Název příspěvku:

Pocity ztraceného času


vložil: Apas (22.04.2019 22:08)
kategorie: běžný každodenní život
 
V poslední době (i dříve, ale ne tak intenzivně) mě často přepadají pocity, že jsem v minulosti ne úplně dobře využil svůj čas. Stejně tak i v současnosti - jsem třeba někde a něco dělám, ale mám pocit, že je to ztráta času, že bych měl raději dělat něco jiného.

Napadá mě, že to ale můžou být jen mé představy, které tyto pocity způsobují. Představy, jak mají věci být, jak bych měl žít atd. A říkám si, že je v tom určitá nesvoboda - že se mi čím dál více zpřesňuje představa, jak bych měl či neměl trávit čas. Ale nejsou to někdy právě ty chvíle, kdy vybočíme z těchto představ a někde "ztrácíme čas", kdy se stane něco zásadního, něco, co má opravdu smysl? Nemíjíme někdy díky našim představám o tom, jak bychom měli žít (které jsou navíc velice často podmíněné strachem a sociálně-kulturními faktory), to opravdu důležité?

Vzpomínám na tento citát (bohužel nevím, kdo to řekl):
"Naším velikým omylem je pocit, že musíme zvítězit nad časem. Pocit, že máme příliš málo času, pocit, jenž zatemňuje pravdu..."

Potýkáte se s pocity ztraceného času? Jak k nim přistupujete? Máte zkušenost s tím, že díky meditaci/bdělosti/nějakým technikám se tyto pocity proměňují či mizí?

KOMENTÁŘE

Astavakra Gita | 22.04.2019 23:19
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
„Jsi jediný pozorovatel, a jako takový jsi skutečně navždy svobodný. Tvým jediným omezením je, že na druhé nahlížíš jako pozorovatel.“

„Byl jsi uštknut černým smrtícím hadem egoismu, a proto se považuješ za konatele. Přijmi nektar víry, že nejsi konatel, a buď šťasten.“

„Kdo se za svobodného považuje, je vskutku svobodný, zatímco kdo se považuje za omezeného, zůstává omezený. Pravdivé je rčení: Co si o sobě myslíš, to jsi.“

„Átman je jediný nezúčastněný svědek, je to všeprostupující, dokonalé a svobodné Vědomí. V míru se sebou samým, bez konání, připoutanosti a tužeb. Jen díky iluzi se jeví jako samsára.“

„Jsi to ty, kdo prostupuje tímto vesmírem a v němž tento vesmír existuje. Ve své podstatě jsi čiré Vědomí. Nemysli na malichernosti.“

„Věz, že co má tvar, je neskutečné, a skutečné je jen to, co je bez formy. Pochopíš-li to, není možnost dalšího zrození.“

„Tak jako zrcadlo existuje uvnitř i vně obrazu zrcadlem odráženého, tak také nejvyšší Já existuje uvnitř i vně fyzického těla.“

„Jakmile vítr utichne a mysl se zklidní, pak ve Mně, neomezeném oceánu, zmizí loď s nákladem celého vesmíru, ke škodě obchodníka, individuality.“

„Je divné, aby ten, koho nevzrušuje tento ani žádný jiný svět, kdo je schopen rozlišovat mezi věčným a pomíjivým a kdo hledá osvobození, se stále bál vzdát se těla.“

„Kdo zanechal vytváření představ a lpění na smyslových objektech, kdo je za všemi protiklady, osvobozen od chtění, ten s klidem přijímá, cokoli mu přijde do cesty.“

„Stejně jako se kouř nedotkne nebe, třebaže se to tak může zdát, nedotknou se srdce džňánina ctnost ani neřest.“

„Je-li „já“ přítomno, je tu omezení, je-li „já“ nepřítomno, je tu osvobození. Pokud jsi to pochopil, je pro tebe snadné upustit od přijímání i odmítání čehokoli.“

„Přesvědčen o tom, že neustálá změna a následný zánik jsou skutečnou přirozeností všech jevů, je člověk poznání volný, do ničeho nezatažený a osvobozený od utrpení.“

„Pochopil jsem, že usilování, jakým je meditace, je určeno pouze pro ty, kdo mají mysl rozptýlenou. Tak spočívám ve svém přirozeném stavu.“

„Plně jsem pochopil, že úmyslně se zříkat konání je stejnou nevědomostí jako záměrně konat. Tak spočívám ve svém přirozeném stavu.“

„Nehledě na to, zda jsem v pohybu či klidu, nezajímají mě následky dobré ani zlé. Jsem spokojený ve svém přirozeném stavu, ať je soustava těla a mysli nehybná, v pohybu nebo ve spánku.“

