Deeksha (Dikša) - neuvěřitelně jemná, ale silná energie

Byl jsem upozorněn, že zde chybí informace o této problematice. Dle mého názoru se jedná jen o jiné pojmenování pro inteligentní energii, se kterou se pracuje např. při Reiki.

Co je to Dikša

Deeksha - energie v rukouDikša je přenos energie velmi vysoké úrovně, která má vlastní inteligenci. Její působení otvírá v člověku možnost dostat se do stavu, kdy je schopen uvědomit si svou skutečnou podstatu. Dikša rovněž umožňuje uvědomit si jak mysl člověka ovládá, uvědomit si své strachy, fobie, falešné představy a všechny negativní pocity a programy, které brání člověku k plnému a šťastnému prožívání života.

Přenos energie může proběhnout různými způsoby. Nejčastější, ne však jediný způsob, je přikládání rukou na hlavu.

Probuzené vědomí

Andrew Newberg, profesor medicíny na univerzitě v Pennsylvanii je autorem uznávané knihy „Proč Bůh neodešel“. Newberg ve snaze propojit současnou vědu s duchovnem studoval za pomocí metody SPECT osm Tibeských Buddhistických mnichů během praktikování meditace. Obrázky pořízené touto metodou ukazovali, že oblast prefrontálního kortexu je během hluboké meditace červeně zvýrazněná, což indikuje zvýšené prokrvení a zvýšenou neurální aktivitu v této oblasti. Překvapivě ve stejný čas se temenní oblast zbarvila modře, což indikovalo pokles mozkové aktivity v této oblasti a tuto oblast Newbeg později nazval OAO ( Orientačně Asociativní Oblast ).

Newberg teoretizuje o tom že, pokud se meditující oprostí od vnějšího světa, vstup vjemů do OAO je blokován a neurální aktivita této oblasti ustane. Ve stejný čas vlivem intenzivní koncentrace (na matru, boha nebo guru ) se prefrontální kortex neboli Oblast Asociovaná Pozorností (OAP) silně aktivuje a převezme roli nového mozkového centra pro vnímání.

OAO je oblast, která nám dává schopnost se orientovat v čase a prostoru, také nám umožňuje vnímat fyzické omezení našeho těla a vnímat já jako něco odděleného od zbytku vesmíru. Pokud je OAO deaktivováno vnímání fyzických limitů našeho těla a oddělenosti já zmizí. Mozek už pak není schopen vytvářet hranice mezi já a vnějším světem nebo se orientovat ve fyzické realitě. To má pak podle Newbega za následek, že mozek nemá jinou šanci než vnímat já jako něco nekonečného a propojeného s každým a se vším. Tento stav Newberg nazývá Absolutně Jednotné Bytí. Obvykle dáváme přednost názvu stav Jednoty.

Newberguv výzkum naznačuje, že k procesu probouzení vědomí nedochází pouze vlivem změny psychologie nebo změny filozofie či hodnot. Ne, je to hlavně vlivem zásadních změn ve fungování mozku, kdy dojde k přesunu z dominantní temenní oblasti OAO do oblasti prefrontální kortexu OAP. Když je hyperaktivita oblasti OAO snížena a nízká aktivita oblasti OAP navýšena, dojde k přesunu řídících center a osoba je pak probuzena do vyšších stavů vědomí. Nová realita, kterou pak může vnímat je mnohem skutečnější než ta předchozí.

Některé z Newbergvých poznatků, byly potvrzeny neurologem Richardem Davisonem z univerzity ve Wisconsinu. Davidson spolupracoval s Tibetským Dalai Lamou, který poslal osm z jeho nejpokročilejších meditujících do Davidsonovy laboratoře vědeckých studií.

Použitím metod EEG a fMRI, Davidson studoval mnichy během hlubokých meditací a zjistil vysokou aktivitu prefrontálního kortexu a to hlavně v jeho levé části, která souvisí s pocitem radosti, štěstí a soucitu. Záznamy EEG během hluboké meditace ukázaly ve stejné oblasti silné vlny Gama.

Protože jsme neměli žádný detailní popis duchovního stupně uvedených mnichů, tak nevíme jestli, se některý z nich nacházel trvale v tomto probuzeném stavu.

Setkání s Dikšou

Tento text lze najít na adrese http://mojecesty.ic.cz/

S energií Dikše jsem se poprvé setkala před několika lety. V roce 2003 jsem nastoupila na výšku. Ekonomika mě nebavila, první měsíce jsem prožívala krize, deprese a v hloubi mnou hlodala myšlenka nechat školy a odjet do Indie.

Asi po dvou měsících školy jsem se ocitla na třídenním kurzu s Annie ze Švédska. Probíhaly tehdy kurzy Mukti I., II. a III. Dvojku mohli vést pouze lidé, kteří předávají Dikšu, Annie byla jednou z nich. Na kurz jsem přišla rozladěná a nespokojená, po třech dnech jsem odcházela spokojená a s radostí. Nedověděla jsem se tam nic nového! Vše, co nám Annie říkala, jsem už věděla. A přece! Energie, která ke mně tyto tři dny proudila, ve mně způsobila zlom, pracovala na hlubších úrovních mého vědomí, které jsem si neuvědomovala. Díky tomuto kurzu jsem ale zůstala a pokračovala ve škole.

Prožitky z tohoto setkání byly tak intenzivní, že jsem si je musela zapsat:

"Konečně jsem se zastavila! Minulý víkend jsem byla na Mukti II. s Annie ze Švédska. Na začátku jsem vůbec netušila, jak moc mě ty tři dny obohatí. V neděli večer jsem byla úplně naplněná pochopením a uvědoměním si spousty důležitých věcí. Svět se zdá být klidný, neboť je takový, jaký je a já ho přijala. Stejně tak život. A sebe. Intenzivně cítím, že klíč k osvícení - ke klidu a naprosté vyrovnanosti a harmonii je přijmout vše takové, jaké to je. Místo toho se pořád snažím o něco jiného - změnit svět, změnit okolí, změnit sebe, abych byla někdo lepší, a tudíž někdo jiný. Ale já nikdy nemůžu být někdo jiný!!! Já jsem já - se všemi klady i zápory. Přijmout sebe je moudrost. Vidím jak se potácím v kruhu neustálé snahy se měnit, být lepší, být jiná a až budu jiná, teprve pak se přijmu, jako že už jsem to já (když jsem tak dobrá!). Ale co či kdo chce abych byla lepší? Bůh??? Ne, ten ne. Ego chce! Ego se snaží a usiluje a neustále vytváří aktivitu, jen aby se člověk nezastavil, nepodíval se na sebe a vše kolem a neřekl si: "Ano, tak to je, takový jsem já a takový jsi ty a já to vše přijímám". Být spokojený a přestat se obviňovat. Když jsem si to uvědomila, pocítila jsem v srdci obrovskou úlevu a vyrovnanost. Pondělí bylo ve znamení této nálady, pak bylo úterý, středa, nezáživné přednášky, povinnosti, věci, které dělat nechci a musím a já se vrátila do starých kolejí boje! Zastavila jsem se až další víkend na odpolední přednášce Annie. A najednou jsem to opět všechno viděla! Uvědomila jsem si, že není důležitá tuna teorie, ale gram praxe! Ten gram, který mi chybí - zkušenost a prožitek! Všechno vím, přečetla jsem tolik knih, teoreticky už vím úplně všechno. A k čemu mi to je? Doma mám všechno - přátelé, úžasnou rodinu, peníze, jídlo… Ale kde je spokojenost? Opravdový klid pramenící z hloubi srdce? Čím dál častěji mě napadá, že bych se ráda vzdala všech těchto věcí pro všeprostupující mír duše. Ale utéct nemůžu. Teď jsem tady a je jen na mě, zda to všechno přijmu, nebo s tím budu bojovat."

Od té doby se v mém životě začalo oběvovat mezi chvílemi boje více a více chvil přijetí a radosti. Po čase Bhagavan zrušil kurzy Mukti, prý všechny nauky patří do koše a na ničem se nemá lpět. Vzduchem se ale energie Dikše šířila a naustále sílila. Občas jsem se objevila na nějakém odpoledním setkání s Dikšou, ten pravý zlom ale nastal o dva roky později.

