Komentáře

Pokud jste přihlášeni, nemusíte zadávat jméno a emailovou adresu.

Výpis komentářů

KM | 10.05.2007 07:45
Jaroslav Holeček
životní energie
Text je výborný, jenom u něho schází autor a pramen. Takže si ho dovolím doplnit: Květoslav Minařík - Přímá stezka.
Oprava | 10.05.2007 07:49
Jaroslav Holeček
životní energie
Omlouvám se za nepozornost. Posléze jsem uvedení pramenu objevil nahoře nad článkem.
Názor | 23.10.2007 08:58
Slídil
životní energie
Velmi zajímavá přikázání, ale nejsem si se všemi body jista. Například se mi zdá zvláštní oddělit od podstaty člověka dvě části "dobro" a "zlo". A taky si nechat své vědění jen pro sebe, myslím, že v nějakých případech by osvěta neškodila. Je důležité si vyměňovat s někým myšlenky a poznatky, alespoň s tím který se o druh tohoto vědění také zajímá. Izolovat své pocity, potlačovat emoce a myslet jen na svou vnitřní očistu, mně příjde spíše sobecké. Jak je v článku zmíněno, každý máme svou pravdu a za svým názorem si máme stát. Proto netvrdím, že můj názor bude směrodatný pro všechny.
Také názor | 14.11.2007 19:44
J. Mayer
životní energie
Výše uvedené řádky (myšleno původní článek) bych akceptoval, pokud by byly směřovány někomu, kdo jest novicem v nějakém „mystickém odvětví“ a to přesně určeném(jako třeba jóga), nemá-li to vyjádřit tvrzení, že tato 16ka přikázání je „vstupní branou do mystiky“. Každý hledající je ovšem jinak vzdálen na své vlastní cestě, nepřijde mi tedy zcela vhodné, aby tyto přikázání pokládal za onu „vstupní bránu“, v takovém znění, jaké se zde naskýtá. Tak jsem z nějakého důvodu udělal komentář k většině bodů. S mnohým souhlasím i když tiše, zmiňovat se by bylo nejspíš vláčením dříví do lesa.

