Opouštím zemi

sestavil: Václav
fotografie: https://www.jpl.nasa.gov/

Ukázka z knihy "Květoslav Minařík - Kečara":

vesmirNež jsem se rozhodl přijmout všechny úkoly, které mi ukládala jógická nauka, poznal jsem dobře, že mám jisté slabiny na úrovni morálního učlenění, slabiny, které byly výstrahou před pádem ve snaze mysticky se zdokonalovat. Ale rozhodl jsem se, že setrvám ve snaze, pokud to vůbec půjde. A tak za čtrnáct dní po tom, kdy jsem dostal do ruky druhou knihu o józe, rozloučil jsem se náhle s dosavadním životem. Učinil jsem to tím, že jsem odvrátil pozornost od světa a vetkl jsem do svého vědomí pouze čirý jas pomyslné prázdnoty naplněné potenciálem duševního uvolnění. Tato výměna „objektů vnímání“ vnesla do mého života zcela jiné duševní stavy, než jsem mohl poznat akceptováním zevních strastí. A ačkoli se tyto stavy nezakládaly na věcech reálných, přece jsem si z jejich přítomnosti vzal poučení, že pravé (vnitřní) blaho nebo utrpení záleží na vnitřní orientaci a nikoli na prostředí, v němž člověk žije. To jsem přijal jako reálný důkaz významu jógické nauky, důkaz, k němuž jsem dospěl možno říci hned při vstupu na mystickou cestu. Začalo mi svítat, že řešení životních problémů závisí především na citové a mentální kázni a v tomto ohledu jsem pak zasáhl do svého dosavadního způsobu života velmi tvrdě a zcela nekompromisně.

Kromě toho jsem se chtěl při vstupu na mystickou cestu vyvarovat toho, aby se do mého pozorování nevměšovaly názory, které jsem přijal zrozením, výchovou a společenským začleněním, a proto jsem se zřekl všech svých dosavadních přesvědčení a znalostí o světě a životě. Neuznával jsem již, že to, co vidím, je dům, strom, zelená barva atd., a odkazoval jsem tato přesvědčení a zjištění na závěr, že je to něco vštípeného, vsugerovaného a že to patří do oblasti bludů, v nichž vězím. Tento zásah do vlastních záležitostí může jistě udělat každý člověk a konečně se to zdá i snadné a pochopitelné. Když jsem to však prováděl trvale, začalo se mé vědomí orientovat zcela jinak než až dosud. Přitom se dostalo do kritického stavu, neboť se zastavilo jak mé myšlení, tak i cítění a vůbec všechen můj duševní život.

Zastaví-li se duševní život, aniž se přitom ochromí schopnost analytického pozorování všech dějů a stavů, do nichž se člověk zastavením duševní činnosti dostane, ocitne se za čarou obyčejných smyslových postřehů. Na základě toho jsem v období kratším jednoho měsíce mohl zjišťovat stav a způsob myšlení a cítění jiných lidí a také se ve mně rozvinul týž instinkt, jaký mají zvířata a který umožňuje předvídat počasí. Ihned nato jsem pozoroval, že mohu ovládat počasí, což ostatně vyplývá ze samotného jeho předvídání a je založeno na jemných změnách nálad, které jsem se jako jogín cítil povinen ovládat.Tato stránka byla vygenerována 19.08.2019 02:02:10. Její on-line verzi lze najít na adrese http://zivotni-energie.cz/
Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno!