Základní kurz tibetské jógy a meditace

datum: 07.10.2010 - 08.06.2011
okres: Praha
pořadatel: Prostor 42 - prostor pro sebepoznávání
cena: 200 Kč
adresa: Prostor 42, Gorazdova1, Praha2

Vloženo: 21.09.2010 16:14

Podrobnosti:

Obecné informace o buddhistické filozofii, jejích směrech, práce s dechem, meditace řady semde, přípravný kurz jantra jógy

Přijďte se připravit na cestu ze zmatku prožívání ke svobodě a prvotní moudrosti, vycházející z náhledu prázdnoty všech jevů. Tato praxe nás vede ve všech třech aspektech naší existence. Tedy těla, energie a mysli.
PRAVIDELNĚ KAŽDÝ ČTVRTEK
V prvé řadě přivede meditace, tento nejvyšší lék proti rozptýlenosti, mysl domů a umožní jí usadit se v přirozeném stavu.

Potom začne hluboké provádění očisty a posilování pozitivní karmy
hromaděním zásluh a moudrosti stírat a rozpouštět citové a
intelektuální závoje, které zatemňují přirozenost mysli.

Třetí, zvláštní meditativní zkoumání přirozenosti mysli a jevů využívá
neustálého hladu mysli po myšlení a studiu a její závislosti na nikdy
nekončícím vytváření pojmů, analýze a hledání vztahů a probouzí osobní
uvědomění o povaze prázdnoty.

Tyto praktiky musí probíhat souběžně a systematicky, aby podněcovaly žáka k probuzení přirozenosti mysli.

Pracovat budeme na základě tibetské nauky dzogchen:
Dzogchen
Nikdo nemůže umírat beze strachu a s pocitem naprostého bezpečí, pokud si v pravdě neuvědomí přirozenost mysli. Neboť jen toto uvědomění, prohlubované po léta vytrvalým cvičením, dokáže udržet mysl ve zmatku procesu umírání ve stálosti. Ze všech způsobů, jak pomoci lidem uvědomit si přirozenost mysli, které znám, je v prostředí a potřebách dneška nejjasnější, nejúčinnější a nejdůležitější praxe dzogchen, nejstarobylejší a nejpřímější proud v rámci buddhistických škol a zdroj samotného učení o bardech.
Původ dzogchen u byl vystopován zpět a k Prvotnímu Buddhovi Samantabhadrovi, od jehož dob je předáván v nepřetržité linii velkých mistrů až do dneška. Stovky tisíc jedinců v Indii, Himaláji a Tibetu dosáhly a dosahují prostřednictvím této praxe poznání a osvícení. Existuje obdivuhodné proroctví, že „v tomto temném věku zazáří tresť srdce Samantabhadry jako plamen“.
Mou neustálou oporou, inspirací a vůdcem je v tom nejvyšší mistr Padmasambhava. Se slavnými vlastnostmi velkodušnosti, zázračné moci, prorockého vidění, probuzené energie a neomezeného soucitu je základním duchem dzogchenu, jeho největším vykladačem i jeho lidským ztělesněním.
Dzogchen se v Tibetu běžně nevyučoval a po určitou dobu jej neučilo ani mnoho velkých mistrů v moderním světě. Proč jej tedy nyní učím já? Někteří z mých mistrů mi řekli, že nyní nadešel pravý čas k tomu, aby se dzogchen rozšířil, onen čas, na nějž naráží proroctví. I já cítím, že by nebylo soucitné nepodělit se s lidmi o tak mimořádnou moudrost. Lidské bytosti dospěly ve svém vývoji do kritického stádia a tento věk krajního zmatku vyžaduje učení značné síly a jasnosti. Zjistil jsem také, že moderní lidé vyžadují cestu bez dogmat, fundamentalismu, výlučnosti, komplikované metafyziky a kulturně exotických přísad, cestu současně prostou i hlubokou, cestu, kterou netřeba cvičit v klášterech, ale kterou lze zapojit do všedního života praktikovat všude.
Co tedy je dzogchen ? Dzogchen není jenom učení, další filozofie, další složitý systém ani svůdný soubor technik. Dzogchen je stav, prvotní stav, stav úplného probuzení, které je trestí všech duchovních cest. Základem dzogchenu je fundamentální, prvotní stav. Naše absolutní přirozenost, která je už dokonalá a vždy přítomná. Patul rinpoche říká:“Ani ji netřeba hledat vně, ani to není něco, co jste dříve neměli a co by se nyní mělo nově zrodit ve vaší mysli.“ Také z hlediska základu je naše absolutní přirozenost stejná jako Buddhova a na této úrovni tu vůbec nejde o nějaké učení nebo praxi.
Musíme však chápat, že realizované bytosti se ubírají jednou cestou a my se ubíráme jinou. Buddhové znají svou původní přirozenost a dosahují osvícení, my svou přirozenost neznáme a to nás uvádí ve zmatek. V učení se tomuto stavu věcí říká „jeden základ, dvě cesty“. Naše přirozenost je zatemněna a abychom se vrátili k pravdě, potřebujeme učení a cvičení. To je cesta dzogchenu. A konečně, uvědomit si svou původní přirozenost znamená dosáhnout naprostého osvobození a stát se realizovanou bytostí „Buddhou“.
Mistři dzogchenu jsou si naléhavě vědomi nebezpečí zaměňování absolutního s relativním. Lidé, kteří nepochopí tento vztah, mohou přehlédnout a dokonce i s pohrdáním odmítnout relativní aspekty duchovního cvičení a karmického zákona příčiny a následku. Ale ti, kdo se v pravdě doberou smyslu dzogchenu, budou mít jen tím větší respekt ke karmě i naléhavější a hlubší pochopení pro nutnost očisty a duchovního cvičení. To proto, že pochopí, jak závažný aspekt v nich byl zatemněn, a budou se o to horlivěji snažit se stále čerstvou, přirozenou kázní odstraňovat všechno, co stojí mezi nimi a jejich pravou přirozeností.
Učení dzogchenu je jako zrcadlo, které odráží základ naší původní přirozenosti v tak povznášející a osvobozující čistotě a s tak neposkvrněnou jasností, že nás automaticky chrání před tím, aby nás zajala jakákoli forma pojmově vyumělkovaného chápání, ať je sebejemnější, sebepřesvědčivější a sebesvůdnější.
Čím je tedy dzogchen tak obdivuhodný? Všechna učení vedou k osvícení, ale na dzogchenu je jedinečné to, že ani v relativní dimenzi učení neposkvrňuje jazyk dzogchenu nikdy absolutno pojmy. Ponechává absolutno v jeho nahé, dynamické, majestátní prostotě, a přece o něm hovoří ke každému člověku s otevřenou myslí v tak výrazných a elektrizujících termínech, že ještě než dosáhneme osvícení, dostane se nám té milosti, že zahlédneme nádheru probuzeného stavu.

Sogjal Rinpoche


Dan Horyna: rockový zpěvák, psychoterapeut - absolvoval Psychoterapeutický výcvik REMEDIUM, pět let působí jako psychoterapeut s drogově závislými a dospívající mládeží, v soukromé praxi pracuje s lidmi na existenciální úrovni, kterou propojuje se spirituální, osm let praktikuje dzogchen pod vedením Namkhai Norbu Rinpocheho

* Datum a čas: 7. 10. 2010 (20:30 - 22:00)
* Místo: Prostor 42, Palackého náměstí, Gorazdova 1, Praha 2
* Cena: 200 Kč
* Lektor: Dan Horyna


KOMENTÁŘE

počet komentářů: 0


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Připomínejte si Kámanitu: Světy kroužily, aniž se od sebe příliš vzdalovaly, aniž se příliš přibližovaly, v dokonalé harmonii. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Mystika a umění
komentářů: 33, poslední: 20.10.2018
Bdění při intelektuální činnos..
komentářů: 10, poslední: 14.10.2018
Hra na učitele a publikum
komentářů: 7, poslední: 27.09.2018
Koloidní stříbro
komentářů: 0

mystička Ivana Adamcová
komentářů: 67, poslední: 20.10.2018
Reklama za každou cenu?
komentářů: 35, poslední: 18.10.2018
Obyčejná voda jako lék
komentářů: 6, poslední: 16.10.2018
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 40, poslední: 15.10.2018
Duchovní, či jinak zajímavé fi..
komentářů: 260, poslední: 14.10.2018
Připadáte si jako mystik / mys..
komentářů: 6, poslední: 14.10.2018

Svět barevných balónků
komentářů: 1, poslední: 22.10.2018

Anketa

Zapalujete si večer svíčky?
ano, stále (2047)
->
často (1819)
->
občas (2095)
->
vyjímečně (2006)
->
nezapaluji (2033)
->
Celkem hlasovalo: 10000

Copyright © 2007-2018: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0