Rudolf Steiner

sestavil: Václav

zdroj textu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
fotografie: http://ografologii.blogspot.cz/
1. Životopis
2. Rudolf Steiner - Zemědělský kurz

Rudolf Steiner byl rakouský filosof, literární kritik, pedagog, umělec, dramatik, sociální myslitel, esoterik.

Životopis

Rudolf SteinerRudolf Steiner se narodil jako syn železničního úředníka, dostalo se mu římskokatolického křtu a jako chlapec ministroval v katolickém kostele v Neudörflu. Od 11 let studoval na vídeňském reálném gymnáziu ve Wiener Neustadtu, kde v roce 1879 maturoval. Zajímala ho hlavně matematika a deskriptivní geometrie, soukromě studoval latinu a řečtinu a četl Kanta. Roku 1879 se zapsal na Vysoké učení technické ve Vídni s úmyslem stát se inženýrem.

Již v osmi letech se u něho, podle jeho slov, objevily jasnovidné schopnosti. Tím se mu prý otevřela možnost "žít od toho okamžiku s duchovními bytostmi přírody". Na cestách do Vídně se seznámil s Felixem Koguzkim, formálně nevzdělaným, ale duchovně založeným bylinkářem, který Steinerovi ukázal "instinktivní vědění pravěku". Také se tehdy setkal s osobou, jejíž jméno nikdy nezveřejnil, nazýval ji Mistr, a ten Steinera zasvěcoval do spirituálního obrazu světa. Zároveň ho tento Mistr přivedl na myšlenku prosadit tento způsob nazírání na svět v západním světě. Ve Vídni docházel mezi umělce a vzdělance a diskutoval zde s představiteli kultivovaného katolicismu o reinkarnaci a christologii. S argumentací katolických teologů byl nespokojen, nesouhlasil s jejich popíráním možnosti reinkarnace.

V Steinerově vědě má nezastupitelné místo christologie. Nazírá na Krista ne tak, jak ho ukazují evangelia a církev, ale jako na božskou kosmickou bytost, která sestoupila na zem, aby se při Ježíšově smrti spojila se zemí a lidstvem a dala tak impulz k dalšímu vývoji lidstva a jeho produchovnění.

Rudolf Steiner - Zemědělský kurz

Osm přednášek Steinerova Zemědělského kurzu znamenalo počátek alternativního zemědělství. Rudolf Steiner zde hovořil o hnojení jako oživování půdy, o homeopatické regulaci plevelů, chorob a škůdců rostlin, o speciálních biodynamických preparátech, o závislosti růstu rostlin na kosmických silách, o silových aspektech krajinné ekologie nebo o krmení zvířat. Velmi konrétně též pojednává o zdraví a výživě člověka. Kniha je určena každému, kdo chce poznat skryté souvislosti půdy, rostlin, zvířat a lidí.


Ukázky z knihy:

"Tady už nepůjde o to, abychom do půdy přidávali pouze látky, o nichž se domníváme, že jsou v ní nutné k tomu, aby je dopravila do rostlin, ale půjde o to, abychom jí dodali živoucí síly. Pro rostlinu jsou totiž mnohem důležitější živoucí síly než pouhé látkové síly, pouhé látky. I kdybychom postupně získali půdu, která by obsahovala jakkoli velké množství té či oné látky, rostlinám by přesto nebyla nic platná, kdybychom rostlině prostřednictvím hnojení nepropůjčili schopnost přijímat působení nacházející se v půdě i do vlastního těla. O to tu jde." – Rudolf Steiner

"Vezměte si sedláka kráčejícího po vlastním poli. Učený člověk řekne, že ten sedlák je hloupý. Ve skutečnosti je však ten sedlák vlastně meditant. Kolik ten toho za zimních nocí promedituje! ... Člověk jde po poli a najednou to má. Něco ví, co později vyzkouší." – Rudolf Steiner

"Životu rostlin nelze v žádném případě porozumět, aniž by se bralo v potaz, že všechno, co na Zemi existuje, je vlastně jen odrazem toho, co se ode-hrává ve vesmíru.." – Rudolf Steiner

"Příroda je jeden celek, v němž odevšad působí síly. Kdo má smysly otevřeny zřejmému působení sil, ten přírodu chápe." – Rudolf Steiner

"Existuje jedinečná souvislost, že chováme-li v nějakém zemědělském statku správný počet krav, koní i jiných zvířat, pak všechna tato zvířata vyprodukují dohromady právě tolik hnoje, kolik je ho pro tento statek zapotřebí." – Rudolf Steiner

"…že tedy nebudeme zvířata jednoduše zavírat do temných a zatuchlých chlévů, kde k nim nemohou proudit žádné kosmické síly, nýbrž že je vyvedeme na pastvu a vůbec že jim pokytneme možnost, aby mohla vstoupit do smyslově vnímavého spojení se svým okolím" – Rudolf SteinerTato stránka byla vygenerována 19.08.2019 02:03:15. Její on-line verzi lze najít na adrese http://zivotni-energie.cz/
Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno!