Jak přirozeně rozvíjet spirituální tělo

sestavila: Pranama
http://mohendzodaro.cz/

Tantrici vidí v ženě vodu a v muži oheň, v ženě měsíc a v muži slunce.

Mužská a ženská energie

Jak přirozeně rozvíjet spirituální těloKdyž se rozhoří mužská energie, vzplane požár, rozhoří se prudce a trvá krátce. Voda, nebo chladný měsíc, stejně jako žena, naopak potřebuje k bodu varu určitý čas, ale jakmile voda vře, setrvá ve varu dlouhou dobu, zůstává dlouho žhavá, a je to pro ní snažší než pro oheň. Stejně tak je snažší pro ženu setrvávat na vrcholu orgasmu dlouhou dobu, naopak muž se této přirozené vlastnosti musí učit. Není pravda, že ženský orgasmus trvá krátce, že se jedná o pár sekund poševních stahů. Naopak dnešní muž by se měl se svou trpělivostí, talentem a zájmem snažit tak, aby ženu uvedl do varu, ve kterém mohou oba strávit několik hodin. Opravdový orgasmus ženy přináší potěšení nejen v pánvi, ale celému tělu. A stejného orgasmu je schopen muž.

Tantrická cvičení slouží k tomu, aby se žena nebo muž naučili rozmnožit svou sexuální energii, aby jí dokázali nasměřovat dovnitř a nahoru tak, aby tato energie napájela všechny čakry a celé tělo. Běžné totiž je, hlavně u moderního člověka, že svou sexuální energii prožívá pouze v pánvi, a milování nebo sex slouží pouze k uvolnění této nadbytečné energie.

Mužova přirozenost je tuto energii rychle uvolňovat, po uvolnění cítí snížení napětí. Maximálně čeho jsou většinou moderní muži schopní, tak že prodlužují milování, aby uspokojili ženu. Neznají však tajemství jak by oni sami byli schopni dosahovat několikanásobného orgasmu, který zachvátí celé tělo, stejně tak jako se to děje u žen.

Muž ovšem nepocituje jako frustraci to, že svou energii rychle ztrácí. Ovšem zůstává mu utajena mystická dimenze sexu a v pozdějším věku takto ztrácí tolik energie, že rychleji stárne a ztrácí o sex zájem.

U žen tomu bývá trochu jinak. Tělo ženy, protože je svou podstatou voda, potřebuje naopak, aby orgasmus zachvátil celé její tělo. Pánevní orgasmus (dá li se tomuto prožitku vůbec říkat orgasmus) pocituje často jako prázdno, frustraci, zlost, neklid, odcizení od milence. Tantrický pár se snaží o to rozdmýchat oheň na počátku, uvést vodu do varu a oheň udržovat po dobu několika hodin. I mužské tělo je schopno natolik se rozvolnit, že dokáže přijímat orgasmickou energii bez ejakulace, dokáže v tomto stavu setrvávat. Deva se ve starých sútrách, které jsou zachyceny v Knize Tajemství (The Book of Secrets) ptá Šivy na to, jak tohoto božského spojení dosáhnout. A Šiva odpovídá své manželce: „ rozdmýchej oheň na počátku, vyvaruj se žáru na konci.“

Individuální a párová praxe

V tantře existuje individuální a párová praxe. Párové tantrické meditace používají energii obou milenců, pracují na úrovni dechu, ponoření, prohloubení smyslů, vnímání, uvolnění, zároveň otevírají intimitu vztahu na úrovni duše, porozumění.

Individuální techniky jako je například tantra jóga pro muže, nebo tantra jóga pro ženy (cvičení Mohendžodáro) naopak pracují s ženskou nebo mužskou energií individuálně. Mnoho žen pociťuje obrovský přínos tohoto cvičení a meditací, protože se naučí, jak svou sexuální energii zmnožovat, nechat přirozeně stoupat do těla. Stane se citlivější, vnímavější, uvolněnější ke své vlastní orgasmické energii. V tantře jde hlavně o schopnost plynout. Žena je potom schopná citlivého milence na tuto svou vlnu naladit. Samozřejmě je lepší pokud i muž zná tantrická cvičení, ale žena je i velkou učitelkou a pokud rozumí sama sobě, je otevřená a přirozeně orgasmická, je celá komunikace snažší.

Mnozí lidé si myslí, že tantra a tantrajóga pracuje pouze s pánevní oblastí, to znamená s první a druhou čakrou. Ale opak je pravdou. Tantra využívá energii z těchto center, nepotlačuje je a ani je neodmítá. Tantra tvrdí, že sex je přirozenou součástí duchovního vývoje člověka a navíc není jeho cílem, ale naopak odrazovým můstkem, počátkem! Tantra daleko více usiluje o harmonické rozvinutí energetického systému člověka, o duchovní a duševní rozvoj člověka. Tantrik je daleko více člověk, který se zabývá meditací, opravdovým hledáním. A tantra po staletí byla zatracována (i v samotné Indii) právě proto, že neodmítala přirozenost člověka.

Praktická cvičení

Ráda bych Vás seznámila s technikou, kterou jsem se naučila od slavného Milarepy. Milarepa je dlouhodobý žák mystika Osho, skvělý hudebník a učitel. Tento muž strávil meditací přes dvacetpět let svého života, pobýval v Zen klášterech a nejvíce právě u Osho v Puně, v Indii.. Měla jsem možnost se s ním v uplynulých dnech osobně seznámit a naučila jsem se několik vynikajících způsobů práce s energií, a tak bych Vám ji ráda za čerstva předala. Tato technika otevírá všechny čakry v těle, pracuje s přirozenou energiií každého centra, začíná od první čakry a končí v sedmé. Můžete ji cvičit samostatně nebo s partnerem. Stejným způsobem pracuje mnoho tantrických technik, neboť otevírají a harmonizují všechny čakry v těle.

Nejprve řeknu několik základních slov o energetickém systému člověka a základních čakrách. Čakry jsou energetická centra našeho spirituálního těla. Představují různé dimenze našeho vnitřního světa. Naše bytí není totiž jedno- dimenzionální, nejsme pouze toto fyzické tělo. Naše duše má mnoho dimenzí, mnoho úrovní, jako duha s mnoha barvami. Systém čaker byl stanovován po tisíciletí v Indii. Byl stanoven mystiky, kteří chtěli popsat svojí meditativní zkušenost a svojí hlubokou praxi. Pozorovali vnitřní pohyb spirituální energie jako kolo, jako spirálu. Odtud také pochází jméno čakra- které v Sánskrtu znamená kolo. Sanskrt jako starobylý jazyk vědoucích, meditujících osob. Tito mystici také zažívali tok meditativní energie jako pohybující se vzhůru, od nejnižšího centra po nejvyšší, rozvíjející se jako had od konce páteře. Je potřeba porozumět tomu, že čakry jsou imaginární. Jsou postaveny na subjektivních zkušenostech. Jsou neviditelné a nemohou být prověřeny vědecky. Ale je to stejné jako s elektřinou. Je užitečná, ačkoli ji věda nemůže přesně označit. Stejně tak jsou užitečné čakry pro meditujícího, ponejvíce pro tantriky. Ve skutečnosti existuje velmi mnoho popisů čakrového systému. Ačkoli je nemožné sjednotit všechny tyto popisy a tradice, přesto je zřejmé, že se naše tělo skládá z sedmi hlavních dimenzí.

  1. První čakra - centrum životní síly, sexu, je lokalizovaná na pánevním dně
  2. Druhá čakra - centrum síly, hara, lokalizovaná těsně pod pupkem
  3. Třetí čakra - emocionální centrum, lokalizovaná v břiše, okolo bránice
  4. Čtvrtá čakra - srdeční centrum, láska, na hrudní kosti
  5. Pátá čakra - centrum kreativity, mezi hlasivkami
  6. Šestá čakra - centrum meditace, Třetí oko, uprostřed čela
  7. Sedmá čakra - korunní centrum, spojení s vesmírem, lokalizovaná na vrcholu hlavy

