Geshe Rabten Rinpoche

Geshe Rabten Rinpoche (1920-1986) se narodil ve východním Tibetu.

Geshe Rabten Rinpoche

Geshe Rabten Rinpoche žil před útěkem do Indie 20 let v klášteře Sera poblíž Lhasy. Tam také svá studia dovršil a dosáhl akademické hodnosti "Geše Lharampa", která odpovídá západnímu titulu "Doktor Metafyziky". Později strávil mnoho let intenzivní meditací v odloučení a sloužil Jeho Svatosti 14. Dalajlamovi jako filosofický asistent.

Byl prvním tibetským Mistrem, jenž na základě mnoha proseb ze strany západních žáků začal v r. 1969 v Dharamsale s předáváním učení Dharmy lidem ze Západu, a také prvním z tibetských Mistrů, který v r. 1974 na Západě sám vyučoval. Výsledkem jeho aktivit bylo o rok později jmenování opatem Tibetského klášterního institutu v Rikonu ve Švýcarsku. Tak se Geše Rabten Rinpočhe stal skutečným průkopníkem Buddhismu na Západě. Cílem veškerých jeho aktivit až do jeho smrti nebylo nic jiného než šíření Dharmy ku prospěchu všech bytostí. Jeho učení se vyznačují mimořádnou jasností a logikou.

Meditace (Geshe Rabten Rinpoche)

Někteří lidé se domnívají, že meditace znamená vnitřně uvolnit mysl a bez zvláštního úsilí tak dospět k velmi klidnému stavu. Kdyby ovšem bylo cílem meditace pouhé uvolnění, pak by vynikajícími jóginkami byly krávy. Pravá úloha a jediný cíl meditace spočívá v odstranění nevědomosti a zaslepenosti. Skutečný jógin posuzuje svoji meditaci stejným způsobem jako hladový člověk jídlo: musí na ně neustále myslet. Každý touží po trvalém štěstí bez utrpení, avšak takové štěstí může nastat jedině v našem nitru. Pouhým materiálním pokrokem, byť dalekosáhlým, ho nezískáme. Toto poučení přináší nepřekonatelnou metodu dosažení štěstí a není nic důležitějšího než ji využít v praxi. Důležitým aspektem naší mysli je schopnost rozvinout nekonečně mnoho pozitivních vlastností, jestliže ji zaměříme správným směrem.

Arhatové, bódhisattvové a buddhové dosáhli všech svých cílů pomocí kultivace své mysli. I nám se to podaří, budeme-li krok za krokem přivykat správnému postoji mysli, neboť podstata naší mysli není odlišná od podstaty mysli všech ostatních bytostí -- je čirá a poznávající. To znamená, že i my se vnitřním snažením můžeme stát arhatem, bódhisattvou nebo buddhou. Každý pokrok, ať ve světském životě nebo ve vztahu k náboženským cílům, závisí na dokonalé kultivovanosti mysli. Při veškerém vnějším pokroku nemůžeme dosáhnout pravého štěstí a radosti, je-li mysl neukázněná. Protože doposud se naše mysl zabývala téměř výhradně záležitostmi vnějšího světa, dosáhli jsme velkého hmotného pokroku, jak můžeme vidět na tomto vysoce přetechnizovaném věku. Protože jsme si ale nevypěstovali žádný tomu odpovídající vnitřní způsob života, schází nám rovnováha, zůstáváme vnitřně chudí. Velcí arhatové a bódhisattvové vykonali jen málo vnějších činů, ale překonali veškeré nesnáze a utrpení silou vnitřního rozvoje. Protože všichni usilujeme o štěstí a hledáme osvobození od bolesti, měli bychom se snažit o vnitřní pokrok, neboť kořeny veškerého utrpení leží v nás samotných. Pouze vnitřní pokrok vede k niternému míru a překonává vnější problémy. Tuto úlohu můžeme splnit, jedině soustředíme-li svoji mysl. Toho dosáhneme hlavně meditací.

Skutečné štěstí (Geshe Rabten Rinpoche)

Lpění a žádostivost nevzniká jen vůči lidem nebo smyslovým objektům, ale i vůči abstraktním pojmům, jako je naše dobrá pověst, naše náboženské přesvědčení nebo ideologie. Mnoho lidí se domnívá, že vzdáme-li se žádostí a lpění, znamená to, že obětujeme i radost z příjemných věcí. Z duchovního hlediska proměnit svoji mysl znamená dlouhodobě se zaměstnávat přeměnou nesprávných postojů. Takové myšlenky bychom měli pěstovat až do úplného dosažení správných kvalit naší mysli. Ať docílíme jakéhokoliv niterného pokroku, naše skutky těla a řeči by se neměly lišit od jednání ostatních obyčejných lidí. Motivaci svého jednání bychom měli změnit, svému vnějšímu projevu ale dovolit být stejný jako projevy ostatních, neboť není moudré se odlišovat. Platí dokonce za velkou chybu své zvyklosti a návyky ostentativně měnit, abychom druhým ukázali, jak velká niterná změna v nás nastala, zatímco ve skutečnosti se jen trochu pozměnily naše myšlenky. Všechny stavy mysli, které jsou vyvolány negativními faktory mysli, jsou skutečnými prameny veškerého utrpení, vzrušení a neklidu. Jakmile si osvojíme takovýto postoj ke svým problémům, pochopíme, že bez odstranění vnitřních příčin utrpení nemůžeme nikdy dosáhnout skutečně trvalého štěstí.

Jeho svatost Dalajláma vždy znovu a znovu zdůrazňuje, že nepřítel je náš největší učitel, protože nám nejen dává příležitost přezkoušet si stupeň svého duchovního vývoje, ale ukazuje nám rovněž přesně chyby našich minulých nesprávných jednání. Blaženost, kterou můžeme poznat v tomto stavu přímé zkušenosti prázdnoty, přesahuje každý způsob potěšení, kterého se dá dosáhnout pomocí smyslů. Nic na tomto světě se s tím nedá srovnat. Jen zářící slunce je srovnatelné se stupněm meditace, na němž dojde k odstranění veškerých potulných myšlenek, odklonů, každé otupělosti a veškerých pochyb.


Vloženo: 5.12.2009

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 0

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Jakmile vítr utichne a mysl se zklidní, pak ve Mně, neomezeném oceánu, zmizí loď s nákladem celého vesmíru, ke škodě obchodníka, individuality. (Aštávakra Gíta)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019
Posedlost duchem
komentářů: 8, poslední: 14.06.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 4, poslední: 22.05.2019
Rozbité zrcadlo = 7 let neštěs..
komentářů: 4, poslední: 30.03.2019

Sdílení duchovních prožitků s ..
komentářů: 18, poslední: 13.07.2019
Reiki škodí
komentářů: 56, poslední: 13.07.2019
Cíl člověka a zbytku živých by..
komentářů: 5, poslední: 19.06.2019
Celoživotní problémy
komentářů: 17, poslední: 14.06.2019
Pokračovatel Květoslava Minaří..
komentářů: 114, poslední: 10.06.2019
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 15, poslední: 5.06.2019Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0