Autonomní nervový systém, subtilní energetické kanály

sestavil: Václav

použité zdroje:
http://www.sahadzajoga.info
http://cs.wikipedia.org/wiki/

Lidský nervový systém se dělí na centrální a autonomní. Úlohou autonomní části nervové soustavy (neboli vegetativní soustavy) je udržovat optimální vnitřní podmínky organismu. Autonomní nervová soustava udržuje srdeční a dýchací frekvenci, vykonává proces trávení, pocení, močení, tvoří sliny, ovládá průměr zornice a má důležitou úlohu v pohlavním vzrušení. Tato činnost je vykonávána bez vědomé činnosti jedince.

Síť tohoto systému koresponduje se subtilními energetickými kanály, které se v sanskrtu nazývají nádí. Tato nádí spojují navzájem energetická centra (čakry) a umožňují jejich vzájemnou součinnost. Nádí vedou životní energii. Čakry i tyto kanály je potřeba udržovat čisté a vyvážené, aby všechny součásti lidské bytosti mohly správně fungovat.

Autonomní nervový systém (nabízí se možná souvislost s tzv. čakrami):
http://www.hauntmastersclub.com/HauntmastersPictures/autonomic_nervous_system.jpg

Levý kanál

Levý kanál (v sanskrtu ida nádí) se také nazývá měsíční kanál. Začíná v múládhára čakře, stoupá vzhůru a v adžna čakře přechází do superega na pravé straně mozku. Poskytuje vedení pro energii našeho přání. Naše přání jsou podstatná pro naše činy, bez jejich impulsů by se nemohlo nic dít. Tento kanál se stará o náš citový život a naši minulost.

Problémy levé strany směřují k pasivitě nebo k citovým extrémům (poruchám). S emocionální nerovnováhou se sebedisciplína stává obtížnou a špatné zvyky je těžké napravovat. V nejhorším případě se můžete stát letargickými nebo vznikají mentální poruchy, epilepsie a senilita.

Pravý kanál

Pravý kanál (pingala nádí) se také nazývá sluneční kanál. Začíná ve svádhišthána čakře, stoupá pravou stranou, v ádžňá čakře přechází na levou stranu a končí v egu. Je jím vedena aktivní energie, podněcující naše dynamické a tělesné činnosti. Je-li požadavek na této straně příliš velký, levá strana ochabuje a přání zažít radost Átma mizí. Když pravá strana dominuje, člověk se stává velice suchým a agresivním. Vytváří se tak nadměrný tlak na levý spánek a ego. Celý systém je vyveden z rovnováhy a člověk, zaslepen egem, ztrácí citlivost k emocím. Jeho rozhodování a činy omezují životy jiných a člověk je příjímá a uskutečňuje s pevným přesvědčením, že jsou nezbytné a logické. Extrémy pravostranného chování vedou například k srdečním onemocněním ( infarkt,…).

Městský způsob života se všemi svými doprovodnými znaky vede u lidí k pravostrannosti. Je obtížné udržet rovnováhu mezi emocemi a činy, když je práce, škola a okolní prostředí agresivní a stresující. Klidné prostředí domova pomáhá uchovat klid, ve kterém je možné se očistit a napravit nerovnováhu.

Střední kanál

Střední kanál (sušumna nádí) začíná v místě, kde sídlí Kundaliní (v křížové kosti neboli v tzv. múládháru nad múládhára čakrou), a stoupá přímo vzhůru páteří do nejvyšší čakry.

Jako vedení pro parasympatický nervový systém koordinuje činnost našeho na vůli nezávislého systému. Patří sem všechny činnosti, které vědomě neřídíme. Naše srdce bije, plíce dýchají, náš krevní systém produkuje plazmu, náš mozek koordinuje komunikaci, naše mysl se stará o vnější dění...

Všechny tyto a další neuvěřitelné funkce jsou vykonávány mnohem efektivněji, než by dokázaly milióny počítačů. Tyto operace jsou uskutečňovány bez ohledu na to, kam je zaměřena naše pozornost. Zdá se, že nepotřebují naše vědomé řízení a kontrolu. Naše tělesné funkce pracují nezávisle na naší vůli podle organizovaného pracovního plánu s komplexním propojením. Mnohé z nich objevila až špičková lékařská věda zkoumající kyselinu DNA. A přece stále zjišťujeme, že jsme objevili jen špičku ledovce. Činnosti, které se uskutečňují prostřednictvím parasympatického systému, jsou spontánním děním. Uskutečňují se přirozeně bez toho, že bychom my něco dělali. Proto byl pro označení této jógy vybrán název "sahadža", protože sahadža znamená spontánní, vrozený.

Stoupání Kundaliní a její práce jsou spontánní procesy, kterými nelze vědomě manipulovat a které můžeme pouze podpořit vyvážeností levého a pravého kanálu subtilního systému, technikami sahadža jógy, respektem ke všepronikající Božské energii ve všech jejích projevech a introspekcí.

Jakmile byla naše Kundaliní probuzena, vystoupila tímto středním kanálem nad vrchol hlavy. Postupně si začínáme uvědomovat ohromné vnitřní galaxie našeho subtilního systému. Toto počáteční osvícení neboli seberealizace je pouhým počátkem našich dalších dobrodružství, kdy se seberealizace bude upevňovat.


Vloženo: 1.02.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 0

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Prostě žít a ne se nutit do života. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Mystika a umění
komentářů: 10, poslední: 15.10.2018
Bdění při intelektuální činnos..
komentářů: 10, poslední: 14.10.2018
Hra na učitele a publikum
komentářů: 7, poslední: 27.09.2018
Koloidní stříbro
komentářů: 0

Obyčejná voda jako lék
komentářů: 6, poslední: 16.10.2018
Reklama za každou cenu?
komentářů: 34, poslední: 15.10.2018
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 40, poslední: 15.10.2018
Duchovní, či jinak zajímavé fi..
komentářů: 260, poslední: 14.10.2018
Připadáte si jako mystik / mys..
komentářů: 6, poslední: 14.10.2018
Jak se pozná láska - láska a p..
komentářů: 3, poslední: 11.10.2018


Anketa

Odkud začínáte loupat banán?
-> -> ->
Celkem hlasovalo: 7158

Copyright © 2007-2018: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0