Název příspěvku:

Připadáte si jako mystik / mystička?


vložil: Václav (12.04.2018 02:48)
kategorie: sebepoznání, vývoj
 
Pročetl jsem si pár knížek od tzv. MYSTIKA Květoslava Minaříka.

Klobouk dolů!!!!

------------------------

Otázka: Připadáte si (občas/někdy/stále) jako mystik, či mystička?

Proč se ptám? Já si tak občas připadám, resp. ty věci, které jsou spojovány s tzv. mystikou mě přitahují - je mi to blízké.

Je to přirozené součást každého z nás = máte to také tak?

Jak vnímáte (vzhledem k sami sobě) tzv. mystiku a vše, co se pod tímto slovem skrývá?

KOMENTÁŘE

Mystika - definice | 16.04.2018 00:41
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
"Řecké slovo mystikos (plurál ta mystika) původně označuje všechno, co souvisí s tajným kultem a zasvěcením (mystérion - tajný kult pouze pro zasvěcené, mystés – zasvěcenec a myeó - uvádět do tajemství, zasvěcovat), a odvozuje se od slovesa myó, zavírat oči a ústa.

Naznačuje tedy jak uzavřenost mystického společenství, tak pasivitu mlčícího účastníka a vyloučení všech vnějších rušivých vlivů. Myó ve významu zavřených očí se vyskytuje už u Homéra, mystéria v uvedeném významu poprvé a to kriticky u Hérakleita (zl. 14). Mystérion později znamená i tajemství vůbec."

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika
Mystika - charakteristika | 16.04.2018 00:41
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
William James charakterizuje mystiku čtyřmi charakteristickými rysy:

- Obsah mystické zkušenosti nelze vyjádřit slovy. Mystikové své zážitky sice popisují, shodují se však v tom, že žádný popis nevyčerpá jejich obsah.

- Mystická zkušenost sice nepřináší žádné teoretické vědění, přesto má povahu osvícení a náhledu, mystikové zpravidla hovoří o celku světa.

- Mystik vnímá svoji úlohu jako pasivní; ať se jakkoli připravuje a cvičí, zkušenost přichází sama a není člověkem ovladatelná.

- Mystické zkušenosti jsou přechodné, přicházejí a odcházejí.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika
SATI | 6.07.2018 14:00
Stinolam
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Před mnoha léty jsem také začínal četbou pana Minaříka a s odstupem mohu říci, ano, jeho knihy mohou inspirovat, ale jsou to spíš kompiláty mnoha jiných autorů obohacených skromnou praxí. Jsou příliš emotivní, dikce je taková pseudoautoritativní. Pokud bych měl být vysazen na pustý ostrov pouze se třemi knihami, Minařík by mezi nimi nebyl.
> stinolam | 6.07.2018 23:52
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
A proč knihy? To já bych si vzal raději 3 pěkné ženské ;)
Nevím | 13.08.2018 16:35
Monika
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Od Minaříka jsem (zatím?) nic nečetla. Nevím proč, ale neláká mě. Třeba časem. Jako mystik si nepřipadám, ale asi to nijak nesouvisí s tím, co prožívám. Tzn. že si tak třeba občas připadám, ale slovo mystik mi přijde nesympatické a přitažené za vlasy. Např. moje sestra má všelisjaké různé prožitky (nově objevila schopnost vciťovat se do věcí - pták v letu, televize, strom, stéblo trávy), ale jako mystičku bych ji neoznačila. Ale nevím proč, možná proto, že mám pod tím slovem spojenou určitým způsobem vypadající osobu. A moje sestra... to jsou sem tam velmi vysoké podpatky, občas výrazné líčení, trička nad pupík, vypracované tělo :-))) njn, to jsou ty předsudky :-) svým způsobem by se dalo říct, že mám kolem sebe mystiků spoustu. Jen jich tak neoznačuji :-)
o tichu | 14.10.2018 21:37
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Gustav Meyrink - Mystik: a povídka Hodinář

"Ze svých osobních chaotických zkušeností námořníka v kocábce sebe sama autor odvozuje, že jedním ze základních kroků může být cesta do Průlivu ticha. Protože slyšet ticho, vnořit se do ticha, slyšet šplouchání vlnek neslyšitelnosti, je jedním z prvních navigačních kroků. V tichu, které přehluší svět žvanivosti, se člověk stává pozornějším, vplouvá do Průlivu soustředění, kde je schopen vnímat signály širšího světa.
Neboť sebeduchovnější člověk využívá většinu toho, co kdokoliv jiný. Tak to ukazuje Meyrink vesvých okultních románech, kde jsou hlavní hrdinové bezmocní vůči fyzickým a psychickým útokům z okolí.

Meyrink ve svých románech varuje, že moudrost či hluboký duchovní vhled do skutečného světa mnohdy nemusí představovat zvýhodnění ve světě lidí. Je osobním, těžko sdělitelným bohatstvím. Kdo najde tento meyrinkovský poklad, nemusí se z něho těšit. Protože ve světě kralují lidé ryze praktičtí v bezohledném až krutém smyslu slova. Z tohoto pohledu je nepochybně zázrakem, že ještě existuje lidská kultura.."

https://www.kosmas.cz/knihy/185791/gustav-meyrink-mystik/

---------------------------------

>> nemusí představovat zvýhodnění ve světě lidí

>> Protože ve světě kralují lidé ryze praktičtí v bezohledném až krutém smyslu slova

přesně !!!
slova | 25.12.2018 05:21
*Nikdo*
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Slovo Mytik. Kde je? :) My lidi coby oddělený jedinec se díváme tam a vidíme něco tam, někde kolem sebe a ihned to hodnotíme a podle pocitů vyvozujeme důsledek - myšlenky, emoce, ..... Kdo je ten, kdo určuje, co si máme myslet, cítit, jak se chovat při "slově" mystik tj někdo mimo nás? :)

Forma. Myšlenkový program vložený kolektivním vědomím, program, který nás uvnitř jako opuštěného jedince (ego) ve světě myšlenek formuje, a který si kvůli pocitu ohrožení neustále ukládáme. Připadáme si ohrožení a ve světě oddělených jedinců jsme tam uvnitř sami. Vzniká napětí, které nás nutí něco zlepšit, najít, vlastnit nějakou jistotu a tou zaplnit to prázdno mezi námi a světem kolem - někde tam. A protoře je pod slovem mystik zase nějaká myšlenka, příběh, program, nějaký pocit,něco, co ochrožuje v jedinci uvnitř "jeho" dvojici "ego-forma, jeho život, jeho příběh, jeho ambice a tu neexistující a hledanou jistotu" je hodnocení jednotlivce jaké je - strach. ufff, ... :)

My, jako jedinec, chceme za každou cenu zkrze tu "svoji" oddělenost a "svoje" napětí hledat (!!!!) a zoufale hledat a mystika říká, že máme přestat hledat, vše už tu v sobě máme - klid bez hledání. Máme se do sebe jen podívat, je v něm dobro, láska a je všude mezi námi a neustáe přichází. ? :)

Ufff, jak tohle může dopadnout? Hledáme proto nějaké náboženství, abychom zaplnili to prázdno. Třeba náboženství materialismu nebo naopak budhismus - zase formy, programy jak se zbavit staré formy tj uložení jiné formy. Jsme jiní než včera? Slyšíme ten příběh kolem sebe o vánocích všude, v kostele, médiích. Ježíš, ukřižovaný námi kvůli slovům jako jsou klid, pohoda, láska - konec hledání. Není to kvůli majetku, o to nejde. Je to kvůli tomu hledání, zachování pocitu oddělenosti a napětí a programu formy, příběhu já, ambicí, snu mého já, nové ideologie atd.... Pořád dokola hledání. Ufff, je to šílenství. Jsme šílení? :)
Jak z toho ven? :) - Přerušit závislost na formě, v klidu a pokoře se poslouchat, pozorovat a sloužit jiným formám....dělat opak toho, co chce moje forma. Opravdu? Dobro, pravdu, svobodu, lásku? Pozor, to se dostáváme do konfliktu s "formou" a s oddělenými jedinci kolem? ...nebo v nás? :)

Kdo určuje naše pocity, z toho, co a koho kolem sebe vidíme a čemu říkáme svět - opět moje forma. :)
Je řešením vnitřní přerušení závislosti na formě konec světa? Začínáme vidět svět jinak? Jak? Na kom to záleží, když v nás už není forma, ten vyděšený a sobecký program? - Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede. Kráva a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně ... tak to už vidíme? konec duality dobra a zla? Konec hledání náboženssství v nás? Co neustále hledáme? A co hledáme v klidu a štěstí? Nic.
Jak můžeme najit něco, co už tu všude je? :)
Je dobrou radou Altruismus? - zdaleka nejen penězi - skauti říkají jeden dobrý skutek denně :) a myslet na něj ihned ráno. Cvičit, příroda .. :) aha, je tu něco jiného než pohodlné já. A sloužit, tvořit, pracovat, zodpovědnost, ....... Oceňovat tj vnímat kolem sebe i v sobě dobro, pravdu, spravedlnost, lásku. Oceňovat. Soustředit se v klidu na tyto dobré jednoduché věci z mého programu forma. A příroda, příroda, příroda, sázet stromy, zakládat rybníky (prosím, pomozte mi! :) ) ..... a to ostatní, co, (kdo) se nám nelíbí? Zase jen naše závislost na formě. Ježíš:" Miluj své nepřátele. tzn. žádní neexistují, pouze můj program formy, útočím na sebe? :)
Tohle hodně lnás lidí asi naštve, že?. Je to konec našeho dosavadního příběhu, našeho života, našeho ... vždy myslíme mého ... já, já, já oběť.? :)

A toto vše se děje jedině v přítomnosti. Opravdu a co bylo tohle a tamto? A co udělal "můj" partner, nadřízený, protivník, konkurent, ------? :)

Hmmm, a co ta láska a klid teď o vánocích? (zase jen vytvořených formou...?) :)
:) Kapka vody :)
Mystik | 25.12.2018 06:56
*Nikdo*
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Mystik. Vezme kytaru a zpívá si v různých formách o sobě písničku, třeba
někdy si o něm zpívám písničku:

Je to jen blázen, blázen, blázen,
přišel sem z nebe dolů na zem
a chce si stavět dům a bazén
a neví sám, že

je jen blázen, blázen, blázen,
přišel sem z nebe dolů na zem
a trpí teplem nebo mrazem
a neví jak ..

udělat rázem něco s tím rázem,
vylepšit svět a taky bazén
vylepšit práci, domov jak jen
to možné je?

Chybí mu mapa, planek pro zem,
kde může stavět dům i bazén
píše mu program nenalezen
tak hledá dál

Tamhle je další blázen, blázen,
postavil dům si i ten bazén
jen nemá vodu a tak rázem
na suchu sám

protože blázen věcem věří
věří, že vyjde ze zádvěří
a štěstí někde v dálce vězí
tak hledá dál

Tak sakra v čem to jen vězí
že štěstí najdu zítra stěží
snad pomohou mi někdy kněží
kdy asi tak?

prý není žádné včera, zítra
je pouze teď a ihned zjitra
na slunce koukám jak právě svítí
a ono nic

Neříká nic, jen si tak svítí
na louku les a krásné kvítí
pavoučci pletou sítě z nití
myšlenek mých.

Jsem jenom blázen, blázen, blázen .....

:) a rúzně si to vymýšlím, měním, improvizuji, štvu ty kolem :-), kteří stále hledají .... a nemají čas, protože hledají, umývám nádobí a oni koukají na televizi, stavím rybník a oni cedí pot a nervy u počítače. Opravdu? Oni nebo já nebo jednota?

a přišla kočka, hladím ji a říkám - já vím, že hladím sebe :)
dělám ti to já nebo to hlazení? Ani jedno.
dělá to mysl. :)

při dešti je tráva morká, chodím po ní v dešti teď ráno o vánocích bosý, to mokro,
dělá to déšť nebo tráva? Ani jedno. :)
Dělá to mysl.

Ve větru se hýbe listí na stromech.
Hýbe se listí nebo vítr? Ani jedno. :)
Hýbe se mysl.

Skoro týden už nejím, necítím pocit hladu, ten pocit hladu-
dělá jej hlad nebo já?
Dělá ho mysl. :)

Inu blázen, blázen .. :)
a ta forma?

Mystika? Je slovo? Nebo je to vše, co se děje? :) Dýchání se děje, židle se děje, tělo se děje, hlad se děje, ...Nemůžeme to vlastnit, naučit, plánovat, chápat ... jak vlastnit, naučit,plánovat, chápat ... hlad? Štěstí? A toto my, lidi chceme a hledáme?

Kdo je mystik? :)

Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. (Chamfort Sebestian Roch)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7960

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0