Buddhismus - Osmidílná stezka

sestavil: Václav

použitý zdroj: http://jdubr.ic.cz/referaty/rlv/buddhismus.htm

Osmidílná stezka se obecně skládá ze tří základních oddílů - moudrosti, mravnosti a duševní kázně.

Moudrost

Stezka(1) Jako pravé pochopení je rozumové pochopení a přijetí čtyř základních vznešených pravd. V poslední instanci jde o jejich plné uvědomění, proniknutí.

(2) Pravé záměry jsou záměry, odhodlání k životu bez smyslné žádostivosti, zlé vůle, násilí. Je to dobrotivost vůči všem živým bytostem, soucit se všemi trpícími bytostmi, sdílení radosti z úspěchu a štěstí jiných a neustálá vyrovnanost.

Mravnost

Stezka(3) Pravé mluvení znamená zdržet se lhaní, pomlouvání, hrubé řeči, planého hovoru.

(4) Pravé jednání znamená zdržet se zabíjení, krádeže a nezákonných sexuálních aktivit.

(5) Pravá životospráva znamená nevydělávat si na živobytí činnostmi, které poškozují ostatní - prodejem zbraní, zabíjením zvířat, provozováním prostituce apod.

V buddhistické etice je zájem o dobro ostatních v podstatě zájmem o dobro vlastní. Špatné činy nejsou hříchy v tom smyslu, že by je nějaká "bytost" soudila a po smrti trestala, ale způsobují špatnou karmu - což je trest, který si člověk vlastně sám bezprostředně zaviňuje. Dobrý skutek - čin pro druhé, zároveň zlepšuje i karmu dotčenému dobrodinci - pomáhá tak zároveň i sobě. Pohnutky, motivace k dobrým skutkům však musí vycházet z lásky a ne ze zištnosti ! (Jakékoliv chtění totiž karmu nepříznivě ovlivňuje.)

Duševní kázeň

Stezka(6) Pravé úsilí je překonávání nezdravých a pěstování zdravých stavů mysli.

(7) Pravá všímavost je hlavním bodem meditace. Provádí se podrobným pozorováním těla, duševních pochodů, analýzou vzniku a podstaty svých pocitů atd., (zhruba tak, jak to činil při objevování vznešených pravd Buddha). Často například využívá pozorování dechu, tím se člověk proces vyústí až v odosobnění - zbaví se svého já, své osobitosti, sebestřednosti. Jakmile se člověk vycvičí o samotě, je schopen uplatňovat všímavost i v běžném každodenním životě (všímavost chůze, sezení, jídla atd.) i mezi lidmi.

U každé činnosti, kterou člověk provádí, by měl rozumět jejímu účelu a zároveň vždy býti soustředěn - "dělat, to co dělám."(Příklad - ráno snídám a myslím na školu, ve škole myslím na to, co budu dělat doma, večer v kině myslím na uplynulý den ve škole atd. - nežiji v přítomnosti, žiji nesoustředěně). Všímavost posiluje schopnost mravního života a správného způsobu života vůbec - vím co dělám, vědomě, plně, právě teď to prožívám, vím proč to dělám a jaký to má pro mne význam, smysl.

(8) Soustředění - jeho účelem je prohlubovat všímavost, zachází však až do úrovně zklidnění a utišení mysli, k prožití zcela nových stavů vědomí, stavu mystického pohroužení.

Ve výuce soustředění tiše sedící začátečník například sleduje kruh světle červené hlíny o velikosti talíře. Intenzivním zaměřením si vytvoří jeho mentální obraz, který mu pak zůstane v mysli i po přerušení meditace. Tím, že se odpoutá od smyslových reálných předmětů, dostává se do prvního pohroužení - rozvažuje vnitřně, myšlenkově, což je provázeno myšlenkovým pojímáním, soustředěním, nadšením a štěstím. Odpoutáním od myšlenkového pojímání člověk vstupuje do druhého stavu pohroužení, což je provázeno soustředěním, nadšením a štěstím. Třetí pohroužení se vyznačuje jen soustředěním a štěstím a čtvrté jen vyrovnaností. Tímto duchovním procesem může člověk získat určité schopnosti. "Jsa jedním, stane se mnohými, objeví se a mizí, prochází zdmi a nic ho nezastaví, jde po vodě a netopí se, létá vzduchem s nohama zkříženýma, dotýká se rukou Slunce a Měsíce."

Buddha žáky odrazoval od zaměřenosti na tyto schopnosti, i když v literatuře jsou o nich bohaté zmínky. Pocit této moci, schopností by měl sloužit jen jako potvrzení stupně pokročilosti v soustředění. Samy o sobě se mohou stát pastí, pokud se k nim žák upne. Cílem je totiž vyvanutí - nirvána, kterou lze dosáhnout pouze neusilováním, nechtěním. Na této duchovní cestě jsou odmítány i jakékoliv vize a nadpřirozené zážitky, aby se nestaly falešnými cíli, odvádějícími od další cesty k nirváně. ("Pokud potkáš Buddhu, zabij ho!") Když člověk dosáhne vysoce kvalitního soustředění, může nakonec dosáhnout moci poznání, která zhasí tři zhouby (smyslnou žádostivost, žádostivost po bytí a nevědomost). To je nirvána, osvobození od narození a smrti, člověk se stane arhatem tj.svatým. Stezka je náročnou celoživotní cestou. Od úrovně správného pochopení života, od úrovně filozofického zacílení přechází do sféry náročné mravní čistoty a následně vyúsťuje v duchovní cestu. Málokomu je při její náročnosti dosaženo dojít až nakonec.

Porovnáme - li tento způsob života se západními směry "buddhismu", žasneme jakého překroucení na západě učení dosáhlo. Nirvána je často slibována jako lehce dosažitelný způsob nadpřirozených zážitků (někdy dokonce pomocí drog!), adeptům jsou slibovány nadpřirozené zážitky, které mají být obohacením šedi konzumního života. Buddhismus je prezentován jako nauka, podle níž dochází k neustálému znovuzrozování, což je chápáno pozitivně, jako záruka jakési nesmrtelnosti, do níž se západní člověk utíká ve strachu před smrtí. Na těchto příkladech můžeme vidět, jak západním způsobem přetvořený "buddhismus" je něco zcela jiného, dokonce nesmyslně protikladného původnímu učení.


Vloženo: 4.11.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 1
poslední: 26.10.2018 04:05

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Meditace je zapotřebí jen k tomu, aby odčinila to, co napáchala společnost. Meditace je negativní: prostě jen neguje škodu, ničí nemoc. A jakmile se nemoc vytratí, začnete se sami od sebe cítit dobře. (OSHO)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019
Posedlost duchem
komentářů: 8, poslední: 14.06.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 4, poslední: 22.05.2019
Rozbité zrcadlo = 7 let neštěs..
komentářů: 4, poslední: 30.03.2019

Sdílení duchovních prožitků s ..
komentářů: 18, poslední: 13.07.2019
Reiki škodí
komentářů: 56, poslední: 13.07.2019
Cíl člověka a zbytku živých by..
komentářů: 5, poslední: 19.06.2019
Celoživotní problémy
komentářů: 17, poslední: 14.06.2019
Pokračovatel Květoslava Minaří..
komentářů: 114, poslední: 10.06.2019
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 15, poslední: 5.06.2019Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0