Příběhy mistrů zenu

sestavil: Václav

použitý zdroj: Zenová hůl - Anekdoty a příběhy mistrů zenu

Výběr několika příběhů z knihy Zenová hůl. Z anglického originálu Zen Antics, vydaného nakladatelsvím Shambhala Publications, Inc. v Bostonu r. 1993, přeložila Zuzana Kulichová. Odborná revize překladu Robin Heřman. Vydalo nakladatelství VOTOBIA.

Skrytá ctnost a zjevná odměna

Příběhy mistrů zenuMistr Hakuin často vyprávěl příběh z doby, kdy byl mladým studentem, navštěvoval zenové učitele a pomocí rozjímání o vnitřní prázdnotě si očišťoval mysl od subjektivních představ a připravoval se na přijetí pravdy objektivní.

Cestoval tehdy ve společnosti dvou dalších mnichů a jeden z nich ho požádal, aby mu nesl zavazadla. Kvůli nemoci se prý cítí slabý a vyčerpaný. Mladý Hakuin souhlasil a ponořil se ještě víc do svého rozjímání, by odvrátil myšlenky od nákladu. Druhý mnich si povšiml Hakuinova mládí a horlivosti a i on se rozhodl zbavit svého nákladu. Začal předstírat, že je rovněž nemocen, a požádal Hakuina, zda by nenesl zavazadla také jemu. V duchu buddhistické služby si tedy Hakuin naložil i třetí náklad a pokračoval v cestě, snaže se pohroužit do prázdnoty usilovněji než kdy jindy.

Konečně došli na místo, odkud nemohli pokračovat dál jinak než ve člunu, a tak se u nejbližšího stanoviště nalodili na přívoz. Naprosto vyčerpaný Hakuin se sesul na podlahu a tvrdě usnul. Když se probudil, nemohl se na čas zorientovat. Zdálo se, že právě přistáli, ale on si nevzpomíná, že by vůbec vypluli. Náhle ucítil nechutný zápach. Když se rozhlédl, všiml si, že ostatní jsou zelení v obličeji a pokrytí zvratky.

Všichni si ho udiveně prohlíželi. Ukázalo se, že se člun po cestě dostal do bouře a tak prudce se kymácel, že všichni včetně převozníka dostali mořskou nemoc. Jen mladého Hakuina, který byl vyčerpán z nesení zavazadel obou svých spolucestujících a který celou bouři prospal, nevolnost vůbec nepostihla.

Díky této příhodě, vyprávěl zenový mistr, jak si poprvé na základě vlastní zkušenosti uvědomil oprávněnost tvrzení, že skrytá ctnost bývá zjevně odměněna.

Chrámová brána

Kdysi žil bohatý muž jménem Heizaemon, jenž se za svého života snažil ze všech sil naplnit ctnosti přikázané starými mudrci. A jelikož to byl ryzí a vnímavý člověk, štědře rozdával ze svého majetku na dobročinné účely a péči o potřebné. Zachránil tak mnoho dětí ze zchudlých rodin a dal ve své provincii ku všeobecnému prospěchu postavit četné mosty a silnice.

Než zemřel, v poslední vůli stanovil, že jeho majetek má být využit na podporu potřebných v dalších pokoleních, čehož si vážili jeho děti i vnukové. Vypráví se, že jednoho dne se u dveří Heizaemonova domu objevil jistý mnich. Zřejmě kdesi slyšel o pánově nezištné štědrosti, mezi boháči té doby velmi neobvyklé, a přišel ho požádat o peníze na stavbu chrámové brány.

Dobrodinec se mu však vysmál do očí a pravil: "Já pomáhám lidem, protože nemohu snést jejich utrpení. Co je však špatného na chrámu bez brány?"

Postřeh

Jistý mladý velmož, který studoval zen u mistra Bankeie, měl zálibu v bojovém umění. Jednou se rozhodl, že vyzkouší mistrův postřeh, a znenadání ho napadl svou holí.

Mistr bez vzrušení odrazil výpad růžencem a pak pravil: "Tvá technika není ještě zralá: mysl se ti hnula první."

Nejzazší bod

Zenový mistr Taigu byl prověřen, aby se stal představeným jistého chrámu. Jedna místní žena, které zemřelo dítě, přišla nového opata požádat, aby za ně vykonal pohřební obřady. Prosila ho: "Bude pro mne velkou ctí, budete-li účasten na mém žalu. Povězte mi, prosím, kam odešlo moje děťátko."

Taigu jí nedokázal odpovědět a žena, hořce plačíc, odešla. Mistr si pomyslel: "Domníval jsem se, že jsem dosáhl cíle. Ale tato žena mi ukázala, že o nejzazším nevím nic. Proč tedy mám být opatem?" A tak se vzdal Taigu svého úřadu a odešel do ústraní, aby dále prohluboval své poznání.

Vyučování zenu

Jednoho dne se správce provincie zeptal mistra Taigua: "Říká se, že 'Zápisky od azurové skály' jsou největší ze všech zenových knih. Je to pravda?"

Taigu souhlasil.

Správce ho tedy požádal: "Prosím, vylož mi jeden nebo dva příběhy z této knihy."

Taigu odvětil: "Obávám se, že byste jim nerozuměl."

Správce však neustále naléhal, až nakonec Taigu odrecitoval slova z prvního příběhu knihy: "Jsi-li prázdný, není žádná svatost."

Správce řekl: "Tomu nerozumím".

A Taigu pravil: "A přece jste si nedal říct."

Odchod mistra

Vynikající zenový mistr Bankei zemřel v posledním desetiletí sedmnáctého století v jednom venkovském chrámu. Před smrtí ho jeho žáci podle starého zvyku žádali o verš na rozloučenou.

Mistr pravil: "Byl jsem na tomto světě sedmdesát tři let a z toho jsem čtyřicet čtyři roky strávil vyučováním zenu, abych pomáhal osvobodit jiné. Můj verš na rozloučenou tvoří vše, co jsem vám vykládal více než polovinu svého života. Nemá smysl skládat nic dalšího. Proč bych měl napodobovat ostatní a na smrtelné loži se zpovídat?"

Když Bankei domluvil, v dokonale vzpřímeném sedu skonal.

Skutečnost

Mistr Tenkei vždy nabádal své následovníky slovy: "Měli byste být opravdoví ve všem. Nic, co není opravdové ve světě, není opravdové ani v buddhismu, a nic, co není opravdové v buddhismu, není opravdové ani ve světě."

Dále říkával: "Dívejte se pozorně a poslouchejte ještě pozorněji. Na světě není nic skryto. Co byste mi na to řekli?"

Zen v denním životě

Mistr Man'an napsal jednomu laickému studentovi zenu: "Chceš-li rychle osvojit všechny pravdy a dosáhnout úplné nezávislosti, není lepší cesty, nežli soustředění v činnosti. Proto se říká, že studenti mysticismu pracující na cestě by měli usednout uprostřed hmotného světa."

Třetí zenový patriarcha pravil: "Chceš-li směřovat k Cestě jednoty, neměj odpor vůči předmětům šesti smyslů. Tím se nemyslí, že by ses měl předmětům šesti smyslů oddávat, znamená to, že bys měl udržovat pravou bdělost - v každodenním životě neprahnout po smyslových předmětech, ale ani je neodmítat. Tak jako kachna, která se potápí, a přece si nezmáčí peří. Naopak, pokud budeš objekty šesti smyslů pohrdat a snažit se jim vyhýbat, bude to jen a jen únik a nikdy tak nenaplníš Cestu k buddhovství. Jestliže jasně vidíš podstatu, pak jsou objekty šesti smyslů samy o sobě meditací, smyslné touhy Cestou jednoty a všechny předměty projevy Skutečnosti. Dosáhnout velké zenové rovnováhy, kterou neruší ani pohyb, ani nehybnost, znamená, že tělo i mysl jsou osvobozeny a uvolněny."

Náboženství všedního dne

Jeden mocný kníže ze západního Japonska navštívil mistra Hakuina, aby se ho přeptal na jakési pokyny. Stalo se, že toutéž dobou přinesl jeden vesničan mistrovi prosné placky. Mistr si hned vzal a nabídl také knížeti.

Kníže byl zvyklý na bohatá jídla a nikdy předtím něco takového nejedl. Do ubohé placky, kterou upekla vesničanova žena, se mu proto vůbec nechtělo.

Když to Hakuin zpozoroval, pokáral knížete slovy: "Přinuť se a placku sněz, poznáš tak bídu obyčejných lidí. Mé učení není o ničem jiném."


Vloženo: 29.11.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 1
poslední: 9.01.2011 17:26

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Ty nejdůležitější věci na světě jsou neviditelné. (Antoine de Saint-Exupéry)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 2, poslední: 17.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

S jakou částí těla míváte nejvíce problémy?
nemívám žádné problémy (1285)
->
nohy, ruce (1293)
->
pohlaví a okolí (1445)
->
břicho (1270)
->
hrudník, srdce (1165)
->
záda, krk (1283)
->
hlava, obličej (1264)
->
Celkem hlasovalo: 9005

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0