Psychowalkmany a základní princip jejich funkce

sestavil: Václav
použitý zdroj: Jan Valuch, http://www.baraka.cz

Psychowalkman, audiovizuální stimulátor, je technologický výrobek, který pomocí zrakových a zvukových impulsů působí na lidskou psychiku. Psychowalkman dokáže v nezvykle rychlém čase změnit psychické naladění uživatele podle jeho potřeby. Umožňuje vyladit vědomí a vyvolat změnu frekvence mozkových vln.

Nedílnou součástí psychowalkmanu, v současné době i u nás nejpoužívanějšího autostimulačního neurotechnologického vynálezu, je kromě zrakového působení i působení zvukové. Co je účelem zvukové stimulace mysli? Proč ve sluchátkách psychowalkmanu uslyšíte místo hudby zcela nepopsatelné zvláštní zvuky? Tento článek obecně pojednává především o jeho zvukové stránce a dále o historii zvukové stimulace.

Psychowalkman a zvuk

Psychowalkman a zvukPsychowalkman, relaxační přístroj pro audiovizuální stimulaci mysli, dokáže uživatelův mozek naladit do hladiny alfa (frekvence mozkových vln se pohybuje rychlostí 8 - 13 cyklů za sekundu – tzv. Hz) i do ostatních dosud známých hladin vědomí: theta (4 - 7 Hz), delta (0,5 - 3 Hz) a beta (14 Hz a výše). Rovněž dokáže vyvolat specifické stavy změněného vědomí, například stav tzv. Schumannovy rezonance. To je pro lidský organismus velmi blahodárný stav duševní aktivity na rozhraní hladin alfa a theta, konkrétně 7,8 Hz, protože na této frekvenci též pulsuje geomagnetické jádro Země.

Psychowalkman pravidelným používáním posiluje schopnost mysli samostatně a lépe navozovat žádoucí změny frekvencí a využívat tak celou kapacitu vědomí. U dnešních psychowalkmanů je působení na oba lidské smysly, tedy zrak a sluch, vždy součástí jednoho přístroje, i když původně se vývoj obou druhů stimulace ubíral vlastní cestou.

Princip působení tohoto stimulačního přístroje je vcelku jednoduchý. Na přístrojem vysílanou frekvenci zrakových a zvukových pulsů se nejdříve přeladí přímo kontaktované smyslové centrum, tedy zrak nebo sluch. Z takto ovlivněných oblastí mozku se poté konkrétní frekvence rezonantně začne šířit do zbylých částí mozku. Pokud je tedy mozek pod nadvládou frekvence 18 Hz (hladina beta), naladí se během několika málo minut působení stimulace psychowalkana na frekvenci vysílanou přístrojem, například na 10 Hz (hladina alfa). Psychowalkman obsahuje řadu různých programů tak, aby uživatel mohl volit mezi konkrétními frekvencemi nebo jednotlivými účinky.

I když je část mozku, zodpovědná za příjem a vyhodnocení všech zrakových podnětů, mnohem rozsáhlejší, než sluchová, a mohlo by se zdát, že zraková stimulace psychowalkmanu je důležitější, a promlouvá více do konečného výsledku, nedá se říct, že samotná zraková stimulace je účinnější než sluchová: obě dvě jsou prostě rozdílné.

Historie zvukové stimulace mysli

Lidé odjakživa intuitivně tušili, a my dnes již zcela prokazatelně víme, že sjednotit frekvenci mozkových vln (ať už v hladině alfa nebo beta) znamená harmonizovat činnost mysli. Důsledkem této harmonizace je především prospěšný vliv na celkový zdravotní stav a rovnováhu organismu na chemické, fyzikální i duševní úrovni (mozek je řídící jednotka celého organismu) a výrazné zvýšení duševní kapacity (lepší řešení logických i emočních problémů, zvýšení IQ a EQ, duchovního "probuzení" apod.).

