Telekineze - psychická energie

sestavil: Václav
zdroj: http://zahady.mysteria.cz

Teorií, co je telekineze se různí, mohl by to být nějaký druh vln, částeček, psychické energie shluknutím dochází k přitáhnutí, nebo odpuzení předmětů), či energetického pole (magnetického nebo elektrického).

telekinezeVymyká se zákonu jak termodynamiky, tak gravitace. Telekineze je krátce řečeno schopnost hýbat nebo posouvat předměty duševní energií (vaší myslí) na fyzické úrovni. Schopnost umění telekineze je skutečně přirozená věc a my všichni máme dáno ji provádět, chce to jen ochotu a vytrvalost učit se. Telekineze je něco, co je v nás od narození. Věřte si, pravidelně trénujte a schopnosti přijdou samy. Při cvičení musíte být uvolnění, prosti myšlenek a musíte být schopni se koncentrovat jen na ten předmět a nic jiného. Před použitím telekineze můžete meditovat, abyste dosáhli snáz úspěchu. Musíte být opravdu zapáleni pro tuto věc, protože to může trvat delší dobu, než se vám to podaří. Podle experimentátorů je snazší začít se světlými a lehkými věcmi.

Známé fenomény

Jedna asi z nejznámějších a vědecky testovaných lidí z oblasti telekineze byla Nina Kulagina, ruská žena, která objevila své schopnosti, dovedla je využít a dále rozvíjet.

V roce 1970 konala své pokusy s telekinezí za přítomností parapsychologů G.Pratta a Ch.Ransom. Kulaginová během pokusů dokázala silou vůle pohybovat po stole rozházanými zápalkami, plechovkou, kyvadlem od hodin, cigaretovým pouzdrem, solničkou, vychýlit střelku kompasu apod. A to opakovaně!

Její experimenty s telekinezí nebyly jediné. Dokázala na neexponované filmy vtisknout značky a písmena pouze silou vůle a navíc přes stínění tvořené 20 mm gumy a 1,5 mm olova. Dále dokázala až na vzdálenost 1 metru působit termicky na okolní osoby, u kterých se na kůži objevily puchýřky a zčervenání. K pohybování předmětů je potřeba značné koncentrace a vypětí. Během experimentů přesáhl její srdeční rytmus 240 tepů za minutu, zvyšoval se krevní tlak, který narušoval její EEG a docházelo k úbytku váhy.

Další kousky z tohoto oboru patří například ohýbání kovových předmětů. Tímto se proslavil izraelský senzibil Uri Geller, ačkoliv jsou v dnešní době spory, zda se jedná v tomto případě o trik, nebo schopnost. Nicméně, mnoho lidí toto umí předvést a spousta lidem se to podařilo jak na večerním představení, tak i u televizních obrazovek během živého vysílání.

Kvantová fyzika nyní pomalu objevuje něco, co naši předkové považovali za samozřejmé - schopnost měnit a přetvářet své okolí silou vůle. Ohýbání lžiček, posouvání předmětů či zastavení kyvadla hodin je názorný příklad, jaký potenciál se v každém z nás skrývá. Pokud se naučíme využívat svých schopností, pak zdolávání jakýchkoliv překážek by mělo být hračkou.

Cvičení telekineze

Cvičte pravidelně (alesoň jednou denně) a disciplinovaně. Trénujte jednu věc týden, při neúspěchu zkuste jinou. Buďte trpěliví a realističtí ve vašich pokrocích. Vytvořte si ze cvičení zvyk. Udržujte své srdce čisté, bez zloby, zášti a negativních emocí. Buďte skromní a otevřené mysli při experimentování. Nezapomeňte, že vaši nepřátelé jsou strach, pochyby, rozrušení, rozptýlení, únava, arogance, úzkost apod.

Koule energie PSI

Spoutání energie do tvarů vytvořené vaší myslí je nejvíc používáno při tvoření koulí energií PSI. Tohle je způsob, jak se naučit uzavřít energii. Dejte ruce před sebe, jako byste mezi nima něco drželi a pak si představte, jaky byste byli pípa energie a jasně, vnímejte to, jako kdybyste to už měli a byli šťastní. K provedení vizualizace si napište přesně, co chcete. Popisujte co nejlépe! Co chcete, to se stane. Jestliže se to nepovede, uvědomte si, že je důvod, proč se tak stalo, snad proto, že potkáte (zažijete) něco lepšího, nebo to pro vás není nyní vhodná věc a vy to umět nemáte.

Vždy se ptejte, jestli je to ve vašem nejlepším zájmu. To také platí pro chybové elektronické zařízení a mnoho dalších věcí, prostě si představte jak počítač, auto, pračka atd. funguje bezchybně, a ono opravdu bude!

Nebo zkuste toto cvičení: Nabijte své fyzické tělo energií, položte před sebe kámen a zaměřte na něj zrak. Zavřete oči a představte si před vámi ten kámen a vaší energií mísící se s tímto předmětem. Zaměřte mysl na pohyb kamenu nalevo silou myšlenky, pak napravo, zpět doprostřed. Zaměřte mysl na pohyb kamenu směrem k vám, od vás, zpět na původní místo. Až uznáte za vhodné, otevřete oči. Pro cvičení s velkými objekty provádíme stejný postup, ale před sebe si dáme např. křeslo. Jako další je cvičení hýbat takto sám sebou.