„Při různých příležitostech jsem pozoroval pomíjivost rozličných druhů potěšení a ke všem zážitkům zůstávám lhostejný. Spočívám šťastně ve svém přirozeném stavu.“

„Buď pevně přesvědčen, že tento zdánlivý oceán projeveného světa není nic jiného než Vědomí. Netýká se tě omezení ani osvobození.
Žij svobodně a šťastně.“

„Nadobro přestaň s vytvářením pojmů. Nezabývej se žádnými představami ani náboženskými doktrínami. Jsi navždy svobodné Vědomí. K čemu by ti bylo takové myšlení?“

„Nasloucháš slovům svatých knih nebo se učíš jejich výkladům, ale spočívat v Já budeš až tehdy, když na to vše zapomeneš.“

„Všichni se snaží a přitom jsou nešťastni. Nechápou, že záměrné usilování způsobuje utrpení. Jen díky tomuto pochopení dosáhne požehnaný probuzení.“

„Štěstí není pro nikoho jiného než pro mistra v lenošení, pro něhož i zavírání a otvírání očí je trápením.“

„Ten, kdo smyslové objekty odmítá, je považován za člověka odříkání, ten, kdo jim hoví, je považován za požitkáře. Avšak pouze ten, kdo je neodmítá ani nevyhledává, jimi není znepokojován.“

„Člověk poznání netouží po tom, aby se svět rozplynul, ani nechce, aby dále trval. Blažený žije v dokonalé spokojenosti s tím, co do jeho života přichází.“

„Pro jogína, který došel klidu nepochybným poznáním, že vše, co existuje, je Vědomí, jsou myšlenky “jsem toto“ či „nejsem tamto“ zcela rozpuštěny.“

„Ten, kdo vnímá Brahman jako něco od sebe odděleného, potřebuje meditovat na princip ´Já jsem Brahman´. Ale ten, kdo překročil svět pojmů a představ a pro něhož se nic neodlišuje od něho samého, nemá, na co by meditoval.“

„Ztotožněný jedinec s pocitem vlastní vůle koná, i když nic nedělá. Naopak osvícená bytost bez sebemenšího pocitu osobního konatelství nekoná, i když je tu konání.“

„Nevědomí a zmatení lidé se stále cvičí v koncentraci a snaží se ovládnout svoji mysl. Oproti tomu člověk poznání, stejně jako lidé v hlubokém spánku, nemá potřebu cokoli dělat.“

„Nevědomý člověk nedosáhne klidu činností ani nečinností. Moudrý získá klid jen pouhým pochopením toho, co klid je.“

„Osvobozen od pocitu konatelství udělá moudrý člověk to, co je za daných okolností potřeba, aniž by se povahou svého činu zabýval. Jeho činy jsou jako činy dítěte.“

„Se svobodou přichází štěstí. Se svobodou přichází klid. Se svobodou je dosaženo Nejvyššího stavu.“

„Neklidný člověk je rušen a rozptylován, i když nic nedělá. Mistra neruší nic, i když je zaneprázdněn prací.“

„Múdha je neustále zaneprázdněn vytvářením představ a pojmů. Ten, kdo spočívá v přítomném okamžiku, přemýšlí, pokud je to potřeba k tomu, co dělá, a přece nepřemýšlí.“

„Kdo je tichý, nevyhledává společnost ani samotu. Zůstává stejný kdekoli a za jakýchkoli okolností.“


https://deniceksv.blogspot.com/2012/08/ramesh-s-balsekar-astavakra-gita.html

http://www.advaita.cz/wcd/e-knihy/tradicni-advaita/49e82b54_1_kniha.pdf
mantra | 22.04.2019 23:22
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
super :-) | 22.04.2019 23:34
Apas
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Geniální odpověď. :-)
:-) | 22.05.2019 14:37
Danča
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
No to je opravdu pěkná odpověď. :-)

Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Ne žít v přítomnosti boží, ale žít přítomností boží. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019
Posedlost duchem
komentářů: 8, poslední: 14.06.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 4, poslední: 22.05.2019
Rozbité zrcadlo = 7 let neštěs..
komentářů: 4, poslední: 30.03.2019

Sdílení duchovních prožitků s ..
komentářů: 18, poslední: 13.07.2019
Reiki škodí
komentářů: 56, poslední: 13.07.2019
Cíl člověka a zbytku živých by..
komentářů: 5, poslední: 19.06.2019
Celoživotní problémy
komentářů: 17, poslední: 14.06.2019
Pokračovatel Květoslava Minaří..
komentářů: 114, poslední: 10.06.2019
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 15, poslední: 5.06.2019Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0