Meditace - Rozvíjení intuice

sestavil: Václav
zdroj: Eduard Tomáš - 108 meditací

Intuice znamená inteligentní vyřešení problémů bez intelektuálního procesu. Pokud se věnujete józe či pravidelně meditujete, můžete to využít k rozvoji intuice, protože koncentrací lze plně rozvinout intuiční citlivost a vůbec rozvinout intuici pro praktický i duchovní život. Pokud má být ovšem nalezen zdroj intuice - naše vyšší já, je třeba mu věnovat zvláštní pozornost.

Tento text navazuje na článek: Intuice - vědění, jež přesahuje logiku

Intuice prakticky

Meditace - Používání intuiceIntuice může být použita pro různé obory a účely. Nezáleží na problému, který jí svěříme k vyřešení. Ale ať jde o jakýkoliv problém, dříve než se obrátíme na náš intuiční zdroj s prosbou o jeho řešení, je třeba, abychom se o něj nejprve pokusili obvyklými prostředky - logikou, úvahami, rozumem. Teprve když tyto prostředky selžou, můžeme se obrátit k hlubšímu zdroji - k intuici. A zde je v první řadě podmínkou, abychom nejdříve uvěřili, že vůbec takový zdroj v našem nitru existuje, a za druhé, že tento zdroj má plnou schopnost správného řešení.

Dále musíme shrnout všechna fakta, která se týkají nebo mohou týkat odpovědi, a soustředit se na ně. To může trvat nějaký čas a teprve potom, když jsme všechny dostupné údaje o problému a varianty odpovědi řádně shromáždili, rozebrali a soustředili se na ně s největším možným úsilím, můžeme se pokusit přesunout odpověď ze skryté vnitřní úrovně, kde dosud je, do úrovně zjevné.

Nyní je ovšem nutno splnit velice důležitou podmínku k probuzení intuice. My totiž musíme v tomto stadiu zapudit všechny dosavadní myšlenky a úvahy o látce či námětu tak, aby se vnitřní intuiční síly mohly projevit nezávisle na naší vůli. To znamená, že musíme stát úplně pasivně ke svému dosavadnímu problému, obrátit myšlenky jinam a v duchu věřit, že právě toto uvolnění způsobí, že se hlubší složka jeho inteligence, která má schopnost a ochotu problém vyřešit, tímto problémem bude v skrytu zabývat.

Takto vlastně problém odevzdáváme a musíme odevzdat vyšším silám. Když jej takto odevzdáme, nesmíme už spoléhat na naše ego, ale vnitřně doufat ve vyřešení silami neosobními. Musíme však vědět, že bez předchozích úvah by k takovému řešení dojít nemohlo. Musí zde být patřičná rovnováha, která je každopádně otázkou praxe a zkušenosti.

Kdy a kde se rodí intuice?

Kde se rodí intuice? Je to na pomezí mezi hlubokým spánkem a bdění. A proto se musíme ujmout svého problému před každým usnutím, krátce si jej připomenout a potom doufat, že se řešení dostaví těsně po probuzení. Odpověď, hlas nebo pokyn či nápad mohou přijít už po prvním pokusu, ale také nemusí. A přijde-li odpověď, bude v každém případě velmi tichá a nenápadná. Musíme se proto snažit, abychom takové oznámení dovedli přijmout a hlavně, abychom ho nepřehlédli právě kvůli tichému charakteru intuičního sdělení.

První záblesk se zpravidla projeví citem a zároveň jemnou, velejemnou ideou, myšlenkou. Budeme-li dost citliví a hlavně budeme-li si stále vědomi svých mentálních pochodů, máme vyhráno. A pak už jen stačí naučit se tuto intuici poslechnout, umět trpělivě čekat na správnou odpověď, plně jí věřit, umět ji chápat a nepromeškat její sdělení.

Intuici nesmíme ovšem slepě věřit. Každou intuiční zprávu bychom měli přezkoušet inteligencí, a to hlavně proto, abychom jsme se přesvědčili, že nejde o pseudointuici. Ta se ovšem na rozdíl od pravé intuice ohlašuje prudce. Pravá intuice je obyčejně jemná a jaksi zdrženlivá. Ale to už se po delší praxi pozná.


Vloženo: 26.09.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 1
poslední: 24.03.2008 11:29

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Chyba je myslet si, že se něco děje, že se něco stane. Ne, vše je hotové a podle toho, jak to poznáváme, tak se nám zdá, že jdeme. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Překyselení organismu
komentářů: 3, poslední: 10.02.2018
Jak změnilo odpouštění váš živ..
komentářů: 3, poslední: 19.02.2018
Psychosomatika - léčba rakovin..
komentářů: 15, poslední: 20.02.2018

Magické houbičky
komentářů: 20, poslední: 20.02.2018
Jíte maso? Jaké? Jak často?
komentářů: 91, poslední: 5.02.2018
Meditace - zvláštní pocit
komentářů: 9, poslední: 5.02.2018
Duchovní, či jinak zajímavé fi..
komentářů: 258, poslední: 4.02.2018
Reklama za každou cenu?
komentářů: 32, poslední: 1.02.2018
Ženská obřízka
komentářů: 15, poslední: 1.02.2018


Anketa

Jaký míváte poslední roky vánoční stromek?
-> -> ->
Celkem hlasovalo: 6058

Copyright © 2007-2018: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0