Název příspěvku:

Proroctví ???


vložil: Václav (2.03.2013 20:22)
kategorie: meditace, mystika
 
Prostor pro diskuzi a názory na různá proroctví.

KOMENTÁŘE

proroctví | 2.03.2013 19:02
Majkl
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Svět potká v budoucnu velká katastrofa,která způsobí zkázu měst.
Zatím neznámou událost přežije jen několik málo lidí.
Ti se pak navrátí k někdejší ztracené úctě k přírodě a opustí všechny
ideologie od náboženských až po ty politické.
To předvídá indián SLUNEČNÍ MEDVĚD (1929 - 1992),v originále GHEEZIS
MOKWA,z původního severoamerického kmene Čipevajů,který se narodil v
americké Minnesotě a proslavil se po celém světě jako prorok.

"Viděl jsem tábory lidí sdružené kolem přírodních vod,jako jsou řeky,
potoky a prameny,jak usilovně pracují na produkci jídla,ale jsou vděční,
že jsou na živu,protože jen tu a tam byly malé skupinky lidí,kteří
přežili."
Přibližuje svá nepříliš radostná vidění budoucnosti Sluneční Medvěd.
Není však bohužel jasné,co přesně má svými zvěstmi o katastrofě na
mysli.Zaviníme si zkázu sami,nebo s civilizací zamává sama příroda?

Kromě onoho neznámého neštěstí,které prý zkříží lidstvu dráhu,
předpovídá indiánský prorok také ekonomický úpadek prozápadního světa
a následné sociální nepokoje.

"Viděl jsem rasové neshody,viděl jsem pouliční gangy navzájem
bojujících ve válkách,jež se vymkly kontrole,používajíce zbraně,aby
dosáhly svého,"tvrdí Sluneční Medvěd.
Když se podíváme na stále více nestabilní situaci ve vyspělém světě,
není od věci zamyslet se nad tím,zda se již tato jeho vize nezačala
naplnovat.

Zdroj - ENIGMA
dotaz | 2.03.2013 21:18
ruzovebrylene
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Kdy byl tzv.vyspělý svět stabilnější než je teď?
apokalyptická proroctví | 4.03.2013 14:42
komentátor
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
pane Václave

Rád bych Vás upozornil na některé skutečnosti týkající se úvah nad informacemi typu proroctví.

1. Autor je příslušníkem domorodého kmene, který představuje jeho svět. Proto svět, jehož se proroctví týká je malá skupina osob, příslušníků kmene, případně kmenového uskupení.
2. Jak víme z historie, je apokalyptická prognóza vždy součástí takové kultury, která se sama ocitá v existenčním ohrožení. Nacházíme ji v pozdní! židovské literatuře ( v době předbabylónské byl úplně jiný textový repertoár), ale nikoliv v např řecké mytologii, protože ta vyústila ve vědu. Severoameričtí indiáni byli zdecimováni, seznámili se s křesťanstvím prostřednictvím letničních kazatelů, pro které byla apokalypsa vděčným tématem a přejali tuto formu do své kultury.

Téměř jistě nevíte, že proroctví apokalypsy je základem vašeho PC, vybavení domácnosti a prostě celé naší západní civilizace. Lidé ji byli natolik fascinováni, že prostě chtěli vědět, kdy to nastane a skrze tento podivný téměř nesrozumitelný text povstala západní věda.

Howg
Slavný prorok - Edgar Cayce | 10.03.2013 10:51
Majkl
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Když byl malý,tvrdil,že dokáže komunikovat s příbuznými,kteří již zemřeli.
Rodiče to přisuzovali jeho dětské fantazii a nevěnovali jeho vyprávění velkou pozornost.
Chlapec, zklamaný laxním a odtažitým přístupem rodičů i přátel,našel jedinou útěchu v Bibli,a utíkal k ní snad v každé volné chvíli.Jedno odpoledne však zažil něco,co mu později změnilo celý život: Náhle ucítil příjemné mrazení po celém těle a viděl,jak k němu přistupuje láskyplná bytost,která mu svou září na chvíli zcela zaslepuje zrak.
Slyší jak se ho ptá,co by chtěl,aby se mu v životě splnilo.
Malý Edgar neváhá ani vteřinu a odpovídá,že si moc přeje,aby mohl pomáhat nemocným.Postava pokynula a pak se záhy rozplynula.

