Pyramidy - transformace kosmické energie

sestavil: Václav

použité zdroje:
http://iriska9.sblog.cz/pyramidy
http://www.pust.cz
1. Konstrukce
2. Umístění
3. Kosmická energie
4. Praktické využití pyramidálního efektu

Pyramidy jsou dnes doslova ovinuty různými ideologiemi a to tak pomotanými, že v mysli dnešního člověka dnešním vnímáním je pyramida pouze něčím nevysvětleným a její prapůvod záhadou. Jelikož je zde už dostatek lidí schopných následují řádky plně pochopit, nastal čas popsat skutečnou podstatu tak, jak se věci a události okolo pyramidy mají v Pravdě. Poďme krůček po krůčku, ověřováním a pochopením strohých faktů na sobě samém..

Konstrukce

pyramidySlovo pyro je oheň a slovo amid je střed. Pyramida je tedy zařízení s ohněm uprostřed. Konstruktéři pyramidy byli zasvěcenci - osvícení lidé, se znalostmi sahajícími daleko za hranice Sluneční soustavy ovládající podstatné a základní stavební prvky vesmíru vzniklé z vesmírné hmoty. Tedy živly - oheň, vzduch, vodu a zem, zasazené ve vše objímajícím éteru.

Znali dokonale průběh proudění sil na Zemi a pyramidy logicky projektovali a stavěli na základě těchto znalostí. Skutečnému středu pyramidy se říká zpravidla královská komnata a to proto, že se v ní koncentruje největší množství energie, které jakoby v podobě plamene svíčky stoupá k vrcholu pyramidy.

Toto místo a jeho energie může být využito k mnoha účelům. Dá se tam sušit jakoukoliv hmotu obsahující vodu, nabíjet zdroje schopné pojmout energii, ostřit nástroje, mumifikovat a konzervovat maso nebo těla lidí.

Umístění

Pyramidy nebo také "pětistěny", jsou stavěny tak, že jedna strana míří přesně k jihu, další k severu a zbylé logicky k východu, západu a dolů.

Na levé straně pyramidy najdeme negativní energii, na pravé pozitivní a na severu a jihu neutrální energii - harmonii poměrů sil. Tedy můžeme říci, že boky vyzařují opačné magnetické povahy. Pohlédneme li na situaci z elektromagnetického pohledu, zákonitě nás napadne, že někde tady musí být proudění elektronů a musí vznikat elektrická energie - mezi pozitivním a negativním, bude vznikat napětí. Ano, je tomu přesně tak, elektrickou enerigii najdeme právě ve vrcholu pyramidy.

Kosmická energie

Pyramidy tedy byly jsou a budou stroje či nástroje pro zacházení s kosmickou energií. Nejsou to žádné hrobky faraonů, orientační body a další nesmyslené úkoly, které jsou pyramidám novodobými badately připisovány. Nebyly postaveny otroky, ale za pomoci nejdokonalejších zařízení pracujících s kosmickou energií. Všechna tato zařízení byla po postavení pyramid zničena, aby nepadla do ruky nezasvěceným lidem. Největší pyramida na Zemi stojí v Gize a její základní údaje mluví samy za sebe Strana čtvercové základny měří 230,4m a do výšky má pyramida 137,7m. Je postavena na ploše asi 5,4 hektarů a k její stavbě bylo zapotřebí 2 250 000 kvádrů, které dohromady můžou váží 5,625*109 kg. Sumasumárum, na pyramidách a jejich nepochopení je vidět, jak se člověk vrací ve svém vývoji a upadá stále více na závislosti od a do hmoty

Praktické využití pyramidálního efektu

Mnozí vědci dnes připouštějí, že pyramidy jsou nejen akumulátory energie, ale pravděpodobně i jejich transformátory. Energie se v pyramidách koncentruje do středu a je prý úplně jedno, zda jde o stavbu masivní nebo jen pyramidu z laminátových, kovových nebo dřevěných tyčí. Hodně odborníků se přiklání k názoru, že pyramidy jsou akumulátory a transformátory kosmické energie. Nyní ponecháme stranou otázku, jak se tato kosmická energie v pyramidě transformuje a zaměříme se více na její využití v praxi. Základem pyramidologie je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje kosmická energie (orgon). Pyramidou přetransformovaná energie se jmenuje "pyrén". Aby k tomu v pyramidě doopravdy došlo, je nutné, aby vždy jedna strana směřovala k severnímu pólu. Pyramidální efekt jako důsledek působení pyramidální energie můžeme využít v praktickém životě nejrozmanitějším způsobem. Pyramida působí dehydratačně, antibakteriálně a zvyšuje energetickou bilanci vložených potravin. Toto působení můžeme využít na konzervaci, udržení dlouhodobé stálosti a stavu, zlepšení chuti, vůně, barvy apod.

Nyní uvedeme některé oblasti využití pyramid v praxi:Tato stránka byla vygenerována 26.03.2019 09:52:26. Její on-line verzi lze najít na adrese http://zivotni-energie.cz/
Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno!