Zazen (dhjána) - návrat do nulového bodu vědomí

sestavil: Václav

použité zdroje:
http://www.zen-asociace.cz/zen-zazen
http://www.sotozen.cz/praha/zazeny.htm
1. Co je to zazen
2. Pozice zazenu
3. Efekt zazenu

Zazen, původně nazývaný dhjána, nemá nic společného s meditací, protože tu ve skutečnosti není nic, o čem by se mělo meditovat. Není tu nic k nalezení ani k uchopení. Zazen je každodenní praxe, ani snadná, ani obtížná. A je to právě tato praxe, tato přímá osobní zkušenost, co je základem porozumění zenu. Je to cesta ke skutečnému štěstí, vnitřnímu míru a svobodě

Co je to zazen

zazen - buddhismusZen - znamená Úplnost, Všechny Bytosti

Za - znamená usednout

Zazen tedy znamená usednout přirozeně v srdci všech věcí. Je třeba být klidný, uvolněný, svobodný a ponechat stranou všechny naše výtvory mysli, ať už jsou jakékoli.

Zazen to je návrat do nulového bodu vědomí. Je to čisté vědomí, prvotní, dokonalá, absolutní pravda, stojící nad bytím i ne-bytím, kterou nazýváme Bůh, Buddha, Brahma! Protože je neuchopitelná, za hranicemi našeho osobního vědomí, je nepojmenovatelná, nezrozená, bez počátku a bez konce.

Pozice zazenu

Sedíme se zkříženýma nohama na kulatém polštáři, záda jsou napřímená, hlava je ve stejné ose jako páteř, ruce jsou položeny na nohou, dotýkají se břicha. Nakláníme pánev lehce dopředu tak, abychom mohli narovnávat páteř, uvolníme ramena, zatáhneme bradu. Všechny svaly na pažích a na nohou jsou uvolněné, nejsme nakloněni doprava ani doleva, dopředu ani dozadu. Celá pozice je v rovnováze mezi napětím a uvolněním.

V této vyrovnané pozici se dýchání uklidní, prohloubí, je mocné a zároveň jemné. Soustředíme se jen na pozici a na dech, všechny myšlenky necháváme míjet, aniž bychom je zadržovali, aniž bychom se jim vyhýbali. Stav vědomí během zazenu není ani myšlení ani nemyšlení - je za myšlením a nemyšlením. Je to tajemství zenu, absolutní stav moudrosti, Buddhova mysl bez osobních myšlenek.

Efekt zazenu

Během zazenu stále vracíme svoji pozornost k výdechu, k základním bodům pozice a opravujeme se. Postupně se toto chování přenese do našeho každodenního života a zazen přirozeně, nevědomě, automaticky uskuteční vnitřní revoluci v tomto životě, v této společnosti.

Pro praxi zazenu je velmi důležité cvičit s učitelem a ostatními. Učitel nebo zkušenější žáci mohou opravit naši pozici a tím i postoj mysli. Ostatní jsou pro nás jako zrcadlo, ve kterém se můžeme vidět. Cvičíme-li sami, hrozí nám, že naše praxe bude jen zvláštní cvičení, založené na našich názorech a kategoriích. Naproti tomu v zenovém dojo můžeme praktikovat skutečný Buddhův zazen.Tato stránka byla vygenerována 18.08.2019 17:40:12. Její on-line verzi lze najít na adrese http://zivotni-energie.cz/
Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno!