Název příspěvku:

Tělo a duše?


vložil: Václav (17.03.2013 22:14)
kategorie: lidské vlastnosti, pocity, emoce
 
Slovo "duše" používá hodně lidí. O čem vlastně mluví?

Definice z wikipedie:

"Duše (od dýchat, dech) je velmi široký a často neurčitý pojem, který původně znamená princip života, to, čím se živá bytost liší od mrtvoly.

"K tomu později přistupuje i představa duše jako jedinečné osobní identity, důležitá zejména v křesťanství."

"Protože se tyto představy nedají empiricky doložit ani zkoumat, v moderní vědě se pojem duše neužívá."

KOMENTÁŘE

Duše nebo mysl? | 18.03.2013 13:55
daiwos
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Duše je typický výraz západní filosofie, ve východní se objevuje spíše mysl. Navíc dle mého soudu došlo ke korupci významu slova a myšlenkové zkratce na tělo a mysl. Původní je totiž triáda duch, duše a tělo. Duše v této původně starozákonní triádě zastupuje vitální funkce těla a mají ji tedy i zvířata. Slovo duše totiž v hebrejštině je Nefeš chaja = duše živá (života). Hospodin ji vdechuje svým stvořením a oživuje je tak. Slovo je od kořene dýchat.
Jiný přístup nabízí východní tradice, která uvažuje o sedmi základních zkušenostech, které vytvářejí život snad v tomto pořadí: oheň, voda, vzduch, země. Tato čtveřice je charakterizována prostorovými vztahy a cyklem, což je prvkem samo o sobě tedy akášou, či éterem. Zkušenost komplexnosti těchto vztahů a samostatných zkušeností je pak mentis - mysl a v podstatě ona duše. Posledním prvkem je pak intelekt - buddhi ve smyslu dokonalé přirozenosti. první čtyři zkušenosti - tattvy (např také německé Tat - skutečnost, skutek, tvoří skutečnost (zkušenost) těla.
Schéma | 18.03.2013 14:09
daiwos
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Aristoteles píše o živlech toto:
IGNIS calidus siccus contraria AQUA humida frigida (Oheň je teplý a suchý proti vodě a vlhké chladné)
AER calidus humidus contraria TERRA sicca frigida (Vzduch je teplý vlhký proti zemi suché a chladné).
Každý z této základní čtveřice živlů je charakterizován dvěma vlastnostmi, které se vždy v celém schématu vyskytují dvakrát, ale dvakrát v různé kombinaci (teplý suchý, teplý vlhký, chladné vlhké, chladné suché) Tento zápis lze znázornit ve formě kříže (neslučitelnost živlů) v kruhu (příbuznost živlů) Toto grafické schéma je tak časoprostor, éter, akáša. Samo rozdělení, charakteristika živlů, vědomí neslučitelnosti a příbuznosti, vnímání jako dvojitě podmíněné rozlišování je mysl, neboli duše. Vědomí rozumnosti takto uspořádaného bytí je pak intelekt, buddhi, přirozenost.
:-) | 18.03.2013 20:46
Hannah
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Páni, tolik vědy...
Nerozumím tomu...
Jsem čím dál víc jako dítě,
krásu a pravdu nalézám v jednoduchosti.
Přes všechny nauky a složitosti
se k ní vždy zase dostanu...
A tak se teď s očima plnýma dětského úžasu ptám :
Kdo jsem ? Kdo jsi ?
Co to zpívá ve mně pod noční oblohou ?
Co to přesahuje moje tělo ?
Co to přesahuje mojí mysl ?
Co to ve mně objímá vás všechny, lidské bytosti ?
Co to ve mně tančí radostí a láskou,
jen tak bez důvodu ?
Je-li to duše...
Pak kdo jsi ?
Pak kdo jsem ?
Lze to vyčíst z učených textů ?
Sedám si k ohni.
Nad hlavou hvězdy.
Ruce pokládám na matku Zemi.
A cítím....
... | 18.03.2013 21:34
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
kluci, musime si toho vazit, ze tu k nam obcas zavita nejaka ta slecna, ci zena, a ze tak hezky zneutralizuje nase mohutne, nafoukle, intelekty :)))))
->Václav | 20.03.2013 22:59
Honza
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Co přežije moji fyzickou smrt je moje duše.
Tělo a duše? | 22.03.2013 21:18
mates
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Tělo a duše? Nelze je od sebe oddělit, jsou totiž jedním,že? Tento dualismus odmítám. Jak duševně, tak tělesně či jak tělesně tak i duševně. Individuální
tělesná schráně, uznám, ale individuální duše, asi ne, možná individuální ego, v němž jsou obsaženy vzpomínky na dětství a výchova a výchova společnosti a hlavně obranné mechanismy čili pudy atd. Důležitou výzvou bude rébus k řešení, zda-li duše putuje...Podle mého hlediska se duše skládá potažmo vyvíjí z našich předků, tedy sahá až k počátkům civilizace kamsi do pravěku. Každá předcházející lidská bytost do duše nahrála záznam anebo je to vše genetická informace? Duševní prostor je neomezený, zatímco tělo omezené, ale určitě přesně podle vlastní zkušenosti, duše dává tělu to životní napětí a je pouze na nás, zda ji budeme skrz dechová cvičení posilovat.
Hannah | 1.04.2013 17:02
Naďa
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Nádhera... :)
Naďa | 1.04.2013 21:04
Hannah
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
:-) = (-:
rozdíl mezi duší a druhy těl | 14.04.2013 15:27
Ross Tanner
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Druhy těl
Rozdíl mezi hrubohmotným, jemnohmotným tělem a pravým JÁ ...

