Posvátná a léčivá místa

Když člověk najde nějaké posvátné místo, je jistě ovlivněn jeho pozitivním vlivem. Sám ale tím, že v celých generacích na toto místo chodí, svými rituály a stavem své mysli místo samo také ovlivňuje. Mění a k obrazu svému ladí či filtruje paměť a vibrace místa. Každá další generace se pak na odkaz pozitivního vyzařování země i odkaz minulých generací poutníků snadněji vyladí.

Některá léčivá místa v ČR

Mezi osvědčená léčivá místa patří například ty oblasti, kde se nacházejí lázeňská města. Pozitivní zóny, které se zde vyskytují, jsou nejsilnější a nejúčinnější v bezprostřední blízkosti jednotlivých léčivých pramenů.

Některé z uvedených míst jsem osobně navštívil. Mohu doporučit například kostel Jména Panny Marie ve Křtinách a kostel při klášteře klarisek v Panenském Týnci. Zde jsou opravdu nádherné a harmonizující energie. Velmi zajímavým místem je také např. menhir „Kamenný muž“ v Klobukách.

Křtiny - kostel Jména Panny Marie

Křtiny patří k našim nejstarším poutním místům. Kaple byla dokončena pravděpodobně koncem 20. let 18. století. V roce 1728 byla započata stavba kostela. Jeho hrubá stavba byla dokončena roku 1744, vysvěcení proběhlo roku 1771. Při velkém požáru roku 1844 shořely veškeré střechy, rekonstruovány byly následujícího roku. Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Tradice říká: Roku 1210 se zjevila Panna Maria Křtinská v blízké Bukovince na rozkvetlém kaštanu.


Panenský Týnec - kostel při klášteře klarisek

Panenský Týnec byl podle archeologických nálezů osídlen již v době bronzové, první zmínky o obci pocházejí z roku 1115. Ve 13. století zde založili majitelé panství, páni ze Žerotína, klášter pro jeptišky z Anežského kláštera v Praze.

V Panenském Týnci můžeme nalézt nedostavěný mohutný kostel při klášteře klarisek, který nebyl nikdy dostavěn, a má léčivé účinky.


Klobuky v Čechách - Kamenný muž

Menhir, jemuž se říká Zkamenělý pastýř či Kamenný muž, je se svými 3,5 metry největším menhirem u nás.

Další informace: Kamenný muž - video


Vranov u Brna - Kostel Narození Panny Marie

Dalším ze známých míst v České republice je kostel Narození Panny Marie, které leží v obci Vranov severně od Brna. Původní dřevěný kostelík zde nechal v roce 1240 vybudovat jakýsi Vilém na znamení díku za vyléčení slepoty. Zvěsti o léčebných účincích spojených s uctíváním Panny Marie v tomto kostelíku se rychle rozšířily světem. Do Vranova se sjíždělo sjížděly zástupy poutníků. Za několik let byl u kostelíku zřízen klášter. Celý komplex se během staletí vyvíjel až do podoby, jakou známe dnes. I v dnešní době si v kostele můžete prohlédnout drobné děkovné dary uzdravených s miniaturními odlitky nemocných údů či dokonce slepoty zbavených očí.


Nicov - Kostel narození Panny Marie

Zdejší kostel je obrácen na jih (na Řím), půdorys kostelu má tvar řeckého kříže, dvouvěžové průčelí. Kostel stojí na místě dřevěné kaple, na podmáčených pozemcích a proto byl postaven na dubových pilotech.

Významnou roli při jeho stavbě hrála přítomnost léčivého pramene. Studánka se nachází v polích poblíž silnice směrem do Plánice.


Keltské hradiště na Zbraslavi

Hradiště Závist je největší keltské oppidum v Čechách. Jeho pozůstatky se rozkládají při jižním okraji Prahy. V blízkosti keltského hradiště na Zbraslavi se nachází léčivá studánka.

Další informace: Oppidum Závist


Karlovarské prameny

Toto léčivé místo znalo dobře už staré slovanské obyvatelstvo, skutečně dějiny Karlových Varů začínají však rokem 1370, kdy na místě léčivých pramenů založil král a císař Karel IV. lázeňské město.

Právem se karlovarská kolonáda nazývá královnou všech kolonád. Má totiž daleko větší obsah veškerých léčivých látek.

Nejsilnější pozitivní zóna se nachází v blízkosti vřídla. Má tvar kruhu o průměru přibližně 15 metrů. Energie, která zde vyzařuje, má blahodárný vliv na onemocnění kloubů, bolesti žaludku, pomáhá proti pálení žáhy, je prevencí proti nachlazení.

Pobyt na tomto místě může pomoci všem, kdo často trpí onemocněním z prochladnutí, kdo mají potíže s ledvinami.


Labské pískovce

Léčivou mocí prý oplývají i pískovcové skály na severu Čech. Tuto chráněnou krajinnou oblast tvoří z větší část křídové druhohorní sedimenty. Skály jsou častým cílem turistů více než dvě století. Ozdravně jistě zapůsobí už jen samotný pobyt na čerstvém horském vzduchu v oblasti, kde se vyskytuje řada chráněných rostlin a živočišných druhů.

Lidé pohybující se v oblasti léčitelství také tvrdí, že pískovec má schopnost nasát do sebe jako houba veškerou negativní energii, emoce a neduhy.


Poutní kostel sv. Anny u Kraselova

Kostel je jen kousek severně od obce Kraselov, která je zase na západ od Strakonic. Byl postaven na malém návrší, na místě původní kaple (svědčí o tom to, že zvonice v ambitech je starší , než kostelík uprostřed) a ještě staršího kultovního místa. Již pocitově jde o lokalitu s velmi silnou energií soustředěnou na nejvyšším místě, tedy v kostele. Kromě zemské a kosmické energie je zde přítomna i energie starých obřadů a také síla mimozemského původu.

Velmi dávno, patrně v dobách cromagnonců, se tu možná událo něco, co středověk nazýval zjevením a co bychom dnes nazvali cílené ovlivnění lidské kultury mimozemšťany. Tam je počátek existence místa jako božiště.

S kostelem a tradicí sv. Anny je spjata socha světice, která měla v kostele své místo. Byla velmi stará a opředená zajímavou legendou. Podle ní byla součástí majetku sv. Prokopa, jednoho ze tří patronů české země. Prokop byl silnou osobností, žil nějaký čas o samotě jako poustevník a pravděpodobně vycházel z nauk, které zanechali druidi.


Karlova Studánka

Zakladatelem lázní Karlova Studánka je nejmladší syn Marie Terezie - Maxmilián II. František, který zde nechal prozkoumat přírodní léčivé prameny, a ty byly shledány jako léčivé.

K dokreslení povahy arcivévody Maxmiliána II. Františka si můžeme připomenout myšlenku z jeho dopisu: "Mocnější se může a umí chránit sám. Proto je justice a státní moc stvořena vlastně k ochraně slabšího, aby bránila přehmatům mocnějších a upřednostňování vychytralejších."


Boží kámen

Boží kámen je přírodní mystické místo mezi Kraselovem a Tažovicemi na Strakonicku. Je často navštěvován lidmi, hledajícími duchovní zážitky, které se skutečně dostavují, zvláště při první návštěvě.

Umožňuje to neustálý proud kosmické energie, přicházející do určitého místa v jednom z kamenů.

Další informace: Boží kámen - přírodní svatyně


Hauswaldská kaple

V šumavském národním parku nedaleko obce Srní leží Hauswaldská kaple. Historie tohoto poutního místa sahá hluboko do historie. Vypráví se, že slepci si zde omývali oči v pramenu vody a záhy viděli. Chromí se na místě modlili k panence Marii a poté zahazovali berle a kráčeli domů po svých.

V místech se prý stále nachází silné energetické pole a místní pramenitá voda má na lidský organismus blahodárné účinky.

Další informace: Hauswaldská kaple a její historieZajímavé odkazy:

  1. Posvátná místa Keltů

Vloženo: 12.01.2010

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 4
poslední: 13.02.2018 03:00

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Oni si lidé myslí, že když dělají cvičení, tak to stačí. Ale ona je to práce pro celých 24 hodin. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7959

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0