Tím chlapcem nebyl nikdo jiný,než EDGAR CAYCE - spící prorok (1877-1945),o jehož schopnostech a výpovědích bylo později napsáno mnoho knih.
Tehdy mu ale nikdo nevěřil,co zažil.On sám ale na tak silný mystický zážitek
nemohl zapomenout,ve škole býval nesoustředěný a nedokázal myslet na nic jiného.
Jednoho dne ho však otec přinutil,aby se kvůli špatným známkám učil dlouho do noci.Edgarovi ale klesala víčka sílící únavou.V tomto stavu však uslyšel ve svém nitru uklidnující hlas,který mu radil,že si má dát učebnici pod hlavu,a at se ničeho nebojí.
Když se ráno probudil,ke svému obrovskému údivu zjistil,že si pamatuje celý obsah knihy s fotografickou přesností.Mohl ji číst i pozpátku,dokázal se v mysli vrátit k jakékoliv pasáži.Tuto schopnost už nikdy nezapoměl,byl schopen si ráno pamatovat veškeré texty,které si před spánkem položil pod hlavu,ačkoliv obsahu knihy mnohdy ani nerozuměl.
Ačkoliv měl Edgar nepřehlédnutelný talent,daleko přesahující obvyklé lidské možnosti,rodiče si nemohli jeho studia z finančních důvodů dovolit a začal pracovat na farmě.
Během života vystřídal mnoho zaměstnání,živil se jako knihkupec a později i jako fotograf.Toužil se oženit se svou životní láskou a žít úplně běžný život,stejně jako jeho vrstevníci.To mu ale nebylo souzeno.....
Edgar Cayce - část 2 | 10.03.2013 10:55
Majkl
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
PROBUZENÍ PROROKA

Edgar náhle onemocněl laryngitidou,přišel o hlas, a ačkoliv absolvoval mnoho
lékařských prohlídek,lékaři mu nedokázali nijak pomoci.
Obrátil se tedy na schopného léčitele a hypnotizéra ALA LEYNEHO,který brzy zjistil,že se seznámil s mužem opravdu mimořádných schopností,kterých by měl využít k prospěchu druhých.
Ukázalo se,že Edgar dokáže pomoci nejen sobě,ale i ostatním nemocným.
Ve "spánku" dokázal určovat diagnozu a radil,jakým způsobem je možné chorobu vyléčit.
Měl zcela odlišný přístup k léčení než ostatní lékaři,a zato si vysloužil mnoho urážek od svých méně úspěšných "kolegů".
Pravdou ale zůstává,že měl obrovské úspěchy a především,výsledky - dokonce i u lidí,kterým už medicína nedávala žádnou šanci na vyléčení.
Jeho rad nejprve využívala celá rodina,pak známí a nakonec se za ním sjížděli pacienti z celého světa.Ovšem mělo to háček.
Edgar to nesměl dělat pro peníze.Pokud se o to pokusil,byly jeho výpovědi zcela nepřesné.
Uvádí se, že za svůj život provedl více než 14000 proroctví,jejichž úspěšnost byla téměř devadesáti procentní.
Většina z jeho dokumentů však byla později zabavena.Možná proto,že Cayce znal odpovědi,které se týkali otázek o minulosti,přítomnosti i budoucnosti celého světa,lidstva,jednotlivých národů i jednotlivců.
Edgar Cayce - část 3 | 10.03.2013 11:00
Majkl
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
V REINKARNACI DLOUHO NEVĚŘIL

Z jeho myšlenkového odkazu dodnes těží současní esoterici i léčitelé.
Zajímavé je,že sám Cayce byl dogmatický křestan,a jen těžko se smiřoval s tím,co hlásal ve stavech,kdy byl mimo tělo.
Bylo pro něj vždy překvapivé,co se dočítal zpětně ze záznamů,jež byly pořízeny"zatím co spal".Dlouho se srovnával s tím,čeho všeho se dopustil ve svých minulých životech,které v transu barvitě popisoval.
Několik let nechtěl uvěřit ani v existenci reinkarnace,bylo to pro jeho křestanské náboženství absolutně nepřípustné.

(jen dodám,že v Bibli je citát p.Ježíše, kde se nepřímo zminuje o reinkarnaci:"Amen pravím vám,neodejdete z tohoto světa,dokud nezaplatíte do posledního haléře,dokonce úroky z úroků")

On sám si totiž nic z toho,co během svého "snění" vyprávěl,nepamatoval,a když si později četl zápisky,které se pořizovaly během jeho "ridingů",byl často zděšen.
Vyprávěl v nich o Atlantidě,Lemurii,zemi Og,o skrytých tajemstvích Egypta,o reinkarnaci,o svých miulých životech, o vzniku země a člověka,o genetickém klonování,o převtělování a úkolech duší a mnohém jiném.
Několik let mu trvalo,než se se svými výpovědmi smířil.
Začal se pak více zajímat o tajná vědění,která mu mohla přinést odpovědi na to,co prožíval.


Edgar Cayce se dokázal během několika vteřin dostat do zvláštního stavu,v němž absolutně přestal vnímat to,co se děje okolo něho.
Našli se i ti,kteří chtěli prokázat,že se jedná o podvod a způsobili mu během "spánku"bolestivá zranění (trhání nehtů).
Prorok na to absolutně neragoval,když však přišel k sobě,řval bolestí.
Tvrdil,že zdrojů,ze kterých je schopen čerpat informace,je vícero.
Jedno z nich je jeho vlastní podvědomí,ve kterém se ukrývají odpovědi na veškeré odpovědi týkající se lidstva,a druhý zdroj bychom dnes mohli označit jako univerzální kolektivní vědomí,tzv.akášu.
Když opustil své spící tělo a astrálnš z něho vystoupil,vznášel se asi půl metru nad svým tělem na stříbrné šnůře.Život mu doslova visel na vlásku,protože ačkoliv je astrální cestování pro mnohé bezpečné,pro Edagara Cayce to neplatilo.
Dokázal z těla jako málokterý člověk vystoupit se svým stoprocentním vědomím,a když přihlížející prošli místem,kudy probíhala jeho astrální šnůra,málem přišel o život.
Třikrát byl dokonce prohlášen za mrtvého a probudil se až po několika dnech po konstatování smrti.
Edgar Cayce - část 4 | 10.03.2013 11:03
Majkl
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Edgar Cayce si dokonce předpověděl vlastní smrt.
Ke konci života mu bylo řečeno,že pokud neomezí výklad na dva denně,zemře.
On však nedokázal odmítat žádosti a prosby nemocných,kteří ho vyhledávali jako poslední naději.Slavný prorok zemřel v roce 1945 ve věku 67 let ve stavu naprosté vyčerpanosti.
Byl přesvědčen o tom,že je jeho poslání důležitější,než jeho zdraví.
Po Cayceho smrti byly všechny jeho sepsané výpovědi zabaveny americkou tajnou službou a dodnes se tvrdí,že veškeré knihy,které o něm vyšly,prošly důkladnou cenzurou agentů, a na veřejnost se dostaly jen ty méně "škodlivé"informace.
Přesto jsou jeho knihy,které napsal jeho syn a Cayceovi následovníci plné nečekaných výroků a měl by je znát určitě každý,koho zajímá opravdová mystika.
Ještě bychom měli na závěr zmínit,že mnohé účinné léčebné postupy,které Cayce ve svých proroctví radil,byly zneužity některými farmaceutickými firmami,které ma nich vydělaly a dodnes vydělávají miliony dolarů...

-spící prorok uvedl,že radiace Slunce i galaktických supervln proniknou Zemí a silné záření způsobí genetické změny všech buněk.Lidstvo se důsledkem velmi silných frekvencí transformuje doslova během jediné noci.Po této transformaci přijde Zlatá doba lidstva.
(Mimochodem o Zlatém věku mluví i Mayský kmen,ale i někteří duchovní velikáni.)

Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

To je právě krásné na duchovní cestě, že duše nesmí jít Tam cestou, kterou vyšlapali jiní. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7959

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0