Dnes již také víme, že dosáhnout konkrétního stavu vědomí, např. hluboké hladiny alfa (8-9 Hz) znamená "formátovat" své vědomí k dosažení zcela konkrétních účelů.

Historie ukazuje, že tyto dva poznatky využívalo lidstvo s úspěchem po tisíciletí, a dokonce mnohem lépe, než to zatím dokážeme my dnes. Navíc o důležitosti těchto jevů vědělo, i když se jednalo o vědění podvědomé a pocitové, z dnešního hlediska nepodložené vědeckými důkazy. Navozování změněných stavů vědomí nebylo totiž bláznivým výstřelkem šamana nebo kouzelníka, jak by se z dnešního pohledu 20. století mohlo ještě donedávna zdát. Schopnost navozovat a využívat změněného vědomí je základním předpokladem k dosažení trvalé psychosomatické rovnováhy, nezkreslenému prožívání života, radosti a štěstí z něj, stejně tak jako autentickému prožívání jeho duchovního aspektu.

Tato základní lidská potřeba se nezměnila, přesto, že po několik posledních set je společensky trvale potlačována. Snaha o její zpětné dosažení, která výrazně sílí v posledních padesáti letech (ale je stále okrajová) potom pro většinu populace někdy působí křečovitě (,,lidové léčitelství a šamani, jak divné!"). Je nesporné, že k rozvoji schopnosti dosahovat a využívat změněného vědomí hrál od počátku významnou úlohu sluch a jeho stimulant – zvuk.

K ovlivnění psychiky prostřednictvím sluchu bylo historicky používáno mnoho jevů, včetně hry na hudební nástroje. Zastavme se k dokreslení souvislostí alespoň u některých. Jedním z nejzákladnějších jevů je naslouchání přirozeným zvukům přírody. Antropologové dokonce zjistili, že šimpanzi jsou schopni ujít i několik desítek kilometrů "jen" proto, aby našli místo, která jim "zvukově" (pochopitelně i "zrakově" apod.) vyhovuje. Místo, které je tedy pro udržení psychosomatické rovnováhy nejoptimálnější. Je to přirozená schopnost a potřeba většiny savců, člověka nevyjímaje. Netřeba asi zdůrazňovat, že závažné negativní důsledky ignorování této i dalších přirozeností pociťuje člověk dnešního světa dnes a denně.

Dalším druhem zvukové stimulace je vyslovování či vyluzování různých zvuků, dnes je v ezoterice nejznámější pravděpodobně slabika ÓM. Každá hláska má jiný tón, jinou vibraci - frekvenci. Vyslovení zvuku je vnímáno nejen sluchem, ale rezonancí celým tělem, protože lidské tělo je obrovský rezonátor. Pro mluvícího rezonuje vydaný zvuk především v krční oblasti, kde vlastně vzniká, pro příjemce především v oblasti mozku, kde je centrum sluchu. Vyslovováním určitých hlásek či zvuků je tedy možné ovlivnit psychiku, dokonce lze působit určitými hláskami či tóny na konkrétní frekvenci mozkových vln.

Zlomovým předělem ve stimulaci mysli zvukem byl podle mne vynález bubnu. Datovat je to obtížné – jisté však je, že buben jako nástroj byl znám a rozšířen po celou historii šamanismu (čínské archeologické nálezy datují první známé šamanské bubny potažené aligátoří kůží do doby asi 6000 let př. Kr.). Jako významný zdroj "vibrací" přetrval, i když v pozměněném účelu, do dnešní doby. Při výzkumu tohoto jevu bylo například zjištěno, že frekvence bubnování několika současných primitivních národů z různých míst planety odpovídá bez rozdílu hladině theta (4 - 7 cyklů za sekundu). U bubnů, jako nástroje specifických zvuků, také tkví kořeny zvukové stimulace, která je používána v dnešních psychowalkmanech.

