Komentáře

Pokud jste přihlášeni, nemusíte zadávat jméno a emailovou adresu.

JMÉNO NEBO PŘEZDÍVKA
E-MAIL (nepovinné)
TITULEK
TEXT
- vložené internetové adresy budou zobrazeny jako odkazy
- nepoužívejte HTML značky, budou převedeny na text
- maximální délka komentáře je 10.000 znaků
- pokud zadáte emailovou adresu, bude u komentáře zobrazena jako obrázek


KONTROLNÍ TEXT (napište co je opak slova bílá)


Výpis komentářů

Státní bezpečnost (StB) - definice | 18.11.2018 13:31
Václav
životní energie
Takže pěkně popořádku.

"Státní bezpečnost (zkratka StB, hovorově estébáci, slovensky Štátna bezpečnosť, ŠtB) byla československá politická policie, která byla ihned od svého vzniku v roce 1945 pod kontrolou KSČ, díky obsazení Ministerstva vnitra ministrem Václavem Noskem, a sloužila k ovládnutí mocenských pozic a likvidaci protivníků komunistického režimu."

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_bezpe%C4%8Dnost
Vyšetřovací metody StB, Artur London | 18.11.2018 13:35
Václav
životní energie
"Vyšetřování se nekoná proto, aby se zjistilo, je-li obviněný vinen, či ne. Vina je uznána předem a důkazem o ní je rozhodnutí strany o uvěznění. Vyšetřuje se proto, aby se potvrdila správnost tohoto rozhodnutí, tedy vina obviněného.

Výslech není výslechem v pravém slova smyslu. Zadržený neví, z čeho je obviněn a nejsou mu kladeny přesné otázky. To přichází později, teprve až když všechny prostředky zklamou. Nejprve zadrženému přikážou, aby mluvil o své protistranické a protistátní činnosti. Každá námitka obviněného proti tomuto příkazu, vycházející ze skutečnosti, že přece žádnou nepřátelskou činnost neprovozoval, je označena za špatný postoj, za snahu pokračovat v protistranickém boji tam, kde by bylo namístě čestné přiznání. Vyšetřovatelé učiní závěr, že mají co do činění s obzvláště zarputilým zadrženým a chovají se k němu přirozeně velmi tvrdě.

Vyšetřovatelé jsou povětšinou primitivní lidé bez jakéhokoliv vzdělání. Nemohou pochopit něco, co se stalo v jiné politické situaci nebo v zahraničí. Ti vyšetřovatelé, kteří byli méně primitivní a naopak dostatečně inteligentní, aby pochopili a byli ve vyšších funkcích, pochopit nechtěli.

Toto vše je použito jako donucovací prostředek, aby zadržený učinil "doznání". Pokud orgány neobdrží požadované "doznání", stejně odsoudí zadrženého ve smyslu vzneseného obvinění a skutečnost, že se nepřiznal, je považována za přitěžující okolnost. Pokud se ale vytoužené "doznání" získá, jsou pak tato obvinění zcela nebo zčásti stažena, protože už nejsou potřebná anebo protože nesouhlasí s rolí, kterou má zadržený nebo jeho skupina před soudem."

pokračování zde: http://www.totalita.cz/stb/stb_met_londona.php

// hodně drsné
Vývoj vyšetřovacích metod | 18.11.2018 13:40
Václav
životní energie
1948 - 1953:
"jenom" fyzické násilí

1954 - 1965:
fyzické násilí - jestliže KSČ potřebuje rychlé přiznání psychické násilí - v ostatních případech (dlouho připravované monstrprocesy)

1966 - 1989:
psychické násilí a fyzické jenom výjimečně

zdroj: http://www.totalita.cz/stb/stb_met.php


// viz monstrprocesy - to muselo být hodně nepříjemné
Vyšetřovací metody StB, Dagmar Šimková | 18.11.2018 13:47
Václav
životní energie
"Dlouho jsem marně přemýšlela o tom, k čemu je třeba zabavit při zatčení tolik neužitečného materiálu. K čemu mohou být dobré dopisy lidí dávno mrtvých, fotografie ze školních výletů, milostné primánské psaníčko, tři roky stará pozvánka na právnický ples, kterou referent přinesl vítězoslavně i s večerní taštičkou. Žádný z těchto předmětů ani vzdáleně nesouvisel s tím, že jsem chtěla pomoci dostat na Západ kamarády, kteří neobstáli v politické prověrce.

