Inspirace k sebeobjevování – workshop s Holotropním dýcháním

datum: 18.02.2011
okres: Praha
pořadatel: Prostor 42 - prostor pro sebepoznávání
cena: 3000 Kč
adresa: Prostor 42, Gorazdova 1, Praha2

Vloženo: 19.01.2011 17:07

Podrobnosti:

V roce 1990 nastal u nás v republice boom Holotropního dýchání™ podle MUDr. Stanislava Grofa. Stanislav Grof, MD, je psychiatr se šedesátiletými zkušenostmi ve výzkumu léčivého a transformativního potenciálu změněných stavů vědomí. Je zakladatelem Transpersonální psychologie a Mezinárodní transpersonální společnosti - International Transpersonal Association (ITA). Já sám jsem měl možnost zařadit se do výcvikové skupiny v Transpersonální psychologii a Holotropním dýchání™ pod přímým vedením MUDr. Grofa. Výcvik jsem ukončil certifikačním seminářem v USA v roce 1996.

Průběh sebezkoumání a terapie v Holotropním dýchání je řízen hlubokou vnitřní léčivou inteligencí každého účastníka, která je schopna navodit proces uzdravení a transformace a přesahuje naše vědomé já. Zážitky z Holotropního dýchání mají léčivý, transformační a evoluční potenciál. Proces Holotropního dýchání™ navozuje holotropní stavy vědomí (jinými slovy i rozšířené stavy vědomí, změněné stavy vědomí), proto si vyžaduje osobitý přístup. Holotropní dýchání může vyvolat dramatické zážitky provázené silnými emocionálními a fyzickými projevy. Z těchto důvodů některá onemocnění použití této metody vylučují.

Můj osobitý přístup k metodě Holotropního dýchání spočívá v tom, že trvám na důsledné přípravě všech účastníků. Pracuji pouze se zájemci, kteří se zúčastnili jiného transformativního semináře pod mým vedením (v kontextu práce v Prostoru 42 jsou to dva úvodní workshopy konané 2.2. a 7.2.2011.) a vyplnili zdravotní dotazník. Podmínkou účasti na samotném HD 18.-20.2.2011 je absolvování alespoň jednoho z přípravných workshopů.

Tato podmínka pomáhá účastníkovi být pro proces HD vnímavějším, otevřenějším k fyzickému kontaktu s jinými účastníky, svobodně a pravdivě vyjadřujícím vlastní pocity, spontánnějším v plynutí s hudbou, připraveným sloužit svému souputníkovi podle jeho potřeb a připravenějším pro prožitky, které proces přinese.

Mně, jako facilitátorovi – průvodci procesem, zase zaručuje, že pracuji pouze s tím, kdo je na cestě osobní transformace (ne se sběratelem prožitků) a splňuje zdravotní podmínky. Odpovědnost, kterou přejímám při vedení workshopu s HD za účastníky, mi nedovolí vzít do procesu HD člověka, který moji přípravu neabsolvoval.

V procesu HD je možné uvolnit a vyčistit nánosy hluboko ukryté v podvědomí, které blokují, limitují, či jinak ovlivňují naše konání, emocionální prožívání, zdraví, postoje v životě apod. Znovuprožití omezujících zápisů a otisků v našem podvědomí, v procesu HD, může přinést konečné vyrovnání se s nimi, osvobození se od bloků, které způsobovaly a radikální změnu osobnosti.

V transpersonálních zážitcích se naše vědomí může identifikovat s jinými osobami, s členy zvířecího království od primátů až po jednobuněčné organismy, s rostlinnou říší a také s anorganickými materiály, procesy a aspekty, které nesouvisí s daným časem a prostorem. Také můžeme transcendovat lineární čas a zažít znovuprožití porodu a prenatálních vzpomínek, pravěké, národnostní, karmické, i jiné epizody z kolektivního nevědomí.

Holotropní dýchání je v našem pojetí zážitkem osobního růstu, není součástí psychoterapie a nenahrazuje žádnou formu lékařské péče !

Vstup na akci „Inspirace k sebeobjevování – workshop s Holotropním dýcháním“ konané ve dnech 18.2.- 20.2.2011. umožní pouze účast na jednom z přípravných workshopů, které se konají 2.2. a 7.2.2011 v Prostoru 42.

Všechny další instrukce získají zájemci na přípravném worshopu, kde je také možnost vložit rezervační zálohu 1.000 Kč jako součást přihlášky na HD. Počet účastníků je limitován – max. 18.

Ing. Nikos Hozhoni,vystudoval Transpersonální psychologii a Holotropní dýchání u MUDr. Stanislava Grofa, Rodinné konstelace u Moa Doris Grevenstette, je držitelem certifikátu o absolvování kurzu: „Nalezení vlastního Já pomocí HO´OPONOPONO“ pod vedením Dr. Ihaleakala Hew Lena, absolvoval certifikované vzdělávání BIEP (Bachova květová terapie) pod vedením lektorky z Bachova centra ve Velké Británii paní Tessy Jordan, a další. V současnosti vede osobní terapeutické konzultace a semináře zaměřené na uzdravování příčin způsobujících problémy v různých oblastech života - toho, co nám brání užívat své vztahy, dary a talenty. Více na: www.hozhonikos.cz

Datum a čas: 18. 2. 2011 (18:00) - 20. 2. 2011 (21:00)
Místo: Prostor 42 - Gorazdova 1, Palackého náměstí, Praha 2
Cena: 3000 Kč
Lektor: Nikos Hozhoni


DALŠÍ INFORMACE:
http://www.prostor42.cz/akce/inspirace-k-sebeobjevovani-workshop-s-holotropnim-dychanim
http://www.prostor42.cz


Tato stránka byla vygenerována 23.08.2019 04:52:56. Její on-line verzi lze najít na adrese http://zivotni-energie.cz/
Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno!