Neplodnost - fenomén dneška

sestavila: Pranama
http://mohendzodaro.cz/

Je obecnou pravdou, že se problém neplodnosti zhoršuje.

Příčiny neplodnosti

Neplodnost - fenomén dneškaPrvní příčina neplodnosti spočívá v tom, že se dnešní ženy vědomě rozhodují mít děti v pozdějším věku. Antikoncepce umožňuje odložit těhotenství. Antikoncepce také odděluje sexualitu od reprodukce.

Dříve sexualita znamenala v podstatě brzké oplodnění, ženy začínaly se sexualitou v přirozeném věku od patnácti do dvaadvaceti let, tedy v období své největší plodivé síly. A také samozřejmě dříve či později otěhotněly. V podstatě neexistovaly žádné účinné antikoncepční přípravky, které by ženu chránily před otěhotněním například deset až patnáct let, jak je to rozšířeno nyní.

To je veliký posun podstatě ve velmi krátké době.

Dnes nejsou děti pro všechny ženy něco samozřejmého. Role ženy je posouvána do jiných rovin, než tomu bylo běžné např. před sto lety. Nejdříve si všechno důkladně rozmyslí. Dlouhá léta se věnují studiu, potom později budování kariéry a své práci. Odklady ale snižují pravděpodobnost oplodnění. Počet měsíců v roce, kdy je žena schopná otěhotnět se s věkem snižuje. Ve 33 letech je tato pravděpodobnost poloviční, ve třicetiosmi až čtvrtinová. Dříve byla žena považována za majetek svého otce, nebo své rodiny, potom za majetek svého manžela. Neměla častokrát jinou seberealizaci než skrze rodinu a děti. V tomto ohledu došlo v naší době k obrovskému pokroku, dnes jsou ženy víceméně svobodné amazonky, které mají schopnost držet svůj osud ve svých rukou.

Jedno plus nahradilo ale jedno mínus. Tato svoboda nám přinesla možnost volby a možnost seberealizace, ale je spojená s rizikem, že se spolu s věkem snižuje schopnost oplodnění. Je třeba hledat rovnováhu. Já osobně se na svých kursech setkávám s mnoha ženami, které jaksi dítě „ nestihly“. I když je pravda, že cvičení Mohendžodáro- tantrajóga dokáže navrátit sexuální sílu a plodivou schopnost mnoha ženám.

Další faktory neplodnosti jsou vrozené dispozice, které se bohužel nedají mnoho ovlivnit. Tyto příčiny se táhnou dějinami ženské neplodnosti odjakživa. Mohou to být: atrofovaná děloha (nevyvinutá děloha), endometrióza, genetická dispozice.

S čím se ale dnes opravdu potýkáme je snížení kvality spermatu. Je to dáno znečištěním životního prostředí. Spermie ale také oslabují stres, konzumace alkoholu, kávy, cigaretový dým, drogy a léky, elektromagnetická pole a radioaktivita. Ovšem v nedávných výzkumech vyšlo najevo, že i mladí muži nezasažení výdobytky civilizace měli málo životaschopných spermií. Ekologie je hlavní mekou tohoto problému, podmínky do kterých se rodíme a zatížení chemikáliemi. Ty jsou opravdovým jedem na mužské spermie, zatímco ženy jsou daleko odolnější. Také jak je známo teplé spodní prádlo, které neumožnuje mužským spermiím dozrát!

Potomstvo jako kulturní hodnota

Zajímavý je také pohled na potomstvo jako na kulturní hodnotu. Všude na světě je rodina a širší příbuzenstvo hluboce zakořeněná hodnota. Například v jiných kulturách existují silné společenské sankce za neplodnost. Nedá li například žena v Indii dítě do jednoho roku od svatby, bývá to důvodem k vyhoštění ženy a návratu věna. Na svých cestách po Rajastánu (západní Indii) jsem se setkala s fenoménem Sátí. Jedná se o rituální upálení ženy v okamžiku, kdy zemřel její manžel. Žena sama skáče do obětní hranice svého manžela a je upálena za živa. To se dělo všem ženám, které byly v okamžiku smrti svého muže bezdětné. Najednou neměly žádný smysl pro společnost a ani pro svou širokou rodinu.

Viděla jsem náhrobky na kterých zemřeli mladí maharádžové a spolu s nimi byly upáleny i tři nebo čtyři mladé ženy. Můj mladý kamarád Camel mi vyprávěl že i on sám Sátí zažil v rodině svého strýce a to ještě před dvaceti lety. V dnešní době je v Indii Sátí oficiálně zakázáno, ovšem nastane li tato situace, je to pro ženu těžká životní cesta. Již se nikdy nesmí vdát a mít děti, nesmí vycházet z domu a ani pracovat, stává se pro svou rodinu zátěží. Nebo se může obléci do bílých poutních hadrů a pobývat na významných poutních místech v celodenních motlidbách. Například Vrindávan je takové místo, kde potkáte tisíce bílých vdov, jak se denně osm hodin modlí. U nás existuje také silný nevědomý (někdy vědomý) morální tlak děti mít a založit rodinu. Na bezdětnou ženu se pohlíží s podivem, lidé si často kladou tichou otázku, copak je na této ženě divného? Ovšem situace je daleko únosnější, než v klasických společenstvích například Východu. Dnes má každá žena právo rozhodovat o svém osudu.

Někteří lidé kteří meditují, například Oshovi sanjásini, se v sedmdesátých až devadesátých letech dobrovolně zříkali rodiny a ženy se zříkaly dětí. Byl to vhled do situace, že člověk nepodléhá evolučnímu tlaku přírody a morálnímu tlaku společnosti nebo náboženství, ale veškerou svou energii, píli a práci věnuje meditaci a vlastnímu duchovnímu rozvoji. Jedná se tak o zrození člověka jako nové duchovní bytosti. Setkala jsem se osobně z mnoha těmito lidmi, i ženami, a je opravdu cítit jejich velká vnitřní síla a hloubka meditace. Ovšem nevím, zda li je to dobrá volba do naší dnešní společnosti. V tomto případě by se spíš jednalo o nenaplnitelné dogma, neboť rozvoj skrze lásku k dítěti je velmi transformující.

Příčiny neplodnosti u žen

Neplodnost má různé fyzické příčiny:

 1. Problémy s uhnízděním oplodněného vajíčka - vajíčko je již oplodněno, ale již se správně neuhnízdí, to znamená že se například zastaví ve vejcovodu, nebo dokonce v břišní dutině (takto vznikají mimoděložní těhotenství), anebo doputuje až do dělohy, ale sliznice není dostatečně prokrvená a vajíčko zaniká. Častou příčinou bývají také myomy v děloze, které tvoří mechanickou překážku.
 2. Poškození nebo ucpání vejcovodů - nejčastěji po prodělaných hlubokých pánevních zánětech, o jejichž přítomnosti častokráte nemusí žena ani vědět.
 3. Chromozomální problémy - příčina je daná základní genetickou výbavou.
 4. Hormonální problémy - tady tkví příčina v nerovnovážném poměru mezi estrogeny a gestageny, tedy ženskými pohlavními hormony.
 5. Endometrióza (přítomnost sliznice dělohy například ve vaječnících) - velice častý případ o jehož rozsahu dnešní klasická medicína nemá ani tušení, endometrióza je dnes velice rozšířená.
 6. Příliš hustý cervikální hlen
 7. Imunologická rejekce spermatu - odmítání mužských spermií, nejčastěji se jedná o to, že spermie určitého partnera jsou napadeny imunitou ženy.
 8. Předčasná menopauza - neboli předčasný biologický spánek vaječníků, nedostatečná produkce estrogenů. Vaječníky jsou jako houba a velice rády nasávají toxiny ze svého okolí, doslova bývají intoxikovány (strava, exhalace, kouření, ale i běžná zátěž organismu). Proto je jejich činnost snížena, častokráte na minimum.

Příčiny neplodnosti u mužů

U mužů bývají příčiny obdobné, tedy pokusím se je stručně vyjmenovat:

 1. Pokles kvality spermatu - málo pohyblivé spermie, nebo malý počet, spermie bez genetického materiálu, zde se najde spousta příčin.
 2. Chromozomální problémy - stejná příčina jako u žen, špatné rozdělení chromozomů, neboli genetické informace, často se tato příčina zvyšuje s věkem. Je to dáno tím, že organismus je dlouhodobě zatěžován (například 40 let oproti dvacetiletému mladíkovi) a nedochází k již tak kvalitnímu dělení buněk.
 3. Autoimunita k vlastním spermiím - tento zvláštní problém je dán tím, že je porušená izolace vývoje spermií od vlastního těla. Tělo potom rozeznává spermii jako cizího útočníka a v podstatě jej likviduje dřív než stačí splnit svou úlohu.
 4. Blokáda seminálního kanálku nadvarlete - Neboli ucpání přístupových cest pro spermie. Je to obdobná příčina jako u ucpání vejcovodů u žen. Spermie se vytvoří, ale již se nedostane dál. Nejčastější příčinou je infekce (Chlamydie,..)
 5. Impotence, poruchy ejakulace - dané psychicky, emocionálně, poruchou prokrvení a jinými příčinami.

Proces početí nového člověka

Kdybychom postupovali krok za krokem celým složitým procesem početí nového člověka, zjistili bychom jak složitý je to proces. Vajíčko musí správně dozrát (rovnováha hormonů) , potom se musí správně uvolnit a být zachyceno, doslova nasáto vejcovody. Ani tady nesmí být žádný zádrhel, jako například srůst ve vaječníku (to jsou ty případy kdy nám babičky říkaly: „ nesedávej na té holé zemi, nastydne ti prcka..“ a měly pravdu! Opakované prochladnutí je snadná cesta k zánětům a srůstům vaječníků! A proto jsou tak časté mimoděložní těhotenství! Vajíčko se uhnízdí ve vejcovodu, je zde oplodněno a roste. Jeho cévy nahlodávají vejcovod, až ten praskne a je z toho náhlá příhoda břišní, stav, který ohrožuje život! V nejlepším případě přijdete o jeden vaječník a vaše šance na otěhotnění rázem klesají na minimum!

K tomu je třeba vědět, že každý měsíc se uvolňuje jedno vajíčko a vaječníky se střídají. Nejdříve nalevo a pak napravo. A také ne všechny cykly jsou ovulační, to znamená, že ne pokaždé dozraje vajíčko. Ve stresových životních situacích dokonce přestává ovulace vůbec, anebo dokonce menstruace. Tělo ženy vyhodnotí, že do těchto stresových podmínek není radno přivést potomka. To je případ válek, těžších sportovních výkonů, náročného stresového povolání, anebo celkově větší duševní nevyrovnanosti.

Nedávno mi kamarádka vyprávěla příběh mladé ambiciózní keramičky (Slovenky) žijící ve Francii. Nemohla otěhotnět. Pak se se svým novým mužem odstěhovala na Havaj a musela opustit prosperující ateliér. Půl roku chodila po pláži, protože neměla co dělat, a najednou otěhotněla. Dítě bylo výměnou za prosperující ateliér.

Pro mnoho párů rezignace na bezdětnost nepřichází v úvahu. V Indii je dokonce silně rozšířen kult plodnosti, starý šivaistický kult s prvky tantry, kdy muži i ženy vzývají kamenný lingam a jóni (symbolicky ztvárněné pohlavní orgány). Osobně jsem zažila rituály v nejposvátnějším šivaistickém chrámu v Dillí. Jedná se o mramorový chrám Gaurí a Šankary, jemuž vévodí osm set let starý lingam. Na prostorném nádvoří se neustále odehrávají barvité obřady a obětní rituály. V moderní Indii z rušné ulice vstoupíte přímo do centra dění starých náboženských oslav. Jak transformující a protichůdný zážitek!

Plodnost ženy je tedy od nepaměti považována za posvátnou a lidé pro touhu po pokračování rodu používají všech dostupných prostředků. Ať už rituálů, náboženských poutí, přírodní léčby, celé škály cvičení a léčivých bylin, až po vyhledání lékařské pomoci v reprodukčním centru.

Upřednostnuji aktivní přístup k oťehotnění. Vynikající pomůckou jsou například známá cvičení paní Mojžíšové, která na svět pomohla mnoha „ vymodleným „ dětem. Tato metoda se skládá z mobilizace páteře, při kterých se uvolní vychýlená kostrč a stažené svaly pánevního dna. Žena také cvičí sérii daných cviků. Dále jsou vhodná cvičení Tantra jógy pro ženy, které aktivizují hormonální osu a aktivují vaječníky k činnosti. S tímto systémem mám osobní vynikající zkušenosti, dokonce mi „ otěhotněla“ dáma po přechodu.

Praktický návod, dynamika pánevního dna

(základní cvičení při počátku tantrajógy)

Abychom vůbec mohli začít cvičit cvičení tantrajógy, musíme se naučit pracovat s pánevním dnem a pochopit jeho dynamiku. Znám lékaře, kteří Vám doporučí abyste stahovali a povolovali pánevní dno, nejlépe po cestě do práce v tramvaji. Ale to je právě ta chyba!! Veškeré cvičení tantrajógy a práce s vlastním tělem vyžaduje plnou pozornost, čas, ale hlavně práci s dechem a emocí.

Abyste se naučily pracovat se svaly pánevního dna, potřebujete v prvé řadě prostor, kde se budete cítit bezpečně a kde Vás nikdo nebude rušit. Můžete se posadit na ruku, tak abyste pod svou otevřenou dlaní cítily pánevní dno. Zavřete si oči a chvíli budete dýchat do pánve tak, abyste pocitově vydechovaly pánví až do ruky. Jakmile budete cítit, že jste navázaly pocitový kontakt, můžete zjistit, zda svaly pánevního dna ovládáte. To znamená nadechnete se nosem, a při nádechu pánevní svaly pod rukou zatáhnete. Výdech je otevřenými ústy, proti dlani pánevní dno vypoulíte, otevřete, uvolníte. Takto dýcháte 21 krát, až velmi dobře procítíte všechny svaly. Důležitý je důraz na výdech a uvolnění. Oči jsou zavřené. Pokud se Vám to nedaří, nevadí, úspěch by se měl dostavit do týdne.

Při druhém kroku se již postavíte do pozice jezdkyně. To znamená bosé nohy jsou na vzdálenost ramen, špičky směřují dopředu, kolena jsou pokrčená, pánev lehce podsazená, bedra a bříško lehce zatažené, hrudník otevřený a prsa směřují dopředu. Hlava je vytažená z krku směrem vzhůru. Vaše pozice je uvolněná a lehce dýcháte do celého těla. Spojíte si ruce před bříškem dlaněmi k sobě. Přenesete pozornost do pánve, oči máte zavřené, lehce dýcháte do pánve.

Nyní se naučíme jak nastartovat dynamiku pánevního dna. Jedná se o velice lehké a zároveň velice účinné cvičení, které rozproudí energii v pánvi. S nádechem nosem pánevní dno zatáhneme, pánev se podsadí dopředu a ruce zatlačí proti sobě. Najdeme maximální rozsah pohybu a zatažení. S výdechem ústy uvolníme pánevní dno, vydechneme směrem dolů, a pánev jde směrem dozadu do maximálního pohybu.

Takto dýcháme za sebou 21 krát, snažíme se o maximální zacvičení, hlavně klademe důraz na maximální zatažení pánevního dna.

Jakmile zvládneme tento cvik, přejdete o krok dále. Budeme dýchat tak, že se nadechneme, zatáhneme pánevní dno, zatlačíme ruce proti sobě a vydržíme v nádechu a zatažení deset sekund, potom vydechneme a následně několikrát vydechneme do úplného uvolnění. Tento cvik opakujeme 21 krát.

V jednoduchosti je síla, pro úvod do všech cviků tantrajógy stačí, pokud budete pravidelně cvičit tyto dva cviky. Energie se rodí v pánvi, na úrovni první a druhé čakry. Pokud budete cítit po cvičení nezvladatelné množství energie v pánvi, můžete si po cvičení spontánně zatancovat. Tanec jako meditace, vynikající pomůcka! Přeji hodně zdaru v trpělivosti a hlavně spoléhejte na svou intuici, nemůžete cvičit špatně.

Metoda asistované reprodukce

V české republice se narodí 10 procent dětí po léčbě neplodnosti. Metodami asistované reprodukce (ze zkumavky, po inseminaci, po léčebné podpoře dozrávání vajíček) se narodí 9000 dětí ročně. První dítě na světe se takto narodilo v roce 1978 ve Velké Británii, u nás okolo roku 1983.

Neodmítám ani tuto metodu, znám mnoho párů, kteří se nakonec přiklonili k moderní cestě. Ale připravte se na to, že je to dlouhá a značně drahá cesta. A ani děti zrozené touto cestou nemají dány do vínku onu životní energii, která vzniká při oplodnění…

Vizitka

MUDr. Monika Sičová, promovala na lékařské fakultě University Karlovy a zároveň se věnuje kursům tantra-jógy pro ženy. Vede kursy a semináře tantra-jógy pro ženy. Věnuje se Osho meditačním terapiím. Pracuje s Meditačním centru Lažánky. Lažánky pořádají kursy osobního rozvoje, maditací, tantry a šamanismu od roku 1995.


Vloženo: 23.02.2009

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 9
poslední: 3.09.2013 11:39

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Duchovní člověk reaguje na všechny myšlenky citlivěji a intenzívněji. Snáze onemocní, není-li pevný. Musí proto též stále bdít, dokud jeho nové vědomí se nestane tělem a krví, aby nevešel v pokušení. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Máte doma televizi?
ano (4945)
->
ne (4294)
->
Celkem hlasovalo: 9241

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0