Josef Zezulka

Josef Zezulka (1912-1992) byl léčitel a světově známý filosof. Podle jeho vlastních tvrzení se nedopracoval k jeho schopnostem sám, ale získal je během jednoho okamžiku jako dar z duchovního světa. O Velikonocích roku 1945 (ve 33 letech) se prý u něj náhle objevil jakýsi stav rozevřeného vědomí a radikální změna chápání sebe a světa.

Zezulkovi stoupenci obvykle zdůrazňují, že do té doby nebyl nijak výjimečně nábožensky naladěn a nestudoval žádnou duchovní nauku. Najednou však byl schopen zodpovědět jakoukoli „filozofickou" otázku. Neslyšel však žádný hlas, který by mu dával odpověď. Spíše jako by si vzpomněl na něco, co již v minulosti znal. Navíc byl od té doby schopen léčit myšlenkou, pohledem nebo přiložením ruky.

Biotronické léčitelství

Josef Zezulka svou léčitelskou metodu nazval biotronikou. Zdůrazňoval, že nepůsobí svou vlastní silou, ale je jen jakýmsi prostředníkem a „transformátorem", který přijímá léčebnou energii přímo z transcendentna a předávají pak dál svým pacientům. Tento způsob je prý výhodný i pro samotného biotronika, neboť své vlastní silové pole ne-vyčerpává, ale naopak ještě posiluje.

Před působením si biotronik, označovaný též jako sanátor, očistí ruce nad ohněm a psychicky se koncentruje na léčbu. Též ze strany pacienta je nutné soustředění a naladění směrem k sanátorovi. Přenos energie pak probíhá na bázi telepatie mezi léčitelem a nemocným. Při působení nezáleží na vzdálenosti mezi sanátorem a léčeným, ani na počtu přiladěných zájemců o léčbu. Při léčení na dálku je pro lepší přiladění vhodná jeho fotografie.

Zezulka si záhy získal pověst velmi úspěšného léčitele i v oblasti onkologických onemocnění. Jeho léčitelská činnost však probíhala vzhledem k charakteru doby prakticky pouze v soukromí. Pouze v 70. a 80. letech byly několikrát krátkodobě navázány kontakty s lékařskou vědou. Nejvýznamnějším byl v tomto směru zřejmě experimentální výzkum Zezulkova biotronického působení ve vimperské nemocnici v letech 1981-1982.

Životní filozofie Josefa Zezulky

Člověk je ve vývojové řadě prvým tvorem, který má možnost přemýšlet do větších hloubek, svými úvahami poznávat více život, jeho pravdy a smysl. Zatím co tvorové, kteří jsou ve vývojové řadě za ním, se nechávají nést životem pasivně, je člověk prvým tvorem, který počíná brát svůj vývoj do svých rukou. Má novou vlastnost, kterou nižší tvorové nemají, a která mu dovoluje hlubší vjem, širší a hlubší rozbor životních situací a faktů, takže se může ve svém poznání přiblížit více než oni k podstatě života a sebe sama. Lidská bytost prožívá ve své vývojové řadě dlouhou řadu převtělování. Rodí se mnohokrát do lidských osudů.

Na počátku této řady, tj. v prvopočátečních lidských zrodech, je tato nová vlastnost ještě v zárodku a pomalu, po mnoho zrodů, se rozvíjí. Pokud ještě nemá dostatečnou sílu, aby se mohla účelně a vydatně uplatnit, převládá dřívější pasivita jako dědictví těch nižších vývojových druhů. Aktivita se rozvíjí víc a více tak, jak uplývá v lidských přerodech řada prožitých životů.

Lidská nedokonalost svádí k tomu, abychom se na prvopočáteční, a tedy nižší životy, dívali jaksi opovržlivě a cenili jsme si životy vyšší. To je omyl, který pramení z naší nedokonalosti a nevědomosti. Všechny životy nižší i vyšší mají stejnou hodnotu. Ve vývojové řadě jsme útvarem, který trvá ve věčném životě, a náš životní prožitek, kterému říkáme tento náš momentálmí lidský život, je jenom vnímáním, které je uskutečněno v časovém postupu. Je to vlastně postupné prohlížení si hotového útvaru.

Jsou způsoby, jakými je možno zjistit, na jakém stupni duchovního vývoje se kterýkoliv člověk nalézá. Nechci o nich ale hovořit, abych u některých lidí nepodpořil buď domýšlivost nebo naopak nesrazil jiné v jejich vlastním hodnocení. Bylo by to také zbytečné. Jsme si přece všichni rovni. Jestliže ale někdo svůj vývojový stupeň pozná, pak ať se za něho nestydí ten, kdo prožívá život ještě nižší, a naopak, nebuďme domýšliví, jestliže v tomto vývojovém čase máme větší možnost duchovního chápání a tedy prožíváme život vývojově vyšší.

Představme si obrazně, že si prohlížíme člověka. V časovém postupu prohlížíme odspodu nahoru. Obrazně řečeno: Stydí se snad nohy, že jsou nižší a je domýšlivá hlava, že je nejvyšší? Rozhodně ne, protože se chápeme jako člověk, jako celek, jehož každá část má svůj úkol a svoji důležitost.

V bezčasovosti není život nižší a vyšší. Je hotová stavba bytostného útvaru, v tomto případě vývojové bytosti, kterou my jenom vnímáme v časovém postupu a dílčím způsobem. Kdo je nyní ve vyšší vývojové části, ten byl dříve v nižší a ten, kdo je nyní niřší, je v budoucnu ve vysoké. Jsme bytostný útvar s vývojovou konstrukcí.

Ten, kdo si toto uvědomí, a kdo se proto nebude cítit ani nižším ani vyšším, ten je na dobré duchovní cestě.

Utajovaný léčitel

Vzpomínka na život a dílo Josefa Zezulky. Tento film byl dokončen těsně po jeho smrti v roce 1992.

  1. vyšší kvalita [71 MB]
  2. střední kvalita [35 MB]
  3. nízká kvalita [17 MB]

Vloženo: 12.03.2008

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 6
poslední: 21.07.2014 22:33

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Aby se člověk neopakoval, nekecal, nemluvil ve frázích, potřebuje se dostat k jednoduchosti. (Jaromír Štetina)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Smrt vlastní rukou
komentářů: 1, poslední: 25.06.2019
Posedlost duchem
komentářů: 8, poslední: 14.06.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 4, poslední: 22.05.2019
Rozbité zrcadlo = 7 let neštěs..
komentářů: 4, poslední: 30.03.2019

Sdílení duchovních prožitků s ..
komentářů: 15, poslední: 25.06.2019
Cíl člověka a zbytku živých by..
komentářů: 5, poslední: 19.06.2019
Celoživotní problémy
komentářů: 17, poslední: 14.06.2019
Reiki škodí
komentářů: 55, poslední: 12.06.2019
Pokračovatel Květoslava Minaří..
komentářů: 114, poslední: 10.06.2019
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 15, poslední: 5.06.2019


Anketa

Měli jste duchovní zážitky?
-> -> ->
Celkem hlasovalo: 7813

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0