Princip zvukové stimulace psychowalkamanu

Psychowalkman vysílá specifický druh zvuku, který dokáže účinně změnit dominantní frekvenci mozkových vln, tzv. binaurální rytmy. Jsou to stimuly, které vznikají přímo a pouze v mozku. Přístroj vysílá do jednoho ucha zvuk na jedné nosné frekvenci, např. 200 Hz, a v témže okamžiku pro druhé ucho jiný zvuk na "vyhozené" frekvenci, např. 210 Hz. Sluchové centrum pak vyhodnotí příjem o frekvenci 10 Hz a na ni se přeladí.

Kromě binaurálních rytmů se můžeme u některých modelů psychowalkmanů dostupných v ČR setkat i s jiným druhem zvuku, který může fungovat fyziologicky odlišně. Jedním z takových je například tzv. bílý šum. Bílý šum je velmi rychlé a nahodilé střídání zvukových frekvencí, tedy forma smyslové deprivace sluchu tím, že poskytuje neurčitou a zmateční informaci. Mozkové centrum sluchu reaguje na takový podnět útlumem, tedy uvolněním do nižších hladin vědomí alfa až delta. K dalším účinným typům stimulačních signálů využívaných v omezené míře světovými výrobci neurostimulačních přístrojů patří dále klapot, izochronní tóny (běžně se vyskytují v přírodě), šedý nebo hnědý šum, monaurální rytmy, binaurální a izochronní akordy. V drtivé většině modelů všech značkových výrobců psychowalkmanů jsou standardně zabudovány právě binaurální rytmy. Jednou z jejich nesčetných výhod je to, že působí daleko pod i nad prahem slyšitelnosti.

Duchovní aspekty

Člověk jako souhrn vibrací vyzařuje jakousi svoji zvukovou auru, podobně jako světelnou auru. Rezonuje tedy do okolí určitou frekvencí - a pokud bychom ji dokázali přesně změřit, zjistili bychom možná o dotyčném, v jaké je kondici a na jaké úrovni duchovního probuzení (vědomí) se nalézá. Protože rezonuje určitou frekvencí, je stejnou frekvencí i přitahován. Není tajemstvím, že různé druhy hudby v tomto smyslu též působí jinými frekvencemi. Tak je podle některých názorů heavy metal nebo tvrdá rocková hudba frekvenčně daleko nižší, než například relaxační hudba se zvuky přírody. Folk a country je řekněme někde uprostřed. To, jakou hudbu posloucháme, jakou hudbou jsme tedy přitahováni, může tedy také vypovídat o tom, jak jsme duchovně zralí a otevření. S trochou nadsázky bych si tedy dovolil i použít slogan: ,,Řekni mi, co posloucháš, a já ti řeknu, jak na tom z duchovního pohledu jsi."

Děkuji J.M. Valuchovi, že jsem odborné informace mohl čerpat z jeho publikace "Neurotechnologie, mozek a souvislosti, 3. vydání".

Osobní zkušenost

sestavil: Václav

Na tento článek si dovolím reagovat i já a přidat svoje praktické zkušenosti a postřehy.

  1. Psychowalkmen jsem vyzkoušel v souvislosti s měřením odezvy audiovisuální stimulace tohoto typu v EEG. Popisované stavy přístroj opravdu navozuje, nicméně výsledek je hodně inviduální a liší se pro různé typy lidí.
  2. Chtěl bych se zmínit o velké nebezpečnosti jeho používání pro lidi trpící epilepsií. Přístroj může vyvolat epileptickou událost i u těch, kteří mají k epilepsii sklony a nemusí o tom před použitím psychowalkmenu vůbec vědět.
  3. Zde na stránkách mám v odkazech program "BrainWave Generator". Ten bych doporučil vyzkoušet před tím, než si psychowalkmen zakoupíte. Tato aplikace je volně ke stažení.
  4. Můj cekový názor na psychowalkmeny zní: "drastická metoda meditace". Doporučil bych vyzkoušet jemnější a přirozenější techniky..

Vloženo: 2.02.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 9
poslední: 20.04.2012 07:27

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Prostě si uvědomit, že mám tu sílu. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7959

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0