Karmická medicína 10 - Energetická cvičení (bandhy)

sestavil: MUDr. Ladislav Šafránek

V následujícím textu naleznete užitečná energetická cvičení, která lze použít např. pro aktivaci krční páteře, či ke zpevnění pánevního dna.

Co jsou to bandhy?

Karmická medicínaJde o techniky práce s tělem, jejichž přínos pro zdraví je podložen tisíciletou praxí. Jsou provozovány dodnes v rámci různě zaměřených škol jógy, ale může je praktikovat i zájemce, který se o jógu nezajímá (ke své škodě). Bandhy neboli uzávěry znamenají aktivaci důležitých tělesných oblastí a jsou doprovázené zlepšeným držením těla.

Je dobré je nepodceňovat - neboť ve srovnání s jinými technikami mohou začátečníkovi připadat jako nedůležité. Opak je pravdou. Jsou zajímavé i tím, že v mírně pozměněné formě (proti tradičnímu popisu) je můžete zcela nenápadně provádět kdekoliv a kdykoliv k tomu máte volnou chvilku.

Původní jógové texty dokonce řadí bandhy k nejdůležitějším technikám hathajógy. Z hlediska „západního“ pohledu na zdraví příznivě ovlivňují vnitřní orgány, nervy i endokrinní žlázy. Pomáhají odstraňovat poruchy reprodukčních orgánů, močových cest, sexuální dysfunkce, obtíže se zády atd.

Aktivace krční páteře

V původní terminologii se jí říká džálandhara bandha, ale ani autor článku tento termín nepoužívá. Stejně tak ani vy se nemusíte trápit učením krkolomného cizího slovíčka a přesto si můžete užívat blahodárné působení tohoto cviku. V tradičním provedení se provádí přitlačením brady dolů k hrudníku. Mně osobně se více osvědčila mírnější forma, kterou lze provozovat neustále, protože to odpovídá správnému držení těla = vyrovnání krční páteře tak, aby se více blížila ke svislé přímce. Při jejím prvním nacvičování (doma a v klidu) si vypomáháme tím, že se postavíme zády těsně k nějaké rovné ploše. Může to být zeď, ale pak můžeme mít záda od hlinky - takže pokud u vás doma nejsou na stěnách tapety nebo jiné obložení, tak vhodnější budou dveře nebo rovná vyšší skříň. Když se tedy postavíme zády těsně k této svislé ploše, zpravidla se jí dotýkáme jen týlem hlavy, horní částí hrudní páteře, zadečkem a patami.

Nyní začneme přitahovat bradu k páteři. Tímto tlakem i naše krční páteř zmenší své původní prohnutí vpřed a více se přiblíží dozadu k opěrné ploše. Současně toto vyrovnání krční páteře nutí vyklenout hrudní koš a povytáhnout jej vzhůru. Tato změna postoje hrudního koše nás donutí zatáhnout břicho a také srovnat zadeček pod sebe, aby byl méně vysazen dozadu. Můžete si zpočátku připadat že stojíte velmi strnule - asi jako carský důstojník při slavnostním nástupu. Ale pokud toto postavení těla nebudete křečovitě přehánět, budete ve skutečnosti vypadat pro své okolí mnohem lépe než dosud. Vždyť podíváme-li se pozorně kolem sebe, co uvidíme? Velká část lidí chodí s více či méně předsunutou hlavou a nahrbenou hrudní páteří, plochých hrudníkem, s ochablým a vystupujícím bříškem - mnozí lidé jsou zkroucení jako paragraf.

A naopak - jak je to hezké, potkáme-li štíhlou ženu, která díky svým rovně drženým zádům a dobře vyklenutému hrudnímu koši také dává vyniknout svému poprsí. Kolik už na to bylo kreslených vtipů, že v okamžiku setkání se proti ní jdoucí pán také „vzmuží“ - to jest i on na chvíli vypne hruď a zatáhne břicho – ale sotva se ti dva minou, jeho postava se opět pokřiví a zhroutí do svého ochablého pohodlíčka.

Ještě zde doplňuji další vlastní zkušenost = nikde jsem se sice nedočetl, že by klasičtí jógíni cvičili bandhy vleže, ale mně osobně se osvědčuje i tato verze energetizačních cvičení, zde navíc i v kombinaci se zjednodušeným rotačním protahováním páteře, které najdete (v klasické jógínské interpretaci) leckde na internetu pod pojmy „spinální cviky“, „torzní cviky“ nebo „krokodýlí cviky“.

Uddijána bandha

Tímhle jsme se bavili už jako malé děti - ale neříkali jsme tomu uddijána, ale spíš „kostlivec“.

Cvik je jednoduchý: Na konci výdechu zadržíte dech (uzavřením hrtanové záklopky ) a pak při zadrženém výdechu provede hrudním košem „jakoby nádech“, kterým vtáhnete břicho co nejvíce dovnitř a chvilenku v tom setrváte. Potřebný podtlak vzniká pomocí dýchacích svalů hrudního koše, které se vlastně pokouší o nádech. A protože je přívod vzduchu v hrdle uzavřen, vzniká podtlak, který do hrudního koše vtahuje bránici a za ní i část břišních útrob. Břišní útroby jsou tedy pasivně vtahovány dovnitř a vzhůru do hrudníku. Po kratičké pauze hrudník povolíte, břicho se vrátí zpět a pak teprve otevřete záklopku hrdla a nadechnete se. Délka dechové pauzy se vtaženým bříškem je individuální - nic nepřehánět - opravdu není potřebné se v této zádrži dechu začít dusit.

Zpevňování pánevního dna (múla bandha)

Užitek této třetí bandhy popisuji v samostatném článku Karmická medicína 5 - Aktivace pánevního dna.

Zde jen krátce připomenu, že nejsnáze lze toho dosáhnout s pomocí sevření:

  1. svalů konečníku
  2. svalů kolem kořene penisu a v poševním vchodu
  3. svalů, jimiž se v případě potřeby snažíme zadržet moč

Zpevnění pánevního dna dá se provozovat

  1. samostatně = doporučuji zvláště zpočátku - tak se můžete lépe soustředit na lepší kontakt s příslušnými svaly
  2. současně s uddijánou bandhou, kdy se snažíte současně vtáhnout břicho a zpevnit nejen pánevní dno, ale i podbřišek
  3. nakonec by se měl každý praktikuji naučit zvládnout všechny tři bandhy naráz

Tato energetická cvičení lze kombinovat s pomalým hlubokým dýcháním, o němž podrobněji hovořím v tomto samostatném článku Karmická medicína 4 - Řízené dýchání a zdravá dlouhověkost.

K tomu bych rád připomněl dvě užitečné rady:

a) nesnažte se ke každému hlubokém výdechu přidat uddijánu bandhu (vtažení břicha se zádrží dechu). Opakované zádrže ve výdechu znovu použít až v momentu kdy cítíte, že tělo pomalým hlubokým dýcháním znovu nabralo dostatek kyslíku. Snažte se, aby přehnaný nedostatek kyslíku nevyvolal poplašnou adrenalinovou reakci vegetativní nervové soustavy, protože tato reakce blokuje regenerační pochody organismu, o které nám jde především.

b) Chceme-li dosáhnout skutečně maximální nádech i maximální výdech, je vhodné natrénovat si tzv. „kaskádové dýchání“: vydechněte do maxima, vteřinu počkejte a zkuste ještě dovydechnout, znovu vteřinu počkejte a znovu ještě dovydechněte.
Totéž při nádechu: nadechněte do maxima, nepatrnou chvilku počkejte aniž byste zadrželi dech uzavřením hrtanové záklopky a znovu donadechněte, vteřinu nebo dvě vyčkejte a donadechněte potřetí.
I zde je nutné pozorně vnímat pocity přicházející z tělesných interoreceptorů a nic nepřehánět, aby nedošlo k zbytečnému přetažení svalových a vazivových tkání hrudního koše.

K čemu jsou bandhy užitečné

Pominu tradiční výklady o proudění životní energie „prány“ (o tomto zdravotním přínosu najdete na internetu dostatek informací, dáte-li do vyhledávače slovo „bandhy“) a zaměřím se zde na méně publikované zdravotní souvislosti.

Lidské srdce - ve srovnání s mechanickými čerpadly - vytváří pouze dostatečný výtlačný tlak, to jest za čerpadlem (po směru proudění přečerpávané kapaliny). Jeho schopnost nepřetržité celoživotní činnosti je fascinující. Ale druhý - sací tlak, který se u mechanických čerpadel uvádí - to jest schopnost nasávat do sebe dopravovanou kapalinu – tento tlak je (na rozdíl od mechanických čerpadel) u lidského srdce velmi malý a pro SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍ žilní návrat nedostačující . Proto má organismus vyvinuté další pomocné techniky, kterými zlepšuje návrat krve z periferie zpět k srdci.

Dá se s naprostou jistotou říci, že za běžných okolností je řada tkání našeho těla nedostatečně vyživována pro špatnou cirkulaci krve. A na vině je zpomalený návrat krve a tkáňového moku (a z něj vzniklé lymfy v lymfatických cévách) zpět k srdci. Přívodní cévy (artérie) by přivedly do tkání mnohem kyslíku a výživy, kdyby tomu nebránil zpomalený odtok žilní krve a lymfy.

To je hlavní důvod, proč bandhy spolu se zpevňováním pánevního dna a spolu s maximálním nádechem a s maximálním výdechem významně zlepšují stav našeho zdraví = právě proto, že výrazně zlepšují návrat cirkulující krve a lymfy z periferie zpět k srdci.

Zcela bez nadsázky lze říci, že využitím všech těchto technik jako kdybyste aktivovali „DRUHÉ SRDCE „ - a vaše lépe živené a lépe detoxikované tkáně Vám za to budou vděčné !!

Pokud se tyto techniky naučí používat ženy, ocení je například i v období menstruace – zmenší se denní ztráta krve a současně se zkrátí počet menstruačních dnů. Tuto tisíciletou zkušenost mi potvrdily i reference mých klientek. Proto nemohu souhlasit s občas se vyskytujícím názorem, že v tomto období se nedoporučuje bandhy provozovat.

Závěr

Jsem si jist, že budoucí moudřejší civilizace mnohem více ocení možnost vědomě podporovat a harmonizovat vegetativní řídící soustavu, která reguluje zdánlivě automatické funkce lidského organismu.

Takové informace však dokáže dovést do každodenní praxe jen dostatečně prozíravý člověk, který pochopil, že je v jeho zájmu pečovat o svoje tělesné i duševní zdraví.


Další články od Mudr. Ladislava Šafránka: http://www.celostnimedicina.cz/autor.php?id=9
Adresa autora: safranek@celostnimedicina.cz


Vloženo: 4.02.2010

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 0

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález. (Albert Einstein)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019
Posedlost duchem
komentářů: 8, poslední: 14.06.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019
Rozbité zrcadlo = 7 let neštěs..
komentářů: 4, poslední: 30.03.2019

Sdílení duchovních prožitků s ..
komentářů: 18, poslední: 13.07.2019
Reiki škodí
komentářů: 56, poslední: 13.07.2019
Cíl člověka a zbytku živých by..
komentářů: 5, poslední: 19.06.2019
Celoživotní problémy
komentářů: 17, poslední: 14.06.2019
Pokračovatel Květoslava Minaří..
komentářů: 114, poslední: 10.06.2019
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 15, poslední: 5.06.2019Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0