Rentgenové vyšetření (RTG)

sestavil: Václav

použité zdroje:
http://cs.wikipedia.org
http://www.linkos.cz

Rentgenové záření je forma elektromagnetického záření o vlnových délkách 10 nanometrů až 100 pikometrů. Využívá se při lékařských vyšetřeních a v krystalografii. Jedná se o formu ionizujícího záření a jako takové může být nebezpečné.

Lékařské využití

rentgenové vyšetření - příklad snímkuRentgenové záření může být využito pro zobrazení detailů kostí a zubů (skiagrafie), popřípadě za pomoci vhodných technik i ke zkoumání měkké tkáně (densitografie, subtrakční radiografie, tomografie. Poté co Röntgen objevil využití pro pozorování kostních struktur, se rozvinulo jeho užívání v lékařském snímkování. Radiologie je specializovaný obor lékařství zabývající se radiografií a jinými technikami diagnostického snímkování. Toto je pravděpodobně nejčastější využití rentgenového záření.

Popis Rentgenového pracoviště

Nedílnou součástí rentgenu musí být zabezpečení obsluhy proti ozáření. Některé rentgeny především průmyslové radioskopické a bezpečnostní jsou dodávány již s rentgenovou kabinou (odstíněním). Tam, kde není možné zajistit odstínění, zajišťuje se ochrana vzdáleností. Podle velikosti energií se stavějí rentgenové laboratoře a rentgenové kobky. Jsou konstruovány tak, aby se minimalizovalo ozáření obsluhujícího personálu.

Obsluha, pokud je toto možné, je v oddělené místnosti. Rentgeny větších energií jsou umístěny v betonové kobce, která má dostatečné odstínění. To je zabezpečeno mimo klasického betonu ještě speciální barytovou omítkou. Pro kobky se menšími zdroji jsou dveře dřevěné s Pb vložkou, pro velké energie ocelové s Pb vložkou. Konstrukce musí být taková, aby nedocházelo k průniku záření např. v místech zámku a kliky, případně u podlahy. Dveře jsou zabezpečeny kontakty, které zajistí, že při otevření dveří se rentgen automaticky vypne.

Kde lze rentgen použít

Vyšetření bez použití kontrastní látky se označuje jako „nativní“. Obraz je zachycen buď na speciální film nebo je promítán na obrazovku. S nástupem CT, MR a dalších vyšetření se indikace některých rentgenových vyšetření výrazně omezují.

Použití rentgenu:

  1. Rentgen hrudníku - Zobrazuje především plíce, které jsou naplněné vzduchem. V plicním parenchymu jsou tak dobře patrná nevzdušná ložiska (zánět, nádor). Pokud dojde k uzávěru průdušky (nádorem nebo jiným procesem) nedostane se do plíce nebo její odpovídající části vzduch – na rentgenovém snímku je pak zastření, které se nazývá atelektáza. Mediastinum je na snímku patrné jen jako stín, nelze rozeznat jeho struktury. Rozšíření stínu mediastina může být způsobeno např. zvětšenými (nádorem) uzlinami.
  2. Rentgen kosti - Používá se ke kontrole stavu jednotlivých kostí.
  3. Mamografie - Vyšetření prsu na speciálním rentgenovém přístroji. Každý prs je rentgenem vyšetřen ve dvou projekcích – jednak shora dolů, jednak z boku. Při vyšetření je nutno prs lehce zmáčknout. Na mamografii je možno zachytit nádor již v počátečním stádiu, proto se toto vyšetření používá i ke skríningu.
  4. Duktografie - Vyšetření vývodů mléčné žlázy, do kterých se jemnou sondou vstříkne kontrastní látka. Provádí se např. při krvácení z prsu, pokud na mammografii není žádný nález.
  5. Rentgen jícnu, žaludku, dvanáctníku - kontrastní látka (baryum) se podává ústy, lékař při polykání pozoruje průchod kontrastní látky jícnem, žaludek a v časovém odstupu i průnik do dvanáctníku. Může hodnotit zúžení průsvitu (nádor jícnu, tlak na jícen zvenčí zvětšenými uzlinami nebo světšeným srdcme, nádor v přechodu žaludku ve dvanáctník) a reliéf sliznice (peptický nebo nádorový vřed).
  6. Irigografie - Vyšetření tlustého střeva za pomocí kontrastní látky (barya), která se podá ve formě klysmatu. Před vyšetřením je nutné dokonalé vyprázdnění střeva pomocí speciálního projímadla nebo očistného klysmatu. Vyšetření může prokázat zúžení průsvitu tlustého střeva (nádorem) nebo hrubší defekty na sliznici (nádor, zánětlivá onemocnění). Pokud je nutné podrobnější vyšetření slizničního reliéfu, provádí se dvojkontrastní irigografie – po základním vyšetření se do tlustého střeva vpraví malé množství vzduchu. Kontrastní látka tak ulpívá jen na střevní sliznici, která se tak lépe zobrazuje a je možno zachytit i jemnější změny.
  7. Vylučovací urografie - Vyšetření ledvin. kontrastní látka (zpravidla obsahující jod) se podávává do injekcí do žíly, pak se v různých časových intervalech provádějí snímky, na kterých jsou patrné ledviny, v pozdější fází vývodné cesty močové a nakonec i močový měchýř. Pokud ledvina nepracuje (nevylučuje kontrastní látku), při vyšetření se nezobrazuje.
  8. Angiografie - Vyšetření krevních cév pomocí kontrastní látky (Venografie, Arteriografie).
  9. Lymfografie - Vyšetření lymfatických cév a uzlin (viz lymfatický systém). Lékař nejprve vstříkne pod kůži vyšetřované oblasti malé množství barviva, které je odplavováno lymfatickými cévami - ty se jím obarví (bez obarvení nejsou lymfatické cévy viditelné). Do lymfatické cévy se vstříkne kontrastní látka a následně se snímkují příslušné lymfatické uzliny. Vyšetření může odhalit metastatické postižení lymfatických uzlin, které jsou jinému vyšetření nepřístupné. V poslední době je lymfografie nahrazována modernějšími metodami (PET).

Vloženo: 5.02.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 0

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Prostě žít a ne se nutit do života. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7952

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0