Název příspěvku:

Géniové a jejich vztah k tzv. duchovnu / teologii / ...


vložil: Václav (9.12.2015 04:13)
kategorie: osobnosti, významní lidé
 
Všimli jste si ?

KOMENTÁŘE

Albert Einstein | 9.12.2015 04:15
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Einstein chtěl „vědět, jak Bůh stvořil svět“: poté, co byl tázán na náboženské otázky Martinem Buberem, Einstein zvolal „My fyzikové se jen snažíme obtáhnout čáry, které nakreslil On.“ A pokračoval „Buddhismus popisuje, co je v budoucnosti očekáváno ve vesmírném náboženství: Převýší osobního Boha, vyvaruje se dogmat a teologie; bude se zabývat jak přírodou, tak duchovnem, a bude založeno na posvátném smyslu a povstane ze zkušeností všech věcí, přírodních i duchovních, jako jejich smysluplné sjednocení.“ Svou víru pak shrnul takto: „Mé náboženství sestává z pokorného obdivu neomezeného vyššího ducha, který se odhaluje jako drobné detaily, které jsme schopni postřehnout svou chatrnou a vetchou myslí.“ V roce 2008 byl objeven Einsteinův dopis z roku 1954, v němž náboženství označil za pošetilou pověru: „Slovo Bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti. Bible je sbírka legend, které jsou sice úctyhodné, ale přesto velice primitivní. Žádná její interpretace, byť by byla sebelepší, nemůže (podle mého názoru) tento fakt změnit.“. Einstein také odmítl ideu ateismu a na toto téma prohlásil „Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu.“

https://cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
Isaac Newton | 9.12.2015 04:19
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Dokument "Pod lampou Isaac Newton"

https://www.youtube.com/watch?v=eY0pL77ALoA

// napr. od 12:30, i kdyz cely dokument je zajimavy
Johann Sebastian Bach | 9.12.2015 04:27
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Johann Sebastian Bach: Was Gott tut, das ist wohlgetan (Co činí Bůh, vše dobré jest) z kantáty č. 75

https://www.youtube.com/watch?v=_RfxEOoEcMU
Ludwig van Beethoven | 9.12.2015 04:32
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Kniha "Ludwig van Beethoven. Poselství génia"

Vývoj Beethovenovy osobnosti a tvůrčí činnosti se zřetelem ke křesťanskému základu jeho životaAnotace:

Autor předkládá analýzu duchovního odkazu, pohled na život a dílo představitele německého hudebního klasicismu Ludwiga van Beethovena (1770–1827) na základě archivních zpráv a využití odborných hudebních kritik. Důraz je kladen na Beethovenův vnitřní zápas. Pro českého čtenáře budou zvlášť zajímavé pasáže o olomouckém kardinálovi Rudolfu Janovi, Beethovenovu příteli.

Beethoven stanoví svému životu pouze dvojí cíl: sebeobětování božskému umění a činnost pro blaho ostatních. V základech a na vrcholu Beethovenova umění a duše je Bůh. Jestliže to nevidíme, nevidíme ani duši ani umění. A jaký byl tento Bůh? Beethoven se nemohl spokojit s abstraktní vírou. Potřeboval Boha živoucího, s nímž by mohl hovořit tváří v tvář jako patriarchové Bible, Hospodina všemohoucího a Spasitele. (R. Rolland)

http://www.refugium.cz/obchod/produkt/Ludwig-van-Beethoven-Poselstvi-genia.html
Michelangelo Buonarotti | 9.12.2015 04:37
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Častým tématem jsou i meditace o vlastní tvorbě, o svých citech se nevyjadřoval. Od mladistvé víry v krásu, kterou dostal do vínku a se kterou tesá tváře z kamene, dospívá Michelangelo k pochybnostem, zda nebylo spíš rouháním, chtít zde na Zemi tesat božské věci a lpět na umění jako na své modle.
Michelangelo je znám jako malíř, sochař a stavitel, ale jako básník nikoliv. Přitom v jeho básních je uzavřen celý jeho myšlenkový svět. Michelangelo sám sebe coby básníka velmi podceňoval. Poslední verše napsal na list jednoho dopisu v 85 letech.

Michelangelo nepočítal s tím, že by jeho básně někdo četl – jsou to spíše takové samomluvy. Psal je pro své potěšení, a to jadrnou každodenní řečí. Někdy má báseň více verzí, některá není oproti tomu ani dokončená.
Jeho literární tvorba byla jakousi duchovní autobiografií.
Když se jeho básně připravovaly k tisku, některé změnil, aby nebyly tak osobní (tykání přepsal na vykání, objevuje se bezpohlavnost adresáta). V letech 1540-46 , když chtěli jeho přátelé vydat jeho básně, Michelangelo pro tento tisk vybral, upravil a opsal na čistopis 105 svých básní.
Tento výběr nakonec vydal v roce 1623 Michelangelův prasynovec.
Chtěla bych poznamenat, že dlouhá léta práce na klenbách způsobila, že Michelangelo mohl číst dopisy jen nad hlavou.
Ukázka z Michelangelovy knihy Oheň, jímž hořím:

Stačí jen chvilka, a je pln vzlyků,
kdo celá léta tonul ve štěstí,
a zapadne v jediném okamžiku,
kdo proslul rodem nebo pověstí.

Každou věc, jež se hýbe pod nebesy,
přemůže smrt a zvrátí štěstěna....

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&u act=8&ved=0ahUKEwirltPk7M3JAhUBUhoKHf7mBzsQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mravenec.cz%2Fhenry% 2FFile-hist%2FMichelangelo.rtf&usg=AFQjCNEtCCuBm0Q-9ChKl9xokpZb5zYgmg
Galileo Galilei, Johannes Kepler | 9.12.2015 04:42
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Galileo Galilei (1564—1642) a Johannes Kepler (1571—1630) chápali přírodu a Bibli jako dvě knihy, které obě mají původ v tomtéž Božím slově. Radili obě studovat, aby se staly zdrojem modlitby a oslavování Boha. Galilei píše: „Filosofie je napsána v té obrovské knize, jež je ustavičně před našima očima, totiž vesmíru; ale tu nemůže pochopit ten, kdo se nenaučí rozumět jazyku a písmenům, jimiž je napsána.“ (Přírodní věda byla tehdy považována za součást filosofie.) Kepler také mluví o knize přírody, přičemž ti, kdo ji studují, se tím modlí k Bohu a vzdávají mu chválu.

http://www.teologicketexty.cz/casopis/2007-4/Prirodni-vedy-a-teologie-nad-knihou-prirody.html
Karl May | 9.12.2015 04:47
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
"Kolikrát jsme slyšeli, že mayovky patří k brakové literatuře, ve slovnících spisovatelů Karla Maye najdeme jen zřídka a přece jeho knihy učí tomu nejlepšímu: že čisté svědomí je nade všechno bohatství, že každá špatnost v sobě nese svůj trest, že všichni lidé mají stejnou cenu, ať mají jakoukoli barvu pleti a že odpuštění je více než pomsta. Knihy nejsou dobré či špatné podle toho, jak jsou napsané, ale podle toho, co v nás probouzejí. Když nic jiného, dá se s Karlem Mayem docela pohodlně a zadarmo procestovat kus světa."

Romány Karla Maye Vinnetou, Syn lovce medvědů nebo Poklad ve Stříbrném jezeře patří ke klasickým dílům dobrodružné literatury. Většina z nás celou řadu jeho románů četla, nebo přinejmenším známe filmy podle nich natočené, ale o autorovi samotném toho příliš nevíme. Snad jen to, že si údajně všechno vymyslel, že kradl a dlouhá léta strávil ve vězení, že nikdy nenavštívil země, o kterých tak věrně psal ve svých románech. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoho z nejoblíbenějších a nejčastěji překládaných německých autorů, je to žalostně málo.

Karl May se narodil do nejhlubší bídy. Aby se jeho rodina nasytila, chodil jako chlapec prosit o slupky z brambor do vedlejšího hostince. Za krádež několika kusů šatstva, biliárových koulí či zabavení několika tolarů a stříbrných mincí v převleku policisty byl potrestán mnohem tvrději než zasloužil, přesto se dokázal vrátit na cestu spořádaného života. To v jeho době a zejména v jeho sociálním postavení nebylo zcela samozřejmé. Z autora šestákových kolportážních románů a krušnohorských venkovských příběhů se stal skvělý vypravěč nekonečných dobrodružství pro miliony čtenářů. Jeho knihy byly přijímány s bouřlivým ohlasem a o dvě desetiletí později stejně bouřlivě zatracovány pro svou údajnou morální závadnost. Byl vystavován veřejným urážkám a vláčen novinami. Závistivci a političtí odpůrci si vymýšleli bláznivé historky o náčelníkovi lupičů a neváhali vystavovat ve výkladních skříních soupisy jeho trestů. Ačkoli většina z těchto ostouzení byla soudními procesy odhalena jako lži, senzační tisková prohlášení nebyla opravena a různé pověsti kolují dodnes nejen v okolí jeho rodného Hohenstein-Ernstthalu, ale i u nás - stačí jen nahlédnout do českého tisku, kolik prostoru věnují novináři jeho deliktům a jak je zveličují. Smutné je, že se ani neobtěžují ověřit si fakta v dostupné zahraniční literatuře a pouze slepě kopírují mylné informace z dříve vydaných článků svých kolegů.

http://karel-may.majerco.net/zivotopis/
Genialita | 9.12.2015 04:55
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Génius (z latinského genius, německy Genie), bylo v Německu od 18. století označení nejvyššího tvůrčího a duchovního nadání. Z psychologického hlediska se jedná o třetí stupeň rozvinutí schopností (1. nadání - 2. talent - 3. genialita), jehož biologickým základem je vloha. Je to tak mimořádná míra určitého talentu, že vysoce převyšuje všechny ostatní a vede k vytvoření mimořádných výkonů.

Osobní problémy - Obecně platí, že vyhraněný talent určitým způsobem vyřazuje génia mimo okolní komunitu. Ve společnosti jsou jeho díla, tvorba a zásluhy ceněny, ale občas není tolerováno jeho „podivínství“. Pokud nepřátelský a odmítavý postoj okolí vůči géniovi překročí míru, může to způsobit výrazné poruchy jeho osobnosti a duševního zdraví.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Genialita
Jenda | 11.01.2017 21:30
Evza
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
To je fajn vědět, že žiješ.
to Evza | 12.01.2017 00:34
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
aha.. jako ze si myslis, ze si myslim, ze jsem taky genius a tak to zde neprimo naznacuji?

ne, nemyslim si, ze jsem genius :))

kazdopadne vyjimecny si prijdu, to neni zadne tajemstvi, uz od mala.. cim? to je tezke popsat.. tim, ze jsem takovy, jaky jsem.. samo o sobe k nicemu, ale pro me dost pro to, abych si pripadal tak, jak si pripadam..

obcas si rikam "pripadaji si tak i ostatni lide?" a - popravde - netusim, jak si lide sami pro sebe pripadaji :)

------------------------------------

zpet k tematu - drive jsem si myslel, ze vsechny ty velke vynalezy a krasne velkoleposti vznikaji jako nasledek tvrde driny v te, ci one oblasti..

drina tam jiste casto je, ale tito lide jsou casto take dost vsestrani a venuji se napr. i meditacim, rozjimaji o zivote, nebo jsou velice pobozni.. mozna prave to v nich otevira ruzne schopnosti/moznosti.. to je zajimave, ne?

Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Oni si lidé myslí, že když dělají cvičení, tak to stačí. Ale ona je to práce pro celých 24 hodin. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 2, poslední: 17.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7950

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0