Nukleární magnetická rezonance

Magnetická rezonance je moderní vyšetřovací metoda, která velice přesně zobrazí požadované oblasti. Poskytuje lékaři důležité informace prakticky o všech orgánech v těle. Zvláště vhodná je tato metoda k zobrazení mozku a míchy.

Princip technologie magnetické rezonance

magnetická rezonanceLidské tělo je ze dvou třetin tvořeno vodou, proto je voda v každé tkáni zastoupena. MR pracuje pouze s tkáněmi, v nichž je voda, potažmo vodík. Molekula vody se skládá z atomu vodíku a dvou atomů kyslíku. Jádro vodíku tvoří jediný proton. Tento proton velmi rychle rotuje, kombinace náboje protonu a jeho rychlé rotace vytváří magnetické pole. Díky svému magnetickému poli má proton vodíku silný magnetický moment. Znamená to, že pokud se proton ocitne ve vnějším magnetickém poli, orientuje se jeho magnetického pole rovnoběžně se siločárami vnějšího pole. Proton se navíc otáčí kolem osy. Pokud položíme člověka do silného homogenního magnetického pole, mají všechny atomy vodíku v jeho těle osu precesního pohybu rovnoběžnou s vnějším magnetickým polem. Proč? Protony se díky svému magnetickému momentu poli přizpůsobily. Některý atom ovšem srovná svou osu po směru vnějšího pole, jiný proti směru. Magnetická pole takového páru protonů se navzájem vyruší. Magnetická rezonance může pracovat jen s těmi atomy-solitéry, které svoje magnetické pole navzájem nevyrušily. Na milión atomů je jich jen několik, přesto to stačí k dokonalému snímkování lidských tkání. Skener-MR je „vidí“ a jeho očima jsou impulsy radiofrekvenční energie (RF). Není to nic jiného, než rádiové vlny (známé např. při použití rádia, televize). Také MR skener má vysílací i přijímací antény. Obě úlohy zastávají speciální cívky, které se umisťují co nejblíže tělu pacienta. Každý skener má ve své výbavě tělové cívky, hlavové cívky, ale existují také třeba kolenní cívky. Cívky-antény tedy vysílají RF vlny o specifické frekvenci, jejichž energii atomy vodíku absorbují. Vysílání donutí atomy vykonávat precesní pohyb v určité jiné frekvenci a v určitém jiném vektoru. Když cívky přestanou vysílat, vrací se vektory atomů do původní polohy (nutí je k tomu silné vnější magnetické pole) a právě v této chvíli atomy vyzáří absorbovanou energii. Tkáň na chvíli „zasvítí“, atomy vysílají „rezonanční vlny“. Toto „slabé světlo“ – ve skutečnosti neuvěřitelné množství neuvěřitelně slabých vysokofrekvenčních signálů – zachytí cívky, které se z vysílacích antén staly anténami přijímacími. Tento proces se periodicky opakuje jednou za 30 až 3000 milisekund.

Kdy je vhodné toto vyšetření?

Magnetická rezonance se užívá zejména při podezření na cévní či nádorová onemocnění mozku, při poraněních páteře a výhřezech meziobratlových plotének. Své místo má ale také při zobrazení pohybového aparátu. Lékař si vklidu prohlédne Váš meniskus, aniž by Vám do kolena operačně zaváděl artroskop. Metodou lze jednoduše zobrazit celé tělo. Jedině kosti nejsou vhodné ke sledování tímto vyšetřením. Je to proto, že neobsahují téměř žádnou vodu.

Popis vyšetření

řed vyšetřením musí pacient podepsat prohlášení, v němž podpisem stvrzuje, že byl seznámen s rizikem vyšetření - existuje zde totiž jediné významné riziko, a to přítomnost kovových předmětů v těle (kardiostimulátory, protézy apod.). Kompletní vyšetření hlavy trvá v průměru půl hodiny, pacient dostane do uší špunty. To je také jediný nepříjemný fyzický pocit. Vyšetření podstupují především pacienti s neurologickými chorobami (např. roztroušená skleróza), s nádorovými onemocněními a také pacienti s nemocemi kloubů. Existuje více typů rezonancí - takzvané otevřené rezonance nemají tvar tunelu. V nich je mnohem slabší magnetické pole (max. 0,3 T) a je vytvořeno pomocí běžného, nesupravodivého elektromagnetu. V těchto přístrojích je možné dělat tzv. kinematické vyšetření - končetiny máte ve speciálním nástavci a při vyšetření jimi pohybujete. Největším problémem při vyšetření jsou klaustrofobické pocity. Lidské tělo se snímkuje po řezech a pro zobrazení jednotlivých částí těla se používají různé RF antény. Proto například při vyšetření páteře pod vás obsluha vloží podložku, kterou silnými kabely připojí do přístroje. Provoz rezonance je drahý, proto všechny snímky zůstávají v archivu a půjčují se jen na písemné vyžádání lékaře. Sám přístroj je samozřejmě také velmi drahý - jeho cena se pohybuje od 20 do 60 miliónů korun v závislosti na síle magnetického pole (v klinické praxi jsou již přístroje vyzařující 7 T, experimentuje se s přístroji 9 T). Největším světovým výrobcem MR přístrojů je společnost General Electric, u nás jsou hodně zastoupeny rezonance od Siemensu, dalšími výrobci jsou Philips, Toshiba, Hitachi.


Vloženo: 16.01.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 0

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Nekomplikovat a vše sjednotit, neb On sám je Jednoduchý. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Smrt vlastní rukou
komentářů: 1, poslední: 25.06.2019
Posedlost duchem
komentářů: 8, poslední: 14.06.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 4, poslední: 22.05.2019
Rozbité zrcadlo = 7 let neštěs..
komentářů: 4, poslední: 30.03.2019

Sdílení duchovních prožitků s ..
komentářů: 15, poslední: 25.06.2019
Cíl člověka a zbytku živých by..
komentářů: 5, poslední: 19.06.2019
Celoživotní problémy
komentářů: 17, poslední: 14.06.2019
Reiki škodí
komentářů: 55, poslední: 12.06.2019
Pokračovatel Květoslava Minaří..
komentářů: 114, poslední: 10.06.2019
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 15, poslední: 5.06.2019


Anketa

Jak meditujete?
sám (sama) (2383)
->
ve dvou (1495)
->
ve větší skupině (1339)
->
nemedituji (1490)
->
můj život je jedna velká meditace (1509)
->
Celkem hlasovalo: 8216

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0