Bioenergie - vyšší živé struktury mimo naše chápání

sestavil: Břetislav Nový

Jste-li sami se sebou a svým životem spokojeni, tak toto v zájmu této spokojenosti nečtěte, protože dotek Pravdy je sice bioenergeticky blažený, ale procitnutím se všechno změní a už nebudete stejní a jen ztratíte čas a energii.

Meditační techniky jsou nejúčinnější skupinou nástrojů vaší vůle k řízení a oživování hmoty dle vašeho záměru. Meditačními technikami se stáváte velitelem hmoty vám Univerzem nebo jakýmsi Bohem svěřené. Energii k velení vám dává Řád bytí a hospodaření s touto energií vaše pudy, které v čase měníte v moudrost. Neměníte-li, přicházíte o čas a duchovní smysl bytí.

Bioenergie - klasyŽivotní období moudrosti přichází po zkušenostech s dětmi a nelehkým životem obvykle se začátkem druhé poloviny života a trvá do poloviny jeho zbytku. Někdy u meditačně trénovaných mozků s duchovní, fyzickou a bioenergetickou sebekázní i déle.

Tento článek je základním kamenem vaší autoškoly k životu (ve všech třech smyslech). Opakovaným předáváním informací z různých pohledů se budete seznamovat s tím, co děláte automaticky až tak, že ani nevíte, že to děláte. Když pochopíte, že to děláte, můžete hledat způsob, jak to dělat lépe a efektivněji. K obojímu je určen soubor meditačních technik.

Jestli tento článek hodláte číst povrchně jako noviny, je to zbytečné a těžké až nepochopitelné čtení a jenom mrháte časem své bujné vegetace.

Oživení hmoty

Snad úplně všechno, co děláte, v sobě nese nějaký podíl vašeho záměru to dělat, času vašeho života, který jste do toho vložili, a úsilí, se kterým jste tuto hru na život a veškerou vaši činnost (proces) oživování hmoty prováděli. Množství energie, které jste do záměru vložili, se tedy skládá z intenzity přání řízené vaším Řádem bytí, přidané momentální důležitosti, schopnosti a možnosti tak činit. Vaší aktivitou pozměněná hmota, i dokonce v podobě toliko informačního média, akustického nebo fotonového toku, obsahuje informaci o vás, o vašem úsilí a schopnosti ji pozměnit, vložit jakýsi svůj Řád a tím ji oživit. Tím podílem energie do dané změny jste do hmoty vložili otisk vašeho bytí, času sebe a tak jste se za ni směnili, protože ona je do dalšího přetvoření vaší jmenovkou a adresou v časoprostoru pro všechny ty, kteří jsou schopni váš vklad rozeznat a pochopit. To vše lze chápat jako bioenergii a lze se domnívat, že bioenergotoky vzájemných výměn v určitém společenství mohou být podstatou vyšší živé struktury, podobně jako je člověk tvořen komplikovanou směsí spolupracujících specializovaných tkání organizovaných buněk i neorganizovanými buněčnými strukturami.

Bioenergie plyne i mimo čas

Bioenergie a oživování hmoty zuří všude kolem nás i v nás bez ohledu na náš rádobyodborný postoj, tituly, politickou orientaci či víru. S bioenergií a bioenergotoky žijeme a jejich řízení a používání je pro nás natolik běžnou činností, že si to vůbec neuvědomujeme. Jako lidé umíme řídit jejich směr a to dokonce i nadčasově. Nevěříte-li, podívejte se na neznámé tvůrce třeba pyramid, kolik dali bioenergie do budoucnosti, že jí inspirovali miliardy lidí, nebo kolik disponovaných talentovaných malířů si bralo bioenergii k nuznému přežívání z potěšení budoucích obdivovatelů, nebo kolik lidí vám v čase zpět ublížilo tak, že pociťujete neodpuštěnou nevoli ze ztráty bioenergie, i když si na to vzpomenete až po mnoha letech.

Co je to bioenergie

Lidé zjistili, že v doteku je jakási oživující síla a dotek některých lidí je neobyčejně příjemný až uzdravující, jak je dokumentováno na příkladu Ježíše v Bibli. Vztažení rukou nebo jakási gesta dokáží touto silou, kterou označuji jako bioenergii, manipulovat a její oživující potenciál směřovat, koncentrovat i rozptylovat, zvyšovat nebo snižovat.

Každému člověku je to více či méně dáno, jen si toho není obvykle vědom a tím ani své duchovní odpovědnosti vůči životu. Jestli jste toto pochopili, tak jste nejpozději nyní nevratně pozměněni do první úrovně moudrosti a byla vám nastartována vyšší duchovní odpovědnost za kontrolu a řízení bioenergotoků ve vašem okolí.

První krůčky

Nejlepší berlička pro učení silnějšího energobiotoku dle mého názoru je: Dejte před sebe normálně teplé ruce jakoby sepjaté k modlitbě, ale asi 1 cm od sebe (nedotýkati se) a soustřeďte svoji mysl a pozornost po nějaký čas do svých dlaní. Postupně pocítíte teplo z dlaní vycházející. Pomaloučku oddalujte ruce od sebe takovou rychlostí, aby ono sledované teplo neklesalo. Za chvíli máte ruce od sebe vzdálené třeba metr a bioenergetické teplo tam stále cítíte. Nemyslím, že se to hned napoprvé povede každému, ale existuje způsob, jak tento pocit zesílit.

Vytrácí-li se sledované teplo, prudce přibližte ruce zpět na centimetr k sobě a asi za jednu sekundu pocítíte závan tepla kolem přiblížených rukou (začátečníci třeba napoprvé hned ne, ale funguje to, protože je to přirozená vlastnost nervového systému). Ruce opět pomalu oddalujte a opakujte prudké přiblížení. S každým dalším prudkým přiblížením se hodnota tepla následně se objevujícího zvyšuje. Říká se tomu pumpování bioenergie.

Druhé krůčky

Když už máte ruce plné bioenergetického tepla, můžete je oddálit od sebe dlaněmi, ale prsty nechte stále ve vzdálenosti centimetru, jako kdybyste drželi opřenou tužku špičkami do dlaní a trubičku z prstů sevřenou kolem ní. V dlaních budete stále pociťovat teplo, ale kolem nehtů jakoby chladný průvan. To je koncentrovaný proud bioenergie, kterou nasměrováním prstů nebo přiložením například do blízkosti drobné ranky během chvilky zastavíte krvácení, bolest, křeč a lze ji využít i k dalším opravám, protože touto hypotetickou silou své mysli vkládáte řídící impulz do poškozených buněk vaší nebo i cizí tkáně.

Předání této bioenergie jako projevu vaší řídící vůle v této nejprimitivnější formě, lze tvořivě aplikovat na váš organizmus dotekem i bez něj na různě dlouhou vzdálenost. Obvykle se využívá bioenergie plynoucí z dlaní a prstů, ale lze to provádět s jakoukoliv částí těla, pakliže vám to pudové a společenské bariéry dovolí.

Určitě jste si povšimli nárazové spontánní ztráty bioenergie při úleku či neštěstí, která se popisuje, jako že vám jde mráz po zádech, nebo se vám udělá husí kůže, i když vám zrovna není zima, či se chvějete strachy. Ale když vás někdo laskavý pohlazením utěší, tak to přejde.

Třetí kroky

Po letech tréninku a meditací nebo disponovaní kdykoliv (zvláště děti v úvodní části puberty nebo lidé po úrazu hlavy či nemocech mozku) můžete místo ruky používat vyzařování míchou či mozkem, které vám umožňují manipulovat mnohem větším bioenergetickým potenciálem. Pohyb bioenergie je potom pociťován podobně jako průvan kolem nehtů, ale má mnohem větší rozměr a vnímáte jej jakoby kolem hlavy a nad ní. Jen to už není průvan, ale pocit silného (ale přitom vás výrazně neunavujícího) bioenergotoku bez dotykových, tepelných nebo jiných pocitů. Disponovaní někdy uvádějí viditelné světelné vyzařování, ale to není nezbytně vždy (tedy já jsem to neviděl nikdy, přestože některé osoby na mě hledící modravou záři kolem mé hlavy a rukou viděli), snad jen u opravdu extrémních sil. Náboženská mystika zřejmě toto definuje jako svatozář.

Pozoruhodné je pozorování, že bioenergii využíváme v běžném životě zcela rutinně. Pofoukáme bolístku, pohladíme vybitého, bereme nešťastnou hlavu do dlaní a rozum v koncích do hrsti, rozdáváme bioenergii úsměvem, dotykem, dobrým slovem, laskavostí a dobrým skutkem. Dokonce i člověk, který se nikdy nechtěl držet za ruku, najednou na nemocniční posteli změní názor. To stejné u lidí nesnášejících pohlazení hlavy. Polibky z radosti patří také do této skupiny. Povšimněte si, jak moc nás vybíjí čekání na důležitý výsledek nebo na ortel policisty měřícího naši rychlost, nebo pohled oka kamery televize přenášející naši vizáž i bioenergii a její výtrysk do světa. Proto se někteří lidé i neradi fotí, protože tím ztrácejí nadčasový pocit kontroly pohybu své bioenergie.

Léčitelské použití a diagnostický význam

Neváhejte tedy a začněte se meditativně soustřeďovat pro začátek do dlaní, hledat v nich bioenergetické teplo (zprvu na pozadí svého IR tepla) a to přenášet do bolící, zdravotně poškozené nebo bioenergetickým chladem se hlásící poruchy vašeho nástroje na žití. Můžete ale přikládat ruce na porouchaný nástroj žití jiného a předávat bioenergii jemu, chce-li. Pomocná představa je, že závada se hlásí jako chlad.

Závažnější porucha se zvýšenou spotřebou bioenergie píchá do dlaní navíc jakoby jehličkami jednotlivých přetížených nervových vláken. To při delším nabíjení může způsobit ztrátu citu a až trnutí a prochlazení vlastní ruky třeba po loket (déle nečekejte...) při extrémním přetížení vašeho bioenergetického zdroje. Dokud to ale nenabijete v hladké teplo, je nutno nabíjet. Když to najednou a napoprvé nejde, tak opakovat. Lokalitu doporučuji za čas kontrolovat a znovu dobíjet.

