Taoismus: Charakteristika osmi principů Tao

sestavil: Angel Buna

Osm pilířů taoismu obsahuje poznání všech stránek naší každodenní existence. Jejich pojetí odpovídá požadavkům plného uspokojení základních fyzických a duchovních potřeb a tím nám umožňuje využít a rozvinout všechen náš lidský potenciál.

1. Filozofie Tao

TaoFilozofie Tao nám odhaluje logiku, jíž podléhá vývoj našeho života a osudu. S využitím znalostí pojmů vědomí a podvědomí, minulost, přítomnost a budoucnost a sestavením osobního plánu, odstraníme staré návyky, závislosti a problémy. Obnovením síly našeho instinktu a intuice posílíme naší vůli, sebevědomí a sebedůvěru. Ukazuje nám jak dosáhnout svých cílů a dlouhověkosti. Duševní rozvoj bez neustálého zájmu o své zdrávi nevede k harmonizaci těla a duše.

Tao představuje řadu pouček, jimiž se můžeme řídit individuálně, abychom dosáhli úspěchu. Spočívá na poznání obecně platných zákonitostí, jež jsou sice skryty, ale projevují se vždy a všude. Nabízí nám podrobné informace o metodách vhodných k vedení a stimulaci společenského a individuálního osobního vývoje.

2. Tao vnitřní cviky pro zdraví

Tao vnitřní cviky pro zdraví vycházející z chovaní různých zvířat, směrové cviky, cviky zvěrokruhu a cviky posilující nervovou soustavu. Velmi důležité je u těchto cviku technika dýchání. Jedná se o hluboký nádech do plných plic a při dlouhém výdechu se napnou cvaly a vesmírná energie proudí prostřednictvím čaker do jednotlivých žláz.

Sestava vnitřních cviků, které pomocí správného dýchání podporují proudění vesmírné energie v našem těle. Tato energie svou vibrací posiluje všechny vnitřní orgány a celou naší nervovou soustavu. Stabilizuje zdraví, působí preventivně proti všem chorobám a léčí naše nemocné orgány. Obnovuje sílu našeho instinktu a intuice a prodlužuje naše mládí. Posiluje naší vůli, sebevědomí, sebedůvěru a prodlužuje lidský život. Jsou opakem fyzických tělesných cviků a různých sportů, které nám dávají tělesnou krásu, ale často nám zatěžují chod vnitřních orgánů a narušují jejich jemnou činnost. Teprve využíváním obou těchto systémů, lze dosáhnout dokonalé harmonie našeho těla i duše. Jednoduchý systém denních dýchacích cvičení plný nádech a dlouhý výdech je základem "vnitřních cviků“ navozující vzájemnou harmonie mezi jin a jang a tím udržují zdraví v organizmu, posilují tělo i duši.

Vibrační meditace manter nám nejenom pročisťuje čakry a posiluje vnitřní organy, ale hlavně se učíme plnému nádechu a dlouhému výdechu. Vibraci při výdechu přebírá naše podvědomí a to nám prodlužuje dech bez našeho přičinění. Známe 32 manter, které působí i na naše meridiány. Pro začátek stačí používat jen 4 základní mantry, které uvádím: O a M vibruje 7, 6 a 5 čakra, MA a NY 4 a 3, PE a GY 2 a 1, HU a M všechny čakry. Pravidelná vibrační meditace posiluje vnitřní orgány, uzdravuje naše neduhy a působí preventivně na naše zdraví. Posiluje a stabilizuje nervovou soustavu, ovládá emoce a city. Tibetský pohled na čakry je jiný, než indický.

3. Tao vyrovnané výživy

Tao vyrovnané výživy má podstatnou roli v našem životě. Důležitá je rovnováha mezi kyselostí a zásaditostí. Využívat více vlákniny, vitamínů a minerálních látek. Diferencovaná strava podle našich potřeb, našeho zdravotního stavu a věku. Výživa posiluje imunitní systém, dodává nám energii, zvyšuje a ovlivňuje naši aktivitu a odolnost.

4. Tao zapomenutých poživatin

Tao zapomenutých (opomíjených) poživatin, bylin a zeleného koření, jejich využívání při obohacování stravy, což je pravidlem a zásadou taoistické životosprávy. V účinném nasazování bylin a zeleného koření proti zdravotním potížím nejen léčí, ale trvale posiluje náš organismus.

5. Tao masáží, vyrovnávání a zvyšování energie

Tao masáží, vyrovnávání a zvyšování energie nám pomáhá vracet zdraví druhým. Technika masáží, se soustřeďuje na dráhy meridiánů a na cirkulaci energie tělem k posilování a prodlužování životních funkcí.

6. Tao moudrost pohlavního života

Tao moudrost pohlavního života posiluje životnost pohlavních orgánů s využitím pohlavní energie k léčení různých specifických neduhů.

7. Tao umění sebeovládání

Ovládnutí energie, která nás obklopuje k získání sebedůvěry a jistoty. Využít svou přirozenost a poznatky o chování druhých k dosažení dokonalé vlády nad sebou i druhými k získání úspěchu a sebeuspokojení. Není problém naučit se tomuto umění naučit se sami uspokojit. Neboť často využíváte služeb lidí, kteří si sami nemohou pomoci a radí druhým. Sami jsou nemocní, mají osobní, rodinné nebo pracovní a finanční problémy. Věštec musí být zdravý, aktivní a vitální v každém věku. Neptejte se jen na živnostenský list, ale na jejich zdraví. Uvědomte si ,že nemocní lidé mají zvýšenou vnímavost, ale tu by měli použít na řešení svých problémů.

  1. Věštecká umění vykládání tarotu a karet nám dávají různé informace i upozornění a vedou nás životem. Je možné si vést i záznamy o otázkách a odpovědích a podle potřeby je využívat. Najděte si oblast, která Vás plně uspokojí a stane se Vaším pomocníkem i zábavou.
  2. Na základě systému věštění z rukou můžeme zjistit vlastnosti člověka. Čary nám dávají informace o charakteru a zdravotním stavu. Proměnnými drahami čar z rukou charakterizují vývoj osobního i profesionálního potenciálu každého člověka a mohou upozornit na nebezpečí a osobni slabosti. Poznáme-li včas tyto vlastnosti nebo návyky, dokážeme jim čelit nebo s nimi dále pracovat.
  3. Pozorné studium rysů obličeje určitého člověka (nebo vlastního obličeje) odhalí momentální schopnosti člověka, jeho osobní vlastnosti, zdravotní stav. Tato metoda slouží každému, kdo ji zvládne, jako vodítko k určení dalšího postupu k dosažení úspěchu.
  4. Taoistická numerologie (nauka o magickém významu čísel) odhalí nám situaci a poučí o cestách, jenž charakterizují náš život.
  5. Astrologický systém podle Severky, je úplnější než astrologie, umožňuje poznat náš osud a finanční budoucnost, fyzické a duševní vlastnosti sebe, partnera, dětí a další aspekty života.
  6. Systém směru je založený na poznání různých fyzikálních přírodních zákonů a zejména na poznání zákonitostí elektromagnetické energie. Dokonalá znalost těchto sil a zákonitostí nám usnadní vlastní orientaci v prostředí a poloze nemovitého a dalšího majetku.
  7. Studium symbolů se věnuje odhalování významu forem různých zákonitostí, které podmiňují přírodní jevy. Poznávání a využití meteorologických změn i tendencí ve vývoji různých záležitostí.

8. Tao pro úspěch

Tao pro úspěch odhaluje mechanismy, jimiž se řídí různé důležité životní události a síly, které těmto záležitostem dávají směr. Metody analýzy těchto sil, s jejichž pomocí je možné určit schémata vývoje a vypracovat na jejich podkladě strategii úspěchu. Pomáhá nám dát správný směr a náplň naší každodenní činnosti na základě obecně platných zákonitostí.

Metody analýz

  1. Studium symbolů a znaků představujících konečné proměny, které se odehrávají ve vesmíru. Současně podléhají přesným zákonitostem platným ve fyzice, v chemii, v biologii v geometrii, algebře a v dalších odvětvích matematiky a ostatních věd.
  2. Tao zvratu se opírá o studium společenské filozofie a psychologie jednání tak, jak je zachycuje soubor 64 hexagramu I-tingu. Tvoří ho šest čar, které dohromady představují současnou etapu v osobním a společenském životě.
  3. Předvídání budoucnosti podle prostoru a času. Princip cyklického pohybu. Co se děje, se znovu opakuje v jiné formě. Studiem jevu v časoprostoru. Správně vykládat jevy, jenž se dějí v hranicích času tak, jak my ho chápeme a vnímáme.

Centrum Tao

Centrum Tao seznamuje veřejnost s praktickými pravidly a zkušenostmi uměni Tao (Taoismu), které nám ukazují cestu hledáni osobního štěstí a úspěchu. Vnitřní cviky pro zdraví posilují vnitřní orgány a ovlivňují žlázy. Zvyšují vitalitu a stabilizují emoce i tělesnou odolnost. Naučíme Vás nejen rituálům, vibrační meditaci, ale i správnému dýchaní.

Cviky Tao Cviky Tao Cviky Tao

Vloženo: 30.08.2009

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 2
poslední: 24.02.2015 00:20

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Pokud existuje náboženství, které může obstát v porovnání s nároky současné fyziky, je jím buddhismus. (Albert Einstein)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Mystika a umění
komentářů: 31, poslední: 20.10.2018
Bdění při intelektuální činnos..
komentářů: 10, poslední: 14.10.2018
Hra na učitele a publikum
komentářů: 7, poslední: 27.09.2018
Koloidní stříbro
komentářů: 0

mystička Ivana Adamcová
komentářů: 67, poslední: 20.10.2018
Reklama za každou cenu?
komentářů: 35, poslední: 18.10.2018
Obyčejná voda jako lék
komentářů: 6, poslední: 16.10.2018
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 40, poslední: 15.10.2018
Duchovní, či jinak zajímavé fi..
komentářů: 260, poslední: 14.10.2018
Připadáte si jako mystik / mys..
komentářů: 6, poslední: 14.10.2018

Svět barevných balónků
komentářů: 2, poslední: 20.10.2018

Anketa

Odkud začínáte loupat banán?
-> -> ->
Celkem hlasovalo: 7166

Copyright © 2007-2018: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0