2. Mnozí, jež nepřijali ono roucho, předpokládám, že nejde o metaforu, žijí i v možná vyšší vnitřním povznesení a v materiálním pojetí světa honorováni nejsou. Na druhou stranu je takto připraven život těm, jež roucho přijali. Jsem vděčný za větu zdůrazňující závislost přijímání na vnitřním postoji jednotlivce. To je mnohdy lidmi opomíjeno, lidmi, kteří ostatním říkají, co správné je a co takové není.
4. Opravdu, zůstaňme trpěliví. Avšak mám pohnutky okomentovat větu : „Stanovíte-li si nějaký cíl, snažte se ho dosáhnout s nejvyšší vytrvalostí a odmítejte proto všechny ostatní nové ideály, které se vám náhle staví do cesty. Vždy se snažte dosáhnout cíle, který jste si zvolili jako první, abyste poznali jeho hodnotu.“ – popírá cestu a poučení, jednou jste si vybrali, udělali jste-li chybu, pijte do dna… třeba tím, že v jejím naplnění budete pokračovat, třeba proto, že se vám naskýtá cíl, který je vaší duši bližší, a to mnohdy poznáte až na cestě, kterou můžete vést k cíli jinému.
5. Popíšu velmi zjednodušeně – na druhou stranu může dojít ke snížené aktivitě „spodních čaker“ (doufám, že je zjednodušení patrné už při užití samotného slova čakra) a to člověku mnoho nepomůže.
6. Zdrženlivost mi nepřijde zcela dobře popsána. Je vhodné oddálit svůj vlastní úsudek, potlačit reaktivnost a tím získat nadhled, ale přímým zdržením se lidé přijdou o zpětné reakce, které při získání nadhledu jsou mnohdy konstruktivnějšími a cennějšími i při pohledu na sebe samého, nežli pouhé „nezúčastněné pozorování“.
7. Pouze zkrátka – jednou mi někdo řekl, není těžké meditovat doma v klidu, ale zkus meditovat na „Václaváku“. Čím větší překážky dokážeme překonat, tím více můžeme vyzískat jak pro sebe, tak pro své okolí, případně můžeme být schopni alespoň šířit „vyšší vybraci“. Toť reakce na vhodnost duševní izolace.
Tím, že lidem vhodně sdělím svou zkušenost, můžu jim dát možnost poučení a oni nemusejí opakovat například tu chybu, jež jsem učinil, sám si tak navíc ukotvím poučení ze zkušenosti. Mlčením se vyhýbat nesnázím mi přijde jako vyhýbání se problémům obecně.
8. Nechci vyvracet vhodnost odříkání vlastních dojmů. Opravdu to může často pomoci. V mysli se mi však naskýtá, pro mne důležitá role vlastních dojmů. Když léčím lidi, mnohdy je můj vlastní dojem a zejména pocit velmi silným motivem a silou, která lidem pomáhá. V úvahu prosím berte i výše zmíněný nadhled. Jde jen o můj vlastní příklad, pokud lidé dokáží své jednání neovlivnit svými pocity a vykonávat nezměrné dobro, vše je v pořádku, já to neumím. Nerad bych však, aby díky takovému odříkání se z lidí stali jen bezcitné postavy.
9. Jistě, pokud se vám během vašeho vývoje nezměnili hodnoty a nezjistili jste něco jako neupřímnost svých postojů a motivů. Kdo z nás se nevyvíjí a nepřijímá, řekněme, vyšší hodnoty spjaté s tím co říká. Souvisí s uměním říci: „Mýlil jsem se.“
10. Souhlasím, snad jen „…MŮŽE vědoucího člověka činit nezdravě sebevědomým…“
11. Hezké věty o pokoře
12. Souhlasím, i když bych to popsal trochu jinak, avšak toho již bylo dost.
13. :) Snad jen nutnost lidi svazuje. Jak je zmíněno na konci, je to trošku „kritické“, souhlasím s tím, jen bych dodal, že pokud jsme dobročinní pomáhá nám to, ale pokud nedokážeme přijímat dle jakéhokoliv řádu harmonie, těžko mohou být ostatní dobročinní k nám a tím je můžeme o jejich dobročinnost ochuzovat. To je bohužel vlastností mnohých pomáhajících, někteří z nich chtějí být lepšími právě proto, že pomáhají a nenechají si pomoci, mnohdy za tím stojí až přílišné jáství.
14. Krásné, i když pro mnohé náročné až nebezpečné. Nedělejte nic s odporem, buď se ho zbavte, nebo dělejte něco jiného.
15. Úžasná a důležitá 3.věta od konce.
16. Jen studujme, nezapomínejme však, že i když budeme studovat sebevíc, můžeme se setkat se zážitkem, který v oblasti našich studií ještě popsán nebyl, nebo vyhledáme popis nějakého jiného a to nás může odklonit. V mnoha odvětvích, které se dají takto teoreticky studovat by neměl chybět někdo, ke komu máme důvěru a můžeme se s ním poradit.

Prosím respektujte, že text výše je názorem nejogína.
zbytečné... | 24.04.2008 13:52
loukic
životní energie
1. Nezapomeň na zvířata, tedy nejez maso. Vše do důsledků. Mé soustředění nenaruší to, co si o mě bude kdo myslet. Pokud nabudu jistoty, odvahy a klidu, pak ovšem zabíjet mohu, jak se zdá. Nejvíc je ale potřeba zabíjet v sobě.
2. Na lhaní samotném není nic špatného, nalomit tě mohou pouze důsledky. Tedy si rozmysli, kdy budeš lhát. Špatné je pouze sebenalhávání.
3. Krádež je, stejně jako boj, základ života. Vydělat si poctivou prací je totéž co urvat pro sebe, je totéž co ukrást. Opět podívej na zvířata.
4. Trpělivost říká: "nespěchej, pokračuj v klidu a výsledky se dostaví." Neříká: "S čím si začal, to neopouštěj dokud toho nedocílíš." Příliš systematické a brzdící, v důsledku vedoucí k netrpělivosti.
5. Falešné, nic takového netřeba.
6. Správné. Ač úpřímný afekt může mít také hodnotu.
7. Příliš tmářské, v postatě pravdivé, ale já bych řekl: "Mlč, pokud neumíš mluvit."
8. Dojmy je třeba ztrávit a "vyřídit", ne se jim vyhýbat.
9. "Stůjte vždycky za tím, co říkáte" Ano, dále ne. Stát si za něčím má smysl jen při polemice. Pravá pevnost je ve vůli a jen sama před sebou. Důvěra jiných lidí je úplně zanedbatelná na mé cestě. Naopak největší pevnost povahy se projeví až při naprosté nedůvěře ostatních.
10. Ále, lidé přece všemu rozumí, především, co se filosofie týče. Ještě jsem neviděl, že by někdo získal úctu filosofováním, zato posměchu vždy co hrdlo ráčí. A i kdyby, je na nabytí úcty něco špatného? Vulgární slučování úcty a nezdravého sebevědomí.
11. Neuplatňování nadvlády je spíše loajalitou. Pokora je pochopení a bezvýhradné přijmutí své dokonalé malosti. Jen ten, kdo pochopí, že je méně než hovnem, může svou malost překonat a může se stát naopak tím nejvyšším.
12. Kdo by se ospravedlňoval, pokud mu někdo ubližuje ze zlovůle, je hlupák. Kdo se dokáže nezlobit, je moudrý. Kdo dokáže onoho navždy umlčet, aniž by musel hnout brvou, je nejmoudřejší.
13. Dobro a zlo jde vždy ruku v ruce. Kdo si toho nevšiml, ještě neotevřel oči. Tvořit dobro a zbavovat se zla je nesmysl. A ještě, nedělejte si nároky na odměnu, ale tou je právě ono zbavení temnoty a zla. Tedy je to zisk, nebavíme se o konání dobrých skutků. Jestli se dá nějaké jednání považovat za sobecké, tak právě toto.
14. "Laskavost. Nedělejte nic s odporem ani tak s nikým nejednejte. Buďte vždy plni ochoty, poněvadž to umožňuje obcovat s jinými lidmi v nejčistších vnitřních silách. To vždycky člověka posiluje." Pokud se z něj nestane úplný blbec.
15. Souhlas. Úplný začátek cesty.
16. Naprosto špatná rada. Říká: "Jděte vyšlapanou cestou, kterou šli před Vámi už milióny. Neuvidíte nic nového, ale je to pohodlné" Vždy jsou mi cennější lidé, kteří si vyšlapávají svou cestu. Pokud by se tím všichni řídili, člověk se nehne z místa nikdy. Jistěže vše stojí spoustu energie, a zmatku se nelze vyhnout. Právě pohodlnost je to, co nejvíce brání poznání.
Zajímavé... | 23.05.2008 14:32
Spirit
životní energie
Vskutku zajímavé..Po prečtení tohohle článku si uvědomuji,že aniž bych si tyhle zásady kdy četl či se s nimi seznámil někde jinde,tak se jimi podvědomně řídím...Nemyslím si,že jsem sám...A tak mě napadá,je jsme možná svým způsobem určitý druh biologického robota...každý jako kdyby měl v sobě určitý program...Mám ho nazvat životem???...Vskutku zajímavá myšlenka...Jinak výborný článek...moc dobře se četl...Jen tak dál:)
Morálne hodnoty?? | 14.12.2008 21:16
Asha
životní energie
Morálne hodnoty pre mna majú valký výzdnam a vela ludí ma považuje za najivnú pokial my príde prirodzené očakávať ich aj od nich..Dlho som uvažovala nad tou mojou "najivytou" a tým čo je dnes považované za normálne...som veľmy sklamaná z dnešnej spoločnosti a z toho čo sa dnes považuje za normálne..
fuha | 19.05.2009 22:18
divakfprvejlajne
životní energie
nevidel som cloveka toho schopneho na vlastne oci ,ze sa jedinec dokaze len tak odrazu riadit vsetkymi tymito zasadamy ale urcite to funguje , kedze zvascej polovice to ide aj u mna ...........inak clanok pecka
Minařík | 22.02.2011 12:00
Traceur
životní energie
Jak již bylo řečeno, tak prameny jsou od Květoslava Minaříka. KM dosáhl nejvyššího duchovního naplnění ve velice brzkém věku. Neznám samozřejmě všechny buddhy, ale on je "nejmladším" buddhou co znám. Všechny tyto "přikázání" jsou pouze z jeho zkušenosti. Díky těmto zásadám on dosáhl Nirvány dříve, než si většina z nás založí rodinu, samozřejmě to není pravidlo, ale určitě je to nápomocné. Minařík není mystik, který schovává osvícení za cestu samou lásky a štěstí. KM říká všechno na rovinu, tak jak to on zažil, při jeho cestě, proto je dobré si z toho vzít ponaučení, protože většina problémů se vyskytne i na naši cestě přátelé. Samozřejmě je ale hlavně třeba naslouchat svému nitru. Jen tam je pravda.
Morální povinnosti | 2.04.2012 08:11
dznana1
životní energie
Ano, jak píše Kv. Minařík: "Účelem morálních povinností, které duchovní nauky předpisují, je upravovat všechny duševní projevy člověka a dopomoci mu k poznání dalších, jiných skutečností než těch, ve kterých se může pohybovat v závislosti na svých názorech".

To je "účel". A co je "výsledkem"? Výsledkem je "odosobnění" (nemluvě o tom, že dodržování morálních povinností nám zároveň svým způsobem "usnadňuje" život, nám i lidem v našem okolí a tím přináší potřebný klid). Kdo si tohle uvědomí a hlavně, kdo to "zkusí" (možná až pak je teprve schopen si tohle uvědomit) pochopí, proč je "požadavek na dodržování morálních povinností" základem všech dobrých "Cest".

Požadavek na dodržování morálních povinností se lidem nelíbí. Protože je to omezuje tam kde být omezováni nechtějí. Ale mnohdy také proto, protože tomu prostě nerozumí. Neznají "účel", neznají "výsledek". A hlavně jim nedochází, že tohle děláme hlavně pro sebe. Jen a jen pro sebe.
Hezky den, | 20.04.2012 08:12
Kazatel7
životní energie
ja myslim,ze nejde o to ridit se nejakymi ci necimi prikazanimi.Ke vsemu tomuhle,clovek dospeje sam.Jakekoliv prikazani,vyvolava konflikt mezi tim co je,a tim jak by to melo byt.Tim ze budu chtit mluvit pravdu,se vlastne utvrzuji vtom,ze lzu.Ani Buh nedal Mojzisovi prikazani,ale pouze body,podle kterych lze poznat,duchovne vyspelou bytost.Ke vsemu tomuhle dospeje clovek sam,podle svych zazitku a zkusenosti.Jestli se budeme necim ridit,budem preslapovat na miste.Nase Ja vi,co je pro nas dobre.Tot muj ,,nazor".Mam Vas rad.

Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Hmota mi nesmí překážet, ale musí mi sloužit jako stupeň na cestě k Bohu. To je nutno si uvědomit. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Mají psychopati duši?
komentářů: 8, poslední: 3.11.2018
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 14, poslední: 9.11.2018
Mystika a umění
komentářů: 36, poslední: 12.11.2018
Bdění při intelektuální činnos..
komentářů: 10, poslední: 14.10.2018

Jak mnoho meditovat?
komentářů: 74, poslední: 11.11.2018
Průvodci
komentářů: 4, poslední: 5.11.2018
Jíte maso? Jaké? Jak často?
komentářů: 102, poslední: 2.11.2018
Duchovní, či jinak zajímavé fi..
komentářů: 263, poslední: 29.10.2018
Hra na učitele a publikum
komentářů: 10, poslední: 26.10.2018
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 67, poslední: 20.10.2018


Anketa

Měli jste někdy mimotělní zážitek?
-> -> ->
Celkem hlasovalo: 7250

Copyright © 2007-2018: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0