Smysl života - duchovní růst

Když se řekne duchovní život, většina lidí si představí a okamžitě vybaví nějakou sektu, která z člověka tahá jen peníze. Nebo nicnedělajícího mnicha, který celý den jen sedí a medituje. Obojí je mylná domněnka. Duchovní člověk pouze hledá příčinu, proč tu vlastně člověk je a co je smysl života. To je vše, nic špatného ani složitého na tom není.

Většina dnešních lidí smýšlí materialisticky. Řídí se pouze pěti smysly a intelektem, to co je těmito aspekty dané, a také to, co je vědecky dokázané. Tím se z nich však stávají stroje, konají jen automaticky, co jim kdo nařídí, a to, co jim radí nižší mysl. Také představy bývají často egoistické, nepředstavují si to, co je pro dobro všech, ale jen to, co je dobré pro nich a toho by chtěli docílit. Z mého článku „Pole záměru“ víte, že každá naše myšlenka či představa se jednoho dne uskuteční.

Duchovní růst

Životní-energie.CZDuchovní růst je podmíněn hlavně pochopením - sebe, druhých, procesů, modelů apod. Je třeba dosáhnout žádoucí rovnováhy. Mnoho z nás si začne uvědomovat, že byl jejich dosavadní život bez cíle, bez nějakého vyššího záměru, vše bylo příliš monotónní. Zjistili jsme, že už nám nestačí ta zdánlivá jistota. Chceme totiž zjistit kdo jsme, proč jsme tady… jednoduše poznat svět a vesmír. Tím pádem také sebe. To je začátek duchovního růstu.

Bez prožitků a pochopení je jakékoliv literární nebo přednáškové vzdělávání se pouze nějaké prázdné fráze bez určitého smyslu. Bod rovnováhy máme pochopitelně každý v jiném místě, vše záleží na našich základních charakteristikách. Pokud vám tedy nebude nějaký myšlenkový směr zásadně vyhovovat, jistě se najde nějaký jiný, který přinese uspokojivé výsledky.

V tomto bodě ovšem na adepta číhá zrada - je možné, že zvolený vyhovující směr pouze lechtá adeptovo ego a nikam ho neposouvá. Je tomu tak například v situaci, kdy nejsou na člověka kladeny téměř žádné požadavky na práci na sobě a setkává se pouze s pozitivními zážitky při aplikaci dané metody. Zmatek, rozladění apod. jsou nezbytnými průvodci, kteří nás ženou dál a nutí hledat, nalézat a chápat. Uvíznutí v jakékoliv rovině je zásadním nepřítelem duchovního vývoje. Zní to sice jako samozřejmost, ale někdy si to tak úplně neuvědomujeme.

Dalším nebezpečím je "učitel" s nedostatečně rozpuštěným egem, který nám nedopřeje svobodu a odchod k někomu, kdo nám pomůže posunout se dál. Zde je třeba nedbat na manipulaci a jít za svým, ať už dotyčný třeba vyhrožuje uřknutím apod. Kdo je na cestě za světlem, ten je pod ochranou, stačí prosit anděly (především archanděla Michaela) o ochranné bílé Světlo, přes které neprojde nic negativního.

Velmi poučné jsou z hlediska mapování osobní cesty knihy vypovídající o růstu autora. Může se totiž stát, že transformace proběhne tak nenápadnou formou, že člověk tak úplně neví, jak daleko se právě nachází. Pokud se dokážete s poznatky v těchto knihách ztotožnit a chápete, co měl autor na mysli, jste na nejlepší cestě.

Rovnováha

Dalo by se říci, že duchovní adept má v podstatě dvě možnosti volby: Pasivnější mystickou cestu (převážně meditační) nebo aktivnější magickou (cílené směrování energie). Všimněte si, že to má co do činění s principy jin (pasivní) a jang (aktivní).

Systémy mají přirozenou tendenci uchovávat rovnováhu, přestože jsou neustále plné chaosu. Právě vědomé uchování rovnováhy by mělo být součástí duchovní práce. Růst v této oblasti vede k emocionální stabilitě, která bývá často překážkou pro spontánní výtrysk tvořivosti.

Polarita není otázka černo-bílá, ale obsahuje různé stupně šedi. Ať proti sobě postavíte jakékoliv dva extrémy, jen velmi velmi malé procento zkoumaných bude mít vlastnosti na hranici těchto extrému, dost velký zbytek se pak bude pohybovat na úsečce od jednoho pólu ke druhému. Každé jang obsahuje i jin a obráceně. Tyto energie se vzájemně prolínají a jedna bez druhého neexistuje. Např. dělení lidí na dobré a zlé je proto prvoplánové a značně zavádějící. Ostatně ani duchovní člověk není absolutní koncentrát dobra, protože to není v lidských možnostech.

Dalším z úkolů adepta je tedy uvědomění si svých temných stránek (archetyp stínu, čímž jsou myšleny nejrůznější nevědomé obsahy a také všechno, co jsme kdy zamáčkli do pozadí) a vědomá práce na jejich poznání a přeměně.

Duchovní techniky

Tím, že jsme došli ke zjištění, že aktuální stav našeho žívota nám už nedává to, co dřív, hledáme určité „katalyzátory“, jež by nám k růstu pomohli. Tímto katalyzátorem může být meditace, pozorování sebe a okolí nebo např. léčivá síla Reiki atd. Cesta je jen jedna, tedy její podstata, i když má mnoho různých vnějších forem.

Rozporuplnou otázkou, zvlášť v očích laické veřejnosti, je používání nabytých duchovních sil k různým opičárnám, jako je hýbání předměty, čtení myšlenek atd. Jsou to velmi svůdná úskalí na cestě, jimž je snadné podlehnout, protože to všechno vypadá tak pěkně - co už jsem toho zvládl. To kolega, co chodí na jógu už deset let, vůbec neumí!!! Postřehli jste v této větě bující ego? Správně. Bují, a ne úplně žádoucím směrem.

Naším hlavním úkolem je totiž nalézt pravé Já. Vidím to tak, že pokud nemáme pro danou schopnost uplatnění ve smyslu pomoci druhým (ale pozor na vychylování vesmíru z rovnováhy, každý má svou cestu!), nejsou tyto schopnosti nezbytné. Navíc je cesta každého z nás opravdu jedinečná a nemá smysl se srovnávat s tím nebo oním. Východní směry někdy považují za cíl naprosté vymýcení jáství, ovšem tento stav není zcela vhodný pro všední život v naší civilizaci. Žádoucím projevem já je i vůle pracovat sám na sobě.


Vloženo: 30.03.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 16
poslední: 2.03.2011 19:27

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Člověk si nesmí přát umřít, nesmí si přát smrti, ale nesmí si přát ani života. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Mystika a umění
komentářů: 24, poslední: 18.10.2018
Bdění při intelektuální činnos..
komentářů: 10, poslední: 14.10.2018
Hra na učitele a publikum
komentářů: 7, poslední: 27.09.2018
Koloidní stříbro
komentářů: 0

Reklama za každou cenu?
komentářů: 35, poslední: 18.10.2018
Obyčejná voda jako lék
komentářů: 6, poslední: 16.10.2018
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 40, poslední: 15.10.2018
Duchovní, či jinak zajímavé fi..
komentářů: 260, poslední: 14.10.2018
Připadáte si jako mystik / mys..
komentářů: 6, poslední: 14.10.2018
Jak se pozná láska - láska a p..
komentářů: 3, poslední: 11.10.2018

Svět barevných balónků
komentářů: 1, poslední: 18.10.2018

Anketa

Které náboženství je vám nejbližší?
-> -> -> -> -> -> ->
Celkem hlasovalo: 7163

Copyright © 2007-2018: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0