MUDr. Stanislav Grof

Stanislav Grof se narodil v roce 1931 v Praze. V roce 1957 vystudoval Lékařskou fakultu UK a jako spoluzakladatel Výzkumného ústavu psychiatrického se věnoval mimo další aktivity zkoumání účinků LSD na lidskou psychiku. V bývalém Československu působil až do roku 1967, poté odcestoval do USA na pozvání svých kolegů z Lékařské fakulty Univerzity Johna Hopkinse v Baltimore. Zpět již se nikdy nevrátil.

Pokusy s LSD

V roce 1956 se Stanislav Grof na psychiatrické klinice Lékařské fakulty UK v Praze dobrovolně přihlásil k pokusu s LSD. Zážitek, vyvolaný aplikací této látky, hluboce ovlivnil jeho kariéru i osobní život.

Ve stavech po požití LSD se pokusným osobám zjevovaly dramatické a často traumatické obrazy z jejich osobního života, někdy znovuprožívaly svůj vlastní porod, ale prožívaly i situace mimo svoji osobní minulost, jakoby z života minulého.

Kromě toho se objevovaly i zážitky božské - mytologické výjevy, setkání s různými božskými postavami, vhled do přírodních dějů, splynutí s vědomím živých i neživých věcí nebo se samotnou podstatou Vesmíru.

Grof vypozoroval, že tyto stavy směřují k celistvosti. K celistvosti jedince skrze znovuprožívání a pochopení zablokovaných traumat i k celistvosti s Vesmírem skrze pochopení jeho principů

Holotropní dýchání

Stanislav se svojí ženou Christinou zjistili, že holotropní stavy se dají přivodit i bez zásahu chemických látek - za pomoci intenzivního dechu, evokativní hudby a práce s tělem. Tuto techniku nazvali holotropní dýchání

Psychospirituální krize

Třetím zdrojem zážitků použitých k sestavení tohoto filosofického systému byly psychospirituální krize - procesy duchovní proměny, které samovolně zasáhnou do života člověka, aby ho posunuly v jeho vývoji, psychiatry často diagnistikované jako psychózy. I v těchto stavech přicházejí hluboké vhledy do podstaty světa.

Knihy Stanislava Grofa

Od poloviny 70. let publikoval Prof. MUDr. Grof mnoho knih s psychologickou tématikou. Jsou to například knihy:

  1. Dobrodružství sebeobjevování
  2. Holotropní vědomí
  3. Kosmická hra - zkoumání hranic lidského vědomí
  4. Krize duchovního vývoje
  5. Nesnadné hledání vlastního Já
  6. Psychologie budoucnosti
  7. Za hranice mozku
  8. Žízeň po celistvosti
  9. LSD psychoterapie

Závěr

Hlavní myšlenka všech knih Stanislava Grofa je zcela zřejmá - popisuje situace, kdy se individuální vědomí vzdává kontroly. Situace jsou to dostatečně rozdílné: jedna chemicky navozená, druhá vyvolaná záměrným překysličením mozku a třetí přirozeně vzniklá. Množství materiálu a Grofova snaha o empiričnost a pokus o srovnání s jinými náboženskými a filosofickými systémy by nám mohly dávat záruku kvality takového systému.

A závěr? Zcela jistě existují věci, které se vynořují za jistých okolností v naší mysli - a s těmito stavy se dá pracovat a dále je prohlubovat.


Vloženo: 17.04.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 6
poslední: 2.04.2013 12:57

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Nakládám-li špatně s věcmi, s lidmi, zvířaty, nakládám vlastně špatně se sebou. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 2, poslední: 17.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0