Komentáře

Pokud jste přihlášeni, nemusíte zadávat jméno a emailovou adresu.

Výpis komentářů

Archetyp "Vnitřní muž a vnitřní žena" | 17.12.2016 23:34
Václav
životní energie
Vnitřní muž a vnitřní žena - Animus a Anima

Někdy v období puberty se v nás zaktivuje archetyp, který nám pomáhá oddělit se od rodičů a vést samostatný duševní život. Animus a Anima jsou našimi vnitřními společníky, kteří na nás působí bez našeho vědomí a kteří v nás vytváří více či méně jasnou představu o ideálním partnerovi. Tento obraz ideálního partnera v nás podporuje naší vnitřní touhu po celistvosti a podněcuje nás k tomu, abychom snili, fantazírovali, hledali lásku a vytvářeli s druhými partnerství.

Animus a Anima jsou naše vnitřní osobnosti, ale protože je neznáme, hledáme je mimo nás. Žena vnímá obraz Anima a muž obraz Animy jako svojí chybějící část, kterou pak hledáme v milostných dobrodružstvích a partnerských vztazích a také se často snažíme své partnery změnit tak, aby dokonale odpovídali našim předobrazům ideálního muže a ideální ženy.

zdroj: http://svetlojelaska.blog.cz/1101/vnitrni-dite-vnitrni-muz-a-vnitrni-zena

--------------------------------------------------------------------

tedy, chápu -li to správně, někde uvnitř mě je určitý archetyp vnitřní ženy a když potkám něco, co se podobá obrazu vnitřní ženy, tak to navenek budu vnímat jako něco přitažlivého.

Není to vidět = nevědomí. Vzniká to vlivem kolektivu = kolektivní.

naopak, pokud potkám ženu a připomenu ji (tím jak vypadám, jak se chovám, apod.) v ní uložený archetyp vnitřního muže, bude to ona vnímat velice příjemně.

Tak nějak ??
Dvojice: já a stín | 17.12.2016 23:41
Václav
životní energie
Pod „já“ je třeba chápat onen komplexní faktor, k němuž se vztahují všechny obsahy vědomí. Tvoří do jisté míry centrum pole vědomí a v míře, v jaké pole vědomí zahrnuje empirickou osobnost, je já subjektem všech osobních aktů vědomí. Žádný obsah není vědomý, není-li představen subjektu.

Já je středem pole vědomí a dává jedinci pocit smyslu a identity. Uspořádává vědomou mysl, je prostředníkem mezi vědomím a nevědomím. Já je cenným „světlem“ vědomí, které je vždy třeba hlídat.

Stín je morálním problémem, který je výzvou pro jáskou osobnost, neboť nikdo není s to rozpoznat a uvědomit si stín bez značného vynaložení morální odpovědnosti. Vždyť při tomto uvědomění jde o to uznat temné aspekty osobnosti jako skutečně existující.

Všechny méněcenné, primitivní a živočišné vlastnosti, vytěsněné já tvoří stín, který má kompenzující vztah ke „světlu“ já. Stín je „to, čím člověk nechce být“. Je stejného pohlaví jako jedinec. Může se objevovat ve snech, fantaziích, nebo může být projikován.

zdroj: http://www.jung.sneznik.cz/postavy.htm

-----------------------------------------------------------------

Tak nevím, co si z tohoto vzít. Možná, že:

1) během života něco vytěsňuji a ono se to hromadí někde uvnitř mě (viz onen stín)

2) tento stín ovlivňuje to, jak žiji

možná to nějak souvisí např. i s tímto: http://zivotni-energie.cz/forum-symbolon-hezky-vymyslene-karticky.html

---- jen se mi začíná trošku vytrácet ono "kolektivní"
Persona | 17.12.2016 23:51
Václav
životní energie
"V podstatě persona není nic „skutečného“. Je kompromisem mezi individuem a společností v tom, „jako co se člověk jeví“. Přijímá jméno, získává titul, představuje úřad a je to či ono. Můžeme se často dopustit omylu a považovat ji i vcelku za něco „individuálního“ ona je však, jak její jméno říká, pouze maska kolektivní psýché, maska, jež individualitu předstírá, vede ostatní i člověka samého k přesvědčení, že je jedinečný, zatímco je to jen hraná role, kterou promlouvá kolektivní psýché."

zdroj: http://www.jung.sneznik.cz/postavy.htm

-------------------------------------------------------------------

Václav, táta, pan doktor - tak mě tedy může vnímat společnost, to je má maska (hraná role).

Jo, to dává smysl. Sám pro sebe tímto nejsem, ale jen to používám. Jak vnímám sám sebe? Komplexnost, mnoho možností, těžko definovatelnost... vždy záleží odkud se na to dívám..

"Člověk hledá sám sebe" - toto s tím asi souvisí.

Dozví se, že je něco, např. "součást celku" - hledá to, najde se v tom, atd..

ale i to je jen maska (hraná role)

a pod tou maskou je maska..

a pod tou maskou je další maska...

a pod tou maskou další maska...

a tam úplně vespod..

tam je láska...

:))

to byla jen odbočka - viz jedna akce, kde toto zaznělo..
Jak využít archetypy pro podnikání? | 18.12.2016 00:03
Václav
životní energie
"A v čem vám určení archetypu nejvíce pomohlo?

Pomohlo nám dotazování a pozorování zákazníků. Jak nás vnímají, co pro ně znamenáme a jaké touhy či potřeby jim pomáháme naplnit."

zdroj: https://mladypodnikatel.cz/archetypy-co-to-je-t27719

-------------------------------------

haha, byznys ?? :)
Archetypy mužů | 18.12.2016 00:23
Václav
životní energie
"Na webu a v literatuře najdete především čtyři základní archetypy (pravzory) muže:

• Bojovník
• Milovník
• Čaroděj (magician, mág) a
• Král

Toto dělení je sice smysluplné, ignoruje ovšem mnoho dalších archetypů. Na této stránce bych chtěl podat stručný přehled nejen těchto čtyř "hlavních" směrů muže, ale i hrst dalších "odrůd". A to i když jsem si vědom, že některé z mnou uváděných archetypů jsou spíše úlohy či funkce muže.

Dítě

Není vlastně archetyp, ale cosi jako vnitřní postava, hlas, který se každému z nás nepřetržitě motá do života. V mnoha případech je toto dítě zraněné, často potlačené, nevyslyšené. Pokud se o něj postaráme, může být dítě muži (i například bojovníkovi) velice užitečné - zásobuje ho hravostí, kreativitou, neobvyklými (někteří tvrdí že nemožnými) nápady a lehkostí.

Hrdina

Hrdina je rozšířenější, než bychom si představovali - většina hollywoodských filmů je založena na tomto archetypu. Nejdůležitější věc, kterou musíme u tohoto archetypu pochopit je to, že hrdina je nedospělý bojovník. Je součástí chlapecké psychiky, která v pubertálním stádiu hledá vlastní hranice a zároveň je překonává. Hrdina se vždy "vydává na cestu" a je tedy k nalezení v mnoha bájích i pohádkách. Potřebuje "padoucha" a "krásku", kterou zachraňuje, nebo také někoho jiného, kterého chce spasit, zachránit, polepšit. Hrdina tedy potřebuje do hry někoho, kdo na sebe bere roli oběti, jež volá po záchraně. Příliš mladý a netransformovaný hrdina záhy umírá na bojišti, a protože ještě není muž, jsou jeho poslední slova: "Mami, to jsem udělal pro tebe."

Bojovník/Válečník

Dříve každý muž po dosažení omnáctého roku života "rukoval", byl tedy povolán k obraně státu. A ačkoliv ve většině případů byla vojna spíš karikaturou zasvěcení hocha do archetypu bojovníka, vede úplné vynechání iniciačních útrap a tělesného strádání mladého muže společně s potlačením jeho přirozené agresivity ve jménu mírového konsensu a vykomunikování konfliktů k dezorientaci mnoha mužů. Tento archetyp vyžaduje a přináší nejen odvahu a vytrvalost, ale kanalizuje smysluplně i agresivitu a přirozenou potřebu chránit (vnitřní i vnější) ženu. Každý bojovník se musí nejen setkat se smrtí, ale i s odpovědností za celek, tedy s důležitostí přežít.

Milenec/Milovník

"Lover" je protějšek ženského archetypu bohyně Afrodity, je zasvěcen lásce a prožívání hlubokých citů. Je to archetyp, který je důležitý nejen pro partnerství, ale i pro mnoho umělců, přináší extázi, úžas, lásku a oddání se tomu, co právě děláme. Nesmírně rád se pohybuje, má rád hudbu, tanec, dotýká se (ano, i mužů), někdy miluje světla reflektorů, téměř vždy přírodu.

Otec

Ačkoliv existuje mnoho otců (každý máme jednoho), jen nemnoho z nich jsou archetypálními otci. Hlavním objektem zájmu otce je rodina a dítě. V tomto smyslu není náhoda, že se papeži, který má v popisu práce jak ochranu rodiny, tak i přístup ke každému věřícímu coby k "dítěti" (obraz pastýře a oveček), říká "svatý otče". Každý otec, aby se stal otcem, ovšem potřebuje matku svých dětí. Nemůže být otcem a matkou zároveň - to ho odlišuje od krále, který v sobě spojuje protiklady, tedy i mužský a ženský princip, pokud vedle sebe nemá královnu (viz níže). Z toho plyne také deformace katolické církve (papež je otec a církev, tedy jakési abstraktum, je v roli matky, skutečná žena zde chybí). Otec zaujímá v rodině externí, tedy na venek směřující roli, zatímco role matky směřuje dovnitř rodiny.

Moudrý muž

Soudce, správce, starosta/stařešina jsou v jistém smyslu synonyma tohoto archetypu. Na rozdíl od Šamana je moudrý muž zasvěcen duchu (Šaman duši), který je jediný, světlý a sídlí výlučně v "hořejším" světě. Hlavní úkol moudrého muže je správa obce, "polis", je tedy předurčen k tomu, být politikem. Bohužel prakticky žádný z dnešních politiků nemá ani ponětí o tomto archetypu. Moudrý muž je opět velice mužskýmarchetypem - potřebuje tedy jako vyvážení svého "yangu", muřské energie, nutně ženský protějšek. Tou může být Baba Jaga - ženská šamanka, čarodějnice, nebo v naší moderní době třeba i mladá milenka. (Dříve, u starověkých Řeků, také Eromenos, tedy mladík s převahou ženské energie.)

Šaman

Jeho funkce spočívá v komunikaci mezi rozdílnými světy - představuje tedy cosi jako most, který spojuje "divočinu" s civilizací, svět zvířat a rostlin se společností lidí, ženský svět s mužským. Mezi těmito světy umí cestovat, bere na sebe rozličné podoby, používá stavy změněného vědomí, dovede se zorientovat v paradoxiích a vyzná se v rozpoloženích (a tedy i v nemocech) duše. Jako poradce krále se někdy skrývá pod kápí Šaška (který nosí příznačně "sešívaný" kostým). A ještě maličkost - mnoho šamanů zůstane bez dětí.

Král

Archetyp krále se vyznačuje především spojením všech ostatních archetypů včetně uctění ženské energie. Král JE, nekoná tedy, nedělá nic, nebojuje, neřeší a ani se příliš nenamáhá. Jeho energie z něho plyne vyzařováním, jeho pouhou přítomností. (Francouzští králové raného novověku toto umění vyjadřovali svým "slunečním" naturelem.) I když jede do bitvy (vždy v čele šiku), i když se chopí meče a rozsévá smrt, je vlastně nehybný. Jedině tak je nezranitelný. Je králem pro všechny své poddané, nepreferuje žádnou ze skupin ve svém království. Pokud má vedle sebe královnu, ctí ji jako sám sebe, neboť zná svůj vnitřní ženský princip.

zdroj: http://www.konstelace.info/muzi-archetypy.html

----------------------------------------------------------------------

ok, takže tady se nám to už začíná štěpit na další podskupiny...

co si z toho můžu vzít: je ve mně kus dítěte, hrdiny, bojovníka, milence, otce, šamana, krále...

něco může převládat a pak mě to ovlivňuje (v životě)

můžu se to snažit nějak srovnat (pokud chci), aby nic vyloženě nevyčnívalo - můžu tomu říkat harmonie - archetypy mě ale stejně převálcujou (kolektivní vliv) :))
vědomí nedostupný obraz ?? | 18.12.2016 00:45
Václav
životní energie
viz výše: "Důležité je pochopit, že projev (obraz) archetypu není totéž, co archetyp sám; ten je ze své podstaty nevyjádřitelný a našemu vědomí nedostupný."


Nevím, jak toto chápat. Z mého pohledu můžu mít přístup k čemukoliv, ať už to je kdekoli ve mně, nebo někde jinde - záleží na tom, v jak širokém - hlubokém kusu universa se dokážu uvědomit/pohybovat (vědomě)

Nevidím žádné jasné hranice "toto je osobní" a "toto je kolektivní"...

možná kolektivní = týká se to nás všech (společné rysy, vlastnosti, lidskost jako taková v nás apod.) ??

a osobní (týká se to výhradně mě)?? -- ovšem, co se týká výhradně jen mě? takto to přece nelze rozdělit


hmm.. asi to je možné chápat spíše jen symbolicky a nebrat to příliš doslova.. vzít si z toho to užitečné a zbytek neřešit..
Proč archetypy? | 18.12.2016 00:54
Václav
životní energie
Vsuvka: Proč se zabývat archetypy?

Tak třeba - zvědavost? Obohacení se? Nový typ pohledu? Na sebe? Na svůj život a různé události v něm? Na to (ty) okolo?

Lepší pochopení lidskosti ve mě, v nás?

Zkoumání svých temných stránek? Svých mindráků? Strachů? Různá tabu? Mé? Kolektivní? Vztah mezi tím?

Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Nejvyšší filosofií jest držet hubu. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Mayské kultury
komentářů: 0
Jen tak o ničem
komentářů: 5, poslední: 18.01.2017
Archetypy - obsahy kolektivníh..
komentářů: 7, poslední: 18.12.2016

Satsang with Mooji
komentářů: 66, poslední: 14.01.2017
Géniové a jejich vztah k tzv. ..
komentářů: 10, poslední: 12.01.2017
Šťastný a naplněný život
komentářů: 27, poslední: 12.01.2017
Ayahuasca v ČR
komentářů: 47, poslední: 8.01.2017
Ztuhnutí a vibrace při usínání
komentářů: 89, poslední: 5.01.2017
Sublimační (podprahové) nahráv..
komentářů: 6, poslední: 2.01.2017Copyright © 2007-2017: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0