Kundalini - Tantrické pojetí

použitý zdroj:
http://www.tantrajoga.cz

Svinutá jako had je Kundaliní v latentní formě. Ten, kdo donutí tuto Śakti se pohnout, dosáhne jistě osvobození.

Tantrická kundalini-jóga

kundaliniV Indii je vysvobození během tohoto života považováno za nejvyšší zkušenost, spojení jednotlivce s univerzem. Lidský organismus je mikrokosmem a obsahuje analogii všeho, co se nachází v makrokosmu. Drama univerza se opakuje v každém jednotlivém těle, které se spolu s biologickými a psychologickými procesy stává nástrojem, skrze který se projevuje kosmická síla. Podle tantrické poučky všechno, co existuje v kosmu, existuje analogicky také v těle. Analýzou lidské bytosti lze zkoumat celé univerzum, protože je všechno vybudováno na stejném základu. Jde o poznávání skutečnosti uvnitř bytosti, čímž lze realizovat vnitřní podstatu bytí a tím odhalit i podstatu univerza.

Tantrická kundaliní-jóga je cestou umožňující dosáhnout tohoto poznání. Sanskrtské slovo kundaliní znamená „svinutý“. Svinutá kundaliní je „ženskou“ energií v latentní formě, nacházející se nejenom v každé lidské bytosti, ale také v každém atomu univerza. Za běžných okolností může tato energie dřímat celý život a za celou tu dobu si jedinec nebude vědom její existence. Předmětem tantrické praxe kundaliní-jógy je probuzení této kosmické Energie a její spojení se Śivou, čirým Vědomím prostupujícím celý vesmír.

Ohromný potenciál Kundalini

Kundaliní śakti neboli „svinutá energie“ je ohromným potenciálem psychické energie, nejsilnějším tepelným proudem těla. Probouzení kundaliní není pouze tantrickou praxí, ale tvoří základ všech jógických disciplín. Každá opravdová duchovní zkušenost může být pokládána za rozkvět této božské energie. Dokonce i hudba a tanec může probudit dřímající síly a nasměrovat je do vyšších úrovní, až se tato energie plně projeví a bytost si ji dokonale uvědomí.

Šatčakra-nirúpana popisuje kundaliní něžným způsobem: „Je krásná jako řada blesků na obloze, jemná jako (lotosové) vlákno a zářící v myslích mudrců. Je extrémně jemná, zdroj čirého vědění. Je vtělením blaženosti, jejímž skutečným původem je absolutní vědomí“. V textu Mahánirvána-tantra je kundaliní popisována jako „čiré vědomí“ a prvopočáteční prakrti (příroda), což není nic jiného než čit-śakti nebo čirá energie vědomí. Śáradátilaka popisuje kundaliní jako Śabdabrahmamají (ženský protějšek Śivy jako Śabdabrahman – božský zdroj kosmického zvuku) v podobě mantry, zvukové slabiky, příčiny projevu.

Zvuky sanskrtské abecedy nejsou pouhými řečovými projevy. Jsou živé samy o sobě a ztělesňují všechny možnosti vesmíru. Podle Kámadhénu-tantry tvoří levá strana sanskrtského písmena ka trojúhelník, jehož levá horní čára symbolizuje Brahmu, pravá svislá čára Višnua a spodní levá čára Rudru, zatímco svinutá část v přední části znamená latentní kundaliní.

Před svým projevem se kundaliní śakti stává dynamickou. Vědomí se tehdy polarizuje na aspekt statický (Śiva) a dynamický (Śakti). Kundaliní-jóga je cestou změny této duality v opětovnou jednotu.

Podle Kundaliní upanišadu (1.82):

Božská síla, kundaliní,
září jako stonek mladého lotosu,
jako had svinutý do kruhu okolo sebe,
zakousnutý do svého ocasu
leží a odpočívá v polospánku
v základu těla.

Čakry

Statická, neprojevená kundaliní je symbolizována hadem svinutým tři a půl krát, zakousnutým do svého ocasu, spirálovitě obtočeného okolo ústřední osy nebo Svajambhú-lingy v základu páteře. Když je kundaliní śakti připravena se rozvinout, vystupuje, aby se nad hlavou sjednotila se Śivou, přičemž Ona je Jeho energií projevu. Tento výstup probíhá skrze čakry ležící podél osy páteře. Čakry se nenacházejí v hrubém, ale v jemném těle. Tato centra určují podmínky bytí na dané úrovni.

Tantry se obecně zmiňují o šesti základních čakrách, i když se toto číslo liší od textu k textu. Počínaje základem páteře se tato centra jmenují múládhára, svádhišthána, manipúra, anáhata, viśuddha a ádžňá. Sedmá, sahasrára, je transcendentní čakrou a nachází se (podle některých textů) ve výšce čtyř šířek prstů nad hlavou. Říká se, že sahasrára je oblastí Śivy, čirého Vědomí. Múládhára čakra je sedlem Śakti a její formou je zde kundaliní. Pomocí určitých předepsaných cvičení vystupuje kundaliní śakti přes čakry, dokud nedosáhne plného rozkvětu, což znamená sjednocení s absolutnem v sahasráře jako kula-kundaliní. Ze sjednocení Śiva-Śakti se vytváří Vědomí Blaženosti (ánanda).

Tantrikové se dívají na lidský organismus jako na pouzdro Celku. „Ten, kdo realizuje pravdu těla, může poznat pravdu univerza“ (Ratnasára). Adept si toto plně uvědomuje. Psychický a fyzický organismus jsou závislé jeden na druhém, protože jeden umožňuje existenci druhého. Síly ovládající vesmír na makro úrovni řídí také individuum na mikro úrovni. Život je jeden a všechny jeho formy jsou vzájemně propojeny v nesmírně komplikovaném, ale neoddělitelném celku. Pod ním se nacházející jednota je mostem mezi mikrokosmem a makrokosmem.

Každý člověk má jemné tělo (súkśma śaríra). Kromě hrubého těla (sthúla śaríra) existuje ještě vyšší symbolické tělo (linga śaríra) a příčinné tělo (kárana śaríra). Podle tanter se lidské tělo skládá z pěti obalů neboli kosmických pouzder – kóś, jejichž hustota se postupně snižuje. Annamaja-kóśa je hrubým tělem, obalem formovaným potravou. Jemnější pránamaja-kóśa je obalem vitálního vzduchu. Ještě jemnější třetí a čtvrtý obal jsou poznávacími procesy mysli a inteligence (manómaja a vidžňánamaja). Nejjemnější ze všech je ánandamaja-kóśa, která je ztotožňována s vědomím Blaženosti a patří příčinnému tělu.

Fyzický obal, annamaja-kóśa, je propojen se třemi z pěti živlů – zemí, vodou a ohněm, které jsou reprezentovány čakrami múládhára, svádhišthána a manipúra. Pránamaja-kóśa váže v sobě univerzální životní sílu, pránu, a projevuje se skrze živly vzduchu a éteru, což je reprezentováno anáhatou a viśuddhou. Centrem manómaja-kóśi a vidžňánamaja-kóśi je ádžňá čakra. Právě aktivace ádžňá čakry umožňuje vnitřní zasvěcovací vize, znalost věcí tak, jak ve skutečnosti jsou. Je to z toho důvodu, že „třetí oko“, kosmické vědomí, se otevírá v tomto centru.

Tyto jemné obaly jsou propojeny početnými jemnými kanály známými pod pojmem nádí. I když existují pokusy o ztotožnění těchto kanálů s anatomií fyzického těla, přesto jsou přímým empirickým pozorováním prakticky nezjistitelné. Kdyby byly nádí vizuálně pozorovatelné, vypadalo by tělo jako složitá síť.

Nejdůležitějšími nádí jsou centrální kanál sušumná a dva postranní kanály: bílá lunární idá vlevo a červená solární pingalá vpravo. Sušumná začíná těsně u múládháry, táhne se páteří a končí v čele (resp. pokračuje dál nad hlavu). Uvnitř sušumny se nacházejí tři jemné kanály: vadžrá (vadžriní), čitrá (čitriní) a brahma-nádí, která je nejvnitřnější a právě jím stoupá vzhůru kundaliní. Proudy energie procházejí skrze idu a pingalu z perinea v základu páteře, spirálovitě se točí ve vzájemně opačném směru okolo sušumny, až se s ní mezi obočím spojí. Sušumná zůstává na spodním konci uzavřena, dokud se kundaliní neprobudí.


Vloženo: 18.02.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 1
poslední: 21.07.2019 10:07

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Meditace je zapotřebí jen k tomu, aby odčinila to, co napáchala společnost. Meditace je negativní: prostě jen neguje škodu, ničí nemoc. A jakmile se nemoc vytratí, začnete se sami od sebe cítit dobře. (OSHO)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 2, poslední: 17.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7947

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0