela dílem fantazie. Jen si představte, že by astrologové nezakládali své složité analýzy na ničem podstatnějším než je nahodilé seskupení hvězd. Museli by být skutečně celá staletí tak naivní, jak si o nich odpůrci myslí. Objevuje se otázka, jak se tedy stalo, že určitá část oblohy se vůbec začala spojovat např. s pojmem Beran. Jedním z vysvětlení může být, že astrologové zachytili v tomto úseku oblohy určitý neviditelný vliv, který staletí zkoumali a toto pochopení (korelace) symbolicky vztáhli na Berana. Pro odpůrce bude jistě překvapením, že známá znamení zvířetníku nejsou totožná se souhvězdím na obloze! Takže Beran „nesedí“ se souhvězdím Berana na obloze. Tato astrologická znamení by totiž existovala i tehdy, kdyby najednou všechny hvězdy mimo naší sluneční soustavu přestaly existovat. Důvodem toho je, že znamení zvířetníku jsou pevně spojená s body rovnodennosti a slunovratu, což jsou body označující vztah mezi Zemí a Sluncem během roku. Je to pouze nedorozumění. Horoskop se o souhvězdí neopírá. Odvozeny od souhvězdí znamení ekliptiky, byly pouze názvy.

Úkolem astrologie je zabývat se osobností člověka, než předvídáním událostí, které mají sice význam, ale ten spočívá v symbolizaci problémů, jejichž řešení je úkolem člověka. Další mýtus skeptiků je, že astrologie se týká nějakých zázračných paprsků, které procházejí skrz porodnici. Planety nejsou přenašeči či vysílači fyzikálních vlivů, ale jsou to symboly různých osobnostních funkcí a slouží k odměřování času těchto funkcí. Novorozenec nedostane neměnnou pečeť svého osudu od kosmických sil nebo od planet, která na něj dopadnou z vesmíru. Planety nemají žádný přímý vliv. Na jedné straně existují nepopiratelné fyzické účinky Slunce a Měsíce, ale na druhou stranu nemůžeme směšovat pojmy. Příliv a odliv Měsíce a účinek Slunce na lidskou pokožku v žádném případě nemůžeme nazývat astrologickým vlivem.

Co ještě není astrologie

Bude to znít možná divně, ale astrologie tu není vůbec proto, aby nás pobavila, jak se o to snaží bulvární astrologie. Předpovědí budoucnosti se týká jen do určité míry. Astrolog není meteorolog, který předvídá počasí. Astrologie nevěší, nehádá osud. Není to žádná víra ani pověra.

Omezuje astrologie svobodné rozhodování?

Horoskop je mapa našeho osudu, ale svobodnou vůli nezpochybňuje. Pokud poznáme sebe sama a zjistíme proč se neustále rozvádíme, proč se nemůžeme uplatnit, proč nám stále nikdo nerozumí, máme ideální šanci změnit věci podle svého. To, co si dneska oblečeme na sebe, nebo to, jestli zajdeme na Daňový úřad dnes nebo zítra, tuto svobodnou vůli astrologie nezpochybňuje. Říká pouze, že tato svobodná vůle má své ohraničení. Nemůžeme si určit, zda budeme slavní nebo bezvýznamní. Naše svobodná vůle není nekonečná a její míra omezení závisí na našem stupni osobní vyzrálosti. Těmito hranicemi se ve výkladu horoskop zabývá, protože nositele horoskopu významně charakterizuje.

Proč věda ještě astrologii nepotvrdila?

Protože toto prastaré učení padlo do rukou podvodníků, bulvárních rádoby astrologů a nejrůznějších inzerátových šejdířů i televizních taškařic. Na vině jsou i různé časopisy s povšechnělými a „zábavnými“ předpověďmi, kterým stejně nikdo nevěří a jen se zasměje nad tím, jaká je ta astrologie úplně hloupé věštění pro naivní. Tato směšná a laciná zábava není astrologie. Stejně politováníhodná je skutečnost, že si vody zakalili i někteří astrologové sami, kteří ve snaze učinit astrologii přitažlivější a pro masy stravitelnější, snažili se jí upravovat a zjednodušovat podle sebe, podle módních trendů a podle potřeby, astrologii komerčně medializovali, aby se jejich názory nezdály být veřejnosti tak podivné. Jestliže astrologie funguje, pak zajisté, by to věda již dávno odhalila, praví skeptici. Jenže to se nestalo ze dvou důvodů: Za prvé je to proto, že k seriózním pokusům dobrat se pravdy o astrologii docházelo mezi vědci jen zřídka. Takové pokusy měly základní vady ať už spočívaly na neopodstatnělých očekáváních nebo na sebe nabalovaly moderní trendy, ortodoxně se držely určitých pravidel, či neustále racionalizovaly různé astrologické vlivy až celý systém tradiční astrologie zkostnatěl.

Na co může dát astrologie odpověď?

Typické jsou spíše otázky na které vyloženou odpověď dát nemůže. Jako: „kdy se zamiluji“, „kdy budu mít peníze“, „kdy mě potká nějaké štěstí“, ani otázku smrti zodpovědět nelze. Na rozdíl od toho můžeme z horoskopu vyčíst:

  1. všechny své schopnosti a vlohy (predispozice)
  2. ve kterých oblastech života se máme rozvíjet
  3. jaký máme vztah k okolnímu světu
  4. najdeme naše komplexy
  5. konstelace planet ukazují na naše stereotypy, dramata, neboli vzorce chování
  6. charakter osobnosti
  7. dominantní psychické funkce
  8. příchod životních krizí
  9. náš vztah k hmotným věcem atd.

Existují nějaké astrologické školy?

Kromě celosvětových konferencí vznikla již v roce 1993 v Seattlu astrologická univerzita „Kepler College of Astrological Arts and Science“ Studium je čtyřleté s titulem bakalář. Ve Velké Británii je již dlouho známa astrologická škola Jeffa Maya. Také v Mnichově astropsychologická škola Hermana Meyera. U nás po pádu minulého režimu se již také naskytla možnost studovat v kurzech a školách, které se liší typem a kvalitou výuky a přednášejících.

Jsou nějaké druhy astrologie?

Astrologie není jenom jedna. Tak jako v medicíně je interna, chirurgie adt, stejně tak má astrologie své obory: Klasická, tradiční astrologie, astromedicína, astropsychologie, astrokatrografie, synastrie (partnerské vztahy), horární astrologie, transformační astrologie apod. Co vzkázat na závěr, astrologie se nezabývá statistikou, je to spíše sběr souvztažností. Odlišnost mezi vědeckotechnickým a hermetickým myšlení je příliš velká na to, aby astrologie toužila po vědeckém uznání a věda po studiu astrologie

Oba druhy myšlení jsou si stejně rovnocenné. Cílem tohoto článku není vysvětlování, ale snaha jen zprostředkovat pohled na oba „tábory“, možná poopravit několik názorů.


Vloženo: 27.03.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 3
poslední: 2.08.2013 14:16

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Považuji den za den, noc za noc. Nic více. (Buddha)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 2, poslední: 17.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0