Název příspěvku:

Láska


vložil: neznámý autor (26.12.2018 06:20)
kategorie: lidské vlastnosti, pocity, emoce
 
Ahoj,
:)
Objevilo se mi tohle s Karlem Čapkem níže, nechci říkat úplně se mnou/s tebou, protože “to s tebou” je zase jen (moje/tvoje-kolektivní) forma kolektivního vědomí, ze kterého máme strach, proto ji posilujeme.. Říkáme-to je normální. :)
Vede nás k tomu našemu snu mého života právě to kolektivní vědomí jeho forma v nás a ten náš příběh, kterému říkáme “můj život” - nikoliv jeho opak tj láska tj poznání toho bezpodmínečného “to ono je” - pravdy a skutečné lásky. A jsou tu znamení. Proto tento “příběh”. :)

Každý z nás dostáváme zesílené jen to, proti čemu máme odpor, když tomu věnujeme pozornost. Všímněme si, co to je. Co je to “to”, co tolik vyžaduje naše sobecké já - já jiné není. Jasně to nejlepší z toho, co určuje forma (nebo moje kamarádka, kt toto vědomí prezentuje - říká toto je normální - největší lež - nebo maminka synáčkovi) - tj můj strach, kterému věnuji pozornost, určuje, co pociťujeme, vnímáme a zažíváme. Někdo může říct zase mám smůlu nebo taky máš smůlu. :-) To “taky” je jen pravidlo formy “vrána k vráně sedá”. Kamarádku/kamaráda, kt by nás nelitoval/a a řekla, že si to dělám sám, pošleme totiž do háje.

Povídka ostrov ... a její závěr? - zůstal u ní, miloval ji, přestože byla škaredá divoška a milovala ho, přestože mu nerozuměla ani slovo, opovrhoval jimi, divochy.

Občas prostě při hledání ztroskotáme a bouře nás zanese na opuštěný ostrov. Nejsme šťastní a hledáme. Jak bychom jinak mohli opustit svoje nejbližší, svoji předchozí lásku a vydat se do dobrodružství dalších cest. A potom se tedy naše postoje naplní a my sedíme na tom opuštěném ostrově s ostatními divochy , kterým nerozumíme tzn Jdeme na seznamku (opuštěný ostrov mezi divochy, co nás neznají, ani náš, ..) .... a zase se nám objevuje z prostoru ničeho jen to, čemu věnujeme pozornost a čemu klademe odpor ... a dál hledáme. Nikdy to, co hledáme nenajdeme, ani nevíme, co to je. Je to Nic. Nevíme, že je to všude mezi námi, mezi tady/tam, že nemusíme Nic hledat. Vše už tu je. Hledání je opakem lásky.

Ledaže se vzdáme a začneme odpouštět - divošce, sobě, nepochopení jejího(jeho) jazyka, zaponeme svůj příběh a stále ten příběh sebe jako oběti, zapomínáme a nesnažíme se pochopit a poznat pravdu. Jen láska služby nás může naplňovat, pokud to dovolíme. A připlují kamarádi .... a....

A žijeme teď ....
Nelze slovy popsat, co je láska. Lze však popsat, co láska není:
- láska není touha
- láska není potěšení ani rozkoš
- láska není vzpomínání
- láska není citovost ani sentimentalita
- láska není žárlivost
- kde je láska není ctižádost
Tam, kde je láska není žádné vlastnictví nebo lpění
Láska může jen tam , kde není žádné utrpení. ( “a oběť”)
(jiddú krišnamúrti)

Ježíš:” láska (boží království) není tuto ani tamto, je mezi vámi” - v prostoru ničeho (nelze slovy popsat, jenže my lidí říkáme lásce nic :) ). Jak můžeme chtít nebo hledat něco, co nemůžeme smysly vnímat, něco co tu všude je?

K povídce Karla Čapka toto sedí.

https://vltava.rozhlas.cz/karel-capek-ostrov-7709046?player=on#player

(je na tomto odkazu pouze do 31.12.2018)

Tvůj trosečník/trosečnice
:)

přidat komentář »


Tato stránka byla vygenerována 16.06.2019 07:22:44. Její on-line verzi lze najít na adrese http://zivotni-energie.cz/
Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno!