Komentáře

Pokud jste přihlášeni, nemusíte zadávat jméno a emailovou adresu.

Výpis komentářů

Tajemství planet | 30.03.2007 09:42
Lapiduch
životní energie
Že nás ovlivňuje Slunce a Měsíc bych ještě chápal. Ale není mi jasné, jak může například Pluto, které je od nás tak daleko, ovlivnit něčí jednáni. Tohle mi někdo vysvětlete, protože jinak se nemá smysl bavit o vlivu planet na lidi. Nebo je to jen taková metafora? Lidi si ty vlastnosti způsobené něčím nevysvětlitelným jen spojili s planetami?
Upozornění | 4.08.2007 15:18
Helenka
životní energie
Ale pluto není planeta!!!!!!!
Planety -> Horoskop | 4.08.2007 18:02
Václav
životní energie
Vzhledem k malým rozměrům, netypické dráze (značná výstřednost, velký sklon k ekliptice) a objevům dalších srovnatelně velkých těles za drahou Neptuna se často mezi astronomy spekulovalo o tom, že Pluto není řádnou planetou a mělo by být zařazeno do tzv. transneptunických těles (TNO). Přispěla k tomu i okolnost, že jeho nízká průměrná měrná hmotnost ukazuje na to, že je složeno přibližně ze 70 % hornin a 30 % ledu. Podle dohody Mezinárodní astronomické unie v roce 1999 bylo Pluto formálně bráno mezi planety, v roce 2006 bylo ze seznamu planet vyřazeno a 13. září 2006 byl Pluto zařazen do seznamu planetek a bylo mu přiděleno katalogové číslo 134340.

Tak i tak by mně ale taky zajímala odpověď na otázku, kterou položil Lapiduch.
jak nás ovlivňují planety | 15.08.2007 16:29
Danuška
životní energie
Každá planetka je nějaký aspekt v nás. Natální horoskop- tedy ten který máme v okamžiku narození ukazuje pro co máme vlohy, kde jsou naše silné a slabé stránky atd. Každá planetka je určitým malým kouskem skládanky...Pak se v astrologii počítá ještě s tranziti což jsou aktuální polohy planet a to, jak ovlivňují náš natální horoskop:-)
Markétka | 19.08.2007 07:11
Markétka
životní energie
Není jen naše planeta. Nejsme středem vesmíru. Jsme jeho součástí. Vesmír je jedna energie. Ta je živá a je neustále v pohybu. Sleduje zákon příčiny a následku. Zde na Zemi i v celém vesmíru. Vše se vzájemně ovliňuje. Vše souvisí se vším. Člověk je také energie. CO je vidět, co je hmotné, má nižší vibrace. Co není, má vyšší. Planety jsou vidět, energie planet a co všechno probíhá na úrovni nehmotné, není vidět, ale to neznamená, že to neexistuje. Energie z vesmíru nás ovliňují. Právě teď na naši planetu působí energie vysokých vibrací a k roku 2012 se to bude stupňovat. Tyto energie na nás působí a tzv. zrychlují naši karmu. To nás vede k rychlejšímu učení, tj. pochopení v různých situacích našeho života. Ty situace nám přicházejí nyní rychleji než kdy dříve. Jejich příchod je tím rychlejší, čím jste dále na cestě vašeho duchovního růstu. Ti kteří si celý tento proces neuvědomují, můžou mít pocit, že jejich život je nyní intenzivní. Mnoho se toho děje v jejich životě.
Pluto | 27.09.2007 08:35
Zdeněk J.
životní energie
Stručné osvětlení pro Lapiducha :
Jak může Pluto, když je tak daleko, ovlivnit něčí jednání?

V hmotném poli působí síly gravitační, elektromagnetické, silné a slabé interakce. Z hlediska vibračních polí těchto působících sil má astrofyzik pravdu, protože tyto síly na vzdálenost působí velmi slabě. Gravitace a elektromagnetické složky mají prakticky zanedbatelnou hodnotu vůči působení jiných hmotných těles, které jsou k nám nejblíže. Na nás jako na člověka NEPŮSOBÍ planety ve fyzikálním, hmotném slova smyslu, ale působí na nás především rovině symbolické na základě analogie. Tu tvoří podobnost hmotné struktury naší sluneční soustavy a energetické struktury stvořeného Univerza. Jedná se o působení, které nelze fyzikálně měřit. Toto symbolické působení se nazývá působení vibračního planetárního energetického pole daného astronomického prvku. To tedy znamená, že hovoříme-li v astrologii o planetách, vždy se jedná o VIBRAČNÍ POLE.

V astrologii jde tedy především o vlivy symbolické, které materialisticky laděný člověk nemůže pochopit, tím méně jim může rozumět. Astrologie totiž vznikla na základě uvedení fyzického těla do trpného stavu a následným průzkumem vědomí v nehmotném světě. Tak výsledky takové snažení přinesly lidstvu poznatky o reinkarnaci, tedy poznání o opakovaném příchodů lidského ducha do hrubé hmotnosti. Základní horoskop je v podstatě jakýmsi "kádrovým posudkem" přicházejícího lidského ducha. Podle zákona přitažlivosti stejnorodého (stejné přitahuje stejné, nebo vrána k vráně sedá) se člověk může narodit pouze tehdy, jestliže kosmické síly stejnorodě rezonují se stavem jeho duše. …

Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Lidé neumějí pracovat. Práce je unavuje. Zachováte-li při práci klid, práce vás neunaví. Vezměte práci jako odpočinek. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7952

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0