Pohybování malých předmětů

Vyberte si malý, lehký předmět (korkovou zátku, zápalky…) a položte ho před sebe na stůl. Relaxujte, vyčistěte zcela svou mysl a soustřeďte se na tento předmět. Představte si tunel mezi vámi a předmětem. Ve vaší mysli by měla být přítomna pouze myšlenka na existenci tunelu a předmětu nacházejícího se na konci tohoto tunelu.

Nyní, představte si v mysli imaginární ruku, jak tlačí předmět. Jakmile ucítíte tlak, pro pomoc si vytvořte zvuky ve své hlavě, které symbolizují magnetické pole (nnn…nnn…nnn…). Možná to zní hloupě, ale funguje to!

Na dlouhý vlas připevníme korkovou malou zátku a zavěsíme tento vlas na nějaké vyšší místo tak, aby visel volně ve vzdálenosti asi 50. cm od našich očí směrem nahoru i dopředu, ležíme-li na pohovce. Po upevnění a ustálení vlasu v pohybu ulehneme pohodlně na pohovku, upřeně zíráme po 10. minut na korek a koncentrujeme se na přání, aby se rozhoupal. Po několika experimentech se nám to podaří. Později upevníme na vlas nějaký těžší předmět, prsten apod. Po několika zdařilých experimentech přistoupíme k obtížnějšímu pokusu. Sedíme pohodlně na židli a snažíme se svoji vůlí vyšinouti ze své polohy skleněnou kouli ležící na skleněné podložce. Také k tomu je nutno užít koncentrace a magického pohledu. Za chvíli se počne koule na skleněné podložce pohybovat. Z počátku třeba jemně kroužit slabě zakřivenými prsty nad koulí ve vzdálenosti 2-3 cm. Je jisté, že později nebudete potřebovat pomoc energie vašich rukou, bude vám stačit pouze vaše mysl. Dále můžeme uvádět do pohybu v určitém směru sklenici, vázu a podobné předměty.

Nebo zkuste tento pohyb energií. Vytvořte si kouli enerie PSI a položte před sebe něco lehkého, třeba tužku, balónek atd. Zformujte energickou kouli a zhuštěte její energii, jak jen to je možné. S energickou koulí mezi rukou a předmětem suňte tento předmět a nezapomínejte, že se samozřejmě nesmíte dotýkat rukou!

Cvičení pro senzitivní lidi

Toto cvičení je spíše pro osoby, které jsou citlivé a emociální. Jste-li více vizuální typ, možná neucítíte energii, ale můžete si ji představit. Jste-li audio typ, můžete si vytvořit svůj vlastní zvuk a připojit ho ke cvičení. Nezapomeňte, že telekineze je projekcí vaší mysli. Má mnoho společného s vaší aurou. Nyní přejdeme k jednotlivým krokům:

  1. Uvědomte si sebe sama. Shromážděte energii do vašeho těla. Cítíte energii ve vašem těle. Uspořádejte své myšlenky.
  2. Držte své dlaně tak, jakoby jste prosili, ovšem bez dotyku, 2-3 cm od sebe. Zůstaňte chvíli v této pozici. Po čase ucítíte něco jako magnetismus mezi dlaněmi. Zkuste pohybovat nepravidelně oběma rukama způsobem, jako by jste tleskali, ale nedotýkejte se. Představte si malý balónek mezi vašima rukama.
  3. Jakmile ucítíte energii ve vašich rukou, zkuste pohybovat dlaněmi a prsty blíže k nějakému lehkému předmětu, což má za následek slabé tření, snažte se jimi pohybovat zvolna. Experimentujte s různými pozicemi rukou i prstů.
  4. Jakmile dosáhnete určitého stupně úspěchu, začněte pohybovat rukama dále a dále od objektu a dokonce svěste vaše ruce dolů a pokuste se soustředit na pohyb nějakého předmětu pouze silou vaší podvědomé mysli (aury, či chcete-li, vůle).
  5. Vaše vědomá mysl nevytváří telekinezi. Udržujte svou mysl přítomnou a umístěte ji na objekt. Vytvořte rotaci, pociťujte, že se všechno otáčí. Jak je to jen možné, pociťujte tuto energii jako elektromagnetickou energii vaší aury.
  6. Udělejte si přestávku a dělejte chvíli něco jiného. Pomáhá to se lépe koncentrovat při nadměrném úsilí při cvičení a tudíž dosáhnutí lepších výsledků.

Vloženo: 11.03.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 40
poslední: 23.02.2014 14:46

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Život se nesmí žít představami, nýbrž Životem. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019
Posedlost duchem
komentářů: 8, poslední: 14.06.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 4, poslední: 22.05.2019
Rozbité zrcadlo = 7 let neštěs..
komentářů: 4, poslední: 30.03.2019

Sdílení duchovních prožitků s ..
komentářů: 18, poslední: 13.07.2019
Reiki škodí
komentářů: 56, poslední: 13.07.2019
Cíl člověka a zbytku živých by..
komentářů: 5, poslední: 19.06.2019
Celoživotní problémy
komentářů: 17, poslední: 14.06.2019
Pokračovatel Květoslava Minaří..
komentářů: 114, poslední: 10.06.2019
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 15, poslední: 5.06.2019Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0