Pohled na meditaci

Meditace probíhají samovolně před usnutím i ve spánku a chrání člověka před přetížením mozku vypínáním programů běžících na pozadí mysli a od mladších i starších intenzivních vjemů a prožitků, což probíhá obvykle v nevědomém mozek čistícím procesu. Člověk to chápe jako psychický odpočinek a zklidnění mysli. Může to být ale i vědomě kontrolováno ve formě jakoby polosnu, úmyslné představy nebo řízené halucinace, tedy meditace.

Propojení meditace a bioenergie

Pro pochopení doporučuji ilustrativně vysvětlující model nebo dogma, které spočívá v přijetí představy, že každá událost a čin jsou doprovázeny jakýmsi pohybem naší předpokládané, ale vědecky zatím těžko prokazatelné, tedy hypotetické bioenergie, s níž oživujeme okolní hmotu v intenzitě úměrné úsilí našeho záměru a podílu věnované pozornosti a času. Úsilí, které vynakládáme na pochopení (i vyhodnocování) a změny stávajícího a samovolného stavu nebo proti jiným hrozícím a předpokládaným změnám, které nevyhovují našim záměrům, očekáváním a přáním.

Při tomto našem tvořivém oživování hmoty jí dáváme svůj Řád a vkládáme tím do ní i určitý podíl času svého života, tedy adekvátní (našemu záměru, úsilí, času a odporu hmoty daného její neuspořádaností až chaosem) množství naší bioenergie, který si hmota ve vztahu k nám a většinou i k ostatním účastníkům života (mírou uspořádanosti naším vlivem) do značné míry podrží a opouští ji jen zvolna (časem, nepotřebností, bioenergetickou neúdržbou...). Podobně zcela normálně oživujeme vkládáním energie, záměru, času a úsilí i události, myšlenky, děje a vlastně veškeré aktivity s hmotou související jak přímo, tak i poměrně zdaleka, například programově, Řádem, informací nebo i zdánlivě vůbec.

Věda si s bioenergií neví rady

Povýšením vašeho Duchovního řádu převzetím odpovědnosti přijímáte riziko změny vztahů ve všem, čeho se změna vámi oživované hmoty týká. Potom vaše vůle dokáže provádět za přiměřeného úsilí i změny, které si zatím vědecky neumíme vysvětlit. Jakoby bioenergie získala vyšší status účinnosti. Zákonitosti této hermetické úrovně nejsou přesně definovány a tak vzbuzují nejistotu, strach. A právě obavy ze zneužití vedly vládnoucí a mocné k preventivní fyzické likvidaci nositelů těchto schopností ve všech společenských systémech, kde je upřednostňována nevědomost a řízení stádového typu (o tom je v podstatě dějepis).

Spánek není jen regenerace těla

Tento proces likvidace bioenergetických dluhů probíhá normálně během spaní jako sen, který je tak vlastně formou samovolné meditace a vybíjí napětí v mozku a umožňuje mu zbavit se nepotřebných dat v paměti a zregenerovat se na další přirozenou psychickou zátěž životních událostí náročnějšího charakteru.

Ve fázi spánku rychlých očních pohybů (REM) se tedy zdají sny, mozek má zvýšenou látkovou výměnu a čistí se od zatěžujících myšlenek, aby se tak přirozeně připravil na duševní zátěž dalšího dne. Tato fáze je střídána fází regenerace těla (nonREM), při které mozková kůra odpočívá a látková výměna v mozku poklesá. Snová a bezesná fáze se obvykle střídají asi po padesáti minutách. Bylo-li na pořadu zátěže dne více duševní práce, mozek se sny čistí přednostně a sny se zdají dokonce ještě dříve v podobě jakýchsi halucinací (a to i myšlenkově řiditelných), než člověk zcela usne.

Je-li zvýšená psychozátěž systematická a tělo unavené, přidušené a přiotrávené zplodinami vlastní látkové výměny, lze očekávat čištění zahlceného mozku od množství vjemů mnohem dříve a přichází mikrospánek, zasnění se, koukání do blba.

To lze omezit zvýšením kapacity mozku vitamínovým B-komplexem nebo zvýšením hladiny stresových hormonů. Jinak lze navrátit mozku výkon odplavením nezdetoxikovaného jaterního odpadu (JONu), odespáním, oxidací a meditací.

Rady na závěr

Jestli se právě nyní spokojeností a radostí neusmíváte, zkuste pomeditovat, odpočinout, nabrat bioenergii a číst znova! Je to totiž váš uzlový bod a jestli vám jako autor či učitel nevyhovuji, tak to vás tedy lituji, protože moje i vaše bioenergie už byly vyzářeny…


Vloženo: 18.03.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 9
poslední: 13.07.2018 02:46

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

O chůzi: nejít, upínaje se k cíli. Prostě: jdu. To je vše. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7952

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0