A přece, referent se jimi probírá dny, týdny, měsíce jako sentimentální stará panna. Zajímá ho každý detail, chce vědět, jakou barvu měly šaty, v kterých jsem fotografovaná na medickém plese, jakou kravatu měl Vláďa. V kapse mých šatů ve skříni našel zmačkanou vstupenku, kdopak mne tehdy doprovázel z koncertu Karla Vlacha?

Jsou to vzácně klidné výslechy, které člověk přijímá s úlevou a také nostalgickou náladou, protože to je únik do zidealizované minulosti. A přece to nebylo neškodné a nevinné. Ale ta myšlenka mi proletěla hlavou jako blesk teprve mnohem později a hrozivě osvítila scénu v jiném čase. Jednoho dne bude zatčen Vláda, Milan nebo Jiřina, a už u prvního výslechu budou mít pečlivě připravenou kartotéku. A nebudou v ní jen kádrové posudky a pozorování domovních důvěrníků o každém hnutí a výroku ode dne, kdy na ně ukázal prst soudružské prozřetelnosti a začali je sledovat.

Vláďa, Milan či Jiřina budou od prvního výslechu drceni důkazy vševědoucnosti: "Tehdy a tehdy jste byl na šibřinkách a tančil jste s tou a tou. Nesnažte se lhát. Víme o vás všechno. Nevěříte? Víme i to, že před deseti léty jste byl na školním výletě na Hluboké. Měl jste na sobě modrou kostkovanou košili. Pak jste všichni seděli na schodech a jedli svačinu. Pil jste oranžádu. Nebo to byla malinovka?"

Vyšetřovaný žasne. Ano, vzpomínám si, opravdu to tak bylo. I on vysvětluje referentovi malé, bezvýznamné detaily ze svých zabavených věcí. A netuší, že připravuje kartotéku pro svého kamaráda, manželku, otce, kteří, kdož ví, mohou být jednou zatčeni, až na ně dojde řada."

pokračování: http://www.totalita.cz/stb/stb_met_simkovad.php


// jak to asi brali ti vyšetřující StB - mnozí v sobě přitom museli mít dost blbej pocit, když toto dělali. Se tehdy asi báli všichni - běžní lidé StB a působící v StB zase svých nadřízených. A ti úplně nahoře vlastně asi ani moc nebyli v kontaktu s těmi lidmi dole, možná proto mohl tento model tak dlouho fungovat.
Vězeňství v době totality | 18.11.2018 13:49
Václav
životní energie
"Věznice a kriminály se nestávají často předmětem studia historiků, neboť jejich existence je spojena s lidským utrpením. Přesto jsou však součástí každé společnosti, poněvadž slouží k oddělení těch jedinců, kteří se provinili proti zákonům a mohou být okolí nebezpeční.

V totalitních režimech však mají věznice ještě jednu neblahou funkci - jsou nástrojem k likvidaci těch osob, které s tímto politickým systémem nesouhlasí."

seznam věznic: http://www.totalita.cz/vez/vez.php
Gustáv Husák | 18.11.2018 13:55
Václav
životní energie
Vzpomínky komunisty Gustáva Husáka na poměry v komunistickém vězení:

"Každý člověk, každý organismus, každý nervový systém má určitou hranici únosnosti zatížení, když je překročena, nervový systém povolí, zlomí se, poddá se. A o to šlo. Tak se dosahovalo »přiznání«."

...

