Poznejte své EGO a zjistíte, čím rozhodně nejste

sestavila: Markétka (Mgr. Markéta Jiříková)

Ego je naše falešné já, s kterým se identifikujeme, kterým si myslíme, že jsme. Skrz toto ego vnímáme veškerou realitu a protože vnímáme realitu skrz, nevnímáme ji takovou jaká je. To ego ji pro nás dělá zkreslenou. Jinou než v realitě je. Jde vlastně o iluzi reality, kterou pak vnímáme.

Co to je Ego?

EgoJak se samotné ego utvořilo? Začíná se utvářet v dětství. Dítě se začne identifikovat se svým já až po té, co ho jeho okolí ho začne oddělovat, nějak ho nazývat. Začne se identifikovat se svým jménem a se vším spojeným. Rodiče mu říkají: "Pepíček je nepořádný. Neuklízí si hračky. Pepíčkovi moc nejde čtení. Pepíček nikdy nebude pořádný sportovec. Pepíček je nadaný na počítače." atd. S tím se Pepíček identifikuje (zvláště pokud je to říkáno opakovaně a říkají to jeho rodiče). Ego postupně obsahuje takovéto výroky. Vedle toho obsahuje také identifikaci se jménem, pohlavím, věkem, tělem, národností, povoláním, majetkem, rolemi - dcera, matka. atd. Jsou to vlastně myšlenkové konstrukce, s kterými se identifikujeme. Takže ego takového Pepíčka může vypadat takto: Jsem Pepa Novák mužského pohlaví, věk 35 let, černé vlasy, modré oči, vysoké postavy, počítačový programátor, Čech, mám auto, barák se zahradou, manželku, dvě děti a psa. Jsem otcem dvou dětí, manželem, synem. Nikdy ze mě nebude pořádný sportovec. Jsem nepořádný. Jsem nadaný na počítače. S tím vším se Pepíček identifikuje a považuje to za své já. Všechno jsou vlastně myšlenkové konstrukce. S těmi se identifikujeme.

Reakcemi (těla) na tyto myšlenkové konstrukce jsou naše emoce. S těmi se také identifikujeme. Identifikujeme se s tím, jak na myšlenky reagujeme. Pepíček si například o sobě myslí, že je dobrý programátor. Šéf mu, ale vynadá, že udělal nějaký průšvih a že jako programátor stojí za houby. Jak Pepíček zareaguje, záleží na tom, jak celý ten koktejl myšlenkových konstrukcí (ego) zareaguje. Reakcí Pepíčka může být například vztek. Jeho ego bylo napadeno. Myslí si, že JE výborný programátor. Reaguje tedy jako by bylo napadeno jeho JÁ, jeho podstata. Jeho vztek je tedy reakcí na jeho myšlenku, že bylo napadeno jeho JÁ. A to je ta Pepíčkova největší iluze. Ztotožňuje se se svou myslí. Myslí si: Já = moje myšlenky. Neuvědomuje si, že jeho podstata, jeho já leží jinde. Neuvědomuje si, že je ještě něco víc, je tedy nevědomý. Žije v nevědomí.

Někteří však se postupně probouzejí z toho nevědomí a zažívají nejprve záblesky a pak delší a delší prožitky vědomí. Jejich ego často totiž bylo tak plné negativních myšlenek a emocí, že již to nedokázali unést. Jejich způsob života byl pro ně již neuspokojivý. Kladli si otázky, prosili o pomoc, doufali, že život je ještě o něčem hlubším, více naplňujícím. Už se nechtěli cítit tak nešťastně či nenaplněně. Už nechtěli poslouchat své myšlenky. Už nechtěli zažívat pocity, které zažívali. Jednoho dne si řekli, že už ty myšlenky poslouchat nebudou a že jim je lépe bez nich. Poprvé zjistili, že mohou žít i bez nich a že tak nenastal jejich konec. Zjistili, že nejsou těmi myšlenkami. Uvědomili si, že je ty myšlenky ovládají a že se můžou rozhodnou nad něčím nepřemýšlet a některým svým myšlenkám nevěnovat pozornost.

