Komentáře

Pokud jste přihlášeni, nemusíte zadávat jméno a emailovou adresu.

Výpis komentářů

Sexuální život indiánských kmenů | 14.05.2018 01:17
Václav
životní energie
>> Pokud muži nelovili nebo nebojovali, užívali si sexu s kteroukoli ženou z kmene. Mladí chlapci a dívky začínali pohlavně žít velmi brzy. Indiánské slečny téměř vždy poté, co se objevilo jejich první menstruační krvácení. Dívky většinou při svém prvním sexu už nebyly panny. Za to mohly jejich zkušené matky, které své mladičké dcery deflorovaly. Panenskou blánu porušily Indiánky svým dětem několika prsty. Když ale prsty k tomuto zákroku nestačily, vzaly si matky na pomoc nějaký větší předmět. Pokud dívka zůstala pannou, byl jí vybrán nějaký chlapec, který měl za úkol zbavit jí panenství. U toho musel být přítomen šaman a všechno sledovat, pokud bylo potřeba tak i radit.

>> Další běžnou sexuální praktikou Indiánů Jižní Ameriky byla zoofilie. Nemůžeme se tomu nijak divit, vždyť muži pásli v horách zvířata i několik měsíců a když byli dlouhou dobu sami, nikdo je nemohl uspokojit – v úvahu připadala právě jenom zvířata. Pastevci většinou chovali lamy, a od nich se pravděpodobně nakazili syfilidou. Tato choroba se v roce 1493 rozšířila do Evropy, kam se dostala s kapitánem výpravy Krištofa Kolumba, s Vincenzem Pinzonem.

>> Mezi Indiány byl běžný také incest. Inkové si dokonce brali za ženu svou sestru. Tak si panovníci kmenů zachovali své postavení a bránili se zároveň proti případným vzpourám. Na denním pořádku byl i sex rodičů s dětmi.

>> Kmen Balakunků měl také svou oblíbenou sexuální úchylku, kterou byla nekrofilie. Muži zde uznávali velmi zvláštní zvyk. Pokud jim totiž zemřela žena, souložili chvíli po smrti s mrtvým tělem.

http://magazin.cz/cestovani/9350-sexualni-zivot-indianskych-kmenu-na-romantiku-zapomente
Meditujte jako indiáni | 14.05.2018 01:19
Václav
životní energie
>> Zkuste techniku indiánů z kmene Apačů. Začněte několika nádechy a výdechy. Zaměřte pozornost na srdce, dokud nezačnete vnímat jeho tlukot. Pokračujte dalším nádechem a výdechem. Spolu s tlukotem srdce se snažte vnímat, jak pulz prostupuje celým tělem. Soustřeďte se na oběhový systém, který přivádí krev do orgánů a končetin. Představte si, jak jimi proudí krev. Zkuste s tímto pocitem vykonávat jednoduché činnosti, třeba umýt nádobí.

https://www.zenysro.cz/blogy/zenske-kruhy-a-spiritualita/meditujte-jako-indiani-az-si-to-prectete-bu de-to-chtit-zazit
Současné indiánské rezervace | 14.05.2018 01:24
Václav
životní energie
>> V dnešní době indiáni často žijí v jedné z 314 rezervací, které mají vyjednány smlouvy s vládou USA a mají i občanství té které rezervace. Rezervace spadají výhradně pod jurisdikci indiánské rezervace a neplatí na jejím území většina zákonů USA, včetně daňových povinností.

>> V USA jsou indiánské rezervace řízené indiánskými kmeny pod záštitou Úřad záležitostí Indiánů ministerstva vnitra USA. Protože rezervace mají omezenou suverenitu, jejich zákony se mezi sebou liší.

>> V USA existuje přibližně 314 indiánských rezervací, což znamená, že ne každý z téměř 550 kmenů má svou rezervaci. Ve skutečnosti mají některé kmeny dokonce více rezervací, jiné naproti tomu nemají žádnou. Z důvodů prodeje pozemků a parcelizace z minulosti jsou některé rezervace rozdělené na více částí.

>> Všechny americké rezervace dohromady zabírají 225 410 km², což představuje 2,3 % celého území USA.

>> V rezervacích nemají pravomoc lokální vlády, ani federální vláda, nýbrž kmenové rady. Různé rezervace mají různé systémy vlády. Ty mohou, ale nemusí kopírovat formy vlád mimo území rezervace.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ameri%C4%8Dt%C3%AD_indi%C3%A1ni
Proč si indiáni nechávali narůst dlouhé vlasy? | 14.05.2018 01:32
Václav
životní energie
>> Co kdybychom vám ale řekli, že dlouhé vlasy vytvářejí rozšířenou nervovou soustavu? Konkrétně pokud máte dlouhé vlasy, můžete přistupovat k mimosmyslovým zdrojům informacím. To je důvod, proč si mnoho původních obyvatelů Ameriky udržovalo dlouhé vlasy.

http://www.svetkolemnas.info/novinky/zajimavosti/4006-tady-je-skutecny-duvod-proc-si-indiani-nechava li-narust-dlouhe-vlasyAno a buddhiste si vlasy zase holili. Takze na delce vlasu asi zase tolik zalezet nebude :))
Indiáni Kogi uchránili svá tajemství... | 14.05.2018 01:43
Václav
životní energie
>> Proč se zabývat indiány ze severní Kolumbie? Protože představují naši zapomenutou minulost, ukazují nám nás samé v době před civilizací – jací jsme byli a co jsme ztratili. Jsou mostem přes propast času. Ukazují nám, že oddělenost od přírody a spirituality je destruktivní.

>> Kogi (jaguáři) jsou vlastně živoucím skanzenem pradávných časů, kdy se lidé obešli bez bot, bez hodinek, telefonů, aut a letadel. Dokázali přežít v jakkoliv těžkých podmínkách a dokonce tam s minimem prostředků budovat dodnes těžko pochopitelné stavby.

>> Některé jejich umělecké skvosty dnes zdobí muzea, ale historici nevědí, k čemu vlastně sloužili. To je uloženo v paměti dnešních Kogiů. A tak je to s moderní archeologií obecně: sbírá hmotné předměty, ale most přes propast času přejít neumí. Historie většinou nic netuší o duši přírodních lidí, o životním stylu, filosofii a víře starodávných kultur, které zmizely pod nánosem času. A právě to by pro nás bylo největším přínosem – poznat moudrost a spiritualitu Kogiů.

>> Mamos – spirituální vůdci místních indiánských kmenů - jsou od narození až do 18 let drženi v temnotě, aby se naučili komunikovat se spirituálním světem. Mamas znamená „slunce“, „osvícení“. Mamové tvrdí, že jsou tu proto, aby podporovali celý svět. Střeží svou izolaci a tajemství, aby mohli pokračovat ve svém poslání. Jenomže došli k přesvědčení, že jejich práce už není možná tváří v tvář lidské zkázonosné chtivosti. Proto přicházejí a kontaktují nás, aby nám předali poselství, která pokládají za životně důležité.

>> „Kogi jsou hluboce otřeseni tím, jak civilizace ničí přírodu. Chápou to tak, že my moderní lidé nerozumíme silám, které uvolňujeme. Věří, že jediná naděje přežití pro lidstvo spočívá v tom, jestliže se pochopíme, proč jsou tak zděšení.“ Proto se podíleli na natočení dvou dokumentárních filmů, ve kterých se to snaží vysvětlit. Kogi říkají, že bez myšlenky nemůže nic existovat. Ale současné lidstvo nejen, že drancuje svět, ničí jak materiální strukturu, ale ničí i samotné myšlenkové základy světa. Kogi chtějí pečovat o tento svět a udržovat jeho přírodní řád, ale rozpoznali před několika roky, že už to nedokáží - kvůli dolování a odlesňování planety. Jsou přesvědčeni, že právě těžba nerostů, uhlí a ropy Zemi nejvíce oslabuje, což bude mít za následek přírodní katastrofy. Chtějí nám tuto jednoduchou pravdu sdělit. „Už to sami nedokážeme, musíte svět zachránit vy,“ říkají.

>> Mamové jsou cvičeni, aby se dokázali spojit s duchovním světem - „Alunou“. Aluna je „spirituální síla, ve které existují všechny věci a ze které všechny věci berou svůj život“, a nejen to, je to myslící a aktivní životní síla.

>> Mamové vidí do spirituálního světa Aluny a díky tomu dokáží předvídat, co se bude dít v našem hmotném světě, proto nejprve se to děje Tam! Právě přes tento nehmotný svět vědí o ničení přírody na planetě a jeho dopadech. Odtud mají informace o hrozící zkáze světa.

>> Na svou práci se šamani připravují pomocí půstů, abstinence a meditací. Komunikují s Vesmírem, jsou léčitelé a spirituální vůdci. Svými meditacemi a obětinami udržují náš svět v rovnováze. Jejich výuka je velmi dlouhá (jako tomu bylo u druidů); odehrává se od narození ve tmě. Děti vybrané za budoucí mamy žijí v temných jeskyních nebo se pomocí pokrývky hlavy udržují v úplně tmě až do jejich 18 let, kdy jsou poprvé vystaveni světlu, pohledu na tento svět a jsou vysláni mezi svůj lid, aby ho šamansky a spirituálně vedli. Taková je tisíciletá tradice.

>> Mezi jejich povinnosti také patří harmonizovat body na zemi s body ve Vesmíru. Připomíná to činnost evropských druidů i novopohanů. Energetické krajinné body, posvátná místa, tzv. ley lines se vyskytují na celém světě ve všech starých kulturách. Uvažování Kogiů, izolovaných od Evropy či současné Severní Ameriky, dokazuje, že vnímání energetických bodů na planetě bylo kdysi univerzální.

>> Kogiové věří, že našemu světu musí být navrácena rovnováha. Lidé jsou utvořeni z hmoty a Ducha, ale vzdálili se příliš od Přírody. Technika nedokáže vyvážit svět, musíme se obrátit k prastaré moudrosti, aby došlo k opětovnému spojení. Dnešní lidé hledají nové cesty jak najít mír a vyléčit se, ale původní lidé to nikdy nezapomněli a je možné se od nich hodně naučit. Nabízejí nám to, zadarmo. Takové je jejich poselství.

>> Řešení je prosté. Život je jen „pozorování“, učení se od přírody. Mravenci nám ukazují, jak žít: všichni pilně spolupracují a jdou jedním směrem. Odpovědi přijdou, když si znovu začneme pomáhat, budeme žít jednoduše, v míru a v soudržnosti.

>> „Naděje na přežití lidstva stále trvá. Když budeme jednat správně, svět bude pokračovat,“ říkají Kogiové.


http://internetweek.cz/zajimavosti-sveta/indiani-kogi-uchranili-sva-tajemstvi-aby-probudili-nasi-pam et
Jak indiánové pohlíží na smrt? | 14.05.2018 01:44
Václav
životní energie
>> Kogiové pokládají smrt za naplnění života, okamžik, kdy se individuální já vrací k Velké Matce. Život chápou jako úkol, jako krátké období zkoušek, jakési mezidobí. Jeho konec nepokládají za nic tragického. Duše po smrti odcházejí do Země Smrti, která se nachází na zasněžených vrcholech posvátných hor. Cesta je dlouhá a strastiplná, duše je při ní zkoumána, jak splnila během života svůj úkol. Mluví se o cestách duší a cestách k dokonalosti. Kogiové věří ve znovuzrození. Aby k němu mohlo dojít, musí se stará duše vrátit do stavu naprosté dětské nevinnosti. Musí také zapomenout všechno, co se naučila v předchozím životě. A musí také zcela ovládnout své emoce, ztratit sexuální touhy i svou individualitu.

http://internetweek.cz/zajimavosti-sveta/indiani-kogi-uchranili-sva-tajemstvi-aby-probudili-nasi-pam et
Bakterie odolné proti antibiotikům | 14.05.2018 01:49
Václav
životní energie
>> Ukázalo se, že indiáni Yanomano (z hloubi amazonského pralesa) v sobě mají velice druhově bohatá společenstva bakterií, zatím nejbohatší ze všech, které kdy byly zkoumány. Jejich bakterie jsou o 40 procent druhově pestřejší než bakterie v Američanech a jsou také něco pestřejší, než bakterie obyvatel více civilizovaných venezuelských indiánů kmene Guahibo nebo bakterie afrických zemědělců z Malawi.

>> Nejzajímavější bylo, že i tito zcela izolovaní indiáni Yanomano mají v těle bakterie s geny odolnosti vůči antibiotikům. Přitom se zřejmě nikdy předtím nesetkali s žádnými moderními antibiotiky. V jejich okolí jsou zřejmě zdrojem přírodních antibiotik některé půdní bakterie.

https://www.stoplusjednicka.cz/indiani-z-hloubi-amazonskeho-pralesa-maji-bakterie-odolne-proti-antib iotikum
Víc než války ničily indiány evropské bacily | 14.05.2018 01:53
Václav
životní energie
>> Indiánský šaman si smutně prohlíží dalšího nemocného. Muž vyčerpaný horečkami právě usnul, na jeho tváři pokryté vřídky se konečně na chvíli zračí klid. Šaman ví, že ne na dlouho. Viděl už to mockrát… Ale na takového zabijáka je veškerá jeho moc prostě krátká.

>> Neštovice, spalničky, tyfus, chřipka nebo dýmějový mor. Námořníci ze Starého světa přivážejí nemoci, s kterými si indiáni nedokážou poradit. Nikdy se s nimi nesetkali, proto vůči nim nemají obranné látky, a tak jim jsou vydáni napospas…

>> Osudnou se pro indiány stane zejména jejich snížená imunita. Ale nejen ta. Původním obyvatelům Ameriky se totiž po vpádu bílých cizinců hroutí celý jejich svět. „Bohové nás nechali padnout, bohové na nás sesílají nemoci,“ trápí se. Jsou přesvědčeni, že všechny pohromy, které se na ně valí, jsou vlastně Boží trest. „Jejich Bůh je silnější než ti naši,“ pomyslí si řada z nich a masově začínají přijímat křesťanství. Ruku v ruce s tím se rozpadá i jejich víra v dosavadní instituce a celá indiánská společnost se potácí v demoralizaci a dochází rozkladu způsobu jejich života. Mnozí proto raději spáchají sebevraždu.

https://epochalnisvet.cz/vic-nez-valky-nicily-indiany-evropske-bacily/
Indiánská genocida o které se nemluví | 14.05.2018 01:58
Václav
životní energie
>> Občas se to stane. Někomu mocně rupne v bedně a rozhodne se, že určitá rasa, národ, nebo komunita, nemají nárok na život. A tak je tak dlouho (pokud má k tomu prostředky a alespoň tichý souhlas okolí) drsně hladí a hladí, až tu nepohodlnou rasu, národ, či komunitu, vyhladí. Říká se tomu genocida.

>> V Severní Americe žilo před příchodem evropských kolonizátorů zhruba pět miliónů domorodců (Indiánů), velká většina z nich na území dnešních Spojených států. V roce 1800 žilo na území USA přibližně 600 000 Indiánů a koncem 19. století to už bylo jen 250 000. Genocida? Ano, Genocida v zájmu rozšíření životního prostoru. Genocida pod hrdou fanglí pruhů a hvězd.

http://www.totalmag.cz/spolecnost/67-zajimavosti-kolem/3595-indianska-genocida-o-ktere-se-nemluvi.ht ml


Deti ve skolach v USA se to ale uci trosku jinak .. :))
Indiáni toto zvíře znají přes 100 let | 14.05.2018 02:00
Václav
životní energie
>> Američtí vědci ve čtvrtek oficiálně ohlásili vzácný objev: nový druh savce. Plachá mývalovitá šelma žije v horských lesích Jižní Ameriky a přírodovědci ji nazvali olinguito. Zvíře bylo již v minulosti lidem známé, zaměňovali je však za příslušníky již popsaných druhů.

>> Olinguito váží okolo jednoho kilogramu a pobývá zejména v lesích Ekvádoru a Kolumbie, ale podle objevuje se i v Peru. Živí se stromovými plody i menšími živočichy a vylézá především v noci, což dlouhá léta ztěžovalo jeho identifikaci.

http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zajimavosti/foto-indiani-toto-zvire-znaji-pres-100-let-vedci-ale-tep rve-ted-zjistili-ze-je-to-novy-druh-savce.html
Skalpování? Většina indiánů ho neznala | 14.05.2018 02:04
Václav
životní energie
>> Za rozšiřováním předsudků a stereotypů stojí dezinformace, folklór a populární literatura. Mnoho dětí i dospělých například nesprávně věří, že všichni indiánští válečníci s oblibou skalpovali evropské osadníky a vojáky. Ve skutečnosti to byli právě Evropané, kdo tuto praktiku rozšířil a masově uskutečňoval.


>> Skutečným cílem bylo vybití všech indiánů

>> V roce 1703 nabízela kolonie v Massachusettském zálivu 60 dolarů za každý indiánský skalp. Pensylvánský guvernér Morris o 50 let později nařídil vyplácet finanční odměnu za každého zabitého dospělého indiána a část odměny za zabití indiánských dětí a žen. Jako důkaz zabití mělo sloužit předložení skalpu.

>> Hrozivou skutečnost představovaly obtíže při rozlišování mužských skalpů od těch dětských či ženských nebo skalpů válečníků od skalpů mírového obyvatelstva. Nabízení finančních odměn vedlo k rozšiřování násilí proti všem indiánům bez ohledu na pohlaví a věk. Vyplácení peněz za dětské a ženské skalpy dokazuje, že skutečným cílem této snahy bylo vybití celé indiánské populace anebo snížení jejího počtu na tak nízkou úroveň, aby nikdo nekladl odpor při obsazování amerického území evropskými kolonizátory.

>> Dodnes nepanuje shoda v tom, jestli skalpování v Americe existovalo před příchodem Evropanů. Jacques Cartier, jeden z prvních objevitelů dnešního kanadského pobřeží, v roce 1535 napsal zprávu o indiánském kmeni Irokézů. Ti mu údajně ukázali pět skalpů, které patřili jejich nepřátelům, členům kmene Micmaců. Praktika skalpování byla ovšem velmi vzácná, pokud vůbec před příchodem Evropanů existovala, a určitě nebyla organizována vládou a podporovaná finančními odměnami.

>> „Téměř všechny fiktivní záznamy o skalpování obviňují indiány,“ uvedl Philip Martin. „Evropská účast se přehlíží. To je ale špatně. Ústně předávané příběhy domorodých národů se značně liší v interpretaci toho, kdo byl krutější, proč vypukly války a kdo proti komu bránil svou domovinu. Nakonec to jsou vítězové, kdo píší oficiální historické knihy.“


http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/207236-skalpovani-vetsina-indianu-ho-neznala-kruta-praktik a-je-dilem-evropanu/
AMERICA`S FIRST | 14.05.2018 02:08
Václav
životní energie
Indiánská sexualita - reakce | 27.06.2018 12:42
Ondřej
životní energie
Uvedený příspěvek je sice zajímavý, ale také pořádně tendenční, autor užíval asi zprávy křesťanských misionářů, kteří rádi viděli indiány jako nemravné, sexem posedlé divochy, které je třeba zachráneit ze spárů hříchu prostřednictvím "pravé víry".

Vodní věta o tom, že pokud muži nelovili nebo nebojovali, užívali si sexu s kteroukoli ženou z kmene, platí jen pro velmi málo kmenů jako Sirionové z východní Bolívie, v minulosti i některé kmeny v Kalifornii. Naopak třeba Lakotové a Čejeni nebo Irokézové na dívčino panenství v době první svatby kladli velký důraz. Apačská matka uvázala dívce před prvním rande kolem pasu a mezi nohama žíněný provaz, pokud byl jejím partnerem rozpleten, stihl muže veřejný posměch. Naopak o dívkách Arapahů a Vraních Indiánů se s despektem tvrdilo, že rády flirtují s cizími muži. Zatímco na panenství dívek se přísně dbalo, vdovy měly u mnoha kmenů naprostou sexuální volnost.
Naprostá většina indiánských kmenů žila v monogamním manželství, výjimkou byli panovníci incké, čimúské a aztécké říše, městských států Mayů či Čibčů, v Severní Americe pak posvátní vůdci Načezů, kteří měli zpravidla početné harémy a při jejich pohřbu mnohdy bývala oblíbená žena nebo konkubína obětována a pohřbena spolu s manželem. Prérijní indiáni měli někdy 2-3 ženy, po smrti muže k sobě bral vdovu i děti jeho bratr. Pokud zemřelo více bratrů, mohl poslední žijící takto shromáždit i více žen.

S počátkem pohlavního života to je různé, kmen od kmene. Obecně platí, že dívky po první menstruaci a chlapci po iniciaci (která často zahrnovala bolestivé zkoušky jako tetování, kousání mravenci, bití, několikadenní půst, jindy užívání psychoaktivních rostlin, závod v běhu nebo například tanec až do úplného vyčerpání) jsou pokládáni za dospělé a mají právo na sexuální život. Znásilnění nebo únos dívky proti její vůli byly vážným přečinem, za který např. Aztékové stanovili trest smrti. Faktem je, že u mnoha kmenů bylo panenství pokládáno za něco nebezpečného. V den svatby šmanka, dívčina matka, babička nebo skupina stařen dívku zbavily panenství pomocí zvláštního předmětu ze dřeva nebo kůže. Severoameričtí Omahové, Ponkové a Osagové i mnoho kmenů v Amazonii a Patagonii věřilo, že sex s pannou by mohl muži vážně ublížit. U těchto kmenů se objevují mýty o ženě, která měla ve vagině zuby a rozsápala jimi muže, když se ji pokusil znásilnit. Svatba spojená s deflorací pomocí nástroje tak představovala určité nastolení řádu.

Žena v době menstruace byla prakticky bez výjimky tabu, u mnoha kmenů existoval "dům žen", kde ženy trávily 3-4 dny menstruace pohromadě povídáním a relaxací, potravu jim podávali muži nebo stařeny po menopauze. Menstruační krev se pokládala za velmi slnou magickou substanci, která způsobuje extrémní "vychýlení rovnováhy". Mohla škodit, ale i uzdravovat. Dívky po první menstruaci bývaly izolovány celý měsíc i déle, například nesměly jíst určitá jídla, vidět se či promluvit s mužem (včetně mužů z vlastní rodiny), u některých kmenů směly vycházet z domu jen v noci.

Pravdou je, že severoameričtí indiáni, ale i mnoho kmenů Střední a Jižní Ameriky mělo velmi dobrý vztah k homosexuálům. Právo jednotlivce vybrat si svou sexuální roli nebylo možné zpochybnit, homosexuálové většinou vykonávali spíše ženské práce, často byli umělci, někdy i šamani. Např. u Lakotů je běžnou lichotkou, vyjadřující pořádek v místnosti fráze, která doslova znamená: "vypadá to tu jako v týpí homosexuála". Existovane byl trestný, ale vyžadoval se, aby se každý zdravý muž do věku 23 let oženil. Pro nezadané páry se pořádaly státní "seznamovací párty", při níž starosta obce nerozhodným partnera či partnerku přidělil podle svého uvážení. Pro dívky ovšem svatba povinná nebyla, mohly si zvolit dráhu acllacony, neboli kněžky boha Slunce a žít v celibátu. Naopak mužští kněží museli být ženatí.

Zoo filie byla absolutní výjimkou a hypotéza o původu syfilidy od lam je přinejmenším sporná, přestože o americkém původu této choroby není pochyb. Peruánští Močikové (1-7 století. n. l.) zobrazovali na své keramice bez předsudků nejrůznější sexuální praktiky: homo, hetero, skupinový, orální, anální sex, masturbaci, skoro vše na co si vzpomenete, ale z více než 3000 známých předmětů se sexuální tématikou je zoofilní styk (muže s lamou) zobrazen jen v jednom případě. Třeba staří Řekové a Římané tohle téma zobrazovali podstatně častěji. Na druhou stranu je pravda, že k zoofilním stykům občas docházelo z důvodu pověry, rituálu nebo tradiční medicíny. Například kanadští Inuité (Eskymáci) léčili neplodnost žen zaváděním penisu zabitého ledního medvěda.

Sex rodičů s dětmi a incest byly u všech indiánů tabu a tvrdě se trestaly, u mnoha kmenů smrtí. Jedinou známou výjimkou byl právě sapay inka (panovník incké říše), který se ženil se svou sestrou, mající podtrhnout jeho výjimečnost a božství - co není dovoleno lidem, to smí pouze bůh. Neboť posvátný incest měl vlastně napodobit mýtus - sapay inka symbolizoval Slunce, jehož sestrou a zároveň nevěstou je v andské mytologii Měsíc.
Třeba u Hopiů, Apačů a Navahů jde strach z incestu tak daleko, že dospělý muž se svou matkou či "druhou matkou" - tchyní, nemůže žertovat, dotýkat se jí a neměl by na ni ani přímo promluvit.

Styk s tělem milované osoby těsně po smrti, vnímaný jako forma posledního rozloučení, byl doložen u kmene Aché z Paraguaye, nešlo tu však o běžnou praktiku. O kmeni Balakunka jsem nikdy neslyšel, ani o něm nenašel žádnou zmínku v literatuře. Zřejmě jde o zkomoleninu / chybnou transkripci, pokud si ovšem autor článku tento kmen nevymyslel.
Ondřeji, děkuji! | 7.07.2018 00:11
Václav
životní energie
ano, takto to dává více smysl

Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Musíte se stát živou mrtvolou. Čtvrt hodiny takového klidu dá více síly než hodina spaní. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7959

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0