Příprava na meditaci

sestavil: Václav
použitý zdroj: http://www.srichinmoy.org/czech
1. Volba vhodné polohy pro meditaci
2. Nechat při meditaci oči otevřené, nebo zavřené

Pokud meditujete doma, je vhodné mít koutek ve svém pokoji, který je absolutně čistý a posvěcený - svaté místo, jež užíváte jen pro meditaci.

meditacePřed začátkem meditace vám pomůže, pokud se osprchujete nebo vykoupete. Očista těla velmi pomáhá pročištění vědomí. Jestliže se nemůžete osprchovat anebo vykoupat před tím než usednete k meditaci, měli byste si alespoň umýt tvář. Také je dobré obléci si čisté a světlé šaty.

Rovněž vám pomůže, zapálíte-li si vonnou tyčinku a umístíte-li si nějaké čerstvé květiny na svůj oltář. Když ucítíte vůni vonné tyčinky, možná získáte jen trošku inspirace a očištění, ale tato troška může být přidána k vašemu vnitřnímu pokladu. Jsou někteří lidé, kteří říkají, že není nezbytné mít při meditaci před sebou květinu. Říkají: "Květina je uvnitř; tisícikvětý lotos je uvnitř." Ale fyzická květina na oltáři vám připomene vnitřní květinu. Její barva, její vůně a její čisté vědomí vám dá inspiraci. Z inspirace získáte aspiraci.

Když se věnujete své individuální denní meditaci, snažte se meditovat sami. To neplatí pro manžele, pokud mají stejného duchovního Mistra; pro ně je v pořádku, jestli meditují spolu. Jinak není vhodné meditovat s ostatními během své denní individuální meditace. Společná meditace je také důležitá, ale pro individuální denní meditaci je lepší meditovat soukromě u své vlastní svatyně.

Volba vhodné polohy pro meditaci

Když meditujeme, je důležité držet páteř rovnou, vzpřímenou a tělo mít uvolněné. Je-li tělo strnulé, božské a naplňující kvality, které proudí do něj a skrze něj při meditaci, nebudou přijaty. Tělo by se nemělo cítit nepohodlně. Zatímco meditujete, vaše vnitřní bytost vás spontánně uvede do pohodlné polohy a poté je na vás, abyste v ní setrvali. Hlavní výhodou lotosového sedu je, že pomáhá udržet páteř rovnou a vzpřímenou. Pro většinu lidí však není pohodlný. Proto lotosová pozice není naprosto nezbytná pro vlastní meditaci. Mnoho lidí medituje dobře, i když sedí na židli.

Někteří lidé provádějí fyzická cvičení a pozice. Tato cvičení, zvaná Hatha Yoga, uvolňují tělo a na krátkou chvíli přinášejí mír mysli. Je-li někdo fyzicky velmi nepokojný a nedokáže zůstat v klidu více než jednu vteřinu, tehdy tato cvičení zajisté pomohou. Ale Hatha Yoga není naprosto nezbytná. Je mnoho aspirantů, kteří si pouze sednou a učiní svou mysl tichou a klidnou bez toho, aby cvičili Hatha Yogu.

Vůbec není vhodné meditovat vleže, a to dokonce ani pro ty, kdo již meditují několik let. Ti, kteří se pokouší meditovat zatímco leží, vejdou do světa spánku nebo do jistého druhu vnitřního proudu či dřímoty. Navíc, když ležíte, vaše dýchání není tak uspokojivé jako když sedíte, protože není vědomé či řízené. Správné dýchání je při meditaci velmi důležité.

Nechat při meditaci oči otevřené, nebo zavřené

Lidé se mě často ptají, jestli mají meditovat s očima otevřenýma. V devadesáti ze sta případů ti, kdo mají během meditace zavřené oči, usínají. Pět minut meditují a poté patnáct minut zůstávají ve světě spánku. Není zde žádná dynamická energie, ale jen letargie, sebeuspokojení a jakýsi poklidný, sladký pocit.

Když máte oči během meditace zavřené a vejdete do světa spánku, můžete se těšit z nejrůznějších představ. Vaše plodná představivost ve vás vzbudí pocit, že vcházíte do vyšších světů. Je mnoho způsobů, jak můžete sami sebe přesvědčit, že máte překrásnou meditaci. Proto je nejlepší meditovat s očima napůl otevřenýma a napůl zavřenýma. Tímto způsobem jste kořenem stromu a zároveň tou nejvyšší větví. Ta část vás, která má oči napůl otevřené, je kořenem, symbolizujícím Matku Zemi. Část, která má oči napůl zavřené, je nejvyšší větví, světem zření, nebo řekněme Nebem. Vaše vědomí je na nejvyšší úrovni a je také zde na zemi, pokoušejíc se transformovat svět.

Když meditujete s očima napůl otevřenýma a napůl zavřenýma, provádíte takzvanou "meditaci lva". Dokonce i tehdy, když vcházíte hluboko do nitra, zaměřujete svou vědomou pozornost jak na fyzickou úroveň, tak také podvědomou úroveň. Oba, fyzický svět se svým hlukem a zmatky a podvědomý svět, svět spánku, vás zvou, ale vy zvítězíte nad oběma. Říkáte: "Podívejte, jsem bdělý. Nemůžete si mne odnést do vašeho panství." Poněvadž jsou vaše oči napůl otevřeny, nemůžete upadnout do spánku. Tak vyzýváte svět podvědomí a zároveň udržujete svou vládu nad fyzickou úrovní, protože můžete vidět, co se kolem vás děje.Tato stránka byla vygenerována 20.08.2019 18:53:41. Její on-line verzi lze najít na adrese http://zivotni-energie.cz/
Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno!