Kraniosakrální biodynamika – nechme pracovat Zdraví

sestavil: Filip Žitník

Kraniosakrální biodynamika či kraniosakrální terapie biodynamickou cestou je přístup ke zdraví a léčení, který využívá a podporuje přirozené regenerační schopnosti našeho organismu. Je to jako když si zlomíte ruku – lékař vám ji dá do sádry, ale ruka sroste sama. Ruka sroste sama, protože je „živá“.

Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální biodynamikaVše živé v sobě skrývá univerzální uspořádávající princip, který je nezbytnou podmínkou růstu a vývoje, ale i obnovy a léčení organismu. Kraniosakrální biodynamika dokáže s tímto principem (přesněji s jeho projevy) spolupracovat. Nazývá jej „Dech života“. Člověka pak vidí jako mnohaúrovňovou bytost, na jejíž každé úrovni se Dech života projevuje určitým způsobem.

Kraniosakrální biodynamika rozeznává rovinu jednoty se vším – zde Dech života nabývá podobu hlubokého klidu. Dále několik úrovní těla – skrze ně se energie Dechu života postupně vtěluje do hmoty. Toto vtělování má podobu pulzace označované jako nádech a výdech, přičemž na rozličných úrovních těla má tato pulzace různou podobu. Tuto pulzaci projevuje tělo nejen jako celek, ale i každá kost, každý orgán a každá buňka. Zkušený kraniosakrální terapeut dokáže projevy Dechu života vnímat a orientovat se v nich.

Základní premisou kraniosakrální biodynamiky je, že ve stavu jakékoliv nemoci či traumatu je tento univerzální uspořádávající princip v těle vždy přítomný. Záměrem kraniosakrálního terapeuta je najít jeho projevy a věnovat jim pozornost tak, aby je posílil. Toho dosáhne tím, že se nejprve obrátí k projevům Dechu života ve vlastním nitru – hluboce se zklidní a usadí. Klient při tom leží oblečen na masážním stole, v pohodlí, pod dekou. Jelikož naše tělo působí jako „anténa“ přijímá a vysílá, a Dech života je skutečně univerzální, reaguje tělo klienta na terapeutovu klidnou přítomnost tak, že se obrací k vlastním projevům Dechu života. Tento kontakt se zdravím spouští přirozené samoléčebné procesy, které dokáží jít skutečně hluboko. Kraniosakrální terapeut těmto procesům naslouchá prostřednictvím fyzického kontaktu v podobě lehkého dotyku rukou. Ten mu umožňuje vnímat jemné pohyby tkání a tekutin – tedy projevy Dechu života v těle klienta.

Léčení s využitím kraniosakrální biodynamiky

Důležité je, že terapeut do těla klienta nic nevkládá ani z něj nic neodebírá. Dotykem mu dává zpětnou vazbu. Přirozená vnitřní moudrost organismu se může díky vědomému dotyku jasněji dozvědět, kde je problém, a může jej začít léčit. Je to jako, když vám naslouchá dobrý přítel. Pokud je s vámi a nechá vás mluvit, popřípadě vám někdy zopakuje něco významného, co jste řekli, přijdete často na řešení problematické situace sami.

To, že nás něco tíží vždy víme, ale většinou zapomínáme na to, co nás drží při životě a má klíč k léčení. Kraniosakrální biodynamika proto začíná u tohoto klíče, který když jej dostatečně posílíme, začne samovolně léčit naše obtíže zevnitř. Naši obtíž většinou známe pouze na mentální úrovni. Pokud však nejprve opustíme všechny předsudky a necháme léčení vyvstat z hlubin našeho organismu, může nastat skutečně celistvé léčení, které nás obohatí způsobem, o němž se nám před tím ani nesnilo.

Další informace o kraniosakrální biodynamice najdete na stránkách www.kraniosakralni-terapie.org


Vloženo: 3.01.2012

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 0

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Dokud chci důkazy, nejsem ještě spojen s Bohem. Pokorou já sám dávám důkaz. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019
Posedlost duchem
komentářů: 8, poslední: 14.06.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019
Rozbité zrcadlo = 7 let neštěs..
komentářů: 4, poslední: 30.03.2019

Sdílení duchovních prožitků s ..
komentářů: 18, poslední: 13.07.2019
Reiki škodí
komentářů: 56, poslední: 13.07.2019
Cíl člověka a zbytku živých by..
komentářů: 5, poslední: 19.06.2019
Celoživotní problémy
komentářů: 17, poslední: 14.06.2019
Pokračovatel Květoslava Minaří..
komentářů: 114, poslední: 10.06.2019
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 15, poslední: 5.06.2019Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0