Mozek jako nástroj lidského vidění - jak vidíme svět kolem nás

sestavil: Petr Kukrál

použité zdroje:
http://fotografovani.cz/
http://21stoleti.cz/

Lidské vidění se do dnešní podoby vyvíjelo miliony let. Je to smysl, který člověk využíval ze všech 5 smyslů nejvíce, neboť mu poskytoval informace tolik potřebné pro přežití. Proto jsou schopnosti oka a mozku dnes takové, jaké má většina dnešní lidské populace.

Jak funguje lidské vidění

Mozek jako nástroj viděníLidské oko funguje jako vstupní senzor, zachytí obraz na světločivné buňky sítnice, převede jej do kódu nervových vzruchů a ty putují do zrakového centra v mozkové kůře. Nervové buňky pak podrobí signál velice důkladné analýze. Hodnotí kontrast, linie a také pohyb obrazu po sítnici. Analýza má svůj přesný řád a nervové buňky při ní plní zcela specifické úkony.

Pokud si představíme informaci o obrazu zakódovanou do nervových vzruchů jako psaný text, pak si můžeme přiblížit dělbu práce mezi neurony zrakové mozkové kůry následujícím způsobem. Některé neurony čtou jednotlivá „písmena“ obrazové informace a skládají z nich „slabiky“. Další buňky přebírají přečtené „slabiky“, čtou si je a skládají z nich „slova“. Ta jsou nakonec čtena dalšími neurony, jež si ze „slov“ skládají celé „věty“.

Tyto věty jsou odesílány do nadřízených center mozku. Tam teprve dochází ke vnímání obrazu a zároveň jsou obrazové informace ukládány do paměti. Buňky zrakové kůry mozku jsou uspořádána do „sloupců“. V každém sloupci plní buňky jediný dílčí úkol. „Sloupce“ jsou uspořádány do „hypersloupců“, které zabírají v mozku plošku dva krát dva milimetry. Tady se zpracovává obraz přicházející z určité malé části oční sítnice.

Jak mozek poznává svět viděním

Schopnost buněk zpracovávat a vyhodnocovat kódovanou informaci přicházející z oka se vyvíjí po narození. Oko je vystavené obrazovým stimulům. Ty „prošlapávají cestu“ do zrakové kůry mozku a cvičí „sloupce“ a „hypersloupce“ v jejich úlohách. K tomuto výcviku musí oko dostávat skutečný obraz. Samotné světlo nestačí. Pro „výcvik“ zrakové kůry musí oko dostávat obraz s jeho základními složkami, tj. kontrastními plochami, liniemi a pohybem.

Po narození nemá lidský mozek o světě žádné poznání, musí se vše učit pokaždé od začátku. Hrany a barvy předmětů mu nedávají smysl, neboť je neumí dát do souvislosti. Postupným vštěpováním vzpomínek a asociací k předmětům do paměti si mozek utváří jakousi mapu, se kterou později srovnává nově příchozí obrazy. V útlém věku má tuto rozpoznávací úlohu ještě těžší neboť vlivem vlastností oční čočky dopadají světelné paprsky na sítnici obráceně. To způsobuje, že malé děti vidí svět vzhůru nohama. Mozek si s tím ale postupem času poradí, neboť je pro něj jednodušší obraz otočit než pohybovat tělem s hlavou dolů.

Problémy v poznávání světa viděním

Poznávání světa viděním je pro člověka velice složitá úloha, ačkoliv na tom závisí jeho přežití. Kritické úseky by se daly rozdělit na tři: Oko jako takové, přenos informace do Zrakového centra, rozpoznávání obrazu vyššími mozkovými strukturami.

Aby mohl člověk získat vizuální poznání o světě, je první nezbytnou podmínkou dostatečná funkce oka. Dostatečnou funkci oka má člověk, kterého lékaři označí, že není slepý. Lidské oko je velice náchylný aparát, který se může poškodit i při těch nejneočekávanějších situacích, které si jen můžeme představit. Ne nadarmo se říká, chránit jako oko v hlavě. Dnešní moderní medicína je však již na tak vysoké úrovni, že dokáže různě rozsáhlá poškození oka opravit či dokonce odstranit, nahradit. Většina lidí si dnes ani neuvědomuje, jak své oči poškozují každodenním špatným užíváním a nedostatečnou péčí. Žijeme v informačním věku a tak do monitoru počítače a televize hledí většina populace, což očím bez další péče vůbec nesvědčí. Mnohdy se tímto způsobem poškozené oči léčí brýlemi bez jakékoliv změny způsobu života.

Další potíže při poznávání světa mohou nastat při přenosu nervových vzruchů mezi sítnicí oka, zrakového centra a dalšími vyššími oblastmi mozku pro zpracování obrazu. Jako potřebuje internetová kamera přenést obraz do počítače kabelem, potřebuje i oko přenést obraz do mozku. Používá k tomu zrakový (optický) nerv, který je tvořen gangliovými buňkami, které sbírají podněty ze světločivých buněk oční sítnice. Mozková příhoda, prasklá cévka v mozku, či psychotropní látky mohou velice zásadně poškodit či zpomalit tyto vysokorychlostní dráhy (axony) elektrických signálů optického nervu. Nervová vlákna (axony), přenášejí elektrické signály rychlostí až 350 km/h a pokud jsou axony obalené ještě tukovou látkou myelinem, přenášejí signály ještě rychleji.

Závažnější potíže však mohou nastat špatným přístupem už v dětství. Pokud se dítě narodí zdravé a má pouze malou vadu zraku, že si nedokáže „prošlapat“ cestičku k poznání světa samo bez cizí pomoci oku, zrakové centrum začne zaostávat a postupně ztrácí schopnost vnímat svět kolem sebe očima. Jeho celkový vývoj se může zastavit pouze na schopnosti rozpoznávat světlo a tmu. Pokud se tento problém nezačne řešit okamžitě, je velice pravděpodobné, že zrakové a vyšší centra pro vidění ztratí úplně schopnost poznávání a učení se na základě vizuálních obrazů. Tento jev je nejčastěji patrný v Indii, kde z celkové celosvětové populace 45 milionů nevidomých je v Indii plných 15 milionů.


Vloženo: 17.05.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 3
poslední: 25.01.2016 15:56

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Šťastný člověk nevnímá čas. (Stefan Zweig)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019
Posedlost duchem
komentářů: 8, poslední: 14.06.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019
Rozbité zrcadlo = 7 let neštěs..
komentářů: 4, poslední: 30.03.2019

Sdílení duchovních prožitků s ..
komentářů: 18, poslední: 13.07.2019
Reiki škodí
komentářů: 56, poslední: 13.07.2019
Cíl člověka a zbytku živých by..
komentářů: 5, poslední: 19.06.2019
Celoživotní problémy
komentářů: 17, poslední: 14.06.2019
Pokračovatel Květoslava Minaří..
komentářů: 114, poslední: 10.06.2019
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 15, poslední: 5.06.2019Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0