Hrubohmotné fyzické tělo je nejtlustší obal, který nás obklopuje. Je složen z pěti prvků podle hustoty od nejhrubšího po nejjemnější - země, voda, oheň, vzduch, éter. V západní vědě zastupuje zem převážně uhlík, voda je 90% obsahu těla, oheň jsou vnitřní procesy jako např.. trávení, vzduch je prána, která zprostředkuje výměnu energií a éter je prostor. Fyzické tělo má své poznávací a činné smysly, které jsou napojeny na jemnohmotné tělo, konkrétně na mysl.

Jemnohmotné tělo se skládá podle hustoty z mysli, jemnější inteligence a nakonec nejjemnějšího falešného ega. Mysl je centrem poznávacích smyslů hrubohmotného těla, a je podřízena subtilnější inteligenci. Vnitřní dialog jednotlivce je vlastně dilema mysli, zda má být podřízena inteligenci - rozum, nebo smyslem. To je otázka sebekontroly. Pudy dokáží strhnout mysl na svou stranu, když je inteligence v dané chvíli slabá.

"Tak jako loď na vodě odvane silný vítr, tak i jeden z neovládnutých smyslů, na který se soustředila mysl, může odnést rozum člověka." (Bhagavad-Gita 2.67).

Mysl se skládá ze tří procesů. Myšlení -> cítění -> chtění. Ve fázi chtění se s největší pravděpodobností manifestuje jako konkrétní hrubohmotný čin pomocí činných smyslů. Samotná funkce mysli je akceptovat nebo odmítat jednak podněty z inteligence, nebo ze smyslů.

Jemnější prvek jako mysl, vrámci jemnohmotného těla je inteligence. Její funkce je hledat logické podobnosti a rozdílnosti a vyhodnocovat co je dobré pro jednotlivce. Pokud je zaměřen na materialistickou iluzi, bude plánovat a dělat vše proto, aby potěšila smysly. Pokud je ale inteligence očištěna pomocí védsko poznání a transcendentální manter, zaměří se na to, co je prospěšné a přirozené pro duši, a ne pro tělo.

Nejjemnější prvek jemnohmotného těla se nazývá falešné ego (ahankára). Je to právě to rozhraní, které nám dává na výběr, zda se budeme považovat za svůj obal - jemnohmotné a hrubohmotné tělo, a budeme se tím pádem snažit co nejvíce tyto obaly uspokojit, ale vnitřně zůstaneme stále nešťastní, nebo dává možnost uvědomit si své skutečné věčné duchovní postavení a to, že jsme duchovní podstaty, která s hmotou nemá nic společného.

"Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego-těchto osm prvků tvoří Moje oddělené hmotné energie."

(Bhagavad-Gita 7.4)Nad těmito dočasnými obaly hrubým a jemným tělem včetně falešného ega, se nacházíme my. Já. Duše, átman. Patří pod duchovní energii, která je hmotné energii nadřazená, a proto jsme schopni svá těla ovládat, jednak řídit inteligenci, mysl, a pomocí ní i hrubé tělo."Ale věz, ó, bojovník mocných paží, že kromě této nižší energie mám ještě jinou, vyšší energii, zahrnující živé bytosti, které vykořisťují zdroje hmotné přírody."

(Bhagavad-Gita 7.5)Duchovní energie neprochází šesti změnami jako hmotná energie, tedy vznik-růst-trvání-vedlejší produkty-rozpad-zánik. Je věčná, a ve své přirozené povaze je plná poznání a štěstí. Její povinností jako individuální duchovní částečka je sloužit Nejvyšší duchovní energii, tedy Celku. Tak jako je naše tělo složeno z hmotné energie, a celkem je vesmír, tak jsme my - duše individualita, která si je vědoma sebe samé (osobní aspekt), podřízení Nejvyšší Božské Osobě - Kršnovi. Pokud obnovíme svůj věčný vztah s Ním a zaměstnáme se v čisté láskyplné oddané službě Jemu, hmotná energie nad námi nebude mít kontrolu a po smrti fyzického těla se dostaneme do duchovního světa, kde budeme nadále vykonávat svou dokonalou dharmu - službu. Když ale duše zůstává stále v materiálním pojetí díky falešnému egu, a považuje své tělo za sama sebe, a přivlastňuje si výsledky hmotných činností, bude dostávat i nadále hmotné reakce ve formě karmy, které jí na konci života vždy vypracovány další adekvátní jemnohmotné a hrubohmotné tělo , ve kterém bude muset zažívat dočasnost, nevědomost a utrpení. Princip je v tom, že naše vnitřní věčné potřeby se nedají nikdy uspokojit vnějšími dočasnými hmotnými prostředky, ať už hrubým uspokojováním tělesných smyslů, nebo jemným uspokojováním mysli a její vý-myslet, ale pouze věčnými duchovními činnostmi, které jsou pro nás přirozené.
-> Ross Tanner | 14.04.2013 21:24
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
a co mate prosim konkretne na mysli temi "věčnými duchovními činnostmi"?
kíbord | 15.04.2013 08:39
DH
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Máme rádi pohádky.
Já mám moc rád o koblížkovi,nebo i o řepě. Řepa,jó řepa, to je krásná ukázka spolupráce před soutěživostí.
add. | 15.04.2013 09:22
DH
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
haha :-)) , zabiják!

na mase smažený
http://www.youtube.com/watch?v=p-Mk1Iw4g_s
Výměna duše | 23.09.2018 06:53
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
http://blog.samanizmus.cz/subdom/blog/walk-in/

// Mám rád podobné historky. Neberu to doslova, ale spíše jako určitý popis, který se hodí na to, co se člověku občas děje.

Bohužel, hodně lidí podobné věci bere doslova. Vím to. Tu a tam mi někdo papouškuje něco, co už jsem někde četl.

A proto příliš nemusím slova jako duše, minulé životy, andělé. Je to (z mého pohledu) matoucí a zavádějící.

Mimoto jsou to skvělé znějící pojmy, které mohou způsobit, že se uzavřeme tomu, co je a vidíme pak svět skrze tyto ideje. Představujeme si např. minulé životy a anděly a ono se nám to pak zjevuje. A my máme důkaz, že to je skutečné. A ocitneme se v začarovaném kruhu. A ani si to neuvědomujeme.

Tedy výměna duše - dejme tomu, můžeme tak pojmenovat určitý typ změn v našem životě, ale alespoň já koukám spíše na ty konkrétní změny a nesnažím se to něčím vysvětlovat.

Pokud ale nějaké to vysvětlení někomu nějak pomůže, proč ne...
Změny | 25.09.2018 10:54
Monika
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Ahoj Vašku, máš teď v životě nějaké zásadní změny?

Zajímavý článek, o něčem podobném "slyším" prvně..
>> M. | 25.09.2018 11:19
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Ahoj! Nene, už miliardy let vše při starém. ;)
To: V. | 25.09.2018 12:02
Monika
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Tak pokud se starým rezonuješ, je to super :-)

Já nevím, co bylo včera, před měsícem... když je mi teď divně, mám pocit, že mi tak bylo vždy a naopak. A každou minutu se cítím jinak. Nic moc ty propady.
>> M. | 25.09.2018 13:46
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Víš, co je zvláštní? Že nedokážu popsat, jak se cítím.

Můžu leda tak vejít do té či oné úrovně a v té komunikovat s lidmi, kteří se v té úrovni taky zrovna vyskytují.

A ono už jen to, že sebe a ty okolo vnímám jako "lidi" je v podstatě jen určitá úroveň ...

Prostě mimoň (v této úrovni, ve které si spolu píšeme) ;)
>> M. | 25.09.2018 14:07
Václav
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
A že to máš nahoru a dolů, to je fajn, ne? Aspoň stále víš, že žiješ. ;))

Mně tedy víc vyhovuje, když život takto nevnímám a spíš to, co se děje, nemá řekněme "fyzickou váhu"...

Nevím moc o těle, jsem rozprostřen v prostoru, svět mi mizí a zase se objevuje.

Ono to je úžasné, když si uvědomím, jak mnoho "hmoty" je např. energie vytvořená stresem, nebo strachem, člověk něco řeší, tělo váží půl tuny, je jasně ohraničeno, všechno je v tu chvíli tak nějak nahovno.. ;)
To: V. | 26.09.2018 07:08
Monika
emailové adresy se zobrazují jen přihlášeným uživatelům
Dobře napsáno. K tomu ani není co dodat. Ani recept po tobě nemůžu chtít. Každý si asi musí vytvořit svůj. Nahovno... jo, člověk se tak nějak plácá ve sračkách, aniž by k tomu měl nějaký pádnější důvod a nemůže z nich vylézt, uklouzne mu to tam a pak zase támhle. Čím víc se snaží, tím víc zapadává. Možná by pomohlo se těma "sračkama" nezabývat. Srat na ně.

P.S.: Sorry za slovník, běžně se takhle nevyjadřuju. Ale teď mi to přišlo příhodné.

Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Prostě žít a ne se nutit do života. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0