Reinkarnace a minulé životy

sestavil: Václav
použitý zdroj: Ronald Zürrer - Reinkarnace

Napadlo vás, že putování duší nabízí bezprostřední vysvětlení a ospravedlnění zla na světě? Je-li to špatné, čím trpíme, výsledek našich hříchů, které jsme v našich životech spáchali, tak to můžeme snášet s odevzdaností a nadějí, že v našem budoucím životě bude méně utrpení, budeme-li v tom nynějším usilovat o počestnost. (William Somerset Maugham - Na ostří nože)

Podle průzkumu agentury SC&C v roce 1999 věří 36 procent Čechů v různé formy posmrtného života. Více než každý pátý pak v reinkarnaci. To, co lidé většinou odmítají, není nadpřirozeno, ale spíše tradiční náboženské systémy a organizované náboženství obecně. Podíl věřících bez církevního zázemí stále roste.

Co je to reinkarnace?

Reinkarnace a minulé životyReinkarnace znamená souvislé putování spirituální duše společně se svým jemnohmotným tělem od jednoho hrubohmotného těla k dalšímu, a sice podle své vlastní individuální karmy. Vše, co nás v životě "náhodou" potká, ať už radost nebo utrpení, není nic jiného než reakce na naše vlastní přání, rozhodnutí a jednání v minulosti, ať už v současném, nebo minulém životě.

Především ze strany církve přichází neustále výtka nespravedlnosti, která táže, zda je učení karmy slučitelné s vírou ve spravedlnost a milosrdenství milujícího Boha. Nejsou ovšem jakákoliv jiná vysvětlení než je karma, reinkarnace a minulé životy mnohonásobně krutější a nespravedlivější?

Nebylo by to pak méně spravedlivé, kdyby mohl každý jednoduše konat a nechávat věci být podle vlastní úvahy, aniž by byl za to pohnán k odpovědnosti? A především, není spravedlivější a milosrdnější, když člověk, zejména když se dopustí nějaké chyby, vždy znovu dostane šanci se zlepšit?

Proč se má význam zabývat reinkarnací?

Učení o reinkarnaci působí možná na první pohled cize a děsivě. Z toho důvodu bývá raději odsunuto do oblasti víry nebo dokonce pověry. Jaké praktické výhody a důsledky může mít reinkarnace pro náš každodenní život? V konečném důsledku jde pravděpodobně o ústřední otázku "Kdo jsem, odkud přicházím". Teprve až vyřešíme tuto otázku, otevře se nám cesta k vysvětlení všech ostatních otázek a problémů našeho života.

Jako další pozitivní účinky reinkarnace se nabízí:

  1. porozumíme problémům každodenního života, pochopíme jejich skutečnou podstatu
  2. pochopíme, že jsme všichni kvalitativně vzájemně rovnocenné individuální duše
  3. když si uvědomíme, že jsou minulé životy, naučíme se poznávat krásu života a vážit si jí
  4. leckdy matoucí dramata života začnou dávat smysluplný obraz
  5. zjistíme, že deprese či sebevraždy k ničemu nevedou - vše se jen přesune do dalšího života

Dharma - plán života

Souběžně s pojmem karmy lze definovat pojem dharmy. Zatímco osobní karma člověka popisuje vnější obecné podmínky současné inkarnace, vztahuje se dharma na subtilní životní plán, životní úkol, který tento člověk - nezávisle na druhu své karmy, má splnit a poznat.

Svou dharmu můžeme vědomě odhalit - například pomocí astrologie, umění číst z ruky, či jiného mantického umění za podpory duchovního učitele. Lze toho dosáhnout také introspekcí, prostřednictvím "vnitřního zasvěcení", nebo navázání kontaktu se svým průvodcem. Záblesky z minulých životů může spatřit každý z nás (například ve snech), ovšem jedině poznáním pravdy si uvědomí celou podstatu vesmíru a pochopí všechny souvislosti (to tvrdí moudří mystikové).

Co se s námi děje po smrti?

Existuje něco jako "život po smrti"? Nebo smrtí vše končí? Žijeme jen proto, abychom zemřeli, nebo má náš život vyšší smysl? Je smrt konec naší existence, nebo nám otevírá dveře do nového života, k novým dimenzím, novým světům? V této souvislosti se přednostně nabízejí tři následující nejčastější odpovědi:

  1. Smrt jako konec všeho - tato teze naznačuje, že je lidské tělo se všemi myšlenkami, pocity a přáními pouze dočasná kombinace biochemických materiálních komponent, atomů, molekul a různých druhů energie. Podle této teorie se v okamžiku smrti rozpadáme na elementární materiální částice a nic z našeho těla nezbude (stráví jej hnilobný proces, nebo je spáleno). Naše myšlenky, ideje a přání se předají pozdější generaci nanejvýš ve formě vzpomínek. Nic jako nesmrtelná duše neexistuje.
  2. Nebe nebo peklo po jediném životě - toto hlásá církevní učení. Přicházíme z nicoty, smrtí se tam ovšem již nevrátíme. Po smrti následuje zvláštní soud s předběžnou odměnou, či potrestáním. Po jisté době nás čeká poslední soud. Musíme se před Kristem zodpovídat ze svého pozemského života, a tento Boží soud rozhodne, zda se dostaneme do věčného nebe, či zda budeme odsouzeni k pekelnému trestu.
  3. Putování duší - Podle učení o reinkarnaci není smrt to, co nazýváme koncem, ale přechod. V okamžiku smrti opouštíme své fyzické tělo a po určité době vstupujeme do těla nového, jež nám je na základě našeho přání a našeho jednání přiděleno (zákon karmy).

Řeší něco sebevražda?

Pochopení souvislosti karmy a reinkarnace může také vnést nové světlo na tolik diskutovaný problém sebevraždy. Co se děje z hlediska reinkarnace s osobou, která spáchá sebevraždu?

Nejdříve si položme otázku, v jakém stavu vědomí se nachází sebevrah. Většinou je to deprese, které propadl poté, co ho postihla například nějaké velká ztráta. To ovšem znamená, že i nové okolnosti, do kterých se po své smrti dostane, budou velice neblahé, neboť ty se řídí vědomím v okamžiku smrti.

Z filosofického pohledu se sebevražda rovná pokusu o útěk před vlastní karmou. Avšak své karmě nemůžeme uniknout, a to ani prostřednictvím smrti. Vědomé odmítnutí fyzického těla nic neřeší. Naopak, fyzické tělo umírá, avšak karma zůstává břemenem sebevraždy.

Kdo tedy vědomě odmítne své tělo, prozatím žádné nové nezíská. Všechny úzkosti a frustrace si vezme sebou a po přechodnou dobu tento stav nedokáže opustit.

K čemu jsou minulé životy, když si je nepamatujeme?

K tomuto tvrzení se vyjádřil parapsycholog Rudolf Passian takto: "Při hlubším zamyšlení jistě každý pochopí, že poznatky tohoto druhy by asi byly obrovskou zátěží. Logicky vzato bychom si nejenom my sami, ale i všichni ostatní, dokázali podržet vzpomínky na celou minulost. A nehledě na to, že by naše mozková kapacita byla přetížena, nutně bychom se zase setkali s těmi lidmi, kterým jsme kdysi přivodili velké útrapy a oni to také vědí! Potom by se nenávist, závist a neshody, tento beztak bujně se rozmáhající plevel eticky degenerované civilizace, ještě více šířil a peklo na zemi by bylo dokonalé."


Vloženo: 29.04.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 23
poslední: 15.12.2016 03:49

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Ha, ha, ha - jsem jen prostý buddhistický mnich. (Dalajláma)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Na co myslíte ve sprše?
na příjemné věci (1498)
->
na své tělo (1595)
->
na problémy (1115)
->
na blbosti (1227)
->
řeším aktuální den (1010)
->
na nic - jen relaxuji (1223)
->
něco jiného (1164)
->
Celkem hlasovalo: 8832

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0