Ego - překáží či pomáhá na duchovní cestě?

Je dobré si uvědomit, jak funguje a jak nás ovlivňuje. Velmi pravděpodobně si uvědomíme, že ego nám překáží na cestě k tomu po čem toužíme. Všichni v podstatě toužíme po Lásce. K tomu, abychom měli rádi své okolí a okolí mělo rádo nás je nejdříve potřeba, abychom měli rádi sami sebe. V tom nám ego brání. Je kritické, odsuzující, pochybovačné, lpějící, urážlivé a........ každý by jistě sestavil svůj vlastní dlouhý seznam. Tyto "kvality" ega nám brání prožívat lásku k sobě a tedy i k ostatním. Když si to uvědomíte, zatoužíte své ego čistit, zpracovávat, rozpouštět, kultivovat... prostě cokoliv jen aby jste už neprožívali život jako boj o lásku a naplnění. Vrhnete se do čtení esoterických knih nebo začnete pátrat po různých metodách a technikách, ať již cvičení či kontroly mysli. Začnete je praktikovat a oni vám do určité míry pomohou. I četba vám do určité míry pomůže. Pochopíte a uvědomíte si spoustu věcí, získáte zdravější návyky v péči o vaše tělo i o svou mysl. Čistíte a čistíte. Zpracováváte téma za tématem. Jednoho dne však dojdete do bodu, kdy budete mít všeho dost. Už nebudete chtít techniky a knihy, návody a rady ani vidět. Zjistíte, že váš život je hlavně o nich. Zjistíte, že jste soustředěni na budoucí slibnou vidinu stavu bez myšlenek, stavu naplnění a blaženosti. Uvědomíte si, že vás v podstatě čištění ega hodilo do budoucnosti, že se stále nemáte rádi a spíš se upínáte na to, jací v budoucnu budete. Najednou dostanete pocit, že je by bylo dobré žít přítomným okamžikem. Nerozebírat své vzpomínky na minulost a nerozebírat své vize do budoucnosti. Zjistíte, že soustředíte-li se na přítomnost a na přítomné životní prožitky, že vlastně zpracováváním a uvědomováním si přítomnosti v každodenním životě zpracováváte svou minulost (protože ta se ve vašich nynějších "problémech" odráží) a zároveň i budoucnost. Postupně se více a více noříte zpět do každodenního života. Nevyhýbáte se koukání na televizi, posezení v restauraci či návštěvám rodičů. Zjistíte, že v každodenních situacích je vám dávána šance na znovuprožití svých traumat, bolestí z minulosti jakkoliv vzdálené. Nebráníte se jim a opětovné prožitky používáte k pochopení a uvědomění si, proč a jak ty bolístky vznikaly. Postupně zjistíte, že tímto uvědoměním jste se vlastně naučili to, co bylo třeba a dané téma již nebudete muset nikdy takto prožívat. K tomu vám přibude poznatek, že vám sám život nabízí ty nejlepší příležitosti k tomu, abyste si potřebné uvědomili. Začnete životu plně důvěřovat a necháte se jím vést. Víte, že i když vaše ego protestuje, je dobré jít tam, kam vás život vede.

K čemu tedy ego máme a je nám či bylo nám k něčemu dobré? Z pohledu toho, proč jsme vůbec na této planetě a proč se sem stále vracíme, lze říci, že ego nám umožňuje existovat v tomto světě. Umožňuje nám zde být a tím nám dává šanci naučit se a integrovat to, co ještě naučené nemáme (ať se jedná o tento či předešlé životy).

Jak transformovat nežádoucí emoce či bolestivé projevy energie na těle

Uvědomíme si, že máme ego. Uvědomíme si, že nás ovládá a nutí nás myslet, cítit se a jednat, tak jak často sami nechceme. Cítíme například nával hněvu a nechceme se tak cítit. Snažíme se s tím něco dělat. Nějak to ovládnout. Bojujeme s tím. Boj znamená odpor a tím si od "záchvatu ega", tj. dramatu, které ego vytváří konstruktivně nepomůžeme. Odporem drama pouze potlačíme a přidáme si tak něco nového do podvědomí. Přilijeme si do své vnitřní nádoby. Co tedy s tím dramatem? S pocity, které vás chtějí ovládnout a vytrhnout vás z vnitřního klidu? Určitě si pomůžete, hlavně z dlouhodobého hlediska, tím, že svou emoci přijmete. Přijmete a neodsoudíte se za ni. Uvědomíte si, že v každém okamžiku svého života vše děláte tak, jak nejlépe umíte. Nahlas či jen tak pro sebe si řekněte:

"Přijímám, že se tak cítím."

Pak si položte otázku:

"Chci se tak cítit?"

V tomto bodě záleží jen na vás, jakou odpověď zvolíte. Pokud se nechcete poddat dramatu ega, tak je dobré si zvolit odpověď:

"Ne, nechci se tak cítit."

Dále je dobré si zvolit, jak se chcete cítit. Zde opět záleží jen na vás, jak se chcete například místo hněvu cítit. Pokud si zvolíte, že se chcete cítit "dobře", můžete si například říci:

"Chci být v lásce a v harmonii."

Nyní můžete transformovat, tj. přeměnit své negativní pocity na zvolené pozitivní. (Pokud jste si zvolili negativní pocity, transformovat nemusíte. Gratuluji. Máte to bez práce. V negativní emoci již jste. ) Pokračujte tedy slovy:

"Transformuji svůj hněv

(zde můžete dosadit jakoukoliv negativní emoci, která se vás právě chystá ovládnout)

na lásku a harmonii

(zde si opět dosaďte zvolenou pozitivní emoci)." Nyní ukončete transformaci výrokem:

"Jsem v lásce a harmonii."

Ke zvýšení účinnosti této transformace, přeměny či přeladění je dobré zapojit také dech a představivost. Při přijímání svých pocitů si můžete představit, že je vdechujete či nadechujete. U konečného pozitivního výroku si můžete představit, že zvolené pozitivní pocity nadechujete. Ještě účinnější však je k celé transformaci přidat prožitek, tj. že procítíte na začátku zápornou emoci, pak ji přijmete, transformujete a nakonec procítíte kladnou emoci.

Navíc, pokud "máte" reiki či jinou léčivou energii k dispozici, můžete celý proces dále podpořit tím, že

  1. si představíte, že negativní emoci přijímáte do své srdeční čakry
  2. požádáte o energii (tak jak jste zvyklý)
  3. položíte dlaň či dlaně na srdeční čakru
  4. řeknete si a představujete si, že negativní emoci transformujete na lásku (a láskou naplňujete celé své tělo) a jako něco starého a pro svůj vývoj již nepotřebného ji odvádíte do Země
  5. a poděkujete Zemi, že vám tu negativní emoci odvádí

Celý proces je opět dobré prožít. Napadnou-li vás při tom jiné věty či jiné představy, je dobré následovat svou intuici.

Nezápasíte s emocemi, ale spíše vás trápí bolestivé projevy energie na těle? Jsou-li ty energie výsledkem znovuprožívání či znovuprožití vašeho dřívějšího traumatu a vy jste si již potřebné k němu uvědomili a pochopili, tak tu energii a bolesti s ní související je možné také přetransformovat. Dobré je použít poslední variantu zmíněnou výše (varianta s body 1 - 5).

Jak obejít Ego a naplnit své poslání

Vycházejme z toho, že co je dobré pro vás, nemusí být dobré pro ego a naopak. Jak to? Dejme si příklad: Pokud se chcete seberealizovat a vyjádřit svou schopnost jako je třeba malování, ego vám v tom může bránit. Brání vám prostřednictvím pochybností, strachu, kritiky. Nebo: Je-li pro vás dobrá určitá terapie, ego se může bránit strachem, odporem, pochybnostmi, nedůvěrou apod. Ego totiž cítí, že taková terapie vám může pomoci strachy a podobné překonat. Ví, že tím ztratí kus ze své nadvlády nad vámi. Co s tím?

Prvním krokem, jak se nenechat ovládnout a jít za svých cílem, je si uvědomit, že to je ego, co vám brání. Druhým krokem je se vědomě rozhodnout, že ať si ego dělá třeba psí kusy, jste rozhodnuti, že svého cíle dosáhnete. V té chvíli může ego svůj boj ještě zesílit a snažit se vás svázat, abyste nic nepodnikali a po ničem netoužili. V tomto bodě je dobré nepolevit a udržet si nadhled. Jít si za cílem a nedbat toho dramatu, co ego pro vás hraje, nenechat se do něj vtáhnout a naopak dělat krůčky a kroky vedoucí k tomu, po čem touží vaše já.

Máte-li pochybnosti, že třeba umíte malovat (i jen tak pro sebe), prvním krůčkem může být zajít do papírnictví a koupit si třeba skicák a pastelky či vodovky. Ego si při vašem prvním krůčku pěkně posteskne: "Škoda, já myslelo, že už ji mám v hrsti, ale ona se nedala. Tak třeba ji zarazím na dalším kroku." Přineste si svoje "nádobíčko" domů a zjistíte, že se vám do malování nechce, že máte najednou k tomu nějaký odpor a že už vlastně ani nevíte, proč jste chtěli malovat. Ten pocit, že se vám chce malovat vám nějak zmizel. V tu chvíli je dobré si uvědomit, že to ego, egíčko si s vámi opět hraje a že se nechcete (pokud opravdu nechcete) nechat se do té hry vtáhnout. Vytáhnete si své "nádobíčko" a přenášíte na papír cokoliv vás napadne. Ego si v tu chvilku asi řekne: "No počkej. Ještě nemáš vyhráno!" A vám se výsledky vašeho malování nelíbí. Jste kritičtí, máte chuť to zmačkat a vyhodit. A v tu chvíli je dobré......... A to už znáte. Je to pořád po spirále dokola, ale nahoru. Ego si na vás dělá nároky a bude to zkoušet pořád. Záleží na vás, zda mu dáte šanci a půjdete si za tím, po čem toužíte.

Vás teď možná napadá: "No jo a když je to tak jednoduché, tak proč jsou různé terapie?" A odpovědí je, že práce s egem není jednoduchá. Vyžaduje vnitřní sílu, úsilí a pevné rozhodnutí jít si za tím. I zde platí že "žádný učený z nebe nespadl" a "někde se začít musí". A terapie pro vás může sloužit jako odrazový můstek. Může vám poskytnout vhled do toho, jak vás ego ovládá a že vás v podstatě svazuje a brání vám se vyjádřit. Můžete získat prožitek toho, jak by se vám mohlo lehce a s radostí žít svůj vlastní život. Můžete získat prožitek, v čem je vám vlastně egem bráněno. Každou terapií můžete získat kousíček vhledu do svého poslání zde na Zemi, do svého potenciálu, který ve vás dřímá a čeká na probuzení.

Tento článek vychází z Markétčiny vlastní zkušenosti.
Markétka (Mgr. Markéta Jiříková)

Markétčiny stránky: http://hadisila.blog.cz/ a http://hadisila.wz.cz/


Vloženo: 19.08.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 10
poslední: 10.06.2011 21:56

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné; pokud ne, nejde o velké pravdy. (Napoleon Hill)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7950