"Poprvé v životě jsem viděl, jak vzorce na koberci ožily a fantasticky se pohybovaly. Po zdi lezly červené myšky. Jazykem jsem nedokázal ani pohnout, sotva jsem vykoktal nějaké slovo. Přestal mi fungovat rozum, ztrácel jsem vůli. Najednou ta jediná živočišná touha: na chvíli zavřít oči, na chvilku si lehnout..."

...

"Čtyři týdny denních a nočních výslechů se vší brutalitou dosáhlo svůj cíl: úplnou fyzickou vyčerpanost, apatii a v tomto nenormálním stavu sepsané »přiznání« podle vůle a formulace vyšetřujících orgánů. Zase trošku oddychu a zase jsem všechny lži a nepravdy odvolal."

---

"Zpočátku jsem byl přesvědčen, že v mém případě jde o tragický omyl, který se vysvětlí, o nedorozumění, o pomluvu apod. Vysvětloval jsem stovky hodin fakta do nejdrobnějších detailů, uváděl jsem důkazy lidí, doklady, které mohly mou výpověď potvrdit, abych takto umožnil zjistit skutečný stav věcí, pravdy.

...

"Po těžkých zkušenostech jsem však přišel k jasnému poznání, že těmto lidem, těmto orgánům, nejde o zjištění skutečné pravdy, o objasnění faktů. Jde jim výlučně o donucení k přiznání, bez ohledu na skutečnost, na pravdu. Jde výlučně o politické a fyzické odkráglování člověka. Jak mi to tisíckrát opakovali: »Odtud pro vás vede jediná cesta k soudu a do vězení. Anebo, nebudete-li rozumný - na šibenici!« Když se nepřiznáš šibenice, když se přiznáš, vězení. Ale život si zachráníš.

Tato logika, toto neustálé zdůrazňování, že je to příkaz strany, že strana o všem ví a schvaluje, že přiznání znamená alespoň takto ukázat straně důvěru, to vedlo - při známých metodách vyšetřování - ke zlomení a přiznání mnohých nevinných lidí..."


zdroj: http://www.totalita.cz/vez/vez_vzp_husak.php
50. léta - Manipulace společnosti - volební akt | 18.11.2018 13:59
Václav
životní energie
"Pravidelným a významným nástrojem manipulace byly tzv. volby. První parlamentní volby v novém režimu se konaly 30. května 1948. Novým volebním zákonem byla zavedena "jednotná kandidátka", jejíž složení navrhovala formálně Národní fronta, ve skutečnosti KSČ.

Alternativa nebyla. Účastí na volbách a vhozením kandidátky do urny hlasoval občan pro. Jednotnou kandidátku takto volilo hned napoprvé přes 80 % voličů. V následujících volbách neklesl počet hlasů pro kandidáty Národní fronty pod 97 %.

Neúčast na volbách byla považována za nepřátelský akt: v kádrových posudcích byla uváděna jako doklad záporného poměru k režimu a politické neangažovanosti. Naopak účast na volbách byla důkazem souhlasu s režimem."

zdroj: http://www.totalita.cz/50/50_01_004.php
Cenzura | 18.11.2018 14:02
Václav
životní energie
"Totalitní režimy cenzuru dováděly do dokonalosti."

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura.php

----------------------------------------------------

Československý rozhlas - 50. léta - cenzura - Zpožděné vysílání

K "ochraně vysílání před politicky nebezpečnými výroky" byl vyvinut magnetofon s tzv. zpožděným vysíláním. "Přímý přenos" s možným choulostivým obsahem nešel z mikrofonu do vysílání přímo, ale nahrával se. Pásek mezi snímací hlavou (záznamem) a reprodukční (vysíláním) probíhal složitou smyčkou, která mezi příjmem a vysíláním vytvářela několikavteřinové zpoždění.

Když kontrolní orgán, sledující projev z bezprostředního příjmu, slyšel něco, co se nesmělo dostat na veřejnost, měl pár vteřin na to, aby dal příkaz k "technické poruše na vysílání"."

http://www.totalita.cz/sp/sp_d_cro_50_03.php
Počet příslušníků StB vers. současnost | 18.11.2018 14:36
Václav
životní energie
"Největší počet spolupracovníků, až sto tisíc, měla StB na přelomu let 59 a 60."

zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-o-stb-proc-stacilo-patnact-tisic-prislusniku/r~i:article: 612287/

Což je před cca 60-ti lety, takže tito lidé už tu dnes nejsou. Leda, že by jim, tehdy bylo cca <25. A takoví lidé tehdy asi KSČ neřídili.

------------------------------------------------------------

StB zanikla 15. února 1990, chvíli po sametové revoluci

V roce 1989 mělo StB odhadem 15-17 tisíc spolupracovnílů

zdroj: vhttps://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-o-stb-proc-stacilo-patnact-tisic-prislusniku/r~i:article: 612287/

Což je dnes (2018) cca 29 let zpět. Těžko spočítat kolik z těchto lidí dnes ještě žije.

Těm, kterým tehdy bylo 40, je dnes 70. Tehdy 20 letým je dnes 50.

Tedy pokud jsou dnes mezi námi bývalá příslušnící StB, může jim být většinou cca cca 50-80 let.

Těchto lidí dnes ve společnosti ještě pár je:
http://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2015/05/N%C4%9Bme%C4%8Dkov%C3%A1_graf1.png
// mimochodem suprovej graf

Tedy pár set bývalých příslušníku dnes asi ještě žije (velmi hrubý odhad, možná úplně mimo).

Jak se jim žilo tehdy a jak se jim žije teď?
Seznamy StB prislusniku | 18.11.2018 14:50
Václav
životní energie
Zaměstnanaci StB: http://www.svazky.cz/sekce/Zamestnanaci_StB

--------------------------------------------------

Kdo je v seznamech, agentem byl, říká bývalý důstojník StB

„Moje životní krédo a zkušenost je, že každý, kdo je v seznamech agentů Státní bezpečnosti, agent byl a věděl o tom. Neexistuje výjimka, aby o tom nevěděl, že jednal s orgánem StB a že nesouhlasil se spoluprací. Každý kdo podepsal, anebo i nepodepsal, věděl o tom, že spolupracovník byl a že o něj StB projevila zájem, co po něm chtěla a věděl, že jedná s StB. Vylučuji, že by šlo vyrobit falza svazku,“

https://www.svobodny-svet.cz/3473/kdo-je-v-seznamech-agentem-byl-rika-byvaly-dustojnik-stb.html
Výpovědi | 18.11.2018 14:52
Václav
životní energie
Jaroslav Lamr

O tajných StB spolupracovnících a o tom, že je potřeba rozlišovat, do jaké míry StB agenti škodili.

"paušalizace je vadná, škodná"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=w-Ab9LiX0TQ

--------------------------------------

Jaromír Ulč

"snad mě kvůli tomu nezavřou"

https://www.youtube.com/watch?v=nV0HHWTJoKA
Prověrky | 18.11.2018 15:30
Václav
životní energie
Zásady pro hodnocení třídní a politické spolehlivosti

http://totalita.cz/gallery/gall_1_025_1.php
Musíme si pomáhat | 18.11.2018 15:36
Václav
životní energie
https://www.csfd.cz/film/4567-musime-si-pomahat/komentare/strana-3/

"Kdosi přesně vypočítal, že život jednoho mladého německého vojáka má cenu dvaceti slovanských a stovky židovských životů."

cca 47 minuta

://
ještě si budu muset doplnit znalosti ;) | 18.11.2018 22:03
Václav
životní energie
Filmy vhodné k výuce moderních československých dějin

https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/materialy/filmy

Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Ožeň se v každém případě! Dostaneš-li dobrou ženu, budeš šťastný. Dostaneš-li zlou, budeš filozofem. (Sókratés)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7959

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0