Skončil čtvrtý ročník Festivalu ProTibet a já se rozjela na víkendové setkání s Annie. Stala se pro mě andílkem, každé setkání s ní bylo radostí a přineslo mír do mého života. Toto dubnové setkání probíhalo v Bystřici pod Hostýnem v penzionu Sola Gratia. Moc jsem se tam těšila, byl to můj domov, před vysokou jsem na tomto překrásném místě půl roku žila a pracovala.

To, co pro mě měl tento seminář nachystaný, bylo setkání s Danem. Před pár měsíci se vrátil z Golden City z Indie, byl na 21 denním Procesu. Tyto třitýdenní kurzy začly nedávno, svou intenzitou jsou nesrovnatelné s čímkoliv, co bylo předtím. Dana jsem občas potkávala na Dikšách, ale až teď jsem v něm uviděla bytost, se kterou se potkávám už mnoho životů…

Tou dobou jsem ještě nevěděla, že mě čeká nezapomenutelné jaro - velký životní přelom, nádherné a požehnané období. S Danem jsem objevila také Páju, Studio, Čajovnu na Dlani ve Vratimově a v ní úžasné přátelé. Do čajovny jsem jezdívala každý týden, bubínkové středy se měnily vždy v meditace čtvrtečního rána a v tom všem jsem začala poznávat sama sebe. Symbolem tohoto jara se stal pu-erh s mlékem, celonoční bubnování v čajovně, křeslo ve Studiu a překrásné písně Krishna Dase. Každé setkání bylo přeplněno energií Dikši, stačilo, že jsme si jen společně sedli, zavřeli oči a samovolně se začali propadat do Přítomnosti. Meditace šla vždy hlouběji, než jsem kdy předtím zažila, objevila jsem ve svém srdci bránu, přes kterou se mohu spojit s Vesmírem, s Bohem, s Bytím. Najednou jsem prožívala to, co jsem do té doby jen četla v knížkách. Stalo se to skutečností! Bylo to tady a já to prožívala!

Tato neuvěřitelně jemná, ale silná energie, mi začala ukazovat, kdo ve skutečnosti jsem. Začaly padat všechny mylné názory, iluze, vše, s čím jsem se mylně ztotožňovala, všechno se to začalo hroutit, abych mohla uvidět Skutečnost. Každá další zbořená struktura sebou přinesla kousek Světla, ale také kus bolesti. Je těžké vzdát se názorů a pohledů na věci, na jejichž základě jsme stavěli náš život. Není snadné přijmout, že je to všechno úplně jinak!!! Nic jiného ovšem stejně nezbyde a člověk přestane bojovat, když vidí, že boj vede jen k utrpení.

To jaro také přišla možnost jet na 21denní Proces. V okamžiku, kdy mi mamka navrhla, že z peněz, které mají sloužit jako mé věno, si mohu zaplatit proces, věděla jsem, že mám jet! "Raději budu bydlet ve stanu, ale ve vnitřním naplnění, než v bytě se spoustou pochyb, stresu a vnitřních bojů!" přišla mi na mysl věta.

Do Indie jsem se chystala na čtyři měsíce. Odjížděla jsem koncem června, Proces byl až v říjnu. Čím více se blížil okamžik odjezdu, tím méně jsem se na něj těšila. Mou bytost plně naplňovaly setkání v čajovně a ve Studiu. Věděla jsem, že do Indie nepotřebuju jet, že všechno jsem už našla v sobě, nejraději bych zůstala a jela až na říjnový proces. Ale cesta života mě odvedla do Indie o tři měsíce dříve. Čekalo mě ještě hodně zkušeností a prožitků, kterými jsem si před Procesem měla projít…


Vloženo: 20.03.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 3
poslední: 18.01.2014 15:25

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Oni si lidé myslí, že když dělají cvičení, tak to stačí. Ale ona je to práce pro celých 24 hodin. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7960

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0