V první části techniky budeme provádět sérii cvičení a cviků, které uvolní a nabijí jednotlivá centra. Uvolní energii, která je zablokována v jednotlivých čakrách. Jakmile se tato zablokovaná energie uvolní, nastane veliký vnitřní pohyb. Můžete vidět barvy, nebo ucítíte jak se uvolňuje energie. Ale je důležité, abyste se nesoustředili na tyto jevy. Ve skutečnosti nejsou důležité a nesmíme na nich ulpívat. Znám lidi, kteří ulpívají na těchto vnějších projevech, nadšeně vykládají, co všechno neviděli a nezažili. Ale tyto fenomény nejsou cílem tantrika, proto na nich neulpívejte, pouze je s klidem pozorujte. Jenom těmto projevům dejte prostor a pokračujte v technice. Uvolněná energie bude mít přirozenou tendenci stoupat vzhůru a bude napomáhat otevírání vyšších center. Po cvičení se usaďte do sedu s rovnou páteří. Tato část je důležitá, aby se usadila uvolněná energie a aby si našla nové stezky proudění. Aby se energie harmonicky usadila v čakrách. Nakonec si v klidu lehněte a relaxujte.

Cvičení na první čakru:

Zmáčkneme ruce silně v pěst a zvedneme ruce vysoko nad hlavou. Prudce stáhňete ruce dolů, směrem k pánvi, použijeme veškerou sílu, jako bychom chtěli do první čakry udeřit. Použijeme silný zvuk Hoo, pustíme ho přímo do první čakry. Představte si jako by vaše ruce byli kladivo a zaráželi energii do první čakry. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.

Cvičení na druhou čakru:

Položte ruce na druhou čakru a předkloňte se. Prudce se nadzvedněte, otevřete paže a vydejte silný zvuk Haa, jako byste chtěli veškerou energii z centra vypudit. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.

Cvičení na třetí čakru

Položte si ruce na bříško a smějte se břišním smíchem. Měli byste se rozesmát tak, jako byste se za břicho popadali a uvolnit bránici.

Čtvrtá čakra:

Nadechněte se z pánve, použijte obě dlaně, jako byste pomocí dlaní vynášeli energii vzhůru. Nadechněte se nosem. Nadechněte se z pánve až do hrudníku. Potom se uvolněně předkloňte, a uvolněte veškerou energii dolů. Uvolněte v předklonu ramena, ruce i hlavu. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.

Pátá čakra:

Dejte obě dlaně do úrovni krku, jako byste chtěli z krku zavolat. Vydávejte hlasitý zvuk Ahhh, jako byste volali z hrdla do prostoru. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.

Šestá čakra:

Spojte si ruce dlaní k sobě, přiložte je palci na třetí oko doprostřed čela. Zavřete oči, přiložte jazyk na patro, zavřete zuby těsně k sobě. Vydávejte do středu čela zvuk Humm, hmm. Lehce se palci dotýkejte čela, jako byste jej chtěli masírovat. Nechejte, ať vibrace vstoupí do třetího oka. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.

Sedmá čakra:

Lehce přiložte dlaně nad temeno hlavy. Vnímejte malé místo na temeni, odkuď vystupuje energie do vesmíru. Můžete si představovat malou spirálu. Nechejte jí vystoupat nad hlavu, kam až dosáhnete pomocí rukou a potom jí na sebe nechte stéci jako vodotrysk z fontány. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.


Posaďte se do sedu s rovnou páteří a vnímejte tok vlastní energie. Nakonec si lehněte a uvolněně relaxujte.

Čím více se Vám podaří nabít nižší centra, tím snadnější bude potom proudění energie. Dejte proto větší důraz na první dva cviky a pozorujte, vše co se stane.

Vizitka

MUDr. Monika Sičová, promovala na lékařské fakultě University Karlovy a zároveň se věnuje kursům tantra-jógy pro ženy. Vede kursy a semináře tantra-jógy pro ženy. Věnuje se Osho meditačním terapiím. Pracuje s Meditačním centru Lažánky. Lažánky pořádají kursy osobního rozvoje, maditací, tantry a šamanismu od roku 1995.


Vloženo: 23.02.2009

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 1
poslední: 27.07.2009 18:43

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. (Chamfort Sebestian Roch)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7950

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0